Tilburg start experiment tegen geweld met letselschade

Hoe kun je geweld en letselschade terugdringen dan wel voorkomen in de stad? Door het anoniem delen van informatie over letselschade van zorgverleners naar politie en gemeente. Althans, dat is de experimentele aanpak van de stad Tilburg.

Lees meer

5 vragen over ziektelast van letsel door geweld

Als bij het berekenen van de ziektelast van letsel door geweld naast de sterfte ook de lichamelijke en psychische gevolgen worden meegeteld, stijgt de totale ziektelast van letsel door geweld met 73 procent. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie. 5 vragen en antwoorden over ziektelast van letsel door geweld.

Lees meer

7 vragen over de schadevergoedingsregeling voor slachtoffers seksueel misbruik

De schadevergoedingsregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt verlengd. Dat maakten Minister Van der Steur van Justitie (VVD) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (PvdA) recent bekend. 7 vragen en antwoorden over deze regeling.

Lees meer

Schadefonds voor veel slachtoffers letselschade onvindbaar

Een klein aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven weet zijn weg te vinden naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Volgens schattingen van het Schadefonds zelf klopt slechts een derde van de letselschade slachtoffers die recht hebben op een vergoeding daadwerkelijk aan bij het fonds. Dat veel slachtoffers van (seksueel)geweld hun weg naar het Schadefonds nog niet vinden, heeft waarschijnlijk met onbekendheid te maken. Tijd voor wat opheldering.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming letselschade voor slachtoffers seksueel misbruik

Er is een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers die letselschade opliepen na seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Slachtoffers kunnen de aanvragen sinds september indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Lees meer

Letselschade door mishandeling laat langdurig sporen na!

Letselschade slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit voelen zich jarenlang onveiliger dan niet-slachtoffers. Slachtoffers vermijden ook vaker onveilige plekken dan niet-slachtoffers. Daarnaast schatten zij hun kansen om opnieuw met criminaliteit in aanraking te komen veel hoger in dan niet-slachtoffers. Vooral bij letselschade slachtoffers mensen die geweld hebben meegemaakt of die meerdere keren slachtoffer zijn geworden is de impact groot.

Lees meer

Schadefonds Geweldsmisdrijven behandelt de 100.000 ste letselschade claim!

Het zogenaamde Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgeicht in het jaar 1976 en is momenteel gevestigd in Rijswijk. Het fonds heeft een missie; zij geeft namelijk aan letselschade slachtoffers van zowel ernstig psychisch als ook fysiek letsel een financiële tegemoetkoming, en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen van letselschade slachtoffers. Bij het begin van de oprichting werden circa 200 zaken per jaar behandeld, maar heden ten dage worden ongeveer 8000 verzoeken tot compensatie per jaar ingediend. Het Schadefonds is nu zo ver dat zij haar 100.000 ste zaak heeft ingeboekt, hetgeen gezien mag worden als een mijlpaal in haar bestaan.

Lees meer

Teeven wil daders van bijvoorbeeld mishandelingen laten betalen voor de letselschade

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf schadevergoeding mislopen.

Lees meer

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Geweldsmisdrijf
Zoals de naam van de organisatie al doet vermoeden moet er sprake zijn van een geweldsmisdrijf dat wil zeggen dat u slachtoffer moet zijn geweest van een geweldsmisdrijf. Veel voorkomende geweldsmisdrijven zijn bijvoorbeeld: mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen of verkrachting. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden of dat de dader onbekend is gebleven. Ook als er een dader is aangehouden is het niet van belang of hij veroordeeld is of niet. De Commissie vormt zich zelfstandig een oordeel over dat wat is gebeurd en is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de rechter.
Wat wel belangrijk is, is dat u datgene wat u is overkomen aannemelijk kunt maken voor de Commissie. Dit kunt u op verschillende manieren doen: zo is een veroordeling van de dader een sterke aanwijzing voor datgene wat u is overkomen, maar ook uit medische gegevens of getuigenverklaringen kan soms worden opgemaakt wat er is gebeurd. Kortom: het gaat erom dat u voor de Commissie aannemelijk kunt maken dat u het slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf.

Lees meer