Art. 185 Wegenverkeerswet en (bijzondere) motorrijtuigen, hoe zit dat?

Artikel 185 Wegenverkeerswet houdt in dat de eigenaar van het motorrijtuig bij een ongeval met een niet-motorrijtuig aansprakelijk kan worden gehouden. Wanneer is er sprake van art. 185 WvW en wanneer niet? En welke voertuigen behoren tot de motorrijtuigen? Dat leest u in deze blog. 

Lees meer

Alcoholslot definitief van de baan als straf tegen drankrijders

Voor bestuurders die met alcohol achter het stuur kruipen, vervalt het alcoholslot als straf. Dit heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wenste echter een terugkeer van het alcoholslot.

Lees meer

Letsel te voorkomen door betere kennis verkeersregels

Verkeersongevallen met letsel zijn te voorkomen door gedragsverandering en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden. Dit is de nieuwe aanpak van Veilig Verkeer Nederland.

Lees meer

Tractoren zorgen té vaak voor letsel.

Hoewel de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbetert, gebeuren er, relatief gezien, nog te vaak ongevallen met tractoren of andere landbouwvoertuigen. Ongevallen met deze voertuigen gaan vaak gepaard met letsel. Met name voetgangers en fietsers zijn vaak het slachtoffer.

Lees meer

Bij letselschade moet altijd een proces verbaal worden opgemaakt!

Minister Opstelten werkt aan verbetering van de ongevallenregistratie bij letselschade. Voortaan wordt bij alle ernstige ongevallen met letselschade waarbij de politie aanwezig is geweest een proces-verbaal van aanrijding opgesteld.

Lees meer

Download GRATIS informatiebrochure Verkeersregels & Verkeerstekens op letselschade.nl

Het ministerie van IenM heeft weer een verkorte populaire versie van het RVV (Reglement Verkeerregels en Verkeerstekens) uitgebracht, geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. In de publicatie vindt u informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland. Op onze site letselschade.nl kunt u de meest recente wijzigingen van de verkeersregelens en verkeerstekens gratis downloaden.

Lees meer

Voorkom letselschade door palen; nieuw verkeersbord moet helpen! Ook gelden nieuwe verkeersregels!

Per 1 januari 2013 is er een nieuw verkeersbord bij dat waarschuwt voor elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollers). Dit verkeersbord moet de huidige verkeersborden die hiervoor waarschuwen vervangen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is op 1 januari 2013 op diverse punten gewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer

Extra uitleg over maximumsnelheid op snelwegen geeft letselschade slachtoffers een beter inzicht!

Steeds vaker worden geluiden opgevangen, niet alleen door ons, maar ook door de diverse ministeries, dat mensen en ook letselschadeslachtoffers, niet goed weten hoe hard er nu daadwerkelijk gereden mag worden op de diverse snelwegen die ons land rijk is. Rijkswaterstaat is tot inzicht gekomen dat meer duidelijkheid moet worden gegeven aan het publiek. Zij heeft derhalve besloten een extra filmpje te punliceren waarin nog eens wordt uitgelegd waar mensen nu exact op moeten letten om zodoende meer duidelijkheid te verschaffen in deze onduidelijke tijden.

Lees meer

Verhoging maximumsnelheid per 1 september 2012! Vandaag is het zover!

De maximumsnelheid op autosnelwegen wordt per 1 september overal 130 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. Geldt er een andere maximumsnelheid, dan staat dit aangegeven op borden langs en boven de weg. Dat is bijvoorbeeld op snelwegen waar het vanwege de verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en luchtnormen) of de natuur niet mogelijk is de maximumsnelheid te verhogen. De Staatscourant van 24 augustus 2012 meldde de wijzigingen van RVV.

Lees meer

Nieuw verkeersbord speciaal voor woonerven

Met ingang van 1 juli 2012 kunnen wegbeheerders binnen gemeenten expliciet duidelijk maken dat op woonerven een maximum snelheid geldt van 15 km per uur. Met dit nieuwe snelheidsbord wil minister Schultz van Haegen (van Infrastructuur) bereiken dat bestuurders van motorvoertuigen sneller en beter op de hoogte worden gesteld dat op het gebeid dat men gaat berijden een snelheidslimiet geldt.

Lees meer

Per september 2012 kan op meeste snelwegen 130 km/u worden gereden!

Vers van de pers werd in een aantal Nederlandse dagbladen melding gemaakt van het gegeven dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur), VVD bewindsvrouw, uiterst te spreken is over de proeven op een achttal trajecten. Hierdoor zal per september 2012 de maximumsnelheid omhoog gaan naar 130 km/u op bijna 60% van alle snelwegen. Dit geldt niet alleen voor de nachtelijke uren, maar ook 's avonds en overdag.

Lees meer

Strafpunten op rijbewijs

Het Openbaar Ministerie adviseert een puntenrijbewijs in te voeren voor alle automobilisten. Het idee is de automobilist bij iedere overtreding strafpunten te geven. Bij negen strafpunten raakt de automobilist het rijbewijs kwijt. Hoe lang het rijbewijs wordt ingenomen, hangt af van de zwaarte van de overtredingen. De rechter komt er niet aan te pas.

Lees meer

Opnieuw snelheidscampagne

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze week opnieuw de campagne over te hard rijden van start gegaan door middel van TV commercials.

Lees meer

Wijziging verkeersregels per 1 juli 2010.

29 juni 2010 - Over twee dagen, 1 juli 2010, wijzigt een aantal verkeersregels. De regeling rond rouwstoeten is gewijzigd en er komen nieuwe verkeersborden voor autobussen en vrachtwagens.

Lees meer

Dubbel zware straffen voor verkeershufters

10 mei 2010 - Veelplegers op de weg die na de zoveelste waarschuwing alsnog letselschade bij andere weggebruikers veroorzaken, verdienen voortaan dubbel zware straffen. Daarvoor pleit het CDA.

Lees meer