Werkgevers krijgen de deksel op hun neus bij het nemen van de WIA sluiproute!

Het is geen onbekend fenomeen dat veel werkgevers proberen misbruik te maken van de WIA-regeling. Zij doen dit door hun werknemers die ziek zijn geweest, vaak in overleg met de arbo-arts, voor een paar procent arbeidsongeschikt te laten, terwijl de werknemer in kwestie vaak al weer alle werkzaamheden verricht die hij/zij voor de arbeidsongeschiktheid verrichtte. In feite is de werknemer dus al hersteld.

Lees meer

WIA kent nog steeds een hiaat anno 2011!

Dit jaar bestaat de arbeidsongeschiktheidregeling van de overheid de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 5 jaar. Tijdens deze periode is duidelijk naar voren gekomen dat er een hiaat zit in de regeling bij het uitkeren van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onlangs is er evaluatie geweest waaronder naar de instroomcijfers is gekeken. Ongeveer 45% van alle arbeidsongeschikten wordt  minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. En juist deze groep heeft geen recht op WIA uitkering.

Lees meer

Mijn WAO-uitkering wordt ingetrokken!

Juridische Loket - 06-04-2009.

U bent herkeurd door het UWV. Naar aanleiding daarvan heeft u een brief gekregen, waarin staat dat uw WAO-uitkering wordt ingetrokken. U bent het met die beslissing niet eens. U voelt zich helemaal niet in staat om te gaan werken. Misschien heeft u nog andere redenen. Wat kunt u doen?

Lees meer

Foute keuring mogelijk ten koste van 30.000 WAO'ers

ROTTERDAM

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken moet bekijken of een groep van circa 30.000 (deels) arbeidsongeschikten nu ten onrechte geen of een te lage uitkering heeft. Dat stelden Tweede Kamerlid Ton Heerts van de PvdA en zijn SP-collega Paul Ulenbelt woensdag na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Lees meer