🙄 Is de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade na het ongeval?

Als twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers betrokken zijn bij een verkeersongeval, dan moeten we kijken naar wie de verkeersregels heeft overtreden om te kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als de tegenpartij jou geen voorrang heeft verleend, terwijl hij dat wel had moeten doen, dan is de tegenpartij aansprakelijk voor alle kosten die je maakt die voortkomen uit het verkeersongeval.

Aansprakelijkheid gemotoriseerde - vs ongemotoriseerde verkeersdeelnemer

De situatie is echter anders als bij het verkeersongeval een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer is betrokken zoals een voetganger of fietser. Deze zwakkere ongemotoriseerde verkeersdeelnemers worden door de wet extra beschermd, omdat zij worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Gemotoriseerde verkeersdeelnemers moeten dan ook extra voorzichtig zijn wanneer zij in de buurt zijn van de zwakkere verkeersdeelnemers.

Uitzondering op de (verkeers)regel

Als een gemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken raakt bij een verkeersongeval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, dan is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aansprakelijk. Dit is alleen anders als er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer. Stel dat een fietser geen voorrang heeft verleend aan de van rechts komende auto, dan heb je als fietser de verkeersregels overtreden en dat maakt dat de automobilist niet meer volledig aansprakelijk is. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer hoeft in dat geval maar een bepaald percentage van de kosten van de fietser te vergoeden.

Het percentage mag echter nooit minder dan 50% zijn. Een zwakke verkeersdeelnemer krijgt dus altijd 50% van zijn schade vergoed. Dit is de zogenaamde 50%-regel.

Terug naar overzicht