🤷‍♂️ Wanneer is mijn letselschadevordering verjaard?

Een letselschadevordering kan verjaren. Dat houdt in dat je als slachtoffer na een bepaalde periode geen aanspraak meer kunt maken op schadevergoeding. De verjaringstermijnen zijn neergelegd in de wet. Artikel 310 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar.

Deze termijn begint te lopen op het moment dat je als slachtoffer bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon. Als het een schade betreft die je hebt opgelopen naar aanleiding van een verkeersongeval en je wilt een schadevergoeding claimen via de WAM-verzekering, dan moet dat binnen een termijn van 3 jaar gebeuren. Deze termijn begint te lopen nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. 

Terug naar overzicht