🤷‍♀️ Wat valt onder letselschade?

Onder letselschade vallen alle kosten die ontstaan door een ongeval waar je letsel aan hebt overgehouden. Het kan gaan om lichamelijk letsel en psychisch letsel. Bij lichamelijk letsel kan  je denken aan kneuzingen, littekens, botbreuken, open wonden, blauwe plekken, hersenletsel en amputatie. Bij psychisch letsel kan je denken aan een angststoornis, depressie, een posttraumatische stressstoornis of een burn-out.

Terug naar overzicht