❔ Welke schade wordt vergoed na een verkeersongeval?

Als slachtoffer van een verkeersongeval heb je recht op schadevergoeding wanneer je als gevolg van een verkeersongeval letsel hebt opgelopen. Als gevolg van het letsel dat je hebt opgelopen maak je vaak veel kosten. Een belangenbehartiger kan helpen om de totale schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Waar bestaat deze schade uit?

Bij schade wordt onderscheid gemaakt in materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan uitgedrukt worden in geld. Zo moet je wellicht na het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis. Deze kosten vallen in sommige gevallen onder je verplichte eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat je door het letsel niet meer kunt werken, waardoor je inkomsten misloopt. Ook dit zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Daarnaast kan je als gevolg van een verkeersongeval ook immateriële schade oplopen. Immateriële schade kan niet uitgedrukt worden in geld. Immateriële schade is de schade die je lijdt als gevolg van verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde na een verkeersongeval. Als slachtoffer van een verkeersongeval heb je recht op smartengeld voor de geleden immateriële schade. De aansprakelijke wederpartij dient zowel de materiële schade als de immateriële schade te vergoeden.

Terug naar overzicht