Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Smartengeld bedragen 3.25/5 (16)

Smartengeld bedragen berekenen

De hoogte van smartengeld bedragen bepalen en het berekenen van smartengeld bedragen is niet eenvoudig. Smartengeld is een vergoeding van uw immateriële, niet (direct) zichtbare schade of niet concreet op geld waardeerbare schade. Leed, pijn en psychische schade zijn moeilijk in geld te waarderen en daarom is het vaak moeilijk een bedrag aan smartengeld voor letselschade vast te stellen.

Belangrijke factoren smartengeld bedragen

Onderstaande factoren kunnen van belang bij het berekenen en vaststellen van smartengeld bedragen:

 • de aard van uw letselschade
 • de ernst van uw letsel
 • de mate van (geleden) pijn
 • de duur van uw herstel
 • de mate waarin u zich bewust bent van uw letsel
 • de aanwezighheid van (blijvende) littekens
 • de mate van lichamelijke beperkingen
 • de gevolgen van lichmalijke beperkingen op uw leven
 • uw leeftijd en geslacht
 • de mate van schuld bij de veroorzaker van uw letselschade
 • de snelheid van de afwikkeling van uw letselschade

Bepalen hoogte smartengeld bedragen

De hoogte van smartengeld bedragen bepalen, kan een langdurig proces zijn aangezien bij een medische eindsituatie de hoogte van het smartengeld pas wordt berekend. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer uw letsel is genezen of wanneer er geen verbetering van uw letsel mogelijk is.

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld bedragen wordt door letselschade deskundigen vaak gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. Rechtelijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen worden verzameld in een smartengeldgids. Hierdoor is er een overzicht met voorbeelden van toegekende smartengeld bedragen per type letsel over een langdurige periode. Op deze pagina staat meer informatie over de hoogte van smartengeld na een aanrijding of ongeval.

Onderstaand een overzicht van letselschade bedragen per ernst van het letsel inclusief voorbeelden. De genoemde bedragen zijn ter indicatie. Aan de bedragen kan u geen rechten ontlenen. Meer voorbeelden zijn te vinden in het smartengeldboek.

Letselschade bedrag bij gering letsel

Bij gering letsel zijn de gevolgen beperkt tot het niet uitvoeren van een normale dagtaak gedurende 1 tot maximaal 13 weken. In gevallen van gering letsel, kan u aanspraak maken op een letselschade vergoeding tot een maximum van 2000 euro.

Letselschade bedrag bij licht letsel

Er is sprake van licht letsel wanneer het letsel bijvoorbeeld betreft:

 • een korte ziekenhuisopname
 • een operatieve ingreep
 • gebitsbeschadigingen
 • arbeidsongeschiktheid gedurende enkele maanden
 • lopen met verband en/of krukken
 • afhankelijkheid van verpleging gedurende een korte periode
 • beperking in het uitvoeren van beroep of sport
 • littekenvorming

Bij licht letsel kan u aanspraak maken op een letselschadevergoeding tot een maximum van 3500 euro.

Letselschade bedrag bij matig letsel

Er is sprake van matig letsel in onder andere de onderstaande situaties:

 • gescheurde kniebanden
 • amputatie van een gedeelte van vingers
 • licht whiplash letsel, nekletsel
 • gedeeltelijk verlies van gebit
 • psychische schade ten gevolge van verkrachting, ontucht, incest
 • lelijke littekens door vleeswonden
 • gecompliceerde botbreuken

Bij matig letsel kan het oorspronkelijke beroep uiteindelijk weer worden uitgeoefend, is er sprake geweest van een korte periode van ziekenhuisopname en/of bedrust, is er geruime tijd afhankelijk van hulp en/of vergt herstel medische behandeling van maximaal 1 jaar.

Is er sprake van matig letsel, dan ligt de hoogte van letselschade bedragen tussen 3500 en 9.000 euro.

Letselschade bedrag bij ernstig letsel

In onderstaande situaties is sprake van ernstig letsel:

 • ernstige verbrijzelingsfractuur
 • blijvende visusvermindering
 • eenzijdige doofheid
 • coma
 • tijdelijke bewusteloosheid
 • beenverkorting
 • schedelbasisfractuur
 • ernstig whiplash letsel
 • ernstig inwendig letsel
 • Bij onderstaande gevolgen is er sprake van ernstig letsel:
 • langere periode van ziekenhuisopname
 • langere tijd afhankelijk van hulp
 • langere periode van bedrust
 • eventueel operatieve ingrepen
 • medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
 • matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
 • geen algeheel herstel
 • functieverlies van een lichaamsdeel

In zaken waarbij sprake is van ernstig letsel, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding van maximaal 21000 euro.

Letselschade bedrag bij zwaar letsel

Er wordt gesproken over zwaar letsel in situaties als:

 • verlies van reuk
 • verlies van smaak
 • langdurige geestelijke instabiliteit
 • langdurige coma
 • langdurige bewusteloosheid
 • De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:
 • langere periode van ziekenhuisopname
 • ernstige verwondingen
 • levensgevaar
 • langere periode van genezing
 • levenslange zware handicap
 • onmogelijk of niet volledig mogelijk op beroepsuitoefening te hervatten
 • meerdere jaren van medische behandeling, begeleiding en revalidatie
 • grote, lelijke littekens
 • huidtransplantatie
 • inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
 • geen uitzicht op volledig herstel
 • functieverlies van lichaamsdeel of lichaamsdelen
 • Letselschade bedrag bij zwaar letsel

Is er sprake van zwaar letsel, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding van maximaal 43000 euro.

Letselschade bedrag bij zeer zwaar letsel

Er is sprake van zeer zwaar letsel in situaties als:

 • ernstige geestelijke instabiliteit
 • ernstige brandworden
 • verlies of functieverlies van ledemaat (arm, been, hand of voet)
 • een hoge dwarslasie
 • blindheid aan beide ogen
 • verlies van spraak
 • De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:
 • beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
 • algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
 • ernstige ontsieringen/ littekens met gevolgen voor privéleven en/of werk
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • levenslange medische begeleiding

Is er sprake van zeer zwaar letsel, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding van maximaal 76000 euro.

Letselschade bedrag bij uitzonderlijk zwaar letsel

De zwaarste letsels vallen in de categorie uitzondelijk zwaar letsel. Letsels in deze categorie betreffen bijvoorbeeld:

 • zeer ernstige brandwonden
 • volledige dwarslasie
 • ernstig beperkte tot geen communicatie mogelijkheden

Is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel, dan kan u aanspraak maken op een schadevergoeding van meer dan 76000 euro.

De hoogte van letselschade bedragen zijn afhankelijk van diverse factoren en kunnen dus afwijken van de hoogte van het bedrag waar u zelf voor in aanmerking komt. De genoemde bedragen zijn dan ook slechts voorbeelden.

Smartengeld claimen

Voor een claimen van smartengeld moet uw letselschadezaak aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • er moet een aansprakelijke tegenpartij zijn
 • er moet bewijs zijn van aansprakelijkheid
 • er moet bewijs zijn dat uw schade (letsel) het gevolg is van het ongeval
 • de tegenpartij moet financieel verhaal kunnen bieden (al dan niet via een verzekering)
 • er is sprake van een medische eindsituatie

Gratis hulp en advies

Wij beantwoorden graag uw vragen over smartengeld, het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar.

Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Hoe nuttig is deze pagina?

Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

GratisDirect hulp Bel Gratis0800 - 0112