Kosteloos  Deskundig  Onafhankelijk

Aansprakelijkheid bij letselschade

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid bij uw letselschade.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

Wat is aansprakelijkheid bij letselschade?

Wanneer u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kan u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade. De veroorzaker zal u schadeloos moeten stellen, zodat uw situatie zoveel mogelijk in dezelfde staat komt als voor uw letselschade.

Contractuele aansprakelijkheid bij letselschade

De aansprakelijkheid van de schuldenaar voor uw letselschade die ontstaan is door het niet nakomen van een overeenkomst wordt contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk wanneer de werkgever regels uit de arbeidsovereenkomst met werknemer niet nakomt. Het is bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om voor een veilige werkomgeving voor werknemers te zorgen. Voor het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval met letselschade moet u uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Wettelijke aansprakelijkheid letselschade

Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid), maar die voortvloeit uit de wet wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Bij wettelijke aansprakelijkheid maakt men een onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid uit rechtmatige daad.

Direct je verhaal vertellen?

Bel ons, stuur ons een Whatsapp of e-mail. Dan kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is. Ook vertellen we je graag hoe we jou kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer de gedraging de dader toe te rekenen valt. Het handelen of een nalaten van iemand waardoor op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade lijdt. Als er sprake is van een onrechtmatige daad heeft de schuldeiser recht op een schadevergoeding en de veroorzaker (schuldenaar) de verplichting om deze schadevergoeding te voldoen.

Aansprakelijkheid letselschade na verkeersongeval

Wanneer u door een verkeersongeval met een auto letselschade heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid van de letselschade. In veel gevallen van letselschade ligt het erkennen van aansprakelijkheid gelukkig voor de hand. Op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig (bijvoorbeeld auto, bromfiets, scooter of vrachtwagen) aansprakelijk voor de schade naar aanleiding van het verkeersongeval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals een fietser of voetganger.

Letselschadevergoeding claimen

Ter compensatie van uw geleden schade kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Naast de materiële schade heeft u ook recht op een vergoeding voor uw immateriële schade, smartengeld genoemd.

Bij het claimen van een vergoeding is het verstandig om een letselschadebureau of advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.