Kosteloos  Deskundig  Onafhankelijk

Aansprakelijkheid bij letselschade

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid bij uw letselschade.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

Wat is aansprakelijkheid bij letselschade?

Wanneer u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kan u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade. De veroorzaker zal u schadeloos moeten stellen, zodat uw situatie zoveel mogelijk in dezelfde staat komt als voor uw letselschade.

Contractuele aansprakelijkheid bij letselschade

De aansprakelijkheid van de schuldenaar voor uw letselschade die ontstaan is door het niet nakomen van een overeenkomst wordt contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk wanneer de werkgever regels uit de arbeidsovereenkomst met werknemer niet nakomt. Het is bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om voor een veilige werkomgeving voor werknemers te zorgen. Voor het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval met letselschade moet u uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Wettelijke aansprakelijkheid letselschade

Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid), maar die voortvloeit uit de wet wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Bij wettelijke aansprakelijkheid maakt men een onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid uit rechtmatige daad.

Direct je verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen of je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding.
Wij geven je gratis advies en helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor op het opgelopen letsel.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer de gedraging de dader toe te rekenen valt. Het handelen of een nalaten van iemand waardoor op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade lijdt. Als er sprake is van een onrechtmatige daad heeft de schuldeiser recht op een schadevergoeding en de veroorzaker (schuldenaar) de verplichting om deze schadevergoeding te voldoen.

Aansprakelijkheid letselschade na verkeersongeval

Wanneer u door een verkeersongeval met een auto letselschade heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid van de letselschade. In veel gevallen van letselschade ligt het erkennen van aansprakelijkheid gelukkig voor de hand. Op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig (bijvoorbeeld auto, bromfiets, scooter of vrachtwagen) aansprakelijk voor de schade naar aanleiding van het verkeersongeval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals een fietser of voetganger.

Letselschadevergoeding claimen

Ter compensatie van uw geleden schade kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Naast de materiële schade heeft u ook recht op een vergoeding voor uw immateriële schade, smartengeld genoemd.

Bij het claimen van een vergoeding is het verstandig om een letselschadebureau of advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.