Arbeidsongeschikt na letselongeval

Laat uw belangen behartigen door een specialist.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval waar een ander schuld aan heeft en lijdt u hierdoor (financiële) schade? Als u door een ongeval uit de roulatie raakt, hierdoor tijdelijk niet of minder kan werken en daarom inkomsten mist, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Dit geldt zowel voor een verkeersongeluk als bij een bedrijfsongeval. Gemiste inkomsten omdat u tijdelijk niet kan werken zijn slechts één component van de totale vergoeding voor uw schade. Naast een compensatie voor inkomensverlies, heeft een letselschadeslachtoffer recht op meerdere schadevergoedingen. Onze juristen vertellen welke kosten er voor u in aanmerking komen voor een financiële compensatie van het letsel.

Wanneer arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval houdt in dat het slachtoffer onder werktijd letsel oploopt en hierdoor zijn of haar werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren. Veel slachtoffers herstellen binnen afzienbare tijd van een ongeval, toch kan het voorkomen dat het letsel een dusdanig impact heeft dat het slachtoffer niet meer zijn vertrouwde werkzaamheden kan uitvoeren. Als u door het ongeval niet meer kunt werken, dan kan dit verregaande financiële consequenties hebben. Niet alleen voor slachtoffer, maar ook voor de omgeving.

Bent u als gevolg van een ongeval uit de roulatie en wilt u de schade en bijbehorende kosten verhalen? Laat u adviseren door een van onze letselschadeprofessionals en hoor direct wat uw juridische kansen zijn.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Verlies van arbeidsvermogen claimen

Raakt u door een ongeval arbeidsongeschiktheid waar een ander voor aansprakelijk is of is er een verzekeringsmaatschappij waar de schade op verhaald kan worden? Dan kan het verlies aan arbeidsvermogen, ook wel inkomstenderving of loonderving genoemd, geclaimd worden bij de verzekeraar die het risico draagt.

Dit kan bijvoorbeeld zijn de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) van de werkgever, in geval van een ongeluk op het werk. U kunt ook letselschade claimen wanneer er sprake is van een ongeval in het verkeer, zoals een aanrijding met de auto of als u als fietser wordt aangereden. Het is aan te raden om hierbij een expert in de letselschade aan uw zijde te hebben die ervaring heeft met deze materie.

Wat valt er onder verlies aan verdienvermogen?

Bij arbeidsongeschiktheid zijn er verschillende inkomensstromen die u mogelijk mist, denk hierbij aan:

 • 30% van het oorspronkelijke inkomen;
 • Onregelmatigheidstoeslagen;
 • Fooien;
 • Winstdeling, bonussen;
 • Pensioenschade;
 • Kosten zakelijke lease-auto;
 • Ontbinding van het arbeidscontract.

Recentelijke loonstroken en jaaropgaven zijn dan ook bewijsstukken die u aanlevert bij de letselschadespecialist die uw belangen behartigt. De schadevergoeding arbeidsongeschikt wordt onder meer aan de hand van deze bewijsstukken onderbouwd richting de aansprakelijke partij. Vaak wordt daarna tussen beide partijen onderhandelt over de definitieve hoogte van de schadeposten.

Arbeidsongeschikt na letselongeval

Hoe kan ik letselschade claimen bij arbeidsongeschiktheid?

Bent u arbeidsongeschikt geworden en is letselschade claimen gewenst? Hieronder een stappenplan:

 1. Neem vrijblijvend contact op met een jurist. Denken we dat we uw zaak succesvol zal zijn, dan staan we u kosteloos bij om de letselschade te verhalen op de wederpartij.
 2. Wij komen bij u thuis. Wij komen bij u langs om het letsel te inventariseren en het plan van aanpak vast te stellen.
 3. Aansprakelijkstelling. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor uw letsel en daarmee uw arbeidsongeschiktheid.
 4. Arbeidsdeskundige. Wij schakelen een arbeidsdeskundige voor u in wanneer dat nodig blijkt. Deze expert is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten, daarnaast denkt de arbeidsdeskundige mee wanneer aangepast werk na het letselongeval noodzakelijk blijkt.
 5. Schadevergoeding berekenen. De specialist berekent uw schadeclaim en brengt de wederpartij hiervan op de hoogte. Tussentijds worden alvast financiële voorschotten aangevraagd.
 6. Definitieve schadeclaim berekenen. Hierbij zitten alle de aan het ongeval gerelateerde kosten die u heeft gemaakt en in de toekomst nog verwacht te gaan maken. We kunnen dit pas berekenen als er een medische eindsituatie is.
 7. Uitbetalen van de letselschadevergoeding.

Hulp nodig in dit traject? Onze juristen geven advies en helpen kosteloos bij het verhalen van de schade. Voor u geheel kosteloos, bij wet is namelijk geregeld dat de aansprakelijke partij de juridische kosten betaalt.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen


 • Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?

  Het eigen risico van uw ziektekostenverzekering is het eerste wat u moet betalen wanneer u medische hulp nodig hebt na het bedrijfsongeval. Afhankelijk van uw letselschade kunnen de medische kosten binnen het eigen risico blijven of veel hoger uitvallen dan alleen het eigen risico. Wanneer uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval betekent dat dat uw werkgever ook de (medische) kosten voor uw letselschade moet betalen. Dit geldt dan ook voor uw eigen risico (ook wanneer het alleen om uw eigen risico gaat), want dit zijn ook kosten die u hebt naar aanleiding van het bedrijfsongeval. Wij claimen voor u een maximale letselschadevergoeding, zodat de (medische) onkosten die u door het bedrijfsongeval hebt. Vertel uw verhaal en ontvang een indicatie.


 • Kan ik smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

  Ja, smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de emotionele en geestelijke schade die u als gevolg van het bedrijfsongeval hebt opgelopen. Voorbeelden van immateriële schade zijn: pijn; eenzaamheid; leed; gederfde levensvreugde; psychische schade. Zonder inhoudelijke kennis van het dossier is het onmogelijk om vooraf aan te geven wat de hoogte is van het smartengeldbedrag waar u recht op heeft. Vraag een letselschadeprofessional voor deskundig advies bij het claimen van uw smartengeld.


 • Heb ik als zzp'er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

  Anders dan werknemers in loondienst die de werkgever aansprakelijk kunnen stellen, genieten zzp’ers niet dezelfde bescherming wanneer er sprake is van een arbeidsongeval met letselschade tot gevolg. Een zzp’er kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg een AOV, afsluiten waarmee hij of zij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Bent u zzp’er, wordt u voor een opdracht ingehuurd door een bedrijf en loopt u tijdens het verrichten van deze werkzaamheden letselschade op? Dan bestaat er een mogelijkheid om de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor uw schade. Een jurist kan u hierin adviseren en mogelijk kosteloos bijstaan wanneer u kansrijke zaak heeft.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button