Letselschade door
sport of spel

Bij een sport- of spelsituatie loopt u meer risico op letselschade. De tegenstander is hiervoor alleen aansprakelijk als hij of zij onredelijk is geweest in het spel of tijdens de sport, waardoor het letsel of de blessure ontstaan is. Oftewel: u heeft alleen dan recht op vergoeding van de letselschade.

Letselschade bij sport of spel: wie is er aansprakelijk?

De wederpartij aansprakelijk stellen is vaak erg complex bij sport- en spelsituaties. Uit eerdere zaken blijkt namelijk dat u als deelnemer of toeschouwer aan een sport of spel, altijd rekening moet houden met onverwacht gedrag. Van zowel een toeschouwer, een medespeler als een tegenstander. Soms kan ook de organisatie van een sportevenement of sportwedstrijd aansprakelijk zijn voor het letsel. Dit is het geval als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen zijn genomen, waardoor het ongeluk tijdens sport of spel kon ontstaan.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

letselschade expert in gesprek

Voorbeelden van onverwachte sport- en spelsituaties

Letsel door een sportsituatie ontstaat niet zomaar. Er moet sprake zijn van een onverwachte situatie, en meestal gebeurt dit natuurlijk per ongeluk. Enkele voorbeelden van situaties van een duidelijke overtreding, waarbij de kans op letsel aanzienlijk is:

 • Een te hoge inzet van een hockeystick
 • Een harde tackle op de man in plaats van op de bal, of een grove natrap
 • Een plotselinge verandering van koers van een wielrenner, waarbij hij of zij u opzettelijk afsnijdt

De regels voor aansprakelijkheid zijn bij een sport- of spelsituatie strenger dan normaal. Waar normaliter iemand wel aansprakelijk zou zijn, is dit in een sportsituatie niet gauw het geval. Vindt het ongeluk buiten speeltijd plaats, dan zijn uw kansen beter. Zo is een worp bij judo na het stopsignaal bijvoorbeeld onrechtmatig, waarbij de overtreder aansprakelijk is voor uw letselschade.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Welke stappen moet u nemen om uw letselschade te claimen?

Wilt u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangen, dan moet u ervoor zorgen dat u de best mogelijke uitgangssituatie heeft. U heeft bewijs, zowel van de overtreding tijdens de sport of het spel, als voor uw medische situatie. Daarna schakelt u de hulp in van een juridisch specialist die u helpt om een goede vergoeding voor uw letselschade te claimen. Dit zijn de stappen die u doorloopt:

1. Bewijs verzamelen voor een spelovertreding

Heeft u een blessure opgelopen door een grove overtreding van de tegenspeler? Dan is het belangrijk om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Hiervoor moet u sluitend bewijs hebben. Denk bij bewijs voor de sportovertreding aan de volgende zaken:

 • Getuigenverklaringen
 • Camerabeelden waaruit blijkt:
  • dat u het letsel hebt opgelopen door de gedraging van de ander
  • dat deze gedraging buiten de regels van het spel valt.

Met name camerabeelden zijn niet altijd beschikbaar. Het hangt dus erg van uw situatie af hoeveel kans van slagen uw letselschadezaak heeft. Wilt u direct weten wat uw kansen zijn? Bel ons of stuur ons een WhatsAppbericht, en we vertellen u meteen waar u recht op heeft.

2. Ga direct naar de huisarts

Om te bewijzen dat het letsel direct gevolg is van de sport of het spel, gaat u dezelfde dag nog naar een huisarts, specialist of het ziekenhuis. Het is belangrijk om een medisch dossier op te bouwen, zodat uw blessure en het verloop ervan wordt bijgehouden. Ook moet u goed de kosten bijhouden die u maakt, bijvoorbeeld een behandeling bij een specialist. Deze kosten kunt u als u in het gelijk wordt gesteld vergoed krijgen.

3. Houd alle letselschade kosten goed bij

Tijdens het herstel van uw blessure is het belangrijk dat u alle kostenposten goed op een rij heeft. De letselschade door de sport of het spel kan bestaan uit de meest uiteenlopende zaken:

 • Gemist inkomen
 • Medische kosten
 • Studievertraging
 • Kosten voor de oppas
 • Kosten voor het huishouden, tuinonderhoud etc.
 • Smartengeld (o.a. door het minder goed of niet meer kunnen beoefenen van uw sport)

De letselschade bedragen die worden vergoed zijn per situatie verschillend. Houd goed bij hoe uw herstel gaat; verbeteren of verslechteren zaken? Zet dit dan in uw logboek. Alle informatie kan worden gebruikt om een zo realistisch mogelijke schadevergoeding voor u te claimen.

4. Letselschade claimen bij een letselschadespecialist

Heeft u een gunstige situatie, en denkt u dat de overtreder in uw sport- of spelsituatie inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden? Laat dan de zaak kosteloos beoordelen door een jurist of letselschadespecialist. Hij of zij helpt u verder om de aansprakelijkheid voor de letselschade rond te krijgen en om uw schadevergoeding te claimen. Onze specialisten hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring met uiteenlopende letselschadezaken, waaronder letsel in sport- en spelsituaties. We claimen voor u uw maximale schadevergoeding! Twijfelt u nog hoe u ervoor staat? Neem gewoon contact op en we geven u vrijblijvend advies over uw situatie.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Kunt u gratis rechtsbijstand bij letselschade krijgen?

Als u letsel oploopt door schuld van een ander kunt u uw schade zelf op de tegenpartij of zijn verzekeraar verhalen. Voor iemand die daar niet dagelijks mee te maken heeft, kan dit zeer complex zijn. Bovendien is niet altijd bekend welke schade en welke bedragen er te verhalen zijn.

Rechtsbijstandsverzekeraars bieden daar polissen voor aan tegen een jaarlijkse premie. Bij schade kunt u dan op basis van de polis gebruikmaken van de diensten van die verzekeraar om uw schade te verhalen.

Gratis hulp bij letselschade van Letselschade.nl

Letselschade.nl daarentegen biedt u deze dienst geheel GRATIS aan, zonder dat u hiervoor een Rechtsbijstandverzekering hoeft af te sluiten. Bovendien bent u bij Letselschade.nl verzekerd van een letselschadespecialist die alleen letselschadezaken behandelt en daarin jarenlange ervaring heeft.

Ook al heeft u een Rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan nog kunt u gratis gebruikmaken van de diensten van Letselschade.nl, zodat u verzekerd bent van de meest deskundige hulp bij letselschade die er op dit gebied te krijgen is! Én dit zonder dat u uw rechten bij uw Rechtsbijstandsverzekeraar verspeelt. Letselschade.nl regelt dit allemaal voor u geheel kosteloos!

Meld nu uw letselschade en krijg gratis rechtshulp

Neem contact op met Letselschade.nl via telefoon of vul direct het formulier in om de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button