Letselschade door
sport of spel

Bij een sport- of spelsituatie loopt u meer risico op letselschade. De tegenstander is hiervoor alleen aansprakelijk als hij of zij onredelijk is geweest in het spel of tijdens de sport, waardoor het letsel of de blessure ontstaan is. Oftewel: u heeft alleen dan recht op vergoeding van de letselschade.

Letselschade bij sport of spel: wie is er aansprakelijk?

De wederpartij aansprakelijk stellen is vaak erg complex bij sport- en spelsituaties. Uit eerdere zaken blijkt namelijk dat u als deelnemer of toeschouwer aan een sport of spel, altijd rekening moet houden met onverwacht gedrag. Van zowel een toeschouwer, een medespeler als een tegenstander. Soms kan ook de organisatie van een sportevenement of sportwedstrijd aansprakelijk zijn voor het letsel. Dit is het geval als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen zijn genomen, waardoor het ongeluk tijdens sport of spel kon ontstaan.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade door sport of spel – hoe zit dat?

Voorbeelden van onverwachte sport- en spelsituaties

Letsel door een sportsituatie ontstaat niet zomaar. Er moet sprake zijn van een onverwachte situatie, en meestal gebeurt dit natuurlijk per ongeluk. Enkele voorbeelden van situaties van een duidelijke overtreding, waarbij de kans op letsel aanzienlijk is:

 • Een te hoge inzet van een hockeystick
 • Een harde tackle op de man in plaats van op de bal, of een grove natrap
 • Een plotselinge verandering van koers van een wielrenner, waarbij hij of zij u opzettelijk afsnijdt

De regels voor aansprakelijkheid zijn bij een sport- of spelsituatie strenger dan normaal. Waar normaliter iemand wel aansprakelijk zou zijn, is dit in een sportsituatie niet gauw het geval. Vindt het ongeluk buiten speeltijd plaats, dan zijn uw kansen beter. Zo is een worp bij judo na het stopsignaal bijvoorbeeld onrechtmatig, waarbij de overtreder aansprakelijk is voor uw letselschade.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Welke stappen moet u nemen om uw letselschade te claimen?

Wilt u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangen, dan moet u ervoor zorgen dat u de best mogelijke uitgangssituatie heeft. U heeft bewijs, zowel van de overtreding tijdens de sport of het spel, als voor uw medische situatie. Daarna schakelt u de hulp in van een juridisch specialist die u helpt om een goede vergoeding voor uw letselschade te claimen. Dit zijn de stappen die u doorloopt:

1. Bewijs verzamelen voor een spelovertreding

Heeft u een blessure opgelopen door een grove overtreding van de tegenspeler? Dan is het belangrijk om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Hiervoor moet u sluitend bewijs hebben. Denk bij bewijs voor de sportovertreding aan de volgende zaken:

 • Getuigenverklaringen
 • Camerabeelden waaruit blijkt:
  • dat u het letsel hebt opgelopen door de gedraging van de ander
  • dat deze gedraging buiten de regels van het spel valt.

Met name camerabeelden zijn niet altijd beschikbaar. Het hangt dus erg van uw situatie af hoeveel kans van slagen uw letselschadezaak heeft. Wilt u direct weten wat uw kansen zijn? Bel ons of stuur ons een WhatsAppbericht, en we vertellen u meteen waar u recht op heeft.

2. Ga direct naar de huisarts

Om te bewijzen dat het letsel direct gevolg is van de sport of het spel, gaat u dezelfde dag nog naar een huisarts, specialist of het ziekenhuis. Het is belangrijk om een medisch dossier op te bouwen, zodat uw blessure en het verloop ervan wordt bijgehouden. Ook moet u goed de kosten bijhouden die u maakt, bijvoorbeeld een behandeling bij een specialist. Deze kosten kunt u als u in het gelijk wordt gesteld vergoed krijgen.

3. Houd alle letselschade kosten goed bij

Tijdens het herstel van uw blessure is het belangrijk dat u alle kostenposten goed op een rij heeft. De letselschade door de sport of het spel kan bestaan uit de meest uiteenlopende zaken:

 • Gemist inkomen
 • Medische kosten
 • Studievertraging
 • Kosten voor de oppas
 • Kosten voor het huishouden, tuinonderhoud etc.
 • Smartengeld (o.a. door het minder goed of niet meer kunnen beoefenen van uw sport)

De letselschade bedragen die worden vergoed zijn per situatie verschillend. Houd goed bij hoe uw herstel gaat; verbeteren of verslechteren zaken? Zet dit dan in uw logboek. Alle informatie kan worden gebruikt om een zo realistisch mogelijke schadevergoeding voor u te claimen.

4. Letselschade claimen bij een letselschadespecialist

Heeft u een gunstige situatie, en denkt u dat de overtreder in uw sport- of spelsituatie inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden? Laat dan de zaak kosteloos beoordelen door een jurist of letselschadespecialist. Hij of zij helpt u verder om de aansprakelijkheid voor de letselschade rond te krijgen en om uw schadevergoeding te claimen. Onze specialisten hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring met uiteenlopende letselschadezaken, waaronder letsel in sport- en spelsituaties. We claimen voor u uw maximale schadevergoeding! Twijfelt u nog hoe u ervoor staat? Neem gewoon contact op en we geven u vrijblijvend advies over uw situatie.

Veelgestelde vragen


 • Wanneer heeft u letselschade?

  U hebt letselschade als u door een ongeval lichamelijk of psychisch letsel oploopt. Het is belangrijk dat de lichamelijke of psychische klachten gerelateerd zijn aan het ongeval dat door het toedoen van een ander is ontstaan. Als u letselschade hebt opgelopen door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een hondenbeet, dan kunnen wij u kosteloos bijstaan. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk en wij zorgen ervoor dat u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangt. Schakel onze letselschadejuristen kosteloos in bij het verhalen van een schadeclaim.


 • Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

  Mocht u letselschade hebben opgelopen door het toedoen van iemand anders, dan zijn er een tal van schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld van zo’n schadepost is het verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt u in sommige gevallen inkomsten mis omdat u niet kan werken. De aansprakelijke wederpartij dient deze kosten te dragen. Andere veelvoorkomende schadeposten zijn: medische kosten; reiskosten; huishoudelijke hulp; zelfwerkzaamheid; studievertraging. Aanpassingen aan de woning Er bestaan nog meer schadeposten waar de wederpartij aansprakelijk voor gehouden kan worden. De letselschadejuristen van Letselschade.nl brengen alle schadekosten voor u in kaart en dienen deze vervolgens in bij de aansprakelijke wederpartij.


 • Moet ik rechtshulp inschakelen bij letsel?

  Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Letselschade claimen is voor een niet-deskundige complex en vaak tijdrovend. Als slachtoffer bent u verwikkelt in een lang, juridisch traject en u krijgt te maken met rechten en instanties. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij beschikt over dure experts en kunnen u van alles voorhouden. Letselschade.nl adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij letselschade altijd rechtshulp van een letselschade specialist in te schakelen die alleen voor uw belangen opkomt. Voor de kosten van de rechtshulp bij letselschade hoeft u niet te vrezen. Staat de aansprakelijkheid in uw zaak vast of is het te verwachten dat die aansprakelijkheid op korte termijn rond komt? Dan kunnen alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp verhaald worden op de wederpartij. In feite is dan de rechtshulp bij letselschade die u gekregen hebt gratis. Rechtshulp bij letselschade Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. Letselschade.nl verleent uitsluitend rechtshulp op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden. Het bijhouden van alle jurisprudentie voor alleen deze vakgebieden is zo groot en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht u ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied! Wilt u gebruikmaken van rechtshulp van Letselschade.nl? Neem contact op met Letselschade.nl per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Onze letselschade experts komen bij u thuis!

  U heeft door een ongeval letselschade opgelopen. Daarom bent u op zoek naar een betrouwbare specialist in de buurt. Wij begrijpen dat het maar al te prettig is als uw persoonlijke verhaal in eigen vertrouwde omgeving verteld kan worden.

  Onze specialisten brengen desgewenst een huisbezoek, u hoeft daarbij de deur niet uit. Met ons landelijk dekkend netwerk hebben wij altijd wel een letselschade expert bij u in de buurt.

  jurilex-vestigingen
  Call Now Button