Werkgeversaansprakelijkheid

Bedrijfsongeval en de aansprakelijkheid

Heeft u een arbeidsongeval gehad op uw werk en daarbij letselschade opgelopen? In veel gevallen kunt u de werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval. Is uw werkgever inderdaad aansprakelijk, dan heeft u recht op letselschadevergoeding.  

Een bedrijfsongeval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die niet alleen fysieke, maar ook emotionele en financiële gevolgen voor u kan hebben. Het is in deze fase wel zo fijn dat u weet wat uw rechten en verhaalsmogelijkheden zijn. Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval op het werk en u wilt financieel gecompenseerd worden voor de schade, dan is het van belang om te onderzoeken of uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld.

Op deze pagina leest u alles over werkgeversaansprakelijkheid en wat dit voor u als letselschadeslachtoffer betekent. Onze experts en letselschadejuristen werken overigens alléén voor slachtoffers van een arbeidsongeval. Nooit voor de aansprakelijke verzekeraar.

Heeft u een arbeidsongeval gehad? Wacht dan niet te lang met contact met ons opnemen. Het is namelijk belangrijk dat u snel na het ongeluk uw werkgever aansprakelijk stelt.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Als u een ongeluk op uw werk of tijdens werktijd overkomt, dan noemen we dat een arbeidsongeval of bedrijfsongeval. En als u bij dat ongeluk schade oploopt, aan uw lichaam of uw spullen, dan heet dat letselschade. Bij een arbeidsongeval met letselschade heeft u meestal recht op letselschadevergoeding

Letselschade na een bedrijfsongeval kan diverse vormen aannemen en variëren van lichte verwondingen tot ernstig letsel met blijvende gevolgen. Het kan dan gaan om fysieke schade en psychische schade. Een aantal voorbeelden van fysieke schade zijn:

 • Botbreuken
 • Snijwonden
 • Brandwonden
 • Blijvend letsel zoals verlies van een ledemaat. 

Psychische schade heeft betrekking op traumatische ervaringen die kunnen leiden tot:

 • Angststoornissen
 • Depressie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Door fysieke en psychische schade komt u mogelijk terecht in de ziektewet na een bedrijfsongeval. Daarnaast kan letselschade ook zorgen voor materiële schade, zoals verlies van inkomen, medische kosten en aanpassingen aan de woning doordat u bijvoorbeeld invalide bent geworden.

Het is van groot belang om na een bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk actie te ondernemen om te zorgen dat de bewijsstukken worden veiliggesteld die uw schade onderbouwen. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd voor letsels door bedrijfsongevallen.

Bij goed werkgeverschap hoef je je geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of mogelijk wel ontslag. Weet u niet zeker of u recht heeft op schadevergoeding na een bedrijfsongeval? Wij helpen u graag. 

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor schade werknemer? 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen en om werknemers voldoende instructies en bescherming te bieden. Werkgevers moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen, volgens de zorgplicht.

Er zijn vele voorbeelden van situaties waarin de werkgever aansprakelijk kan zijn voor ongevallen op het werk. Hieronder staan een aantal situaties beschreven waarin er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid:

 • Defect gereedschap: In de bouwsector kan het werken met defect of onveilig gereedschap, zoals een zaag zonder beschermkap, ernstige verwondingen veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht om veilig en goed onderhouden materiaal te voorzien.
 • Ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen: Het niet verstrekken van veiligheidsschoenen, helmen of andere beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel, zoals hoofd- of voetletsel door vallende voorwerpen.
 • Werken op hoogte: Als u op werk gevallen bent van een onveilig bevestigde steiger of ladder kan dat ernstige gevolgen hebben. Het is cruciaal dat alle werkzaamheden op hoogte, met de nodige voorzichtigheid en met de juiste veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd.
 • Onvoldoende instructies en training: Het laten werken met een onbekende machine zonder de juiste instructies en training kan gevaarlijk zijn en is een duidelijk voorbeeld van nalatigheid van de werkgever.
 • Onveilige voertuigen: Koeriers en maaltijdbezorgers die op een onveilige fiets of scooter rijden, lopen een verhoogd risico op ongevallen. Dit geldt ook als het voertuig eigendom is van de werknemer; de werkgever moet zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden.
 • Gladde vloeren en struikelgevaar: Werknemers die uitglijden of struikelen door onveilige vloeren of losliggende kabels kunnen ook letselschade oplopen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om dergelijke risico’s te minimaliseren.
 • Werkdruk en stress: Overmatige werkdruk en stress kunnen ook leiden tot gezondheidsproblemen. Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde werkomgeving en werknemersbescherming tegen burn-out en stressgerelateerde aandoeningen.

Als u toch letselschade oploopt doordat uw werkgever niet aan zijn wettelijke zorgplicht voldoet, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade. U heeft dan mogelijk ook recht op een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Ten slotte genieten stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Zoals eerder geschreven is het raadzaam om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om in een vroeg stadium belangrijke bewijsstukken veilig te stellen.

Wanneer is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid?

Het aansprakelijk stellen van de werkgever bij letselschade kan een complex proces zijn, waarbij diverse aspecten een rol spelen. Er zijn situaties waarin het niet mogelijk is om de werkgever aansprakelijk te stellen:

 • Als een werkgever kan aantonen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om een veilige werkomgeving te garanderen, kan het lastig zijn om aansprakelijkheid te bewijzen. Dit houdt in dat de werkgever voldoende instructies heeft gegeven, veiligheidsmiddelen heeft verstrekt en aan alle veiligheidseisen heeft voldaan.
 • Wanneer een werkgever bewijst dat de letselschade niet is ontstaan als gevolg van een bedrijfsongeval, maar door externe factoren of door de handelingen van de werknemer zelf, kan aansprakelijkheid worden afgewezen.
 • Een werkgever is niet aansprakelijk als kan worden aangetoond dat de werknemer roekeloos gedrag heeft vertoond of bewust veiligheidsinstructies heeft genegeerd, waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden.

De bewijslast ligt in eerste instantie bij de werknemer, die dient aan te tonen dat de schade onder werktijd is ontstaan. Vervolgens is het aan de werkgever dat hij kan aantonen dat er aan de zorgplicht is voldaan. Als je als werkgever wilt verweren tegen werkgeversaansprakelijkheid, moet je met tegenbewijs komen om aan te tonen dat er wel degelijk rekening is gehouden met de zorgplicht en dat er sprake is van roekeloosheid van de werknemer.

Nogmaals, het is van cruciaal belang om alle relevante documentatie en bewijsmateriaal zorgvuldig te bewaren. Denk hierbij aan een arbeidsinspectie rapport, medische rapporten, foto’s van de ongevalslocatie, getuigenverklaringen en communicatie met de werkgever. Deze documenten kunnen van onschatbare waarde zijn bij het aantonen van werkgeversaansprakelijkheid.

Een letselschadespecialist kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijs, het voeren van onderhandelingen met de schaderegelaar van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, en niet geheel onbelangrijk het indienen van een claim voor uw letselschade. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over uw rechten, de mogelijke haalbaarheid van uw zaak en de te volgen stappen om een rechtvaardige vergoeding te ontvangen voor de geleden schade.

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Ik wil mijn werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval 

Om aanspraak te maken op letselschadevergoeding, moet u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen na het arbeidsongeval. Bent u bang dat u dan in de rechtbank tegenover uw werkgever komt te staan? Dat hoeft niet. De meeste letselschadezaken worden buiten de rechtbank opgelost.

De letselschadespecialisten van Letselschade.nl helpen u om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die u heeft opgelopen. Onze letselschadespecialisten helpen u daarbij. U hoeft dus niet alles alleen te doen. Vaak kan dat ook niet, omdat u door het ongeluk veel aan uw hoofd heeft. 

Uw relatie met uw werkgever verslechtert ook niet als u de werkgever aansprakelijk stelt. Uw werkgever is namelijk in de meeste gevallen verzekerd voor letselschade en betaalt daarvoor premie aan een verzekeringsmaatschappij. Dit heet een bedrijfsongevallenverzekering.

Is er sprake van aansprakelijkheid bij de werkgever? Neem dan contact met ons op, wij nemen uitgebreid de tijd om al uw vragen te beantwoorden. 

Werkgever aansprakelijk stellen met een brief 

Als u wilt dat de bedrijfsongevallenverzekering van uw werkgever uw letselschade betaalt, dan moet u uw werkgever schriftelijk aansprakelijk stellen. Deze brief kunt u zelf schrijven, maar beter is het om dit te doen samen met één van onze letselschadespecialisten die zich hebben toegelegd op letselschade door bedrijfsongeval. 

Heeft u een arbeidsongeval meegemaakt? Wacht dan niet te lang met contact met ons team op te nemen, omdat het belangrijk is dat u snel na het ongeluk uw werkgever aansprakelijk stelt. 

Zij gingen u voor...

Het arbeidsongeval is mijn schuld, of die van mijn collega. Wat nu? 

Maakt u zelf een fout op het werk of maakt uw collega een fout en is er sprake van een arbeidsongeval met letselschade? Ook dan is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Dit komt doordat de werkgever de eerder genoemde zorgplicht heeft ten opzichte van werknemers. De zorgplicht houdt in dat de werkgever verplicht is om de veiligheid en het welzijn van de werknemers te waarborgen.

Ondanks de zorgplicht van de werkgever is elke situatie uniek en regelmatig ook complex. In sommige gevallen kan het daarom nodig zijn om een letselschadeadvocaat in te schakelen om te bepalen wie er aansprakelijk is en om u te helpen bij het claimen van een vergoeding. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u adviseren over de stappen die u kunt nemen en kan u bijstaan in het proces.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, de aansprakelijkheid van uw werkgever, of over het verloop van het proces na een arbeidsongeval? Aarzel dan niet om ze aan ons te stellen! Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van het nodige advies en informatie.

Stappenplan letselschade claimen

Om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige (aansprakelijke verzekeringspartij) zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en het letsel, en daarmee de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 • bepalen aansprakelijkheid
 • aansprakelijk stellen tegenpartij
 • voorschot op claim bepalen
 • definitie claim vervaardigen
 • zaak afwikkelen
 • nazorg

Voor meer informatie over letselschade claimen of het inschakelen van een belangenbehartiger, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Gratis hulp bij letselschade 

Letselschade.nl helpt u gratis. De aansprakelijke partij betaalt ook de kosten voor juridische bijstand. Dat is zo geregeld in de wet. Indien uw werkgever aansprakelijk is, worden de kosten voor onze letselschadespecialist door de verzekeraar van uw werkgever gedragen.

Voor u, als slachtoffer van letselschade, is het uitgangspunt dat u bijgestaan wordt door een expert op het gebied van letselschade. Hierdoor kunt u zich volledig richten op uw herstel.

Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van alle juridische aspecten en regelgeving, en zullen u helder en duidelijk informeren over de te nemen stappen en de informatie die voor u van toepassing is.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Hoe weet ik of een letselschadekantoor betrouwbaar is?

Alle vestigingen van Letselschade.nl zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk is het bewijs dat u te maken hebt met betrouwbare, professionele belangenbehartigers.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een initiatief van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad deelt dit Keurmerk niet zomaar uit: de belangenbehartiger moet aan strenge eisen voldoen en zijn onderhevig aan een periodieke, strenge en externe audit.

Schadevergoeding werkgever aan werknemer regelen

De deskundigen van Letselschade.nl zetten zich volledig in om ervoor te zorgen dat u de letselschadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Wij bespreken niet alleen uw huidige situatie, maar kijken ook vooruit naar eventuele toekomstige schade. Het kan zijn dat u door het ongeval bijvoorbeeld in de toekomst niet meer (volledig) kunt werken en hierdoor onverhoopt financiële risico’s loopt.

Bij Letselschade.nl zorgen we voor transparantie en helderheid in hetgeen wat wij doen. We leggen alles in begrijpelijke taal uit en informeren u over welke gegevens we van u nodig hebben om uw zaak te behartigen.

Ongeacht uw woonplaats, er is altijd een letselschadespecialist van Letselschade.nl in uw omgeving. Met experts in iedere provincie, zijn we altijd bereikbaar en dichtbij. Schroom niet om direct contact met ons op te nemen of laat u terugbellen. Wij staan klaar om u te adviseren en te begeleiden op het pad naar rechtvaardigheid en compensatie.

Veelgestelde vragen na een bedrijfsongeval

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Hoe zorgt u voor goede verstandshouding na bedrijfsongeval?

Uw werkgever is in de meeste gevallen goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Uw hoeft om deze reden ook niet te vrezen dat het aansprakelijk stellen van uw werkgever, de verstandhouding verstoort. Uw werkgever stuurt de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar en de verzekeraar zal uw schade moeten vergoeden. U benadeelt de werkgever dus niet persoonlijk. We begrijpen het volkomen als u het als werknemer toch lastig vindt om schadevergoeding van uw werkgever te eisen. Onze ervaren letselschadejuristen begeleiden u in dit proces en wij stellen een goede verstandhouding met de werkgever en een rechtvaardige schadevergoeding altijd voorop. Vraag hier naar de mogelijkheden.

Is uw werkgever aansprakelijk voor uw bedrijfsongeval?

De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letselschade door bedrijfsongevallen kan ontstaan. De werkgever moet de nodige instructies geven, maar ook toezicht houden of die instructies worden nageleefd en zorgen voor een veilige werkomgeving. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade op bij een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van uw letselschade. In de praktijk is de werkgever eigenlijk vrijwel altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval.

Heeft u hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en wilt u weten hoe hoog de letselschadevergoeding is die u kunt claimen? Ontvang direct een indicatie voor de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u schadevergoeding claimen na verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw werkgever. Er zijn twee gevallen wanneer uw werkgever niet aansprakelijk is voor het verkeersongeval, namelijk:

 • Het verkeersongeval is met opzet of door roekeloos gedrag ontstaan
 • U hebt een strafbaar feit gepleegd, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Let wel op: wanneer u een verkeersongeval krijgt buiten werktijd (woon-werkverkeer) is uw werkgever niet aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Uiteraard is dit niet het geval wanneer woon-werkverkeer betaald wordt door uw werkgever.

Wilt u weten waar u recht op hebt? Wij claimen gratis voor u een letselschadevergoeding. Ontvang direct een indicatie van de hoogte van de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn;
 • Leed;
 • Gederfde levensvreugde;
 • Psychische schade.

Het is moeilijk te bepalen hoe hoog het smartengeld moet zijn. Het gaat namelijk om schade die niet (direct) zichtbaar is en daarom is het moeilijk in een bedrag vast te stellen. Daarom wordt er bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gekeken naar gerechtelijke uitspraken van voorgaande zaken die met elkaar te vergelijken zijn.

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u smartengeld bedragen claimen tot:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Ontvang direct een indicatie voor de hoogte van het smartengeld voor uw bedrijfsongeval door het contactformulier in te vullen.

Ongeval op het werk, wanneer wordt de inspectie SZW ingeschakeld?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Laat onze belangenbehartigers u bijstaan na een ongeval, neem geheel vrijblijvend contact op en ontvang een onafhankelijk advies.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button