Gevallen op werk

Claim hier uw schadevergoeding!

LetselSchade.nl is expert op het gebied van bedrijfsongevallen. Bedrijfsongevallen komen veel voor. Mensen vallen bijvoorbeeld van de trap of raken gewond als ze met gevaarlijke machines werken of . U heeft dan meestal recht op letselschadevergoeding. LetselSchade.nl helpt u om die te claimen.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u bent gevallen op het werk en daarbij letselschade heeft opgelopen. Onze experts en letselschadejuristen werken alléén voor slachtoffers van een arbeidsongeval.

Bent u gevallen op het werk? Neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat u snel na het bedrijfsongeval uw werkgever aansprakelijk stelt.

Ik ben op het werk gevallen. Is dit een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk op het werk of in werktijd. Zo’n ongeluk wordt ook wel een arbeidsongeval genoemd. Als u bij dat ongeluk lichamelijk en/of geestelijke schade oploopt, dan heet dat letselschade. Bij letselschade door een ongeluk op het werk heeft u in de meeste gevallen recht op letselschadevergoeding. LetselSchade.nl helpt u om uw werkgever aansprakelijk te stellen. De verzekeraar van uw werkgever moet u dan een letselschadevergoeding betalen. Soms zijn mensen bang dat dan de relatie met de werkgever slechter wordt. Dat is niet zo. Uw werkgever betaalt premie aan de verzekeringsmaatschappij voor dit soort dingen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Voorbeelden gevallen op het werk

U kunt door allerlei oorzaken vallen op het werk. Bijvoorbeeld:

 • U valt van een ladder of trap bij het ophangen van de slingers voor een jarige collega
 • U valt van een trap, omdat de trap niet voldeed aan de veiligheidseisen
 • U valt, omdat de vloer glad was door olie of water
 • U werkt in de bouw en valt van een steiger, een hoogwerker, een muurtje of het dak
 • U valt van een fiets of scooter die u gebruikt om uw werk te doen, bijvoorbeeld om naar de bouwplaats te gaan of een klant te bezoeken

Ik ben gevallen op weg naar werk, wie is aansprakelijk?

Bent u gevallen toen u onderweg was naar uw werk of onderweg naar huis? Daarvoor is uw werkgever meestal niet aansprakelijk. Maar u kunt uw werkgever in sommige gevallen wel aansprakelijk stellen. Enkele voorbeelden:

 • U bent (maaltijd)bezorger en gaat naar huis op de fiets of scooter die u ook voor uw werk gebruikt. U komt ten val doordat uw fiets of ander voertuig een mankement had. Gladde banden bijvoorbeeld. Uw werkgever moet er namelijk voor zorgen dat u op een veilig voertuig zit.
 • U rijdt in een busje van uw werkgever. Het busje heeft een technisch mankement en daardoor krijgt u een ongeluk. Uw werkgever is dan meestal aansprakelijk.

Bent u op een andere manier ten val gekomen en weet u niet zeker of de werkgever aansprakelijk is? Neem contact op met de experts van LetselSchade.nl. We beantwoorden uw vragen graag.

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Wanneer valt een val op het werk onder letselschade?

Bent u gevallen op het werk en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Let dan op deze punten:

 1. Het ongeluk gebeurd toen u uw werk deed. Dus niet (net) buiten werktijd. Of buiten uw werkplek.
 2. Uw werkgever heeft zorgplicht: uw werkplek moet veilig zijn. U mag dus niet werken met onveilige spullen. In bepaalde omgevingen is PBM verplicht, zoals werkschoenen. En de werkgever moet u vertellen hoe u bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren of hoe u bepaalde machines moet bedienen. Sommige machines mag u bijvoorbeeld alleen bedienen als u meerderjarig bent.

Zij gingen u voor...

Welke letselschade kan ik claimen na een val op het werk?

Na een val op het werk kunt u tegen allerlei kosten aanlopen, zoals:

 • Schade aan uw spullen, zoals uw telefoon of uw kleding
 • Medische kosten, bijvoorbeeld voor medicijnen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering
 • Hulp in de huishouding, als u zo ernstig gewond bent dat u zelf niet meer kunt koken of de was doen bijvoorbeeld
 • Misgelopen inkomsten, doordat u (tijdelijk) niet meer kunt werken
 • Kosten voor vervoer, omdat u bijvoorbeeld met de taxi naar de dokter moet
 • Kosten voor parkeren bij het ziekenhuis of de fysiotherapeut

Smartengeld, voor psychische schade

Naast schade die is uit te drukken in geld, is er ook niet in geld meetbare schade: pijn en gederfde levensvreugde. Hier kan smartengeld tegenover staan. Bijvoorbeeld als u door het ongeval zo ernstig gewond raakt, dat u niet meer naar buiten durft. Of zich erg ongelukkig voelt na het ongeluk. Lees verder over de verschillende soorten schadevergoedingen.

Werkgever aansprakelijk stellen voor val op het werk

Wilt u letselschade claimen, dan moet u uw werkgever aansprakelijk stellen. De letselschadespecialisten van Letselschade.nl helpen u daarbij. Op deze pagina kunt u alles lezen over werkgeversaansprakelijkheid. Direct uw werkgever aansprakelijk stellen?

Gratis hulp bij letselschade

LetselSchade.nl helpt u gratis om uw werkgever aansprakelijk te stellen en een letselschadeclaim neer te leggen. De letselschade-expert helpt u met de juridische kant en vertelt helder wat hij of zij van u nodig heeft.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Hoe weet ik of een letselschadekantoor betrouwbaar is?

Alle vestigingen van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk is het bewijs dat u te maken hebt met betrouwbare, professionele belangenbehartigers. Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een initiatief van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad deelt dit Keurmerk niet zomaar uit: de belangenbehartiger moet aan strenge eisen voldoen.

Wij helpen u om uw letselschade na een val op het werk vergoed te krijgen

De experts van LetselSchade.nl vinden dat u recht heeft op een eerlijke letselschadevergoeding. Daar zetten ze zich voor in. Onze experts kijken niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar toekomstige schade. Want misschien kunt u door het ongeluk ook in de toekomst niet meer (volledig) werken bijvoorbeeld.

Waar u ook woont, er zit altijd een letselschadespecialist van LetselSchade.nl bij u in de buurt. Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Neem direct contact met ons op of laat u terugbellen.

Veelgestelde vragen na een bedrijfsongeval

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Hoe zorgt u voor goede verstandshouding na bedrijfsongeval?

Uw werkgever is in de meeste gevallen goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Uw hoeft om deze reden ook niet te vrezen dat het aansprakelijk stellen van uw werkgever, de verstandhouding verstoort. Uw werkgever stuurt de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar en de verzekeraar zal uw schade moeten vergoeden. U benadeelt de werkgever dus niet persoonlijk. We begrijpen het volkomen als u het als werknemer toch lastig vindt om schadevergoeding van uw werkgever te eisen. Onze ervaren letselschadejuristen begeleiden u in dit proces en wij stellen een goede verstandhouding met de werkgever en een rechtvaardige schadevergoeding altijd voorop. Vraag hier naar de mogelijkheden.

Is uw werkgever aansprakelijk voor uw bedrijfsongeval?

De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letselschade door bedrijfsongevallen kan ontstaan. De werkgever moet de nodige instructies geven, maar ook toezicht houden of die instructies worden nageleefd en zorgen voor een veilige werkomgeving. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade op bij een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van uw letselschade. In de praktijk is de werkgever eigenlijk vrijwel altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval.

Heeft u hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en wilt u weten hoe hoog de letselschadevergoeding is die u kunt claimen? Ontvang direct een indicatie voor de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u schadevergoeding claimen na verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw werkgever. Er zijn twee gevallen wanneer uw werkgever niet aansprakelijk is voor het verkeersongeval, namelijk:

 • Het verkeersongeval is met opzet of door roekeloos gedrag ontstaan
 • U hebt een strafbaar feit gepleegd, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Let wel op: wanneer u een verkeersongeval krijgt buiten werktijd (woon-werkverkeer) is uw werkgever niet aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Uiteraard is dit niet het geval wanneer woon-werkverkeer betaald wordt door uw werkgever.

Wilt u weten waar u recht op hebt? Wij claimen gratis voor u een letselschadevergoeding. Ontvang direct een indicatie van de hoogte van de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn;
 • Leed;
 • Gederfde levensvreugde;
 • Psychische schade.

Het is moeilijk te bepalen hoe hoog het smartengeld moet zijn. Het gaat namelijk om schade die niet (direct) zichtbaar is en daarom is het moeilijk in een bedrag vast te stellen. Daarom wordt er bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gekeken naar gerechtelijke uitspraken van voorgaande zaken die met elkaar te vergelijken zijn.

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u smartengeld bedragen claimen tot:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Ontvang direct een indicatie voor de hoogte van het smartengeld voor uw bedrijfsongeval door het contactformulier in te vullen.

Ongeval op het werk, wanneer wordt de inspectie SZW ingeschakeld?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Laat onze belangenbehartigers u bijstaan na een ongeval, neem geheel vrijblijvend contact op en ontvang een onafhankelijk advies.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button