Wettelijke rente van mijn letselschade berekenen

Onze juristen helpen kosteloos hierbij.

Het kan zijn dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij te laat een geldbedrag betaalt aan het slachtoffer. De wettelijke rente is de vergoeding die het letselschadeslachtoffer kan vorderen van de aansprakelijke partij als die de geldsom niet tijdig betaalt. Bij het berekenen van letselschade en de wettelijke rente is het aan te raden om een letselschadespecialist in te schakelen die dit kosteloos voor jou kan doen.

Onze juristen hebben minimaal tien jaar ervaring in het regelen van schadevergoedingen. Tijdens de onderhandelingen met de wederpartij is de wettelijke rente vaak het onderwerp van het gesprek. Vanaf het moment dat je letselschade lijdt, wordt ook de wettelijke rente berekend. De hoogte van het totale bedrag wordt beraamd aan de hand van een door de overheid vastgestelde, periodieke percentage.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn ongeval met letselschade

letselschade-meld-nu-bedrijfsongeval
letselschade-meld-nu-verkeersongeval
letselschade-meld-nu-dier-en-letsel
letselschade-meld-nu-direct-contact
letselschade expert in gesprek

Wat is de wettelijke rente?

De wettelijke rente is de rente die de aansprakelijke tegenpartij betaalt aan jou als slachtoffer bovenop de schadevergoeding. De wettelijke rente is vaak een percentage van 2% van het schadebedrag. Deze rente gaat in op het moment dat je door een ander letselschade lijdt. De aansprakelijke tegenpartij is namelijk verantwoordelijk voor het ongeval en kun je zien als de veroorzaker van het ongeval. Vanaf het moment van het letselongeval is de tegenpartij jou een schadevergoeding verschuldigd.

In de praktijk kan de verzekeraar de aansprakelijkheid erkennen, deels erkennen of volledig afwijzen. De wettelijke reactietermijn waarbinnen een verzekeraar moet reageren is vastgesteld op 8 weken. De schadebehandelaar van de verzekeraar zal deze tijd gebruiken om te onderzoeken of het ongeval daadwerkelijk te wijten is aan het gedrag van de verzekerde. Wettelijke gezien heeft het slachtoffer ondertussen recht op een schadevergoeding. Dat houdt in dat de verzekeraar op het moment van het ongeval al in gebreke is. Daarom is de wettelijke rente voor deze situatie zo ingesteld.

Periodiek wordt de wettelijke rente aangepast door de overheid. Het is dus niet altijd hetzelfde percentage. Je vindt de actuele wettelijke rente op de website van de rijksoverheid.

Hoe bereken ik de wettelijke rente?

Heb je door een ongeluk letselschade opgelopen en wil je de wettelijke rente berekenen? Je doet er goed aan om hiervoor een ervaren jurist in te schakelen en dit niet zelfstandig uit te zoeken.

De wettelijke rente berekenen is gecompliceerd en er zijn veel haken en ogen bij het bepalen van de hoogte. Het beramen van deze rente wordt overigens meegenomen in de totaalsom van de schadevergoeding. De schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten en over iedere schadepost dient afzonderlijk de rente worden berekenend.

De wettelijke rente gaat in op het moment dat de schadepost van start gaat. Dat is één van de redenen waarom het zo lastig is om de hoogte van de wettelijke rente te berekenen. We geven twee voorbeelden die dit verduidelijken:

 1. Je lijdt materiële schade als gevolg van een verkeersongeval. De rente voor de schadepost materiële schade gaat direct na het ongeval in.
 2. Door het verkeersongeval bezoek je een fysiotherapeut en heb je hulp nodig in het huishouden. De rente voor de schadeposten huishoudelijke hulp en de post kilometervergoeding gaan in op het moment dat je daadwerkelijk gebruik maakt van de diensten.

Online wettelijke rente berekenen

Op de website van het Nederlands Rekencentrum Letselschade kan je een rekentool gebruiken om de wettelijke rente te berekenen. Volg de onderstaande stappen om online de wettelijke rente van jouw letselschade te berekenen.

Stap 1: algemene gegevens:

 • Kies de gewenste “Omschrijving”
 • Voer in de “Begindatum” (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te beginnen.
 • Voer in de “Einddatum” (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te eindigen. Dit is de dag waarop het definitieve schadebedrag is vastgesteld.

Stap 2: invoer schadegegevens:

 • 1e kolom: voer in de “Datum” (dd-mm-yyyy) waarop deze schade(post) is geleden (NB: de rekentool berekent geen rente tot 1 januari 1992)
 • 2e kolom: voer in het “Bedrag” van deze schade(post)
 • 3e kolom: (optioneel) voer in de “Omschrijving” van deze schade(post)

Stap 3: invoer voorschotgegevens:

Toelichting: wanneer de aansprakelijke partij een voorschot betaalt ten behoeve van het slachtoffer dient op basis van rechtspraak het betaalde voorschot eerst te worden verminderd met de wettelijke rente, waarna het restant van het voorschot in mindering kan worden gebracht op het totale schadebedrag.

 • 1e kolom: voer in de “Datum” (dd-mm-yyyy) waarop het voorschot is betaald
 • 2e kolom: voer in het “Bedrag” van het voorschot
 • 3e kolom: (optioneel) voer in “Omschrijving” van het voorschot

Wanneer je al deze gegevens invult dan zal de rekentool de wettelijke rente over de opgevoerde schadeposten berekenen. Wie geen ervaring heeft met het beramen van de rente raden wij aan om een ervaren letselschadejurist in te schakelen die hierbij kosteloos kan helpen.

Dat scheelt jou enorm veel tijd en daarmee ben je verzekerd dat alle schadeposten worden meegenomen. Vul het contactformulier in en ontvang vandaag nog een reactie van onze juristen.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen

Is een letselschade uitkering belastingvrij?

Ja, een letselschade uitkering is belastingvrij. U hoeft dus geen belasting te betalen als u een letselschadevergoeding ontvangt. De Belastingdienst kan echter wel oordelen dat u belasting moet afdragen wanneer het verlies aan inkomsten onderdeel vormt van de schadevergoeding. Hoewel onze letselschadejuristen bij het berekenen van uw verlies aan verdienvermogen alleen een compensatie vragen voor de gemiste netto inkomsten en de schadevergoeding in deze dan ook onbelast zou moeten zijn, kan het toch voorkomen dat de Belastingdienst aangeeft dat u hierover belasting moet betalen. In dat geval kunt u altijd bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst.

Is letselschade vermogensschade?

Op grond van de wet zijn er twee soorten schade, namelijk vermogensschade en ander nadeel. Bij vermogensschade moet u denken aan schade dat concreet berekend kan worden, zoals het verlies aan verdienvermogen en de medische kosten die u maakt na een ongeval. Met ander nadeel wordt de immateriële schade bedoeld. Dit wordt ook wel het “smartengeld” genoemd. De belangenbehartigers van Letselschade.nl kunnen hierover meer vertellen, neem vrijblijvend contact met hen op.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button