ANWB Smartengeldgids: voorbeelden van letselschade

Wij regelen kosteloos de schadevergoeding!

Heeft u letselschade opgelopen en zoekt u op internet naar het woord ‘smartengeld’, dan bent u vast eens de smartengeldgids van de ANWB tegengekomen. Hier leest u wat dit voor gids is en wat hierin staat.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat staat er in de smartengeldgids van de ANWB?

In het Smartengeldboek van de ANWB zijn de belangrijkste rechterlijke uitspraken over de hoogte van het smartengeld gebundeld. Het boek is bestemd voor mensen die vakmatig te maken hebben met smartengeld. Denk aan juristen (van de overheid), letselschadebehandelaars en verzekeringsmaatschappijen.

De gids is ingedeeld in meerdere hoofdstukken, waarin staat aangegeven wat de toedracht was van een letselschade-ongeval. Het kan dus gaan om vergoedingen voor smartengeld bij de volgende type letselschade waar Letselschade.nl in gespecialiseerd is:

 • Smartengeld na ongeval met (elektrische) fiets
 • Smartengeld na auto-ongeval (achterop-aanrijding, kop-staart botsing)
 • Smartengeld na motorongeluk
 • Smartengeld na voetgangersongeval
 • Smartengeld na ongeval op de werkvloer (bedrijfsongeval)

Hoe wordt de smartengeldgids gebruikt?

De experts van Letselschade.nl maken onder andere gebruik van het Smartengeldboek om de hoogte van het smartengeld te bepalen. Zij kijkt naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. De belangrijkste uitspraken staan in het Smartengeldboek. U kunt dit boek ook zelf inzien, maar de ANWB adviseert wel om deskundige hulp in te schakelen om de schade te beoordelen.

Kunt u dit boek zelf inzien? Jazeker! Maar, zo adviseert de ANWB: “Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.” Wij helpen u graag om uw smartengeld te berekenen.

Review LetselSchade.nl klantbeoordeling Letselschadespecialist Maarten Schikhof

Mr. Maarten Schikhof is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Enkele voorbeelden uit de nieuwe smartengeldgids

In het Smartengeldboek van 2023 verwerkt de ANWB bijna 70 nieuwe uitspraken uit 2021 en ruim 30 uit 2020 (waarbij het gaat om zeer ernstig en blijvend neurologisch letsel).

Enkele voorbeelden uit het Smartengeldboek:

 • Vrouw | 74 jaar
 • Zeer ernstig (hersen)letsel
 • Smartengeldbedrag € 110.000,-

Mevrouw werd bij een fietstocht met haar man van achteren aangereden door een tractor. Meneer is bij het ongeluk overleden. Mevrouw liep niet alleen verschillende breuken en een klaplong op, maar ook hersenletsel.

 • Man | 43 jaar
 • Medische fout
 • Smartengeldbedrag € 200.000,-

Meneer werd op zijn racefiets frontaal aangereden door een motorrijder die onverstandig inhaalde. Meneer liep daarbij ernstig hoofd- en hersenletsel op.

 • Vrouw
 • Psychische schade
 • Smartengeldbedrag € 1000,-

Mevrouw werd tijdens een festival door een man met een injectienaald in haar been geprikt. In de naald zat een cocktail van verdovende middelen. Mevrouw liep daarbij psychische schade op.

Op deze pagina vindt u nog meer voorbeelden waarbij smartengeld is uitgekeerd.

Wanneer krijgt iemand smartengeld uitgekeerd?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade die u oploopt door het ongeluk, zoals pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Hoe hoog het smartengeld is, hangt af van verschillende factoren. Zo speelt de aard en ernst van uw letsel mee én eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen.

Bij welke ongelukken krijgt iemand smartengeld?

U las het hierboven al: u kunt in aanmerking komen voor smartengeld als u immateriële schade oploopt – schade die niet in geld is uit te drukken. Dat kan het geval zijn bij:

 • Een verkeersongeluk (met de auto, motor, (elektrische) fiets)
 • Een bedrijfsongeval
 • Een ongeval met een dier
 • Een ongeval als voetganger
letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Smartengeld berekenen via de ANWB

Bij het berekenen van smartengeld, raadpleegt de letselschadespecialist weliswaar het ANWB Smartengeldboek, maar ook kijkt de specialist naar uw specifieke situatie. Smartengeld berekenen is maatwerk, omdat elke situatie anders is.

Zij gingen u voor...

Veelgestelde vragen


 • Kan ik smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

  Ja, smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de emotionele en geestelijke schade die u als gevolg van het bedrijfsongeval hebt opgelopen. Voorbeelden van immateriële schade zijn: pijn; eenzaamheid; leed; gederfde levensvreugde; psychische schade. Zonder inhoudelijke kennis van het dossier is het onmogelijk om vooraf aan te geven wat de hoogte is van het smartengeldbedrag waar u recht op heeft. Vraag een letselschadeprofessional voor deskundig advies bij het claimen van uw smartengeld.


 • Heb ik recht op smartengeld na een verkeersongeval?

  U heeft recht op smartengeld wanneer het letsel is ontstaan als gevolg van een verkeersongeval waar een ander voor aansprakelijk is. Wanneer er geen aansprakelijke wederpartij is aan te wijzen, bijvoorbeeld bij een eenzijdig verkeersongeval of wanneer u zelf schuldig bent aan het ongeval, dan kán de aanvullende autoverzekering Schadeverzekering voor Inzittende (SVI) een uitkomst bieden. Een letselschadespecialist kan al snel duidelijkheid geven of uw casus in aanmerking komt voor een schadevergoeding.


 • Wat is de hoogte van het smartengeldbedrag na een verkeersongeval?

  Het berekenen en vaststellen van de hoogte van het smartengeldbedrag hangt samen met het soort letsel dat u heeft opgelopen, de persoonlijke omstandigheden en eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. Zonder inhoudelijke kennis van de zaak is het voor een letselschadespecialist onmogelijk om op voorhand exact aan te geven wat de hoogte is van het smartengeldbedrag waar u mogelijk recht op heeft. Het berekenen van de hoogte en de uiteindelijke realisatie van smartengeld vraagt om juridische kennis en bekwame onderhandelingsvaardigheden van een letselschadespecialist. Laat u hierbij vrijblijvend adviseren.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst'?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button