Smartengeldgids ANWB: voorbeelden van smartengeld bedragen

Onze juristen berekenen het smartengeld,
geven advies en realiseren het meest rechtvaardige bedrag.

Jaarlijks lopen veel mensen letselschade op. Een deel van hen heeft naast materiële letselschadevergoeding, ook recht op immateriële letselschadevergoeding. Dit heet smartengeld. In de ANWB smartengeldgids staan vele gerechtelijke uitspraken waarin smartengeld toegewezen is. Letselschade juristen gebruiken de gids als hulpmiddel om te bepalen wat de hoogte van het smartengeldbedrag moet worden. Elke vier jaar verschijnt er een nieuwe versie van de ANWB smartengeldgids.

Wat staat er in de ANWB smartengeldgids?

In de ANWB smartengeldgids staan eerdere uitspraken van letselschadezaken. De gids is ingedeeld in meerdere hoofdstukken, waarbij staat aangegeven wat de toedracht was van een letselschade-ongeval. Het kan dus gaan om vergoedingen voor smartengeld bij de volgende type letselschade waar LetselSchade.nl in gespecialiseerd is:

 • Smartengeld na ongeval met (elektrische) fiets
 • Smartengeld na auto-ongeval (achterop-aanrijding, kop-staart botsing)
 • Smartengeld na motorongeluk
 • Smartengeld na voetgangersongeval
 • Smartengeld na ongeval op de werkvloer (bedrijfsongeval)

Bij de zaak staat telkens ook aangegeven in welke plaats het letsel heeft plaatsgevonden. Ook wordt vaak de leeftijd van het slachtoffer genoemd. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van het smartengeld (bijvoorbeeld wanneer het letsel op jonge leeftijd versus op oudere leeftijd is opgelopen).

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Hoe wordt de ANWB smartengeldgids gebruikt?

Letselschade juristen gebruiken de ANWB Smartengeldgids voor het helpen inschatten van de hoogte van jouw smartengeldbedrag. Vaak zijn er gerechtelijke uitspraken te vinden die (meestal natuurlijk slechts gedeeltelijk) overeenkomen met jouw zaak.

Als letselschade advocaten kijken naar de hoogte van het smartengeld, is het daarnaast van belang in welk jaar de uitspraak werd gedaan door de rechter. Bijvoorbeeld in verband met inflatie en andere gewijzigde omstandigheden. Is de uitspraak van de letselschadezaak lang geleden? Dan kunnen bepaalde zaken en conclusies achterhaald zijn.

De smartengeldgids van ANWB wordt daarom iedere 4 jaar geactualiseerd. Daarmee vormen de uitspraken in deze gids een behulpzame en bruikbare richtlijn en hulpmiddel bij het bepalen van de hoogte van smartengeld.

ANWB smartengeldgids: voorbeelden van smartengeld bedragen

Hieronder noemen we enkele voorbeelden van smartengeld bedragen van uitspraken die zijn opgenomen in de ANWB Smartengeldgids (Editie 2018). We noemen voorbeelden van bedragen die zijn toegekend bij zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel. De bedragen die worden toegekend bij licht of matig letsel, liggen uiteraard lager. Ook is de hoogte van het totale letselschadebedrag afhankelijk van diverse factoren en kan dit dus afwijken van het bedrag waar je zelf voor in aanmerking komt. De genoemde smartengeldbedragen zijn dan ook slechts voorbeelden.

Letselschade bedrag bij zwaar letsel

Volgens de ANWB Smartengeldgids heb je als er sprake is van zwaar letsel, recht op een letselschadevergoeding van maximaal € 43.000. Er wordt gesproken over zwaar letsel in situaties als:

 • verlies van reuk
 • verlies van smaak
 • langdurige geestelijke instabiliteit
 • langdurige coma
 • langdurige bewusteloosheid

De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

 • langere periode van ziekenhuisopname
 • ernstige verwondingen
 • levensgevaar
 • langere periode van genezing
 • levenslange zware handicap
 • onmogelijk of niet volledig mogelijk op beroepsuitoefening te hervatten
 • meerdere jaren van medische behandeling, begeleiding en revalidatie
 • grote, lelijke littekens
 • huidtransplantatie
 • inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
 • geen uitzicht op volledig herstel
 • functieverlies van lichaamsdeel of lichaamsdelen
aanrijding met fietser letselschade

Voorbeeld smartengeld bij zwaar letsel uit ANWB Smartengeldgids

Man, 31 jaar (installatiemonteur). Bedrijfsongeval.

Tijdens isolatiewerkzaamheden op een zolder is op een gegeven moment de PVC-leiding waaraan hij werkte ontploft. Hierbij kreeg hij rondvliegende stukken PVC in zijn rechteroog, dat daardoor 100% blind werd. Dit heeft geleid tot 44% functieverlies van zijn visuele systeem.

Verder is het trommelvlies van zijn rechteroor geperforeerd, waardoor hij aan beide oren gehoorverlies heeft opgelopen (links 30dB en rechts 120dB). Bron: Smartengeldgids 2018, p 74. Ontvangen smartengeld: € 33.235.

Letselschade bedrag bij zeer zwaar letsel

In het algemeen kan gesteld worden dat als er sprake is van zeer zwaar letsel, je recht hebt op een letselschadevergoeding van maximaal € 76.000 euro.
Er is sprake van zeer zwaar letsel in situaties als:

 • ernstige geestelijke instabiliteit
 • ernstige brandwonden
 • verlies of functieverlies van ledemaat (arm, been, hand of voet)
 • een hoge dwarslaesie
 • blindheid aan beide ogen
 • verlies van spraak

De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

 • beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
 • algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
 • ernstige ontsieringen/ littekens met gevolgen voor privéleven en/of werk
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • levenslange medische begeleiding

Letselschade bedrag bij uitzonderlijk zwaar letsel

De zwaarste letsels vallen in de categorie uitzonderlijk zwaar letsel. Letsels in deze categorie betreffen bijvoorbeeld:

 • zeer ernstige brandwonden
 • volledige dwarslaesie
 • ernstig beperkte tot geen communicatiemogelijkheden

Is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel, dan kun je aanspraak maken op smartengeld bedragen van meer dan € 76.000 euro. Soms kan dit nog verder oplopen.

Smartengeld claimen

Letselschade is al moeilijk genoeg, laat staan het vaststellen van de daaruit voortvloeiende schade en niet te vergeten het smartengeld. De ANWB Smartengeldgids is daarbij voor ons als juristen een handig hulpmiddel, en geeft ons de kans om een goede inschatting te maken van jouw smartengeld.

Wij raden je af om zelf met verzekeraars te onderhandelen, want de kans is groot dat dit financieel minder rooskleurig voor je uitpakt dan wanneer je dit aan een vakkundig jurist overlaat. Neem dus geheel gratis (no cure no pay) contact op met de letselschade juristen van LetselSchade.nl.

Wij weten door onze meer dan 20 jaar praktijkervaring hoe we de maximale schadevergoeding voor jou kunnen realiseren. We hebben inmiddels al vele duizenden mensen bijgestaan.

Voorbeeld smartengeld bij zeer zwaar letsel na ongeval uit ANWB Smartengeldgids

Jongen, 16 jaar. Amputatie rechteronderbeen.

14 dagen ziekenhuisopname met operatie, met de verwachting dat er nieuwe operaties moeten plaatsvinden omdat de stomp vergroeid is en het bot op irriterende wijze uitsteekt. Mobiliteitsproblemen en veel pijn. De rechtbank houdt rekening met de levenslange handicap en het daarmee gepaard gaande ongemak en ook met de jeugdige leeftijd van het slachtoffer. Ontvangen smartengeld: € 45.250.
Bron: ANWB Smartengeldgids editie 2018, p. 37.

Voorbeeld smartengeld bij uitzonderlijk zwaar letsel uit ANWB Smartengeldgids

Het hoogst bekende toegekende smartengeldbedrag is € 250.000. In dit geval ging het om een ernstige mishandeling, waarna het slachtoffer ernstige hersenschade opliep. Zo ernstig, dat dit ervoor zorgde dat hij in een permanente vegetatieve toestand terecht kwam.

Je kunt je voorstellen welke gevolgen zoiets heeft, als je permanente zorg nodig hebt. Bottom line: de bedragen lijken hoog, maar in werkelijkheid valt dit over de tijd ernstig tegen.

Wil je dus een smartengeldbedrag claimen, ga hier dan absoluut voor staan. Wij kunnen je hierbij helpen door je in contact te brengen met de beste letselschade advocaten.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

aanrijding met fietser letselschade

Hoe gaan wij te werk bij het claimen van smartengeld?

Om smartengeld te kunnen claimen moet een letselschadezaak allereerst aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • er moet een aansprakelijke tegenpartij zijn
 • er moet bewijs zijn van aansprakelijkheid
 • er moet bewijs zijn dat de schade (letsel) het gevolg is van het ongeval
 • de tegenpartij moet financieel verhaal kunnen bieden (al dan niet via een verzekering)
 • er is sprake van een medische eindsituatie

Claimen van smartengeld kan dus pas nadat uw medische situatie is gestabiliseerd en wanneer al het bewijs is verzameld. Dan pas kan goed worden ingeschat wat de definitieve claim wordt. Allereerst kom je wel in aanmerking voor een voorschot op de schadeclaim. Hoe dit werkt?

 1. Je neemt contact met ons op, bijvoorbeeld telefonisch of via Whatsapp. Of je meldt je schade online.
 2. Wij bellen je terug om het letselgeval te bespreken.
 3. Je ontvangt een gratis indicatie van het schadebedrag dat je kunt verwachten.
 4. De specialist geeft aan of de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld.
 5. Je bepaalt samen met de letselschade specialist het voorschot van de schadeclaim.
 6. Wanneer de tegenpartij de schade heeft erkend, ontvang je het voorschot.
 7. Daarna dien je de definitieve letselschadeclaim in. Hierbij gebruikt jouw belangenbehartiger (de letselschade jurist) de jouw smartengeld, aan de hand van de Smartengeldgids van de ANWB.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Hoe regelt u de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

Als u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Wij kunnen direct beoordelen of de zaak op juridisch vlak, kansrijk is. Mocht u een kansrijke zaak hebben, dan schakelen wij direct een belangenbehartiger voor u in.

Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.

Heeft u recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, u hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die u maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Reparatiekosten van uw fiets
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Fietsers hebben na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Kan een letselschadespecialist helpen na een fietsongeluk?

Het is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een letselschadespecialist u kan bijstaan na een fietsongeluk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het letsel is ontstaan door het toedoen van een ander en dat u de toedracht van het ongeval en de schuld van de wederpartij kunt aantonen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak heeft en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Krijgt u als voetganger/fietser een volledige schadevergoeding?

Als voetganger/fietser krijgt u een vergoeding van uw schade wanneer u letselschade hebt opgelopen en de automobilist volledig aansprakelijk is voor het ongeval. Mocht u een gedeelte aan eigen schuld hebben, omdat u bijvoorbeeld zelf ook een verkeersfout hebt gemaakt, dan hebt u altijd recht op vergoeding van uw schade van tenminste 50%.

Maar u hebt ook recht op een vergoeding van 50% van uw schade als u als voetganger/fietser volledig aansprakelijk bent voor het ongeval. Dat wordt ook wel de 50%-regel genoemd. De wetgever beschermt met deze regel fietsers/voetgangers tegen de gevaren van het gemotoriseerd verkeerd.

Letselschadejurist na fietsongeval, waar doet u goed aan?

Het is zeer vervelend als u betrokken bent geweest bij een fietsongeval. De schade kan namelijk behoorlijk oplopen. Om uw schade als gevolg van het fietsongeval vergoed te krijgen is het erg belangrijk dat u bewijs verzamelt. Het is noodzakelijk dat de toedracht van het ongeval en de schuldvraag worden bewezen om de wederpartij aansprakelijk te kunnen stellen, de letselschadejuristen van LetselSchade.nl kunnen hierbij helpen.

Als er sprake is van lichamelijk letsel dan is het belangrijk dat de politie wordt gebeld. De politie maakt bij aankomst een proces-verbaal op. Het proces-verbaal dient als bewijs. Naast het proces-verbaal kan een getuigenverklaring ook dienen als bewijs.

Fietser vs. gemotoriseerd voertuig

Als u als fietser bent aangereden door een gemotoriseerd voertuig dan is het van groot belang dat u een schadeaangifteformulier invult met de wederpartij. De vragen op het schadeaangifteformulier zijn afgestemd op twee motorvoertuigen.

Dat doet vermoeden dat het schadeaangifteformulier niet geschikt lijkt te zijn bij een aanrijding met een fietser. Het tegendeel is echter waar. Het schadeaangifteformulier kan ook gebruikt worden bij een aanrijding met een fietser.

Neem contact op met LetselSchade.nl om vrijblijvend informatie op te vragen over de mogelijkheden om uw schade na een fietsongeval te claimen.

Wilt u verstappen tijdens een lopende zaak na een fietsongeval?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met uw huidige belangenbehartiger, omdat hij slecht bereikbaar is, niet genoeg vaart zet achter de zaak of tegen een te laag bedrag wil schikken met de tegenpartij. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u, naast het feit dat u slachtoffer bent geworden van het ongeval, ook nog eens slachtoffer wordt van de handelingen van uw belangenbehartiger. U kunt in dat geval uw zaak geheel vrijblijvend laten beoordelen door een van onze letselschadejuristen. Dit wordt ook wel een second opinion genoemd.

Lopende zaak rechtsbijstandsverzekeraar, letselschadekantoor of advocaat

Als u een lopende zaak hebt bij een rechtsbijstandsverzekeraar dan kunnen wij in de meeste gevallen de zaak kosteloos overnemen. Loopt uw letselschadezaak echter bij een ander letselschadekantoor of letselschade advocaat, dan is het verstandig om na te gaan bij uw huidige belangenbehartiger of u al dan niet kosteloos mag overstappen. Dat heeft ermee te maken dat uw huidige belangenbehartiger gedurende het letselschadetraject kosten maakt die hij of zij indient bij de aansprakelijke wederpartij.

Kosten bij overstappen

Als u besluit om over te stappen, dan kan het zijn dat uw huidige belangenbehartiger de gemaakte kosten niet meer kan declareren bij de aansprakelijke wederpartij en deze kosten daarom op u wil verhalen. In de meeste gevallen kunt u echter geheel kosteloos overstappen. Wij sturen u in dat geval een overname machtiging. Met een getekende overnamemachtiging kunnen wij het dossier opvragen bij uw vorige belangenbehartiger.

Maakt de leeftijd van een kind uit na een fietsongeval?

Ja, de wet maakt onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen ouder dan veertien jaar. Bij een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een kind onder de veertien jaar geldt dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer bijna altijd volledig aansprakelijk is. Hoewel kinderen onder de veertien jaar schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, doordat zij bijvoorbeeld de verkeersregels overtreden, geldt dat zij in de praktijk bijna nooit aansprakelijk kunnen zijn voor de door hem of haar opgelopen letselschade. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat kinderen onder de veertien jaar impulsief en onberekenbaar zijn en daarom meer gevaar lopen in het verkeer. Bij kinderen van veertien jaar en ouder geldt dat zij in ieder geval 50% van de schade vergoed krijgen, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser. Als de fietser geen verwijt valt te treffen dan kan hij 100% van zijn schade vergoed krijgen.

Wat kunt u zelf doen bij een verkeersongeval?

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en u hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding.  Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt.

Schadeaangifteformulier

Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat u daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag.

Informeer de (huis)arts

Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te tonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Welke schade kunt u claimen na een letselschade-ongeval?

Als compensatie van uw geleden schade bij een aanrijding als automobilist, voetganger of fietser kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding, zoals schade aan uw vervoersmiddel als gevolg van de aanrijding, ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. Hieronder staan voorbeelden van materiële schade en immateriële schade.

Materiële schadevergoeding

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals:

 • inkomensschade
 • ziekenhuiskosten
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • reiskosten
 • telefoonkosten en portokosten
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
Wordt naast het persoonlijk letsel ook schade aan uw fiets vergoed?

Als u door het toedoen van een ander betrokken bent geraakt bij een fietsongeval en uw fiets moet gerepareerd worden, dan moet de aansprakelijke wederpartij de reparatiekosten vergoeden. Dit valt namelijk onder de materiële schade. Deze schade valt uit te drukken in geld. LetselSchade.nl en haar juristen kunnen helpen bij het claimen van een schadevergoeding op de aansprakelijke partij.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button