Arbeidsongeschikt na bedrijfsongeval

Claim hier uw schadevergoeding!

Arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk? U kunt uw werkgever dan aansprakelijk stellen. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan heeft u recht op letselschadevergoeding.

Op deze pagina leest u wat het betekent als u na een bedrijfsongeval de ziektewet in moet, omdat u tijdelijk of helemaal arbeidsongeschikt raakt. De experts en letselschadejuristen van LetselSchade.nl werken alléén voor slachtoffers van een arbeidsongeval. Wel gebeurt het soms dat de werkgever van een letselschadeslachtoffer ons inschakelt voor het verhalen van loonregres en re-integratiekosten. 

 Moet u de Ziektewet in door een ongeluk op het werk, neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat u snel na het ongeluk de verzekering van uw werkgever aansprakelijk stelt

Ik ben arbeidsongeschikt geraakt door een bedrijfsongeval: wat nu?

Soms is een ongeluk op het werk zo ernstig, dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken. U bent dan arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? De wet heeft daar het een en ander voor geregeld. U heeft bijvoorbeeld in veel gevallen recht op letselschadevergoeding.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Ziektewet na een ongeluk op het werk?

1. Als u in loondienst bent, betaalt uw werkgever meestal de eerste 2 jaar minimaal 70% van uw salaris door. Vaak is het zo geregeld dat u in het eerste jaar 100% van uw salaris doorbetaald krijgt en het tweede jaar 70%. Maar dit is een werkgever niet verplicht. Deze regeling wordt gezien als een voorbeeld van goed werkgeverschap. Als u nog maar 70% van uw salaris krijgt, mist u vanaf dat moment dus 30% van uw inkomen.

Hoeveel loon u precies krijgt als u door een bedrijfsongeval ziek wordt, staat mogelijk in uw arbeidsovereenkomst en/of CAO. Weet u het niet? Neem dan contact op met uw werkgever. 

In Nederland hebben we geen aparte wetgeving voor arbeidsongevallen of beroepsziekten. Kunt u door ziekte niet meer werken? En kunt u geen aanspraak maken op een doorbetaling van het loon door uw werkgever? Dan heeft u in sommige gevallen recht op een Ziektewetuitkering. Hiervoor is de werkgever vaak verplicht verzekerd.

U komt ook in de Ziektewet als: 

 • U een tijdelijk arbeidscontract heeft en arbeidsongeschikt wordt. Dan betaalt uw werkgever uw salaris tot het einde van het contract. Daarna krijgt u geen salaris meer. U mist dan dus uw volledige inkomen.
 • U oproepkracht bent of een nulurencontract heeft.
 • U een (tijdelijk) arbeidscontract heeft maar nog in uw proeftijd zit.

Weet u niet precies wat voor contract u heeft? Of waar u recht op heeft? Onze experts begrijpen dat contracten en CAO-teksten soms ingewikkeld zijn. Zij lezen graag met u mee om u te helpen en te adviseren.

2. Bent u de volledige 2 jaar ziek geweest – zonder onderbreking – dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt de WIA-uitkering aanvragen nadat u 88 weken ziek bent. U krijgt dan een gesprek met een arts en een arbeidsdeskundige. U bespreekt met deze mensen wat u nog wel kunt doen. Misschien werkte u in de bouw en kunt u door een ongeluk niet meer goed lopen, maar kunt u misschien wel kantoorwerk doen. Of u een WIA-uitkering krijgt – of hoe hoog die is, hangt af van verschillende zaken.

In de WIA staat werken voorop. Zowel werkgevers als werknemers worden financieel gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te houden en helpen. De arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV. 

De specialisten van LetselSchade.nl behandelen per jaar heel veel letselschades na een arbeidsongeval. Welke vraag u ook heeft, zij kunnen deze beantwoorden. 

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Recht op letselschadevergoeding

Kunt u niet meer werken door een arbeidsongeval, neem dan altijd contact op met een goed letselschadekantoor. Uw werkgever is in veel gevallen aansprakelijk. U heeft dan recht op letselschadevergoeding. Onze experts kunnen u helpen om de meest rechtvaardige letselschadevergoeding te krijgen. Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden van situaties waarbij de werkgever aansprakelijk is.

Mijn werkgever betaalt geen ziekengeld, waar heb ik recht op?

Het is belangrijk dat u eerst uitzoekt of u recht heeft op salaris als u ziek bent of arbeidsongeschikt. Dit staat in uw arbeidsovereenkomst en/of in de CAO. Weet u niet zeker of u recht heeft op salaris? Laat onze experts u helpen! Als uw werkgever aansprakelijk is, heeft u recht op letselschadevergoeding.

Zij gingen u voor...

Verlies inkomsten door arbeidsongeschiktheid

Als u thuis bent omdat u niet meer kunt werken door het arbeidsongeval, dan mist u veel inkomsten. Enkele voorbeelden van gemiste inkomsten:

 • U mist 30% van uw salaris, omdat uw werkgever 70% van uw salaris doorbetaalt;
 • U kunt niet meer overwerken en mist de inkomsten die u daarvan kreeg;
 • Als u een nulurencontract had of op oproepbasis werkte, krijgt u nu geen werk meer;
 • U krijgt geen onregelmatigheidstoeslag meer;
 • U krijgt geen salarisverhoging meer;
 • U krijgt geen fooien meer (bijvoorbeeld als u in de horeca werkte);
 • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd, omdat u in de Ziektewet zit. Hierdoor is uw kans op een baan – en daarmee op een salaris – in de toekomst kleiner;
 • U kunt geen promotie meer maken;
 • U bouwt geen pensioen meer op;
 • U krijgt geen winstuitkering meer;
 • U kunt niet meer ‘zwart’ bijverdienen. Hoe gek het ook klinkt, in de Nederlandse wet is het zo geregeld dat ‘zwarte inkomsten’ die u mist ook meetellen. Maar alleen als u goed kunt bewijzen hoeveel inkomsten u daardoor misloopt.

De experts van LetselSchade.nl maken samen met u een lijst van alle inkomsten die u mist. Deze lijst telt mee om de hoogte van de letselschadevergoeding te bepalen.

Kosten maken door arbeidsongeval

Behalve dat u aan de ene kant per maand (veel) minder te besteden heeft doordat u inkomen mist, kunnen de kosten door een arbeidsongeval flink oplopen. We schreven er een uitgebreid artikel over. Hieronder vindt u in het kort een aantal voorbeelden van kosten die u misschien moet maken door het ongeluk:

 • Medische kosten 
 • Kosten door schade aan uw spullen 
 • Kosten voor hulp in het huishouden 
 • Kosten voor aangepast wonen 
 • Kosten voor parkeren en vervoer 
 • Kosten omdat u studievertraging oploopt 
 • Kosten voor aangepast sporten 
 • Kosten zonder nut: bijvoorbeeld de dure theaterkaartjes die u kocht maar nu niet kunt gebruiken. Of de kosten voor de voetbalclub waar u voorlopig niet naartoe kunt. 

De experts van LetselSchade.nl maken samen met u een lijst van alle kosten die u gemaakt heeft en nog moet maken. Deze lijst telt mee om de hoogte van de letselschadevergoeding te bepalen.

Arbeidsongeval of beroepsziekte?

Bij een arbeidsongeval wordt u (geheel of deels, tijdelijk of permanent) arbeidsongeschikt door een ongeluk op werk. Bijvoorbeeld doordat u van een steiger valt. Of doordat uw collega een fout maakt en u aanrijdt in het distributiecentrum. Of u komt met uw hand vast te zitten in een machine. De experts van LetselSchade.nl zijn gespecialiseerd in letselschadezaken door arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen verschillen van beroepsziekten. Bij beroepsziekten wordt u ziek door de omstandigheden waarmee u tijdens uw werk te maken heeft. Voorbeelden van beroepsziekten zijn kapperseczeem en schildersziekte. LetselSchade.nl is niet gespecialiseerd in beroepsziekten, wel in het verhalen van letselschade als gevolg van een ongeval onder werktijd.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Letselschade en vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u als letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij (uw werkgever bijvoorbeeld) en zijn verzekeraar. In deze overeenkomst wordt u het samen eens over de omvang van de schadevergoeding. Tekent u een vaststellingsovereenkomst (VSO), dan gaat u akkoord met een slotuitkering en verklaart u dat u niets meer te vorderen hebt op de aansprakelijke verzekeraar. In dat geval kan LetselSchade.nl niets voor u betekenen.

Stelt uw werkgever voor om een vaststellingsovereenkomst te tekenen? Schakel dan eerst LetselSchade.nl in. Want eenmaal getekend, kunt u niet op de zaak terugkomen. Dit geldt overigens ook voor de werkgever.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan doorgaans:

 • de betrokken partijen
 • de schadevergoeding
 • hoe en wanneer u de schadevergoeding krijgt
 • de finale kwijting (dit betekent dat u over en weer niets meer eist)
 • eventueel een voorbehoud

LetselSchade.nl helpt u gratis

Letselschade.nl stuurt u geen rekening. Dat is zo geregeld in de wet. De verzekeraar van de aansprakelijke werkgever moet de kosten voor een letselschadespecialist betalen. Bovendien is het altijd slim om een expert in de arm te nemen. Deze kent alle wetten en regels en weet waar u recht op heeft. U heeft na een arbeidsongeluk tenslotte al genoeg zorgen.

Hoe weet ik of een letselschadekantoor betrouwbaar is?

Alle vestigingen van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Hieraan kunt u zien dat u te maken heeft met betrouwbare, professionele belangenbehartigers. Het keurmerk is een initiatief van De Letselschade Raad. Alleen belangenbehartigers die aan strenge eisen voldoen, krijgen het keurmerk.

Wij helpen u om uw letselschade na een arbeidsongeluk vergoed te krijgen

De experts van LetselSchade.nl zorgen ervoor dat u een eerlijke letselschadevergoeding krijgt. Deze vergoeding gaat niet alleen over de kosten die u al gemaakt heeft, maar ook om eventuele toekomstige kosten. Voor als u bijvoorbeeld helemaal niet meer kunt werken. Bij LetselSchade.nl leggen we alles uit in duidelijke taal en vertellen we welke informatie we van u nodig hebben.

Met vestigingen door het hele land zit er altijd een letselschadespecialist van LetselSchade.nl bij u in de buurt. Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Neem direct contact met ons op.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button