Arbeidsongeschikt na bedrijfsongeval

Claim hier uw schadevergoeding!

Arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk? U kunt uw werkgever dan aansprakelijk stellen. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan heeft u recht op letselschadevergoeding.

Op deze pagina leest u wat het betekent als u na een bedrijfsongeval de ziektewet in moet, omdat u tijdelijk of helemaal arbeidsongeschikt raakt. De experts en letselschadejuristen van LetselSchade.nl werken alléén voor slachtoffers van een arbeidsongeval. Wel gebeurt het soms dat de werkgever van een letselschadeslachtoffer ons inschakelt voor het verhalen van loonregres en re-integratiekosten. 

 Moet u de Ziektewet in door een ongeluk op het werk, neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat u snel na het ongeluk de verzekering van uw werkgever aansprakelijk stelt

Ik ben arbeidsongeschikt geraakt door een bedrijfsongeval: wat nu?

Soms is een ongeluk op het werk zo ernstig, dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken. U bent dan arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? De wet heeft daar het een en ander voor geregeld. U heeft bijvoorbeeld in veel gevallen recht op letselschadevergoeding.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Ziektewet na een ongeluk op het werk?

1. Als u in loondienst bent, betaalt uw werkgever meestal de eerste 2 jaar minimaal 70% van uw salaris door. Vaak is het zo geregeld dat u in het eerste jaar 100% van uw salaris doorbetaald krijgt en het tweede jaar 70%. Maar dit is een werkgever niet verplicht. Deze regeling wordt gezien als een voorbeeld van goed werkgeverschap. Als u nog maar 70% van uw salaris krijgt, mist u vanaf dat moment dus 30% van uw inkomen.

Hoeveel loon u precies krijgt als u door een bedrijfsongeval ziek wordt, staat mogelijk in uw arbeidsovereenkomst en/of CAO. Weet u het niet? Neem dan contact op met uw werkgever. 

In Nederland hebben we geen aparte wetgeving voor arbeidsongevallen of beroepsziekten. Kunt u door ziekte niet meer werken? En kunt u geen aanspraak maken op een doorbetaling van het loon door uw werkgever? Dan heeft u in sommige gevallen recht op een Ziektewetuitkering. Hiervoor is de werkgever vaak verplicht verzekerd.

U komt ook in de Ziektewet als: 

 • U een tijdelijk arbeidscontract heeft en arbeidsongeschikt wordt. Dan betaalt uw werkgever uw salaris tot het einde van het contract. Daarna krijgt u geen salaris meer. U mist dan dus uw volledige inkomen.
 • U oproepkracht bent of een nulurencontract heeft.
 • U een (tijdelijk) arbeidscontract heeft maar nog in uw proeftijd zit.

Weet u niet precies wat voor contract u heeft? Of waar u recht op heeft? Onze experts begrijpen dat contracten en CAO-teksten soms ingewikkeld zijn. Zij lezen graag met u mee om u te helpen en te adviseren.

2. Bent u de volledige 2 jaar ziek geweest – zonder onderbreking – dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt de WIA-uitkering aanvragen nadat u 88 weken ziek bent. U krijgt dan een gesprek met een arts en een arbeidsdeskundige. U bespreekt met deze mensen wat u nog wel kunt doen. Misschien werkte u in de bouw en kunt u door een ongeluk niet meer goed lopen, maar kunt u misschien wel kantoorwerk doen. Of u een WIA-uitkering krijgt – of hoe hoog die is, hangt af van verschillende zaken.

In de WIA staat werken voorop. Zowel werkgevers als werknemers worden financieel gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te houden en helpen. De arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV. 

De specialisten van LetselSchade.nl behandelen per jaar heel veel letselschades na een arbeidsongeval. Welke vraag u ook heeft, zij kunnen deze beantwoorden. 

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Recht op letselschadevergoeding

Kunt u niet meer werken door een arbeidsongeval, neem dan altijd contact op met een goed letselschadekantoor. Uw werkgever is in veel gevallen aansprakelijk. U heeft dan recht op letselschadevergoeding. Onze experts kunnen u helpen om de meest rechtvaardige letselschadevergoeding te krijgen. Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden van situaties waarbij de werkgever aansprakelijk is.

Mijn werkgever betaalt geen ziekengeld, waar heb ik recht op?

Het is belangrijk dat u eerst uitzoekt of u recht heeft op salaris als u ziek bent of arbeidsongeschikt. Dit staat in uw arbeidsovereenkomst en/of in de CAO. Weet u niet zeker of u recht heeft op salaris? Laat onze experts u helpen! Als uw werkgever aansprakelijk is, heeft u recht op letselschadevergoeding.

Verlies inkomsten door arbeidsongeschiktheid

Als u thuis bent omdat u niet meer kunt werken door het arbeidsongeval, dan mist u veel inkomsten. Enkele voorbeelden van gemiste inkomsten:

 • U mist 30% van uw salaris, omdat uw werkgever 70% van uw salaris doorbetaalt;
 • U kunt niet meer overwerken en mist de inkomsten die u daarvan kreeg;
 • Als u een nulurencontract had of op oproepbasis werkte, krijgt u nu geen werk meer;
 • U krijgt geen onregelmatigheidstoeslag meer;
 • U krijgt geen salarisverhoging meer;
 • U krijgt geen fooien meer (bijvoorbeeld als u in de horeca werkte);
 • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd, omdat u in de Ziektewet zit. Hierdoor is uw kans op een baan – en daarmee op een salaris – in de toekomst kleiner;
 • U kunt geen promotie meer maken;
 • U bouwt geen pensioen meer op;
 • U krijgt geen winstuitkering meer;
 • U kunt niet meer ‘zwart’ bijverdienen. Hoe gek het ook klinkt, in de Nederlandse wet is het zo geregeld dat ‘zwarte inkomsten’ die u mist ook meetellen. Maar alleen als u goed kunt bewijzen hoeveel inkomsten u daardoor misloopt.

De experts van LetselSchade.nl maken samen met u een lijst van alle inkomsten die u mist. Deze lijst telt mee om de hoogte van de letselschadevergoeding te bepalen.

Kosten maken door arbeidsongeval

Behalve dat u aan de ene kant per maand (veel) minder te besteden heeft doordat u inkomen mist, kunnen de kosten door een arbeidsongeval flink oplopen. We schreven er een uitgebreid artikel over. Hieronder vindt u in het kort een aantal voorbeelden van kosten die u misschien moet maken door het ongeluk:

 • Medische kosten 
 • Kosten door schade aan uw spullen 
 • Kosten voor hulp in het huishouden 
 • Kosten voor aangepast wonen 
 • Kosten voor parkeren en vervoer 
 • Kosten omdat u studievertraging oploopt 
 • Kosten voor aangepast sporten 
 • Kosten zonder nut: bijvoorbeeld de dure theaterkaartjes die u kocht maar nu niet kunt gebruiken. Of de kosten voor de voetbalclub waar u voorlopig niet naartoe kunt. 

De experts van LetselSchade.nl maken samen met u een lijst van alle kosten die u gemaakt heeft en nog moet maken. Deze lijst telt mee om de hoogte van de letselschadevergoeding te bepalen.

Arbeidsongeval of beroepsziekte?

Bij een arbeidsongeval wordt u (geheel of deels, tijdelijk of permanent) arbeidsongeschikt door een ongeluk op werk. Bijvoorbeeld doordat u van een steiger valt. Of doordat uw collega een fout maakt en u aanrijdt in het distributiecentrum. Of u komt met uw hand vast te zitten in een machine. De experts van LetselSchade.nl zijn gespecialiseerd in letselschadezaken door arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen verschillen van beroepsziekten. Bij beroepsziekten wordt u ziek door de omstandigheden waarmee u tijdens uw werk te maken heeft. Voorbeelden van beroepsziekten zijn kapperseczeem en schildersziekte. LetselSchade.nl is niet gespecialiseerd in beroepsziekten, wel in het verhalen van letselschade als gevolg van een ongeval onder werktijd.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Letselschade en vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u als letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij (uw werkgever bijvoorbeeld) en zijn verzekeraar. In deze overeenkomst wordt u het samen eens over de omvang van de schadevergoeding. Tekent u een vaststellingsovereenkomst (VSO), dan gaat u akkoord met een slotuitkering en verklaart u dat u niets meer te vorderen hebt op de aansprakelijke verzekeraar. In dat geval kan LetselSchade.nl niets voor u betekenen.

Stelt uw werkgever voor om een vaststellingsovereenkomst te tekenen? Schakel dan eerst LetselSchade.nl in. Want eenmaal getekend, kunt u niet op de zaak terugkomen. Dit geldt overigens ook voor de werkgever.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan doorgaans:

 • de betrokken partijen
 • de schadevergoeding
 • hoe en wanneer u de schadevergoeding krijgt
 • de finale kwijting (dit betekent dat u over en weer niets meer eist)
 • eventueel een voorbehoud

LetselSchade.nl helpt u gratis

Letselschade.nl stuurt u geen rekening. Dat is zo geregeld in de wet. De verzekeraar van de aansprakelijke werkgever moet de kosten voor een letselschadespecialist betalen. Bovendien is het altijd slim om een expert in de arm te nemen. Deze kent alle wetten en regels en weet waar u recht op heeft. U heeft na een arbeidsongeluk tenslotte al genoeg zorgen.

Hoe weet ik of een letselschadekantoor betrouwbaar is?

Alle vestigingen van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Hieraan kunt u zien dat u te maken heeft met betrouwbare, professionele belangenbehartigers. Het keurmerk is een initiatief van De Letselschade Raad. Alleen belangenbehartigers die aan strenge eisen voldoen, krijgen het keurmerk.

Wij helpen u om uw letselschade na een arbeidsongeluk vergoed te krijgen

De experts van LetselSchade.nl zorgen ervoor dat u een eerlijke letselschadevergoeding krijgt. Deze vergoeding gaat niet alleen over de kosten die u al gemaakt heeft, maar ook om eventuele toekomstige kosten. Voor als u bijvoorbeeld helemaal niet meer kunt werken. Bij LetselSchade.nl leggen we alles uit in duidelijke taal en vertellen we welke informatie we van u nodig hebben.

Met vestigingen door het hele land zit er altijd een letselschadespecialist van LetselSchade.nl bij u in de buurt. Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Neem direct contact met ons op.

Veelgestelde vragen na een bedrijfsongeval

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Hoe zorgt u voor goede verstandshouding na bedrijfsongeval?

Uw werkgever is in de meeste gevallen goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Uw hoeft om deze reden ook niet te vrezen dat het aansprakelijk stellen van uw werkgever, de verstandhouding verstoort. Uw werkgever stuurt de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar en de verzekeraar zal uw schade moeten vergoeden. U benadeelt de werkgever dus niet persoonlijk. We begrijpen het volkomen als u het als werknemer toch lastig vindt om schadevergoeding van uw werkgever te eisen. Onze ervaren letselschadejuristen begeleiden u in dit proces en wij stellen een goede verstandhouding met de werkgever en een rechtvaardige schadevergoeding altijd voorop. Vraag hier naar de mogelijkheden.

Is uw werkgever aansprakelijk voor uw bedrijfsongeval?

De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letselschade door bedrijfsongevallen kan ontstaan. De werkgever moet de nodige instructies geven, maar ook toezicht houden of die instructies worden nageleefd en zorgen voor een veilige werkomgeving. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade op bij een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van uw letselschade. In de praktijk is de werkgever eigenlijk vrijwel altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval.

Heeft u hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en wilt u weten hoe hoog de letselschadevergoeding is die u kunt claimen? Ontvang direct een indicatie voor de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u schadevergoeding claimen na verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw werkgever. Er zijn twee gevallen wanneer uw werkgever niet aansprakelijk is voor het verkeersongeval, namelijk:

 • Het verkeersongeval is met opzet of door roekeloos gedrag ontstaan
 • U hebt een strafbaar feit gepleegd, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Let wel op: wanneer u een verkeersongeval krijgt buiten werktijd (woon-werkverkeer) is uw werkgever niet aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Uiteraard is dit niet het geval wanneer woon-werkverkeer betaald wordt door uw werkgever.

Wilt u weten waar u recht op hebt? Wij claimen gratis voor u een letselschadevergoeding. Ontvang direct een indicatie van de hoogte van de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Kunt u smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn;
 • Leed;
 • Gederfde levensvreugde;
 • Psychische schade.

Het is moeilijk te bepalen hoe hoog het smartengeld moet zijn. Het gaat namelijk om schade die niet (direct) zichtbaar is en daarom is het moeilijk in een bedrag vast te stellen. Daarom wordt er bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gekeken naar gerechtelijke uitspraken van voorgaande zaken die met elkaar te vergelijken zijn.

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u smartengeld bedragen claimen tot:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Ontvang direct een indicatie voor de hoogte van het smartengeld voor uw bedrijfsongeval door het contactformulier in te vullen.

Ongeval op het werk, wanneer wordt de inspectie SZW ingeschakeld?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Laat onze belangenbehartigers u bijstaan na een ongeval, neem geheel vrijblijvend contact op en ontvang een onafhankelijk advies.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button