Bedrijfsongeval als uitzendkracht?

Wij regelen de schadevergoeding!

Ongeval en uitzendkracht

Heb jij als uitzendkracht een ongeval onder werktijd gehad, bijvoorbeeld een ongeluk onderweg naar een klant? Of heb je tijdens je werkzaamheden een arbeidsongeval gehad, waardoor je letselschade hebt opgelopen? Bijvoorbeeld doordat je beklemd bent geraakt in een machine, of van een hoogte bent gevallen. Door de zorgplicht is jouw werkgever wettelijk verplicht om jouw veiligheid en gezondheid te beschermen. Onze juristen en letselschade-experts helpen jou kosteloos bij het claimen van de juiste schadevergoeding.

Wie is aansprakelijk?

Als je een arbeidsongeval hebt gehad als uitzendkracht, vragen veel mensen zich af wie ze nu aansprakelijk moeten stellen voor het bedrijfsongeval. Is dat het uitzendbureau (de formele werkgever) of de inlener waarbij ze nu werken (de zogenaamde materiële werkgever)?

In principe is degene aansprakelijk die:

 • Invloed uitoefent op de werkplek. In eerste instantie is dit natuurlijk de materiële werkgever. Maar je zou ervan uit moeten gaan dat het uitzendbureau ook op de hoogte is van de werksituatie van jouw opdrachtgever (de inlener), en de veiligheid hiervan dus wil garanderen!
 • Een zorgplicht heeft. Dit geldt in dit geval voor zowel het uitzendbureau als de opdrachtgever.

Wie er dus in de praktijk aansprakelijk is voor jouw bedrijfsongeval als uitzendkracht, het uitzendbureau of de inlener, dat verschilt per geval. Maar meestal is het zo dat jij als uitzendkracht je werkgever waar je op dat moment werkte aansprakelijk stelt. Het kan wel zo zijn dat het uitzendbureau uiteindelijk een deel van jouw schade moet vergoeden. Dit komt omdat de opdrachtgever en het uitzendbureau ‘hoofdelijk verbonden zijn’. Dit betekent dat zij onderling afspraken over hebben hoe ze de schadevergoeding bij een arbeidsongeval verdelen die ze jou als uitzendkracht moeten uitkeren.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Zij gingen u voor...

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Bedrijfsongeval als uitzendkracht?

Uitzendkracht en letselschade door ongeval, krijg ik loon doorbetaald?

Ben je als uitzendkracht slachtoffer geworden van letselschade door een bedrijfsongeval, dan is de kans groot dat je er financieel op achteruitgaat.

Als uitzendkracht heb je vaak te maken met onzekere arbeidsomstandigheden. Je hebt bijvoorbeeld geen vast contract, waardoor je inkomen vaak direct stopt bij ziekte.

Het gerechtshof heeft gelukkig recent bepaald dat behalve reguliere werknemers ook uitzendkrachten na een bedrijfsongeval loon gewoon doorbetaald moeten krijgen. Hoeveel je precies krijgt als je door een bedrijfsongeval in de ziektewet komt? Dat staat in het contract met het uitzendbureau en/of de CAO waar het werk onder valt.

Juridische hulp inschakelen

Heb je problemen bij loondoorbetaling na een arbeidsongeval? Zit je in de ziektewet als gevolg van een ongeluk op de werkvloer of tijdens werktijd? Dan heb je vaak heel veel kosten die hiermee gemoeid zijn:

 • (Gedeeltelijk) gemiste inkomsten;
 • Extra kosten voor de oppas van je kinderen;
 • Medische kosten die niet vergoed worden door je verzekering;
 • Reiskosten bv naar het ziekenhuis of naar familie;
 • Huishoudelijk werk dat je niet meer kunt doen;
 • Eventuele omscholing als je je oorspronkelijke werk niet meer kunt doen.

Als uitzendkracht zet dat je in een lastige en onzekere positie. Het is dus belangrijk dat jij een zo volledig mogelijke schadevergoeding krijgt, zodat je zo snel mogelijk financieel weer alles op de rit hebt.

Tips bij regelen schadeclaim

Om jouw loondoorbetaling en schadevergoeding te regelen is het verstandig om je te laten bijstaan door een vakkundige letselschadejurist. Over de kosten hoef je je geen zorgen te maken, deze juridische hulp is namelijk altijd gratis. Dat is wettelijk zo geregeld: jouw werkgever of uitzendbureau moet dit vergoeden. Vertel ons je verhaal en wij laten je direct weten hoe hoog jouw schadevergoeding wordt! Pak je telefoon en Whatsapp of bel ons.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Wanneer LetselSchade.nl inschakelen?

LetselSchade.nl kan jou helpen wanneer je door een arbeidsongeval letsel hebt opgelopen. Wanneer je bijvoorbeeld door nalatigheid van je werkgever of schuld van een ander, schade lijdt. De schade bestaat dan voornamelijk uit het verlies van inkomen en je kan hiervoor een schadevergoeding eisen.

Het is aanbevolen om een letselschade deskundige in te schakelen, wanneer je de werkgever aansprakelijk stelt voor het bedrijfsongeval.

Een letselschade deskundige behartigt jouw belangen, heeft verstand van zaken en kan helpen met de aansprakelijkheidstelling en afronding van de schadezaak.

letselschade-website-letselschade-team

Veelgestelde vragen


 • Is mijn werkgever aansprakelijk voor letselschade?

  De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letselschade kan ontstaan. De werkgever moet de nodige instructies geven toezicht houden of die instructies worden nageleefd en tegelijkertijd zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade? Dan is uw werkgever juridisch gezien aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt. In de praktijk is de werkgever eigenlijk vrijwel altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval.


 • Letselongeval op het werk, hoe word ik snel geholpen?

  Na een ongeluk op de werkvloer of een ongeval onder werktijd, doet u er verstandig aan om een letselschadeprofessional zoals een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. De belangenbehartiger treedt namens u op richting de aansprakelijke verzekeraar en claimt de schadevergoeding waar u recht op heeft. Vraag onze specialisten naar de juridische mogelijkheden in uw casus.


 • Heb ik als zzp'er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

  Anders dan werknemers in loondienst die de werkgever aansprakelijk kunnen stellen, genieten zzp’ers niet dezelfde bescherming wanneer er sprake is van een arbeidsongeval met letselschade tot gevolg. Een zzp’er kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg een AOV, afsluiten waarmee hij of zij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Bent u zzp’er, wordt u voor een opdracht ingehuurd door een bedrijf en loopt u tijdens het verrichten van deze werkzaamheden letselschade op? Dan bestaat er een mogelijkheid om de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor uw schade. Een jurist kan u hierin adviseren en mogelijk kosteloos bijstaan wanneer u kansrijke zaak heeft.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button