Letselschade na auto-ongeluk

Claim kosteloos uw schadevergoeding!

Auto-ongelukken met letselschade tot gevolg: het is aan de orde van de dag. Er raken jaarlijks 430.000 mensen betrokken bij een aanrijding met de auto en daarvan belanden er 130.000 op de spoedeisende hulp.

De gevolgen van een verkeersongeval met de auto kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het raakt niet alleen u als slachtoffer, maar ook uw gezin, naasten en direct betrokkenen . Er komen waarschijnlijk veel zaken op u af waar u nog nooit eerder mee te maken hebt gehad.

Het is goed om te weten dat u bij een verkeersongeval met de auto vaak recht hebt op een schadevergoeding van de partij die die schuld heeft aan het ongeval.

Een letselschadespecialist helpt u kosteloos om deze vergoeding te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar van de wederpartij. Op deze pagina vindt u juridische informatie over letselschadevergoeding na een auto-ongeluk.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is letselschade na een auto-ongeluk?

Allereerst: wat is letselschade na een auto-ongeluk precies? Bij letselschade na een auto-ongeluk hebben we het niet alleen over de lichamelijke verwondingen, maar ook de financiële- en emotionele schade waar u na het ongeval mee te maken kan krijgen.

Bijvoorbeeld bij een heftig auto-ongeluk waarbij u zwaar letsel oploopt en deze emotionele gebeurtenis geestelijk moet verwerken. Het letsel kan bestaan uit diverse letsels zoals lichamelijke verwondingen van licht letsel zoals schaafwonden, kneuzingen en blauwe plekken, tot zwaardere letsels zoals nekletsel, botfracturen of zelfs amputatie van ledematen tot gevolg.

Na een aanrijding met de auto waarbij u letselschade oploopt en waar een ander schuld heeft, kunt in veel gevallen een schadevergoeding claimen om de financiële- en geestelijke schade te ondervangen.

Onze letselschade-experts kunnen u hierbij helpen, vraag hen naar de juridische mogelijkheden na uw ongeval en hoort direct of wij uw zaak kosteloos in behandeling kunnen nemen.

Gevolgen van een auto-ongeluk met letselschade

Raakt u betrokken bij een auto-ongeluk, dan kan dat verregaande gevolgen hebben op uw bewegingsvrijheid, uw financiële situatie en eventueel de toekomstplannen die u heeft. Mogelijke consequenties voor u als slachtoffer van verkeersongeval kunnen zijn:

 • U verliest inkomen doordat u na het ongeluk niet of niet meer volledig kunt werken;
 • U heeft (lange tijd) medische hulp nodig;
 • U heeft na het ongeluk tijdelijk of permanent hulp in de huishouding nodig;
 • Bij het ongeluk zijn uw spullen beschadigd geraakt, denk hierbij aan uw kleding, een laptop of een mobiele telefoon;
 • U kunt niet meer sporten;
 • U loopt studievertraging op door het ongeluk;
 • U moet regelmatig naar het ziekenhuis, de huisarts of naar andere zorgverleners en bent daarbij afhankelijk van de taxi;
 • Het ongeluk heeft mentaal veel impact waardoor u niet meer durft auto te rijden.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van mogelijke gevolgen na een auto-ongeluk met letselschade tot gevolg. Ieder verkeersongeval is uniek en verdient een persoonlijke en professionele aanpak van een letselschadedeskundige.

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval met de auto? Bespreek uw casus en stel uw juridische vragen aan een van onze letselschadespecialisten. Wij zoeken voor u uit wie er aansprakelijk is voor het ongeval en desgewenst helpen wij u kosteloos bij het verhalen van uw letselschade. Er zijn vaak meerdere kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding waar u nu misschien aan denkt.

review letselschade.nl auto ongeval

Mr. Maarten Schikhof is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Letselschade claimen na auto-ongeluk

Heeft u na een aanrijding met de auto letselschade opgelopen? En is de andere partij schuldig aan het verkeersongeval? Dan kunt u de schade verhalen door uw letselschade te claimen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Een schade-expertise zal namens de veroorzakende partij de letselschadeclaim beoordelen.

Aan letselschade claimen zitten haken en ogen. Weet u bijvoorbeeld welke verzekeraar aangesproken moet worden? Op welke vergoeding heeft u recht en wat is de hoogte van uw smartengeldbedrag? Wat als de letselschadeclaim wordt afgewezen, wat is uw verweer?

In deze fase staat uw hoofd er waarschijnlijk niet naar om lastige en juridische discussies te voeren over uw claim. Vaak ontbreekt het slachtoffer aan gedegen kennis om met de kapitaalkrachtige verzekeraar te onderhandelen over een rechtvaardige letselschadeclaim.

U doet er verstandig aan om uw belangen te laten behartigen door een deskundige die u gedurende het complexe schaderegelingstraject bijstaat en u op de hoogte brengt van de ontwikkelingen in uw zaak. Wij hebben deze specialisten in huis, zij werken exclusief voor letselschadeslachtoffers en nooit voor de aansprakelijke partij.

De jurist luistert aandachtig naar uw verhaal en beantwoordt de juridische vragen waar u mee zit. We zoeken uit of er kansen zijn om uw letselschade te claimen. Is er sprake van een kansrijke zaak? Wij schakelen een belangenbehartiger in die persoonlijk contact met u opneemt en het strategisch plan van aanpak met u bespreekt. Een voortvarende start van uw zaak is nu topprioriteit.

Aansprakelijkheid automobilist

Om uw letselschade succesvol te verhalen is het belangrijk dat de aansprakelijkheid rondom het auto-ongeval vast komt te staan. We spreken van aansprakelijkheid als een ander, of diens verzekeringsmaatschappij, verantwoordelijk is voor het letsel en de schade waar u mee achterblijft.

Wanneer u door een verkeersongeval met de auto letselschade heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid. Om de vraag te beantwoorden wie er schuldig, dus aansprakelijk, is voor het auto-ongeluk, is het van belang dat u voldoende bewijs verzamelt. In Nederland geldt namelijk de regel ‘wie eist, die bewijst’. Een letselschadespecialist kan u op weg helpen om in een vroeg stadium het nodige bewijs te verzamelen.

Na een verkeersongeval met meerdere auto’s, zoals bij een kop-staart botsing, is vaak al duidelijk wie er aansprakelijk is. De aansprakelijkheid rondom verkeersongevallen wordt geregeld door diverse wetten en verkeersregels die er in Nederland gelden.

Onze juristen en register experts zijn onder meer gespecialiseerd in verkeersaansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht in het verkeer. Zij kunnen in een vroeg stadium aangeven of de ander aansprakelijk is voor uw letselschade na een aanrijding in het verkeer.

Eigen schuld auto-ongeluk 

Van achteren aangereden (kop-staart botsing)

Een kop-staartbotsing is een veelvoorkomend verkeersongeval. Bij een dergelijk ongeval wordt de voorliggende autobestuurder van achteren aangereden door de achteropkomende automobilist. Is er sprake van een aanrijding met lage snelheid? Dan kan het nog eens goed aflopen.

Veel vaker ontvangen wij een aanvraag voor juridische ondersteuning na een ongeval met letselschade, omdat het slachtoffer in kwestie met grote snelheid van achteren is aangereden en hieraan diverse soorten letsels overhoudt.

Wie is nu aansprakelijk bij een achterop-aanrijding of een kop-staartbotsing? Dat is de vraag die centraal staat na een dergelijk verkeersongeval. In de meeste gevallen is dat de automobilist, brommer, scooter of motorrijder die de voorligger van achteren aanrijdt. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze situatie.

Onze experts hebben verregaande kennis en jarenlange ervaring met letselschade verhalen na een kop-staartbotsing of achterop-aanrijding. Neem contact op met een van onze specialisten, wij toetsen direct voor u de juridische mogelijkheden om de schade te verhalen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Stappenplan bij letselschade auto-ongeluk

 1. Veiligheid boven alles. Zorg dat u op een veilige plek gaat staan, als dat kan. Bel voor medische hulp of laat een ander dat doen en laat de politie komen.
 2. Vul het schadeformulier in. Schrijf zo veel mogelijk op, niet alleen de datum en het tijdstip, maar ook de weersomstandigheden, hoe het wegdek eruitzag, de gegevens van de tegenpartij en diens voertuig, hoe de aanrijding is veroorzaakt en vraag of er getuigen zijn en noteer ook hun contactgegevens.
 3. Zijn er op de plaats van het ongeval hulpdiensten verschenen? De politie maakt een proces-verbaal: een schriftelijk verslag waarin een aantal feiten staan).
 4. Verzamel álles wat te maken heeft met de schade door het auto-ongeluk. Denk aan kapotte kleding, lichamelijk letsel, schade aan accessoires, etc.
 5. Neem contact op met een letselschade-expert. Lees hier hoe de letselschade-expert samen met u aan de slag gaat.

Schadeformulier auto-ongeluk

Het schadeformulier dat u na het auto-ongeluk met de wederpartij invult, is een belangrijk bewijsdocument om de vraag te beantwoorden wat de toedracht is van en wie er aansprakelijk is voor het verkeersongeval. Bij vraag 3 op het formulier kunt u aangeven dat er sprake is van letselschade na een aanrijding in het verkeer.

Lees ook onze 10 tips voor het invullen van een schadeformulier.

Let op, letselschade is een breed begrip. Noteer op het formuleer ook als u in eerste instantie te maken heeft met licht letsel zoals hoofdpijn, spierpijn of nekpijn. Dit soort klachten kunnen aantonen dat u een whiplash heeft opgelopen. Vaak ontwikkelen deze klachten pas na een paar dagen, een verzekeraar zal betwisten of uw geclaimde letselschade het daadwerkelijk gevolg is van het auto-ongeluk. De aansprakelijkheid voor uw letselschade kan dan worden afgewezen. Naast deze tip over vraag 3 op het schadeformulier hebben we nog 9 andere waardevolle tips bij het invullen van het schadeformulier.

Daarnaast is het verstandig dat u zich laat nakijken door een huisdokter of een medisch specialist, ook al lijkt het letsel in eerste instantie mee te vallen. Vraag de medisch specialist om in uw medisch dossier op te laten nemen dat uw letsel het gevolg is van een aanrijding in het verkeer. Dat kan later onnodige- en langdurige discussies voorkomen met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Schadeformulier: wel of niet ondertekenen? 

De meeste automobilisten hebben een schadeformulier in de auto. U kunt dat schadeformulier het beste alléén ondertekenen als de beschrijving van het ongeval volgens u ook helemaal klopt. Klopt de beschrijving niet? Of kunt u zich de aanrijding niet volledig herinneren? Onderteken dan niet! 

Tegenpartij rijdt door na ongeluk: wat nu? 

Soms gebeurt het dat de veroorzaker van het auto-ongeluk onverzekerd is. Of de veroorzaker is niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na het ongeluk is doorgereden. Hoewel dit als een misdrijf wordt aangemerkt, gebeurt het vandaag de dag helaas maar al te vaak dat de wederpartij niet bekend is.

Bij schade zonder dader is daar eventueel het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor mensen die door een motorvoertuig letselschade hebben opgelopen, maar deze niet vergoed krijgen omdat er geen gegevens bekend zijn van de partij die schuld heeft aan het ongeluk. De letselschade-expert helpt u om een beroep te doen op dit Waarborgfonds.

Welke schade kunt u vergoed krijgen na een auto-ongeluk 

Er bestaan twee soorten schadevergoeding: materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding. Hieronder beschrijven we de materiële schadeposten die in aanmerking komen voor een letselclaim. 

Materiële schadevergoeding

Dit gaat kort om de bocht om schade waar u een bedrag aan kunt koppelen. Bijvoorbeeld:

 • U loopt inkomsten mis doordat u niet kunt werken;
 • U moet medische kosten betalen;
 • U moet revalidatiekosten betalen;
 • U heeft kosten doordat u met de taxi moet reizen;
 • Uw belkosten stijgen door het ongeluk;
 • U maakt extra kosten door het inschakelen van huishoudelijke hulp;
 • U maakt (buiten)gerechtelijke kosten door een rechtszaak.

Smartengeld: immateriële schadevergoeding

Immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Leed;
 • Pijn;
 • Eenzaamheid;
 • Gederfde levensvreugde.

Hier leest u meer over de verschillende soorten schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van smartengeld wordt gebaseerd op jurisprudentie en uitgekeerde smartengeldbedragen die zijn opgenomen in het zogeheten Smartengeldboek van de ANWB. 

Whiplash na auto-ongeluk

Hoofdpijn, pijn in uw nek of de spieren rond uw nek: het kan allemaal voorkomen na een auto-ongeluk, met name wanneer u van achteren (ofwel een kop-staartbotsing) wordt aangereden, is de kans op nekletsel erg groot. Het is belangrijk dat u op het schadeformulier aangeeft dat er sprake is van letsel en dat u zich laat nakijken door de huisarts of minimaal een medisch specialist in het ziekenhuis. Het kan namelijk zo zijn dat u een whiplash heeft opgelopen. Meer weten over whiplash en letselschadevergoeding na whiplash? We hebben er deze pagina aan gewijd.

Letselschade: gratis rechtsbijstand bij verkeersongevallen

In Nederland is het goed geregeld als een ander aansprakelijk is voor letselschade na een verkeersongeval. Het is wettelijk zo bepaald dat de aansprakelijke partij uw materiële en immateriële schade moet vergoeden en daarnaast de juridische kosten betaalt voor het inschakelen van een letselschadespecialist die opkomt voor uw belangen.

Er wordt uitgegaan dat het onwetend slachtoffer niet of slechts gedeeltelijk kennis heeft van de schadevergoeding waar hij of zij recht op heeft. De rechtshulp van een specialist in de letselschade, zoals een letselschadejurist, biedt de oplossing om de schade te verhalen waar u recht op heeft.

Berekenen letselschadevergoeding na een verkeersongeval

Een letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, omdat er veel aspecten zijn om rekening mee te houden. Iedere zaak is uniek, het berekenen van de claim waar u recht op heeft kan u gerust overlaten aan een van onze juristen.

Onze experts zijn dagelijks bezig met het behandelen van dossiers wat maat dat zij veel ervaring hebben met het berekenen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Dit telt allemaal mee:

 • De aard van uw letselschade;
 • Hoeveel pijn u heeft (geleden);
 • Hoe ernstig uw letsel is;
 • Hoe lang uw herstel duurt;
 • Of u (blijvende) littekens overhoudt;
 • Uw leeftijd ten tijde van het verkeersongeval;
 • In hoeverre u zelf schuld had aan het auto-ongeluk.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog meer schadeposten die voor vergoeding van uw letselschade in aanmerking komen. Bent u aangereden in het verkeer en zoekt u juridische hulp bij het berekenen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft?

Onze letselschadejuristen adviseren u vrijblijvend over de juridische mogelijkheden wanneer u de schade wilt verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Wanneer wij voldoende kansen zien om uw letselschade te claimen op een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, dan nemen wij de zaak kosteloos voor u in behandeling.

Review LetselSchade.nl klantbeoordeling Letselschadespecialist Jeroen Derks

Mr. Jeroen Derks is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Letselschade.nl: aangesloten bij
Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Letselschade.nl zijn aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade. Zo weet u zeker dat u te maken hebt met een betrouwbare partij. het NKL bestaat sinds januari 2021 en is een initiatief van De Letselschade Raad. Dit keurmerk toont aan dat al onze 14 vestigingen professionele en betrouwbare belangenbehartigers zijn en voldoen aan de hoge eisen die De Letselschade Raad stelt.

Vragen & antwoorden over letselschade en letselschadevergoeding

U heeft niet elke dag te maken met letselschade – gelukkig! We kunnen ons dan ook voorstellen dat u nog veel meer vragen hebt dan we op deze pagina misschien beantwoord hebben. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt met nog veel meer vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

Wat moet ik doen om een letselschadevergoeding te claimen?

Heeft u letselschade opgelopen bij een auto-ongeluk? Onze letselschade-experts helpen u graag met het claimen van een schadevergoeding. De letselschade-expert kijkt niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar toekomstige schade. Bij Letselschade.nl geen juridisch jargon, maar heldere taal. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en wat er op welk moment gebeurt.

Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Er is altijd een expert bij u in de buurt. Neem direct contact op met een jurist.

Veelgestelde vragen na een auto-ongeluk

Krijgt u als inzittende een vergoeding voor uw schade?

Als u als inzittende letselschade hebt opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u bijna altijd één van de partijen aansprakelijk stellen voor uw schade. Aangezien u volledig buiten uw schuld om betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, wordt u ook wel schuldloze derde genoemd. Onze letselschadejuristen behartigen de belangen van schuldloze derden en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de regelend verzekeraar.

Schuldloze derde en regelend verzekeraar

Als schuldloze derde kunt u bepalen wie u aansprakelijk gaat stellen voor de schade die u hebt opgelopen. U kunt de wederpartij aansprakelijk stellen, maar u kunt ook de bestuurder aansprakelijk stellen van de auto waar u in zat. De gekozen partij wordt ook wel de regelend verzekeraar genoemd. De regelend verzekeraar dient uw schade te vergoeden, ongeacht de vraag wie nu daadwerkelijk aansprakelijk is geweest voor het verkeersongeval. De regelend verzekeraar zal het bedrag aan schadevergoeding achteraf claimen bij de aansprakelijke partij.

Het voordeel is dat u als schuldloze derde niet de hele procedure hoeft af te wachten. Verzekeraars kunnen namelijk oneindig lang met elkaar discussiëren over de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als schuldloze derde mag u geen slachtoffer worden van de oneindige discussie tussen de verzekeraars en om deze reden moet de aangesproken partij binnen korte tijd uw schade vergoeden.

Is de achteroprijder bij een kop/staartbotsing altijd aansprakelijk?

In de meeste gevallen is bij een kop/staartbotsing de achteroprijder aansprakelijk. Er wordt vanuit gegaan dat de achteroprijder namelijk niet voldoende afstand heeft bewaard of onvoldoende oplettend is geweest. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Vraag onze letselschadejuristen wie in uw geval aansprakelijk is, want er kunnen zich verkeerssituaties voordoen waarbij de achteroprijder niet aansprakelijk is voor de schade na het ongeval:

Er kunnen zich verkeerssituaties voordoen waarbij de voorste automobilist plotseling abrupt gaat remmen, waardoor de achteroprijder geen kant op kan en noodgedwongen tegen de voorligger aan botst. In dat geval is de achteroprijder niet aansprakelijk.

Daarnaast kan het zijn dat de voorste auto de achteroprijder afsnijdt. In dat geval wordt het ongeval niet veroorzaakt, omdat de achteroprijder onvoldoende afstand heeft gehouden. Ook in dit geval zal de achteroprijder niet aansprakelijk zijn voor het letsel van de voorste automobilist.

Wie in welke verkeerssituatie aansprakelijk is voor een ongeval is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als u contact opneemt met een van onze letselschadejuristen, dan kunnen wij direct voor u nagaan of u juridisch gezien een haalbare zaak heeft.

Kunt u schadevergoeding claimen na verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw werkgever. Er zijn twee gevallen wanneer uw werkgever niet aansprakelijk is voor het verkeersongeval, namelijk:

 • Het verkeersongeval is met opzet of door roekeloos gedrag ontstaan
 • U hebt een strafbaar feit gepleegd, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Let wel op: wanneer u een verkeersongeval krijgt buiten werktijd (woon-werkverkeer) is uw werkgever niet aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Uiteraard is dit niet het geval wanneer woon-werkverkeer betaald wordt door uw werkgever.

Wilt u weten waar u recht op hebt? Wij claimen gratis voor u een letselschadevergoeding. Ontvang direct een indicatie van de hoogte van de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval?

De hoogte van uw schadevergoeding bij een verkeersongeval is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Ernst van het letsel
 • Herstelduur van het herstel
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Impact van het ongeval
 • Schade die u in de toekomst zult lijden

Aan de hand van deze factoren wordt bepaald wat de hoogte van de schadevergoeding is. Zoals gezegd beïnvloedt het herstelproces de hoogte van de schadevergoeding. Bij auto-ongelukken ontstaan bijvoorbeeld vaak whiplash klachten. Het herstel van een whiplash kan zeer traag gaan. Soms houden slachtoffers zelfs blijvende klachten over aan een whiplash. In dat soort gevallen zal de hoogte van de schadevergoeding hoger uitvallen.

Ook de mate van arbeidsongeschiktheid speelt een grote rol bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Mocht u door uw letsel niet kunnen werken en loopt u daardoor inkomen mis dan spreekt het voor zich dat dit een grote schadepost is dat ook meegenomen wordt in de schadevergoeding.

Gelet op het feit dat meerdere factoren bepalen wat de hoogte van de schadevergoeding is kan niet op voorhand worden gezegd hoe hoog de schadevergoeding zal uitvallen.

Wanneer moet u een letselschade advocaat inschakelen?

Het is verstandig om af te vragen of een letselschadeadvocaat nodig is om een schadevergoeding te claimen, letselschadejuristen en registerexperts letselschade kunnen dit namelijk ook voor u realiseren. Het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschade advocaat, is dat een advocaat alle vrijheid heeft om te procederen. Overigens mag een letselschadejurist dat ook, maar alleen bij schadevergoedingen tot € 25.000 kan een letselschadejurist naar de kantonrechter stappen. De experts van Letselschade.nl adviseren wat voor uw letselschadeschadezaak van belang is.

Een gerechtelijke procedure is echter in veel gevallen niet noodzakelijk om een schade te regelen. In 95% van de letselschadezaken komt de zaak in aanmerking voor een minnelijke regeling. Dat houdt in dat de schade door de letselschadejurist namens het slachtoffer, en verzekeraar onderling wordt geregeld.

Letselschade advocaat bij gerechtelijke procedure

Mocht een letselschade advocaat gedurende het letselschadetraject toch nodig blijken te zijn, omdat het niet lukt om er met de verzekeraar uit te komen en we de zaak daarom willen laten beoordelen door een rechter, dan kunnen wij de zaak overdragen aan de bij ons aangesloten letselschade advocaten. Het is raadzaam om u goed in te lezen voordat u een letselschade advocaat of letselschadejurist inschakelt. Het inschakelen van een letselschade advocaat kan u namelijk duur komen te staan, omdat deze kosten voor rekening van het slachtoffer kunnen komen. Onze letselschade juristen gaan daarentegen wel geheel kosteloos voor u aan de slag, omdat deze kosten naast de schadevergoeding, ook worden verhaald op de aansprakelijke wederpartij.

Vraag hier naar de mogelijkheden voor uw zaak.

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een benaming voor een complex letsel in de nek- en hoofdregio. Bij een whiplash maken het hoofd en de nek ten opzichte van de romp een enorme slingerbeweging. De nek is niet berekend op de inwerking van de kracht van de botsing. Een whiplash kan verwijzen naar de plotselinge ‘zweepslag’ die het hoofd maakt, bijvoorbeeld tijdens een kop- staartbotsing. Ook worden de klachten die hierbij horen vaak een ‘whiplash’ genoemd, terwijl een betere benaming zou zijn ‘whiplashklachten of whiplash syndroom’. Het gaat namelijk vaak om een combinatie van klachten, zoals nekklachten en neurologische klachten. Een whiplash is vaak lastig aan te tonen omdat artsen dit niet medisch in beeld kunnen brengen.

Veel voorkomende whiplash klachten:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Schouderpijn
 • Uitstralingspijn in armen, handen, vingers, benen en voeten
 • Bewegingsbeperking van de nek
 • Rugpijn
 • Duizeligheid en/of onzekere balans bij het lopen
 • Oorsuizen
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Vergeetachtigheid
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Vermoeidheid
 • Depressiviteit, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit
 • Verminderde seksuele belangstelling
 • Slaapstoornissen

Letselschadevergoeding claimen bij whiplash

Is iemand anders verantwoordelijk voor de aanrijding, is iemand bijvoorbeeld in de file bij u achteropgereden? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw whiplash letsel en een schadevergoeding claimen. De letselschade bedragen bij whiplash kunnen erg uiteenlopen. Omdat het verloop van een whiplash erg grillig kan zijn, is het namelijk lastig te voorspellen hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen. U moet dan wachten tot een medische eindsituatie: dit is als de arts inschat dat uw situatie stabiel is. Het kan dus zijn dat u geen klachten meer hebt, maar het kan ook zijn dat u een chronisch whiplash letsel hebt dat naar verwachting niet meer beter wordt. Is uw medische situatie stabiel en hebt u één van onze letselschade juristen ingeschakeld? Dan gaan juristen aan de slag met het berekenen van het definitieve schadebedrag.

U hebt altijd recht op smartengeld bij een whiplash, zoals bij elk ingrijpend letsel. Dit gaat dan om een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, leed en gederfde levensvreugde. Zeker een letsel zoals een whiplash kan een flinke psychische impact hebben, vanwege het onzekere verloop.

Vertel direct uw verhaal

Hebt u een vraag over uw whiplash letsel en wat u kunt claimen? Bel direct met onze letselschade specialisten. Wij luisteren naar uw verhaal en we helpen u graag om de maximale schadevergoeding voor uw whiplash te claimen. U kunt ons ook een WhatsApp bericht sturen met uw vraag of opmerking over uw whiplashletsel. We bellen u dan zo snel mogelijk terug!

Met welke kosten krijgt u te maken bij letselschade?

De kosten voor letselschadeslachtoffers kunnen na een ongeval hoog oplopen. De kosten kunnen bestaan uit gemiste inkomsten omdat u arbeidsongeschikt geraakt bent of medische kosten die onder uw eigen risico vallen van uw zorgverzekering. Maar het kan ook zijn dat u toevallig net midden in een verhuizing/verbouwing zit en als gevolg van het ongeval uw werkzaamheden in en rondom het huis moet staken. Dit wordt ook wel zelfwerkzaamheid genoemd. Deze schadepost komt ook voor vergoeding in aanmerking.

Er zijn een tal van schadeposten waar u als slachtoffer zijnde niet direct aan denkt. Wij zijn er dan ook om u gedurende het hele letselschadetraject kosteloos bij te staan. Wij stellen niet alleen de wederpartij aansprakelijk, maar wij brengen ook alle schadeposten in kaart en dienen deze bij de aansprakelijke partij in.

Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag.

Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport.

Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.

Tegenpartij is weggereden, hoe de aansprakelijkstelling regelen?

Als u bent aangereden door een motorvoertuig en de bestuurder rijdt door voordat de gegevens zijn genoteerd, dan is dat erg vervelend. Toch hoeft dat niet te betekenen dat u met lege handen blijft staan. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt namelijk schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander voertuig dat is doorgereden en waarvan de identiteit niet te achterhalen is of als de tegenpartij onverzekerd was ten tijde van het ongeval.

Advies bij letselschade zonder dader

U zult als slachtoffer eerst zelf moet proberen om de identiteit te achterhalen voordat u een beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan door beeldmateriaal en foto’s te verzamelen van de situatie. Ook kunt u een advertentie plaatsen waarbij u getuigen oproept. Daarnaast moet u binnen 14 dagen aangifte doen bij de politie waarbij u tenminste twee personen nodig hebt die het voorval hebben zien gebeuren en op papier willen verklaren wat zij exact hebben gezien. Als het niet lukt om de identiteit van de dader te achterhalen dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen risico Waarborgfonds Motorverkeer

Let er wel op dat een wettelijk eigen risico geldt van € 250,-. U kunt dus geen beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als de schade lager is dan € 250,-.

Neem contact op met een van onze letselschadejuristen en wij beoordelen direct of we een aanspraak kunnen maken op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wanneer is uw letselschadevordering verjaard?

Een letselschadevordering kan verjaren. Dat houdt in dat u als slachtoffer na een bepaalde periode geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. De verjaringstermijnen zijn vastgesteld in de wet. Artikel 310 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar.

Deze termijn begint te lopen op het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon. Als het een schade betreft die u hebt opgelopen naar aanleiding van een verkeersongeval en u wilt een schadevergoeding claimen via de WAM-verzekering, dan moet dat binnen een termijn van 3 jaar gebeuren. Deze termijn begint te lopen nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button