Letselschade na auto-ongeluk

Claim kosteloos uw schadevergoeding!

Auto-ongelukken met letselschade tot gevolg: het is aan de orde van de dag. Er raken jaarlijks 430.000 mensen betrokken bij een aanrijding met de auto en daarvan belanden er 130.000 op de spoedeisende hulp.

De gevolgen van een verkeersongeval met de auto kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het raakt niet alleen u als slachtoffer, maar ook uw gezin, naasten en direct betrokkenen . Er komen waarschijnlijk veel zaken op u af waar u nog nooit eerder mee te maken hebt gehad.

Het is goed om te weten dat u bij een verkeersongeval met de auto vaak recht hebt op een schadevergoeding van de partij die die schuld heeft aan het ongeval.

Een letselschadespecialist helpt u kosteloos om deze vergoeding te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar van de wederpartij. Op deze pagina vindt u juridische informatie over letselschadevergoeding na een auto-ongeluk.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is letselschade na een auto-ongeluk?

Allereerst: wat is letselschade na een auto-ongeluk precies? Bij letselschade na een auto-ongeluk hebben we het niet alleen over de lichamelijke verwondingen, maar ook de financiële- en emotionele schade waar u na het ongeval mee te maken kan krijgen.

Bijvoorbeeld bij een heftig auto-ongeluk waarbij u zwaar letsel oploopt en deze emotionele gebeurtenis geestelijk moet verwerken. Het letsel kan bestaan uit diverse letsels zoals lichamelijke verwondingen van licht letsel zoals schaafwonden, kneuzingen en blauwe plekken, tot zwaardere letsels zoals nekletsel, botfracturen of zelfs amputatie van ledematen tot gevolg.

Na een aanrijding met de auto waarbij u letselschade oploopt en waar een ander schuld heeft, kunt in veel gevallen een schadevergoeding claimen om de financiële- en geestelijke schade te ondervangen.

Onze letselschade-experts kunnen u hierbij helpen, vraag hen naar de juridische mogelijkheden na uw ongeval en hoort direct of wij uw zaak kosteloos in behandeling kunnen nemen.

Gevolgen van een auto-ongeluk met letselschade

Raakt u betrokken bij een auto-ongeluk, dan kan dat verregaande gevolgen hebben op uw bewegingsvrijheid, uw financiële situatie en eventueel de toekomstplannen die u heeft. Mogelijke consequenties voor u als slachtoffer van verkeersongeval kunnen zijn:

 • U verliest inkomen doordat u na het ongeluk niet of niet meer volledig kunt werken;
 • U heeft (lange tijd) medische hulp nodig;
 • U heeft na het ongeluk tijdelijk of permanent hulp in de huishouding nodig;
 • Bij het ongeluk zijn uw spullen beschadigd geraakt, denk hierbij aan uw kleding, een laptop of een mobiele telefoon;
 • U kunt niet meer sporten;
 • U loopt studievertraging op door het ongeluk;
 • U moet regelmatig naar het ziekenhuis, de huisarts of naar andere zorgverleners en bent daarbij afhankelijk van de taxi;
 • Het ongeluk heeft mentaal veel impact waardoor u niet meer durft auto te rijden.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van mogelijke gevolgen na een auto-ongeluk met letselschade tot gevolg. Ieder verkeersongeval is uniek en verdient een persoonlijke en professionele aanpak van een letselschadedeskundige.

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval met de auto? Bespreek uw casus en stel uw juridische vragen aan een van onze letselschadespecialisten. Wij zoeken voor u uit wie er aansprakelijk is voor het ongeval en desgewenst helpen wij u kosteloos bij het verhalen van uw letselschade. Er zijn vaak meerdere kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding waar u nu misschien aan denkt.

review letselschade.nl auto ongeval

Mr. Maarten Schikhof is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Letselschade claimen na auto-ongeluk

Heeft u na een aanrijding met de auto letselschade opgelopen? En is de andere partij schuldig aan het verkeersongeval? Dan kunt u de schade verhalen door uw letselschade te claimen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Een schade-expertise zal namens de veroorzakende partij de letselschadeclaim beoordelen.

Aan letselschade claimen zitten haken en ogen. Weet u bijvoorbeeld welke verzekeraar aangesproken moet worden? Op welke vergoeding heeft u recht en wat is de hoogte van uw smartengeldbedrag? Wat als de letselschadeclaim wordt afgewezen, wat is uw verweer?

In deze fase staat uw hoofd er waarschijnlijk niet naar om lastige en juridische discussies te voeren over uw claim. Vaak ontbreekt het slachtoffer aan gedegen kennis om met de kapitaalkrachtige verzekeraar te onderhandelen over een rechtvaardige letselschadeclaim.

U doet er verstandig aan om uw belangen te laten behartigen door een deskundige die u gedurende het complexe schaderegelingstraject bijstaat en u op de hoogte brengt van de ontwikkelingen in uw zaak. Wij hebben deze specialisten in huis, zij werken exclusief voor letselschadeslachtoffers en nooit voor de aansprakelijke partij.

De jurist luistert aandachtig naar uw verhaal en beantwoordt de juridische vragen waar u mee zit. We zoeken uit of er kansen zijn om uw letselschade te claimen. Is er sprake van een kansrijke zaak? Wij schakelen een belangenbehartiger in die persoonlijk contact met u opneemt en het strategisch plan van aanpak met u bespreekt. Een voortvarende start van uw zaak is nu topprioriteit.

Aansprakelijkheid automobilist

Om uw letselschade succesvol te verhalen is het belangrijk dat de aansprakelijkheid rondom het auto-ongeval vast komt te staan. We spreken van aansprakelijkheid als een ander, of diens verzekeringsmaatschappij, verantwoordelijk is voor het letsel en de schade waar u mee achterblijft.

Wanneer u door een verkeersongeval met de auto letselschade heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid. Om de vraag te beantwoorden wie er schuldig, dus aansprakelijk, is voor het auto-ongeluk, is het van belang dat u voldoende bewijs verzamelt. In Nederland geldt namelijk de regel ‘wie eist, die bewijst’. Een letselschadespecialist kan u op weg helpen om in een vroeg stadium het nodige bewijs te verzamelen.

Na een verkeersongeval met meerdere auto’s, zoals bij een kop-staart botsing, is vaak al duidelijk wie er aansprakelijk is. De aansprakelijkheid rondom verkeersongevallen wordt geregeld door diverse wetten en verkeersregels die er in Nederland gelden.

Onze juristen en register experts zijn onder meer gespecialiseerd in verkeersaansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht in het verkeer. Zij kunnen in een vroeg stadium aangeven of de ander aansprakelijk is voor uw letselschade na een aanrijding in het verkeer.

Eigen schuld auto-ongeluk 

Van achteren aangereden (kop-staart botsing)

Een kop-staartbotsing is een veelvoorkomend verkeersongeval. Bij een dergelijk ongeval wordt de voorliggende autobestuurder van achteren aangereden door de achteropkomende automobilist. Is er sprake van een aanrijding met lage snelheid? Dan kan het nog eens goed aflopen.

Veel vaker ontvangen wij een aanvraag voor juridische ondersteuning na een ongeval met letselschade, omdat het slachtoffer in kwestie met grote snelheid van achteren is aangereden en hieraan diverse soorten letsels overhoudt.

Wie is nu aansprakelijk bij een achterop-aanrijding of een kop-staartbotsing? Dat is de vraag die centraal staat na een dergelijk verkeersongeval. In de meeste gevallen is dat de automobilist, brommer, scooter of motorrijder die de voorligger van achteren aanrijdt. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze situatie.

Onze experts hebben verregaande kennis en jarenlange ervaring met letselschade verhalen na een kop-staartbotsing of achterop-aanrijding. Neem contact op met een van onze specialisten, wij toetsen direct voor u de juridische mogelijkheden om de schade te verhalen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Stappenplan bij letselschade auto-ongeluk

 1. Veiligheid boven alles. Zorg dat u op een veilige plek gaat staan, als dat kan. Bel voor medische hulp of laat een ander dat doen en laat de politie komen.
 2. Vul het schadeformulier in. Schrijf zo veel mogelijk op, niet alleen de datum en het tijdstip, maar ook de weersomstandigheden, hoe het wegdek eruitzag, de gegevens van de tegenpartij en diens voertuig, hoe de aanrijding is veroorzaakt en vraag of er getuigen zijn en noteer ook hun contactgegevens.
 3. Zijn er op de plaats van het ongeval hulpdiensten verschenen? De politie maakt een proces-verbaal: een schriftelijk verslag waarin een aantal feiten staan).
 4. Verzamel álles wat te maken heeft met de schade door het auto-ongeluk. Denk aan kapotte kleding, lichamelijk letsel, schade aan accessoires, etc.
 5. Neem contact op met een letselschade-expert. Lees hier hoe de letselschade-expert samen met u aan de slag gaat.

Schadeformulier auto-ongeluk

Het schadeformulier dat u na het auto-ongeluk met de wederpartij invult, is een belangrijk bewijsdocument om de vraag te beantwoorden wat de toedracht is van en wie er aansprakelijk is voor het verkeersongeval. Bij vraag 3 op het formulier kunt u aangeven dat er sprake is van letselschade na een aanrijding in het verkeer.

Lees ook onze 10 tips voor het invullen van een schadeformulier.

Let op, letselschade is een breed begrip. Noteer op het formuleer ook als u in eerste instantie te maken heeft met licht letsel zoals hoofdpijn, spierpijn of nekpijn. Dit soort klachten kunnen aantonen dat u een whiplash heeft opgelopen. Vaak ontwikkelen deze klachten pas na een paar dagen, een verzekeraar zal betwisten of uw geclaimde letselschade het daadwerkelijk gevolg is van het auto-ongeluk. De aansprakelijkheid voor uw letselschade kan dan worden afgewezen. Naast deze tip over vraag 3 op het schadeformulier hebben we nog 9 andere waardevolle tips bij het invullen van het schadeformulier.

Daarnaast is het verstandig dat u zich laat nakijken door een huisdokter of een medisch specialist, ook al lijkt het letsel in eerste instantie mee te vallen. Vraag de medisch specialist om in uw medisch dossier op te laten nemen dat uw letsel het gevolg is van een aanrijding in het verkeer. Dat kan later onnodige- en langdurige discussies voorkomen met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Schadeformulier: wel of niet ondertekenen? 

De meeste automobilisten hebben een schadeformulier in de auto. U kunt dat schadeformulier het beste alléén ondertekenen als de beschrijving van het ongeval volgens u ook helemaal klopt. Klopt de beschrijving niet? Of kunt u zich de aanrijding niet volledig herinneren? Onderteken dan niet! 

Tegenpartij rijdt door na ongeluk: wat nu? 

Soms gebeurt het dat de veroorzaker van het auto-ongeluk onverzekerd is. Of de veroorzaker is niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na het ongeluk is doorgereden. Hoewel dit als een misdrijf wordt aangemerkt, gebeurt het vandaag de dag helaas maar al te vaak dat de wederpartij niet bekend is.

Bij schade zonder dader is daar eventueel het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor mensen die door een motorvoertuig letselschade hebben opgelopen, maar deze niet vergoed krijgen omdat er geen gegevens bekend zijn van de partij die schuld heeft aan het ongeluk. De letselschade-expert helpt u om een beroep te doen op dit Waarborgfonds.

Welke schade kunt u vergoed krijgen na een auto-ongeluk 

Er bestaan twee soorten schadevergoeding: materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding. Hieronder beschrijven we de materiële schadeposten die in aanmerking komen voor een letselclaim. 

Materiële schadevergoeding

Dit gaat kort om de bocht om schade waar u een bedrag aan kunt koppelen. Bijvoorbeeld:

 • U loopt inkomsten mis doordat u niet kunt werken;
 • U moet medische kosten betalen;
 • U moet revalidatiekosten betalen;
 • U heeft kosten doordat u met de taxi moet reizen;
 • Uw belkosten stijgen door het ongeluk;
 • U maakt extra kosten door het inschakelen van huishoudelijke hulp;
 • U maakt (buiten)gerechtelijke kosten door een rechtszaak.

Smartengeld: immateriële schadevergoeding

Immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Leed;
 • Pijn;
 • Eenzaamheid;
 • Gederfde levensvreugde.

Hier leest u meer over de verschillende soorten schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van smartengeld wordt gebaseerd op jurisprudentie en uitgekeerde smartengeldbedragen die zijn opgenomen in het zogeheten Smartengeldboek van de ANWB. 

Whiplash na auto-ongeluk

Hoofdpijn, pijn in uw nek of de spieren rond uw nek: het kan allemaal voorkomen na een auto-ongeluk, met name wanneer u van achteren (ofwel een kop-staartbotsing) wordt aangereden, is de kans op nekletsel erg groot. Het is belangrijk dat u op het schadeformulier aangeeft dat er sprake is van letsel en dat u zich laat nakijken door de huisarts of minimaal een medisch specialist in het ziekenhuis. Het kan namelijk zo zijn dat u een whiplash heeft opgelopen.

Zij gingen u voor

Letselschade: gratis rechtsbijstand bij verkeersongevallen

In Nederland is het goed geregeld als een ander aansprakelijk is voor letselschade na een verkeersongeval. Het is wettelijk zo bepaald dat de aansprakelijke partij uw materiële en immateriële schade moet vergoeden en daarnaast de juridische kosten betaalt voor het inschakelen van een letselschadespecialist die opkomt voor uw belangen.

Er wordt uitgegaan dat het onwetend slachtoffer niet of slechts gedeeltelijk kennis heeft van de schadevergoeding waar hij of zij recht op heeft. De rechtshulp van een specialist in de letselschade, zoals een letselschadejurist, biedt de oplossing om de schade te verhalen waar u recht op heeft.

Berekenen letselschadevergoeding na een verkeersongeval

Een letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, omdat er veel aspecten zijn om rekening mee te houden. Iedere zaak is uniek, het berekenen van de claim waar u recht op heeft kan u gerust overlaten aan een van onze juristen.

Onze experts zijn dagelijks bezig met het behandelen van dossiers wat maat dat zij veel ervaring hebben met het berekenen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Dit telt allemaal mee:

 • De aard van uw letselschade;
 • Hoeveel pijn u heeft (geleden);
 • Hoe ernstig uw letsel is;
 • Hoe lang uw herstel duurt;
 • Of u (blijvende) littekens overhoudt;
 • Uw leeftijd ten tijde van het verkeersongeval;
 • In hoeverre u zelf schuld had aan het auto-ongeluk.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog meer schadeposten die voor vergoeding van uw letselschade in aanmerking komen. Bent u aangereden in het verkeer en zoekt u juridische hulp bij het berekenen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft?

Onze letselschadejuristen adviseren u vrijblijvend over de juridische mogelijkheden wanneer u de schade wilt verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Wanneer wij voldoende kansen zien om uw letselschade te claimen op een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, dan nemen wij de zaak kosteloos voor u in behandeling.

Review LetselSchade.nl klantbeoordeling Letselschadespecialist Jeroen Derks

Mr. Jeroen Derks is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Letselschade.nl: aangesloten bij
Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Letselschade.nl zijn aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade. Zo weet u zeker dat u te maken hebt met een betrouwbare partij. het NKL bestaat sinds januari 2021 en is een initiatief van De Letselschade Raad. Dit keurmerk toont aan dat al onze 14 vestigingen professionele en betrouwbare belangenbehartigers zijn en voldoen aan de hoge eisen die De Letselschade Raad stelt.

Vragen & antwoorden over letselschade en letselschadevergoeding

U heeft niet elke dag te maken met letselschade – gelukkig! We kunnen ons dan ook voorstellen dat u nog veel meer vragen hebt dan we op deze pagina misschien beantwoord hebben. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt met nog veel meer vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

Wat moet ik doen om een letselschadevergoeding te claimen?

Heeft u letselschade opgelopen bij een auto-ongeluk? Onze letselschade-experts helpen u graag met het claimen van een schadevergoeding. De letselschade-expert kijkt niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar toekomstige schade. Bij Letselschade.nl geen juridisch jargon, maar heldere taal. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en wat er op welk moment gebeurt.

Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Er is altijd een expert bij u in de buurt. Neem direct contact op met een jurist.

Veelgestelde vragen


 • Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval?

  De hoogte van uw schadevergoeding bij een verkeersongeval is afhankelijk van een aantal factoren, zoals: Ernst van het letsel Herstelduur van het herstel Mate van arbeidsongeschiktheid Impact van het ongeval Schade die u in de toekomst zult lijden Aan de hand van deze factoren wordt bepaald wat de hoogte van de schadevergoeding is. Zoals gezegd beïnvloedt het herstelproces de hoogte van de schadevergoeding. Bij auto-ongelukken ontstaan bijvoorbeeld vaak whiplash klachten. Het herstel van een whiplash kan zeer traag gaan. Soms houden slachtoffers zelfs blijvende klachten over aan een whiplash. In dat soort gevallen zal de hoogte van de schadevergoeding hoger uitvallen. Ook de mate van arbeidsongeschiktheid speelt een grote rol bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Mocht u door uw letsel niet kunnen werken en loopt u daardoor inkomen mis dan spreekt het voor zich dat dit een grote schadepost is dat ook meegenomen wordt in de schadevergoeding. Gelet op het feit dat meerdere factoren bepalen wat de hoogte van de schadevergoeding is kan niet op voorhand worden gezegd hoe hoog de schadevergoeding zal uitvallen.


 • Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

  De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan jaren. Hoe lang een letselschadezaak duurt verschilt dus per situatie, iedere zaak is anders. Over het algemeen zijn er een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Denk hierbij aan: de ernst van het letsel; erkenning van de aansprakelijkheid; impact van letsel op dagelijks leven slachtoffer; de tijdsduur van het herstel. Wanneer er een medische eindsituatie is vastgesteld kan de zaak worden afgewikkeld. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij betaalt de schadevergoeding letselschade aan het slachtoffer van het verkeersongeval.


 • Wat kunt u zelf doen bij een verkeersongeval?

  Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en u hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding. Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt. Schadeaangifteformulier Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat u daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Informeer de (huis)arts Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te tonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button