Stappenplan bij letselschade

Wat te doen na een letselongeval?

Heb je letselschade opgelopen, door bijvoorbeeld een ongeluk op werk, een ongeluk in het verkeer of een ander ongeval? Dan komt er een hoop op je af. Dit gaat verder dan alleen de klap te boven komen.

Je moet ook allerlei zaken regelen, zoals een schadevergoeding voor je letselschade. Maar hoe regel je dat precies? Wat zijn de stappen die je moet doorlopen en wat moet je precies allemaal doen bij letselschade? Wij geven je een 11 stappenplan!

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Stappenplan bij letselschade: 11 stappen naar jouw schadevergoeding

Om een letselschadevergoeding te regelen, moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Dit doen wij bij LetselSchade.nl voor je. Wij regelen jouw schadevergoeding in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij. Dit zijn de 11 stappen die je in het letselschade proces doorloopt:

 1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade
 2. Neem contact op met letselschade.nl voor gratis advies.
 3. Letselschade.nl helpt bij het inschakelen van een belangenbehartiger.
 4. Je belangenbehartiger verzamelt juridisch en medisch bewijs.
 5. Je belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is.
 6. Je belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor jouw schade en vraagt een voorschot op jouw letselschadevergoeding aan.
 7. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen.
 8. Je belangenbehartiger inventariseert jouw nog te lijden schade.
 9. Je belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast.
 10. We berekenen je definitieve schade.
 11. Vaststellingsovereenkomst opstellen.

We leggen de 11 stappen die je moet doorlopen als je letselschade hebt hierna verder uit.

1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade

Natuurlijk heb je bij het ongeval een schadeformulier ingevuld, dat is wettelijk verplicht. Maar je bent ook naar de arts geweest, en misschien heb je zelfs eventuele getuigen gesproken die jou kunnen helpen in jouw zaak. Hier volgen een aantal tips voor het verzamelen van bewijsmateriaal bij een verkeersongeval:

 • Zet een getuigenoproep op een Facebookgroep van jouw lokale buurt of hang een briefje in de supermarkt. Je hebt getuigen nodig voor een succesvolle schadeclaim.
 • Vraag iemand om foto’s te maken van het ongeval en deze naar je op te sturen. Denk ook aan evt. foto’s van verkeersborden als bewijs van verkeersregels ter plaatse.
 • Houd vanaf het ongeval belangrijke veranderingen in je financiële én emotionele situatie bij in een logboek.

Niet alleen schadepapieren en artsenverklaringen zijn belangrijk bewijsmateriaal voor jouw letselschade zaak. Ook jouw persoonlijke bevindingen worden hierin meegeteld. Onze letselschadespecialisten helpen jou om dit bewijsmateriaal vervolgens zo effectief mogelijk in te zetten voor jouw belangen.

2. Bel letselschade.nl voor gratis hulp en advies

Bel gratis met onze specialist voor hulp en advies voor jouw letselschade. Vertel jouw verhaal en je krijgt direct een inschatting van de hoogte van de schadevergoeding.

Wil je met ons samenwerken? Dan gaan we door naar stap 3.

3. Belangenbehartiger inschakelen

We schakelen een belangenbehartiger voor je in: een letselschadejurist die het beste past op jouw zaak. Deze letselschadejurist blijft jouw contactpersoon en staat je bij gedurende het hele letselschade proces, van stap 4 tot en met stap 11. Onze juridische bijstand kost je niets, zo is het in de Nederlandse wet geregeld. Als de tegenpartij aansprakelijk is, worden onze kosten altijd op hem verhaald.

4. Verzamelen juridisch en medisch bewijs

De belangenbehartiger start jouw zaak op. Hij of zij verzamelt het benodigde bewijs, zowel juridisch als medisch. Hiervoor geef je zoveel mogelijk medische gegevens aan je belangenbehartiger. De belangenbehartiger zet samen met jou alle schadeposten op een rij, schrijft eventuele getuigen aan en vraagt medische rapporten op als deze van toepassing zijn. Zo krijgen we een steeds completer en beter beeld van jouw letselschade en wat hiervoor de juiste vergoeding is.

5. Vaststellen aansprakelijkheid

De belangenbehartiger gaat na of de tegenpartij aansprakelijk is en of er schade te verhalen is.

6. Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Dan stelt je belangenbehartiger de tegenpartij aansprakelijk. Onze letselschade specialisten trekken juridisch alles voor je uit de kast om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te onderbouwen. Deze fase is bepalend voor het succes van jouw letselschadezaak. Daarom moet dit zorgvuldig gebeuren en dat kan even duren. Tegelijk met de aansprakelijkstelling vragen we ook een voorschot op je letselschadevergoeding. Het voorschot is bedoeld om je financieel te ondersteunen bij veel voorkomende lopende kosten. Zoals autoschade, vervoerskosten, ziektekosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp.

7. Erkenning van de aansprakelijkheid

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar vaak wordt hierover gediscussieerd. In veel letselschadezaken ligt het erkennen van aansprakelijkheid overigens voor de hand. Er zijn namelijk diverse wettelijke regelingen die letselschadeslachtoffers beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties. Zo wordt de zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) beschermd tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voor bedrijfsongevallen geldt ook dat het slachtoffer een sterke bescherming heeft en de aansprakelijkheid voor de letselschade vaak bij de werkgever ligt. Erkent de tegenpartij aansprakelijkheid voor jouw letselschade? Dan gaan we door naar stap 8.

8. Inventariseren nog te lijden schade

Om je letselschade definitief vast te stellen en volledig te maken, moet je een medische eindtoestand hebben bereikt. Dit is het moment waarop je volledig bent hersteld of je conditie stabiel zal blijven; je toestand wordt medisch gezien dus niet beter of slechter. Het kost behoorlijk wat tijd om te inventariseren welke schade je nog zult lijden in de toekomst. Bij het definitief vaststellen van de letselschade vragen we daarom vaak een onafhankelijke partij om medische expertise. Ondertussen houdt je belangenbehartiger zich bezig met alle communicatie met de tegenpartij. Hij of zij houdt je tussentijds steeds op de hoogte stand van zaken in je letselschadezaak.

9. Vaststellen medische eindtoestand

Is het duidelijk dat je de medische eindtoestand inderdaad hebt bereikt, dan wordt de schade definitief vastgelegd.

10. Berekenen van je schadeclaim

Je belangenbehartiger kan op basis van de medische eindtoestand de definitieve hoogte van je letselschade berekenen. Hiervoor moeten we een compleet beeld schetsen van hoe je toekomst er financieel uit komt te zien, in vergelijking met de situatie van voor het ongeluk. Voor het berekenen van letselschade bedragen gebruiken we ook rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken, de smartengeldgids. Bekijk ook voorbeelden van letselschade bedragen.

11. Vaststellingsovereenkomst opstellen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou (het letselschadeslachtoffer) en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. In een vaststellingsovereenkomst leggen we onderling, zonder tussenkomst van een rechter, de hoogte van de schadevergoeding vast. In een vaststellingsovereenkomst worden doorgaans de volgende zaken beschreven:

 • alle betrokken partijen
 • de vergoeding van de schade; indien mogelijk uitgesplitst naar schadepost en bijbehorende vergoeding
 • de wijze waarop en wanneer de schadevergoeding wordt voldaan
 • de finale kwijting
 • eventueel een voorbehoud

Wanneer krijg ik dan de schadevergoeding?

Binnen 2 weken na het opstellen van de vaststellingsovereenkomst ontvang je je schadevergoeding.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen


 • Hoe werkt het letselschadetraject?

  Het is prettig om vooraf te weten welke stappen u gedurende een letselschadetraject mag verwachten. Hoewel iedere zaak uniek is, wordt het schaderegelingstraject gekenmerkt door in ieder geval onderstaande stappen: Beoordeling en toetsing letselongeval; Verzamelen juridische en medische bewijsstukken; Inschakelen belangenbehartiger; Versturen formele aansprakelijkstelling; Verzekeraar erkent de aansprakelijkheid; Aanvraag voorschotbetaling; Berekenen van de toekomstschade; Bepalen medische eindsituatie; Hoogte uiteindelijke letselschadevergoeding vaststellen; Eventueel onderhandelen over letselschadebedrag; Ondertekenen van vaststellingsovereenkomst; Uitbetaling schadevergoeding. Het kan zijn dat de wederpartij de aansprakelijkheid niet, of slechts voor een bepaald percentage; erkent. Het claimen van letselschade vereist specialistische kennis, ervaring en verregaande onderhandelingsvaardigheden. Een letselschadeprofessional zoals een jurist kan kosteloos voor u aan de slag gaan. De redelijke kosten voor rechtsbijstand worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.


 • Wat houdt letselschade in?

  U kunt als gevolg van een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval, een medische kunstfout of een dierenbeet letsel oplopen. Het letsel kan bestaan uit lichamelijk letsel, maar ook uit psychisch letsel. Bij lichamelijk letsel kunt u denken aan botbreuken, littekens of een whiplash. Na een ongeval kunt u ook kampen met angstgevoelens of een depressie. Dit valt onder psychisch letsel. Heb u door toedoen van iemand anders lichamelijk letsel of psychisch letsel opgelopen? Dan kunnen de letselschadejuristen van Letselschade.nl u helpen met het claimen van smartengeld. Dat is de financiële compensatie die u ontvangt als tegemoetkoming voor de geleden pijn en emotionele schade als gevolg van het ongeval.


 • Wat kunt u declareren bij letselschade?

  De financiële gevolgen zijn vaak groot wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ongeval. De aansprakelijke tegenpartij moet de kosten vergoeden die u maakt. Deze kosten noemen wij schadeposten, hier leest u er meer over. U kunt daarbij denken aan medische kosten, reiskosten, verlies aan verdienvermogen, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook aanpassingen aan de woning. Hoe groot of klein de schadeposten ook zijn, alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeval kunt u declareren bij de wederpartij, mits hij aansprakelijk is.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button