Stappenplan bij letselschade

Wat te doen na een letselongeval?

Heb je letselschade opgelopen, door bijvoorbeeld een ongeluk op werk, een ongeluk in het verkeer of een ander ongeval? Dan komt er een hoop op je af. Dit gaat verder dan alleen de klap te boven komen. Je moet ook allerlei zaken regelen, zoals een schadevergoeding voor je letselschade. Maar hoe regel je dat precies? Wat zijn de stappen die je moet doorlopen en wat moet je precies allemaal doen bij letselschade? Wij geven je een 11 stappenplan!

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

aanrijding met fietser letselschade

Stappenplan bij letselschade: 11 stappen naar jouw schadevergoeding

Om een letselschadevergoeding te regelen, moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Dit doen wij bij LetselSchade.nl voor je. Wij regelen jouw schadevergoeding in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij. Dit zijn de 11 stappen die je in het letselschade proces doorloopt:

 1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade
 2. Neem contact op met letselschade.nl voor gratis advies.
 3. Letselschade.nl helpt bij het inschakelen van een belangenbehartiger.
 4. Je belangenbehartiger verzamelt juridisch en medisch bewijs.
 5. Je belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is.
 6. Je belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor jouw schade en vraagt een voorschot op jouw letselschadevergoeding aan.
 7. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen.
 8. Je belangenbehartiger inventariseert jouw nog te lijden schade.
 9. Je belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast.
 10. We berekenen je definitieve schade.
 11. Vaststellingsovereenkomst opstellen.

We leggen de 11 stappen die je moet doorlopen als je letselschade hebt hierna verder uit.

1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade

Natuurlijk heb je bij het ongeval een schadeformulier ingevuld, dat is wettelijk verplicht. Maar je bent ook naar de arts geweest, en misschien heb je zelfs eventuele getuigen gesproken die jou kunnen helpen in jouw zaak. Hier volgen een aantal tips voor het verzamelen van bewijsmateriaal bij een verkeersongeval:

 • Zet een getuigenoproep op een Facebookgroep van jouw lokale buurt of hang een briefje in de supermarkt. Je hebt getuigen nodig voor een succesvolle schadeclaim.
 • Vraag iemand om foto’s te maken van het ongeval en deze naar je op te sturen. Denk ook aan evt. foto’s van verkeersborden als bewijs van verkeersregels ter plaatse.
 • Houd vanaf het ongeval belangrijke veranderingen in je financiële én emotionele situatie bij in een logboek.

Niet alleen schadepapieren en artsenverklaringen zijn belangrijk bewijsmateriaal voor jouw letselschade zaak. Ook jouw persoonlijke bevindingen worden hierin meegeteld. Onze letselschadespecialisten helpen jou om dit bewijsmateriaal vervolgens zo effectief mogelijk in te zetten voor jouw belangen.

2. Bel letselschade.nl voor gratis hulp en advies

Bel gratis met onze specialist voor hulp en advies voor jouw letselschade. Vertel jouw verhaal en je krijgt direct een inschatting van de hoogte van de schadevergoeding. Wil je met ons samenwerken? Dan gaan we door naar stap 3.

3. Belangenbehartiger inschakelen

We schakelen een belangenbehartiger voor je in: een letselschadejurist die het beste past op jouw zaak. Deze letselschadejurist blijft jouw contactpersoon en staat je bij gedurende het hele letselschade proces, van stap 4 tot en met stap 11. Onze juridische bijstand kost je niets, zo is het in de Nederlandse wet geregeld. Als de tegenpartij aansprakelijk is, worden onze kosten altijd op hem verhaald.

4. Verzamelen juridisch en medisch bewijs

De belangenbehartiger start jouw zaak op. Hij of zij verzamelt het benodigde bewijs, zowel juridisch als medisch. Hiervoor geef je zoveel mogelijk medische gegevens aan je belangenbehartiger. De belangenbehartiger zet samen met jou alle schadeposten op een rij, schrijft eventuele getuigen aan en vraagt medische rapporten op als deze van toepassing zijn. Zo krijgen we een steeds completer en beter beeld van jouw letselschade en wat hiervoor de juiste vergoeding is.

5. Vaststellen aansprakelijkheid

De belangenbehartiger gaat na of de tegenpartij aansprakelijk is en of er schade te verhalen is.

6. Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Dan stelt je belangenbehartiger de tegenpartij aansprakelijk. Onze letselschade specialisten trekken juridisch alles voor je uit de kast om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te onderbouwen. Deze fase is bepalend voor het succes van jouw letselschadezaak. Daarom moet dit zorgvuldig gebeuren en dat kan even duren. Tegelijk met de aansprakelijkstelling vragen we ook een voorschot op je letselschadevergoeding. Het voorschot is bedoeld om je financieel te ondersteunen bij veel voorkomende lopende kosten. Zoals autoschade, vervoerskosten, ziektekosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp.

7. Erkenning van de aansprakelijkheid

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar vaak wordt hierover gediscussieerd. In veel letselschadezaken ligt het erkennen van aansprakelijkheid overigens voor de hand. Er zijn namelijk diverse wettelijke regelingen die letselschadeslachtoffers beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties. Zo wordt de zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) beschermd tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voor bedrijfsongevallen geldt ook dat het slachtoffer een sterke bescherming heeft en de aansprakelijkheid voor de letselschade vaak bij de werkgever ligt. Erkent de tegenpartij aansprakelijkheid voor jouw letselschade? Dan gaan we door naar stap 8.

8. Inventariseren nog te lijden schade

Om je letselschade definitief vast te stellen en volledig te maken, moet je een medische eindtoestand hebben bereikt. Dit is het moment waarop je volledig bent hersteld of je conditie stabiel zal blijven; je toestand wordt medisch gezien dus niet beter of slechter. Het kost behoorlijk wat tijd om te inventariseren welke schade je nog zult lijden in de toekomst. Bij het definitief vaststellen van de letselschade vragen we daarom vaak een onafhankelijke partij om medische expertise. Ondertussen houdt je belangenbehartiger zich bezig met alle communicatie met de tegenpartij. Hij of zij houdt je tussentijds steeds op de hoogte stand van zaken in je letselschadezaak.

9. Vaststellen medische eindtoestand

Is het duidelijk dat je de medische eindtoestand inderdaad hebt bereikt, dan wordt de schade definitief vastgelegd.

10. Berekenen van je schadeclaim

Je belangenbehartiger kan op basis van de medische eindtoestand de definitieve hoogte van je letselschade berekenen. Hiervoor moeten we een compleet beeld schetsen van hoe je toekomst er financieel uit komt te zien, in vergelijking met de situatie van voor het ongeluk. Voor het berekenen van letselschade bedragen gebruiken we ook rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken, de smartengeldgids. Bekijk ook voorbeelden van letselschade bedragen.

11. Vaststellingsovereenkomst opstellen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou (het letselschadeslachtoffer) en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. In een vaststellingsovereenkomst leggen we onderling, zonder tussenkomst van een rechter, de hoogte van de schadevergoeding vast. In een vaststellingsovereenkomst worden doorgaans de volgende zaken beschreven:

 • alle betrokken partijen
 • de vergoeding van de schade; indien mogelijk uitgesplitst naar schadepost en bijbehorende vergoeding
 • de wijze waarop en wanneer de schadevergoeding wordt voldaan
 • de finale kwijting
 • eventueel een voorbehoud

Wanneer krijg ik dan de schadevergoeding?

Binnen 2 weken na het opstellen van de vaststellingsovereenkomst ontvang je je schadevergoeding.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen

Smartengeld na ongeval met letselschade, waar heeft u recht op?

Als u schade hebt opgelopen door de schuld van een ander kunt u altijd de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden materiële en immateriële schade. De immateriële schadevergoeding wordt smartengeld genoemd. U ontvangt dan een vergoeding voor de pijn, leed en gederfde levensvreugde die u heeft geleden als gevolg van uw letsel.

Neem contact op met onze letselschadejuristen en zij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het realiseren van uw smartengeld vergoeding.

Heeft u recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heeft u na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die u hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog uw vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat u hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die u hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of u littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op uw leven en uw leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van uw smartengeld berekend worden.

Heeft u recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, u hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die u maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Reparatiekosten van uw fiets
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Fietsers hebben na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Hoeveel geld krijgt u bij letselschade?

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval door het toedoen van een ander en u hebt daarbij letsel opgelopen, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moet zorgvuldig worden berekend door een jurist.

Op voorhand kunnen er geen bedragen worden vastgesteld. Dat heeft ermee te maken dat een letselschadejurist de zaak eerst nauwkeurig moet bestuderen. De jurist maakt vervolgens een exacte schadeberekening op en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij.

Wij raden aan om te allen tijde een letselschadejurist in te schakelen, omdat een letselschadejurist weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist moet door de wederpartij worden vergoed. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button