Fietsongeval door aanrijding

Wie is er aansprakelijk voor mijn letselschade?

De automobilist is schuldig aan het verkeersongeval

Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk?

Voor het afhandelen van de schade na een fietsongeval is het belangrijk vast te stellen wie schuld heeft aan het veroorzaken van het verkeersongeval. Met andere woorden de aansprakelijkheid voor de aanrijding tussen de fietser en auto moet worden bepaald. Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk? Vraag het onze letselschadespecialisten door hieronder contact met ons op te nemen.

Wanneer de automobilist schuldig is aan de aanrijding tussen de fiets en de auto dan is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser en eventuele schade aan de eigen auto.

Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden. Het maakt voor de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen de fietser en auto dus niet uit wie er reed toen het werd veroorzaakt.

In de situatie waarin de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekering van de eigenaar van de auto 100% van de schade.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Schadeafwikkeling met verzekeraar

Wanneer de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, neemt de verzekeraar van de automobilist contact op met de fietser. Naast een vragenlijst of schadeformulier, kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van het medische dossier van de fietser.

Let op: geef als fietser nooit een volledige machtiging af waardoor u de verzekeraar toestemming verleent om al de medische gegevens te bekijken. U kunt beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij uw arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen.

Wanneer u letselschade hebt opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het verstandig een letselschade specialist te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van onze letselschade juristen kost u niets, want de kosten van de juridische hulp worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

Aanrijding fietser auto aansprakelijkheid

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

De fietser is schuldig aan het verkeersongeval

Wanneer de fietser schuldig is aan het veroorzaken van aanrijding tussen fietser en auto, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken.

Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermd bij een aanrijding tussen een auto en fietser (een zogenoemde sterkere verkeersdeelnemer).

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook wanneer de bestuurder van de auto geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van de aanrijding, en is de aanrijding tussen de fietser en auto volledig te wijten is aan de fietser. Uitzondering hierop is wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de eigenaar van de auto.

Fietsers die ten tijde van de aanrijding met de auto 14 jaar of ouder zijn en schuld hebben aan het verkeersongeval, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk voor de schade. Ofwel, de eigenaar van de auto is alsnog tenminste voor 50% aansprakelijk. Als fietser krijgt u dus minimaal 50% de schade vergoed.

Vindt de automobilist dat de fietser zich tijdens het ongeluk inderdaad roekeloos heeft gedragen? Dan is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De eigenaar van de auto zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waarbij de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. Als de automobilist (mede) fouten heeft gemaakt, dan is er al snel sprake van 100% schadevergoeding voor de fietser.

Aanrijding fietser auto aansprakelijkheid

Zowel fietser als automobilist zijn schuldig aan het verkeersongeval

Dit is de meest lastige aansprakelijkheid situatie bij een aanrijding met een fietser en auto. Zijn zowel de automobilist als de fietser aansprakelijk voor de aanrijding? Dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is.

Als fietser krijgt u op basis van billijkheid altijd minimaal 50% van uw schade vergoed. Dit geldt voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade specialist te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Smartengeld na een fietsongeval

Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval met de fiets? Dan heeft u als slachtoffer ook recht op smartengeld.
Hierbij is het wel belangrijk dat u aan kunt tonen dat het letsel is ontstaan als gevolg van het ongeval. Ga dus na een ongeval altijd direct naar een arts, zodat u dit als bewijst kunt aandragen. De hoogte van het smartengeldbedrag is bij ieder ongeval anders.
Onze letselschadespecialisten helpen kosteloos smartengeld voor uw fietsongeval te claimen. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij betaalt ook de juridische kosten voor de rechtshulp. Neem telefonisch contact op en één van onze letselschade specialisten luistert graag naar uw verhaal. We koppelen de best passende jurist of advocaat aan uw zaak en claimen zo voor u de maximale schadevergoeding én smartengeld.

De schuldige van het verkeersongeval is onbekend

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van de aanrijding tussen de fiets en auto niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor fietsers die door een aanrijding met een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de auto is doorgereden.

Letselschade na fietsongeval?

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact op met de juristen van LetselSchade.nl en hoor direct of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag, telefonisch zijn wij op deze dagen geopend van 08:30 tot 17:30 uur.

Bij het bepalen van een rechtvaardige schadevergoeding kijken onze ervaren letselschade juristen vaak naar zaken in het verleden. U kunt er zeker van zijn dat de schadevergoeding die u via ons krijgt hoger is dan die van uw WA-verzekeraar! Bel ons en we kunnen u direct een inschatting geven.

Veelgestelde vragen


 • Hoe regel ik de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

  Als u na een fietsongeval letselschade oploopt en het ongeval is te wijten aan de schuld van een gemotoriseerde verkeersdeelnemer, dan kunt u de persoon of de betreffende verzekeraar, formeel aansprakelijk stellen voor uw schade. U als eisende partij zal met bewijsstukken moeten komen om aan te tonen dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeluk én de schade die u lijdt. Een belangenbehartiger, zoals een letselschade-expert of letselschadejurist kan eventueel kosteloos helpen. Belangenbehartiger en de aansprakelijkstelling Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.


 • Als automobilist altijd aansprakelijk na fietsongeval met kinderen?

  In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem of haar niets te verwijten valt. In de praktijk is dit voor de automobilist lastig aan te tonen. De fietser wordt gezien als de zwakkere verkeersdeelnemer en geniet ten opzichte van de autobestuurder extra juridische bescherming Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen in de leeftijdscategorie letselschadeslachtoffers vanaf veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder die slachtoffer zijn van een ongeval met letselschade tot gevolg. Hoewel kinderen zelf volledig schuldig kunnen zijn aan het ongeval, zijn zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade aan de automobilist. Hierbij wordt uitgegaan dat een kind < 14 jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien en dat het gemotoriseerd verkeer hier rekening mee houdt. Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem of haar niets te verwijten valt. In de praktijk is dit voor de automobilist lastig aan te tonen. De fietser wordt gezien als de zwakkere verkeersdeelnemer en geniet ten opzichte van de autobestuurder extra juridische bescherming. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt bepaald afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.


 • Heb ik recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

  Ja, u heeft als slachtoffer recht op een letselschadevergoeding van de partij die schuld heeft aan het ongeval. De aansprakelijke partij, in de praktijk vaak een verzekeraar, vergoedt de kosten die in relatie staan met fietsongeval. Denk hierbij aan kosten zoals: Reparatiekosten van uw fiets; Medische kosten; Gemiste inkomsten; Kosten huishoudelijke ondersteuning. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, de ervaring leert dat er in de praktijk meerdere schadeposten in aanmerking komen voor een vergoeding. Een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in het claimen van uw vergoeding, een letselschadejurist, kan gedurende het schaderegelingstraject kosteloos ondersteunen en al het papierwerk uit handen nemen.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button