Waarom zou u een belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Wanneer u door een ongeval letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, en iemand anders is daarvoor verantwoordelijk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Onder de verhaalbare schade vallen alle kosten die u maakt in verband met uw letsel. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Is het verstandig om bij het verhalen van de schade een belangenbehartiger in te schakelen? Daarover gaat dit artikel van Jurilex Letselschade.

Sociale zekerheid na een ongeval met letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan krijgt u naast de afwikkeling van uw schadeclaim ook te maken met rechten en plichten op het terrein van de sociale zekerheid. Het gaat dan om onderwerpen als vervoer, wonen, zorg en arbeidsongeschiktheid. Gelukkig staat u er niet alleen voor! Uw belangenbehartiger van Jurilex loodst u door het complexe woud van de sociale zekerheid.

Verzekeraar vergoedt mijn letselschade niet, wat nu?

Deze hulpvraag komen we bij Jurilex Letselschade uiteraard vaak tegen. Als u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval, veroorzaakt door iemand anders, dan gaat u er wellicht vanuit dat de aansprakelijke verzekeraar onmiddellijk al uw schade vergoedt. Dat is helaas lang niet altijd het geval. Lees er hier meer over.

Letselschade door ongeval met een landbouwvoertuig

De oogsttijd is in volle gang en dat betekent extra opletten in het verkeer voor boeren én burgers. Het zorgt in het buitengebied voor drukte op de akkers en een hoger risico op verkeersongevallen op de weg. Wanneer landbouwvoertuigen de weg op gaan, samen met ander wegverkeer, is dat een gevaarlijke combinatie. Het leidt tot ernstige ongevallen en het blijkt lastig het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen met landbouwvoertuigen terug te dringen.

Help, mijn kind heeft schade veroorzaakt! Hoe zijn de regels?

Uw kind heeft een bal door een ruit getrapt. Of nog erger: uw kind heeft op de fiets geen voorrang verleend aan een andere fietser, die daardoor ten val komt en ernstig letsel oploopt. Dit zijn situaties waarmee u als ouder mee te maken kunt krijgen. Daarom is het goed te weten hoe de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van hun kinderen is geregeld en hoe u problemen in dit soort situaties kunt voorkomen. Daarover gaat dit artikel.