Letselschadebedragen

Voorbeelden van bedragen bij letselschade

Er zijn verschillende voorbeelden van letselschade bedragen te vinden, wij hebben er op deze pagina een aantal gebundeld. Deze bedragen zijn gebaseerd op het ernst van het letsel en het zijn voorbeelden waarbij slachtoffers bedragen voor letselschade hebben ontvangen.

Nu vraagt u zich misschien af hoeveel schade er wordt vergoed en wat de hoogte is van het geldbedrag van uw letselschade? Het bedrag waar u recht op heeft is afhankelijk van een groot aantal factoren. Denk daarbij aan de toedracht van het ongeval, duur van het herstel, de impact op het dagelijks functioneren en andere persoonlijke omstandigheden. Hoewel ieder letsel en schade op zichzelf staat, wilt u toch weten wat een reëel voorbeeld van een letselschade bedrag is waar u mogelijk recht op hebt, niet?

Ter illustratie zullen we een aantal praktijkvoorbeelden aanhalen waarin onze specialisten bijstand hebben verleend en er een schadevergoeding, inclusief smartengeld, is uitgekeerd aan het slachtoffer.

Wilt u liever telefonisch contact met een jurist? Laat u gegevens achter in het terugbelformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om te inventariseren wat de juridische kansen zijn om uw letselschade te verhalen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Voorbeeld 1: Letsel door bedrijfsongeval
Uitgekeerd bedrag letselschade € 4.325

Cliënt is actief in de bouwsector en werkt onder andere met machines en zware materialen. Op een dag komt zijn rechterhand vast te zitten tussen het object en de houtsnijder. Hierbij loopt de medewerker ernstig letsel op, het topje van de ringvinger wordt geamputeerd en er zijn medische behandelingen noodzakelijk. Als gevolg van het bedrijfsongeval kan cliënt twee maanden niet werken en staat hij onder behandeling van een psycholoog.

Na het bestuderen van het ongeval blijkt dat de medewerker geen veiligheidshandschoenen droeg ten tijde van het ongeval. Is hier sprake van letsel door eigen schuld? Nee, onze jurist merkte terecht op dat het dragen van veiligheidshandschoenen weliswaar verplicht is, toch is het de werkgever die juridisch gezien aansprakelijk is voor het letsel van zijn medewerker. De werkgever is namelijk verplicht om toe te zien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

De jurist heeft uiteindelijk een bedrag van € 4.325 aan schadevergoeding geregeld. Daarnaast ontvangt de medewerker een financiële compensatie (smartengeld) voor de emotionele schade.

Voorbeeld 2: Letsel en schade door achterop-aanrijding
€ 88.750 betaald voor letselschade en psychische schade

In het tweede voorbeeld betreft het een ongeval in het verkeer. In haar auto wordt een vrouw frontaal van achteren aangereden door een medeweggebruiker en loopt hierbij ernstige botbreuken en whiplash letsel op. De ambitieuze zakenvrouw ondergaat diverse operaties, er volgt een lang en zwaar revalidatietraject en als gevolg van het auto-ongeluk loopt zij bonussen en promotiekansen mis. Na dertien maanden is de vrouw hersteld en keert zij terug in haar functie.

De jurist van LetselSchade.nl heeft de verzekeraar van de achterop-rijder aansprakelijk gesteld voor het ongeval en de schade die daaruit is voortgekomen. De medische kosten, noodzakelijke aanpassingen in het huis en de kosten van het revalidatietraject werden geclaimd. In eerste instantie wilde de verzekeraar geen aansprakelijkheid erkennen voor de bonussen en promotiekansen die het slachtoffer is misgelopen. Door aanvoer van bewijsstukken zoals loonstroken, arbeidscontracten en onafhankelijke getuigenverklaringen, ging de verzekeraar overstag en betaalde de vrouw een bedrag € 88.750 voor haar letselschade.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Voorbeeld 3: Letselschade door dier
Bedrag € 64.650 betaald aan slachtoffer

Ter illustratie bespreken we hier een zaak waarbij het slachtoffer letsel opliep door een trap van een paard. Op de manege was een ruiter bezig met een routinematige rit, toen het paard plotseling begon met steigeren. Het slachtoffer viel hierdoor van het paard en kreeg vervolgens een trap van de viervoeter waardoor zij meters verderop in de grintbak belandde. Naast whiplash, liep de vrouw botbreuken en inwendig letsel op.

In dit voorbeeld is de manege aansprakelijk en (gelukkig) ook verzekerd voor de plotselinge gedragingen van het paard. Als gevolg van een langdurige ziekenhuisopname, de vele operaties en de emotionele schade waar het slachtoffer mee moet leren leven, heeft de verzekeraar een bedrag van € 64.650 uitgekeerd voor de opgelopen letselschade.

Voorbeeld 4: Letsel bij fietsongeval
Betaald bedrag letselschade € 7800 aan slachtoffer

Er zijn veel voorbeelden te bedenken waarbij u als fietser letsel oploopt. Ter illustratie bespreken we hier de jongeman die op vrijdagavond ter hoogte van een drukke verkeersrotonde werd aangereden door een automobilist.

De fietser begaf zich op een voorrangsweg, maar werd niet opgemerkt door de doorgaans oplettende automobilist. Na het invullen van het schadeformulier en het inschakelen van een deskundige, is de verzekeraar bereidt om een letselschade bedrag van € 7800 uit te keren aan het slachtoffer.

Expert letselschade

Na een ongeval komen er veel zaken op u af waar u zich eigenlijk niet mee bezig wilt houden. Het laatste waar u op zit te wachten is om een discussie te voeren met de tegenpartij over de toedracht van het ongeval en het geldbedrag waar u recht op heeft. U doet er verstandig aan om een belangenbehartiger, zoals een letselschade jurist, in te schakelen die opkomt voor uw belangen. Deze specialist gaat voor u kosteloos aan de slag en ontzorgt u in het schaderegelingsproces.

Door contact op te nemen met ons kantoor hoort u direct of uw letselschade in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wij vertellen wat uw rechten zijn en geven een gefundeerd advies welke specialist mogelijk kan helpen bij het verhalen van de schade.

Veelgestelde vragen

Smartengeld na ongeval met letselschade, waar heeft u recht op?

Als u schade hebt opgelopen door de schuld van een ander kunt u altijd de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden materiële en immateriële schade. De immateriële schadevergoeding wordt smartengeld genoemd. U ontvangt dan een vergoeding voor de pijn, leed en gederfde levensvreugde die u heeft geleden als gevolg van uw letsel.

Neem contact op met onze letselschadejuristen en zij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het realiseren van uw smartengeld vergoeding.

Heeft u recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heeft u na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die u hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog uw vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat u hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die u hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of u littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op uw leven en uw leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van uw smartengeld berekend worden.

Hoeveel geld krijgt u bij letselschade?

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval door het toedoen van een ander en u hebt daarbij letsel opgelopen, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moet zorgvuldig worden berekend door een jurist.

Op voorhand kunnen er geen bedragen worden vastgesteld. Dat heeft ermee te maken dat een letselschadejurist de zaak eerst nauwkeurig moet bestuderen. De jurist maakt vervolgens een exacte schadeberekening op en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij.

Wij raden aan om te allen tijde een letselschadejurist in te schakelen, omdat een letselschadejurist weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist moet door de wederpartij worden vergoed. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.

Kunt u smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn;
 • Leed;
 • Gederfde levensvreugde;
 • Psychische schade.

Het is moeilijk te bepalen hoe hoog het smartengeld moet zijn. Het gaat namelijk om schade die niet (direct) zichtbaar is en daarom is het moeilijk in een bedrag vast te stellen. Daarom wordt er bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gekeken naar gerechtelijke uitspraken van voorgaande zaken die met elkaar te vergelijken zijn.

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u smartengeld bedragen claimen tot:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Ontvang direct een indicatie voor de hoogte van het smartengeld voor uw bedrijfsongeval door het contactformulier in te vullen.

Verkeersongeval in het buitenland, hebt u recht op schadevergoeding?

In de meeste gevallen is het buitenlands recht van toepassing als u letsel oploopt als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland. Dat betekent dat regels van het desbetreffende land van toepassing zijn. Dit maakt de afwikkeling van de zaak vaak erg lastig, omdat u wellicht de taal onvoldoende machtig bent en niet bekend bent met de regels van het desbetreffende land. U zult dan ook in dat desbetreffende land een letselschadejurist moeten inschakelen om te kunnen beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding.

Er zijn echter twee uitzonderingen op deze hoofdregel, namelijk:

 • Verkeersongeval gebeurt met landgenoot in buitenland
  Als u bent aangereden in het buitenland door een bestuurder die reed in een Nederlands voertuig kan in de meeste gevallen de afwikkeling van de letselschadezaak worden afgehandeld naar Nederlands recht.
 • U heeft een schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
  U hebt mogelijk ook recht op een schadevergoeding als u een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) hebt afgesloten op uw eigen polis. Een Schadeverzekering voor Inzittenden biedt dekking bij (letsel)schade aan inzittenden (waaronder ook de bestuurder) na een ongeval in het buitenland. Bij het verhalen van de schade speelt de schuldvraag geen rol. Daarnaast dekt een SVI-verzekering ook vaak de kosten voor juridische bijstand. Indien uw verzekeraar bereid is om uw letselschadezaak naar Nederlands recht af te handelen kunnen wij u bijstaan.

Bel met een van onze letselschadejuristen en wij beoordelen direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Waar heeft u recht op bij letselschade?

U hebt recht op een schadevergoeding voor alle schade die u hebt geleden als gevolg van een ongeval. De schade kan zowel materieel als immaterieel zijn.

Bij materiële schade moet u denken aan schade dat in geld uitgedrukt kan worden, zoals:

 • kosten voor huishoudelijk hulp;
 • medische kosten;
 • verlies aan verdienvermogen;
 • kosten voor het aanpassen van de woning..

Bij immateriële schade moet u denken aan schade dat niet uitgedrukt kan worden in geld, daarbij kunt u denken aan:

 • Verminderde levensvreugde;
 • Verdriet;
 • Pijn.

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het smartengeld is een onderdeel van uw totale schadevergoeding bij letselschade. De juristen van Letselschade.nl zorgen ervoor dat alle schadecomponenten worden meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding zodat u krijgt waar u recht op hebt als u letselschade hebt opgelopen.

Wanneer krijgt u een voorschot bij letselschade?

Als u letselschade hebt opgelopen door het toedoen van iemand anders, dan kan uw belangenbehartiger een voorschot vragen bij de verzekeraar. Een voorschot is een financiële ondersteuning voor de onkosten die u hebt gemaakt direct na het ongeval. Het uitkeren van een voorschot impliceert niet dat de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent. Het wordt als tegemoetkoming gezien door de verzekeraar. Mocht de aansprakelijkheid uiteindelijk niet worden erkend, dan moeten de voorschotten terug worden betaald. Daarbij is het wel van belang om te melden dat een belangenbehartiger geen voorschot zal aanvragen, als hij er niet van overtuigd is dat de aansprakelijkheid erkend zal worden. Meer weten over voorschotten bij letselschade? Neem direct contact op met onze experts.

Wat valt onder een vergoeding voor letselschade?

Een letselschadevergoeding kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan in geld worden uitgedrukt. Immateriële schade kan daarentegen niet uitgedrukt worden in geld, omdat het gaat om schade dat is veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De juristen en letselschade experts van Letselschade.nl helpen slachtoffers van letselschade bij het claimen van een schadevergoeding op de aansprakelijke partij. Schakel gratis onze juristen in.

Heeft u recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

U hebt als slachtoffer van een verkeersongeval recht op schadevergoeding wanneer u als gevolg van het ongeval letsel hebt opgelopen dat is veroorzaakt door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij moet in dat geval alle kosten vergoeden die voortkomen uit een verkeersongeval. Daarbij kunt u denken aan de kosten voor het repareren van uw auto of aan de kosten voor fysiotherapie die buiten uw zorgverzekering vallen.

Daarnaast is een onderdeel van uw totale schadevergoeding ook een bedrag aan smartengeld. Dat bedrag wordt uitgekeerd, omdat een ongeval zorgt voor veel emotioneel leed, zoals pijn en verdriet. De juristen van Letselschade.nl helpen u kosteloos bij het verhalen van de maximale schadevergoeding.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button