Schadevergoeding bij letselschade

Loopt u als gevolg van een ongeval letselschade op en is een ander hieraan schuldig? U heeft dan recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. In Nederland geldt dat de aansprakelijke partij u schadeloos moet stellen en terug moet brengen naar de situatie zoals deze was van voor het ongeluk.

Daarnaast heeft u recht op een financiële compensatie voor de geestelijke en emotionele schade waar u na het ongeval mee te kampen heeft. De vergoeding voor de immateriële schade wordt ook het smartengeld genoemd.

De letselschadespecialisten van LetselSchade.nl helpen u kosteloos bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Onze kosten worden namelijk vergoed door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Dat maakt voor u gratis juridische hulp bij het regelen van uw schadevergoeding.

Weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en weet direct of u recht heeft op een financiële vergoeding voor uw schade.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding voor letselschade?

Een slachtoffer van een ongeval heeft recht op een schadevergoeding van de persoon of partij die aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade. Als schadevergoeding eisende partij zal u moeten aantonen dat u schade lijdt als gevolg van het ongeval.

Toets of u recht heeft op een schadevergoeding voor letselschade aan de hand van de volgende vereisten:

 • Er is sprake van een onrechtmatige daad.
 • Bij u er is er sprake van schade.
 • Er is aansprakelijkheid voor uw letselschade.
 • Oorzaak en gevolg (causaal verband) staat vast.
 • Er is sprake van een relativiteitsvereiste.
 • De schade is korter dan drie jaar geleden ontstaan.

Voldoet uw letselongeval aan de bovenstaande vereisten? U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding voor uw letselschade. De schadevergoeding berekenen is de volgende stap in het juridisch schaderegelingstraject.

Schadevergoeding verkeersongeval

Loopt u letsel op als gevolg van een aanrijding in het verkeer? U heeft recht op een schadevergoeding na een verkeersongeval wanneer er een aansprakelijke wederpartij is waar de schade op verhaald kan worden.

Is er sprake van een eenzijdig ongeluk en bent u zelf schuldig aan het ontstaan van de schade? Mogelijk dat op het voertuig een aanvullende schadeverzekering is afgesloten die uw letselschade uitkeert.

Fietsongeval

Na een aanrijding op de fiets kunt u voor allerlei kosten komen te staan vanwege de schade die u geleden hebt. Gelukkig wordt u als slachtoffer van een aanrijding op de fiets goed bescherm door wettelijke verkeersregels.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of er kansen zijn om een schadevergoeding voor uw fietsongeval te claimen? Onze specialisten helpen u graag verder.

Auto-ongeluk

Verreweg de meeste letselschadezaken die wij behandelen hebben betrekking op een aanrijding met de auto. In Nederland is het goed geregeld als het gaat om letselschade die u heeft opgelopen door schuld van een ander.

Op de pagina schadevergoeding na een auto-ongeval leest u wanneer er sprake is van verhaalbare schade.

Scooterongeval

Als brommer- of scooterrijder bent u kwetsbaar. Bij een aanrijding is het letsel dan ook vaak groot. Om te weten of u recht heeft op een schadevergoeding na een scooterongeval, spelen verschillende factoren een rol.

Onze letselschadespecialisten behartigen uw belangen tijdens het complexe schaderegelingstraject.

Schadevergoeding bedrijfsongeval

Loopt u tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden letsel op? We spreken dan van een bedrijfsongeval of ook wel een arbeidsongeval genoemd.

In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding als gevolg van een bedrijfsongeval waar u letsel aan overhoudt. Naast de lichamelijke verwondingen zal uw schade bestaan uit gemiste inkomsten omdat u (tijdelijk) niet kan werken.

Uw werkgever is vaak goed verzekerd voor letselschade onder zijn of haar werknemers. Onze specialisten en letselschadejuristen helpen u juridisch op weg bij het regelen van een vergoeding voor uw letselschade.

Zij gingen u voor…

Mijn ongeval met letselschade

letselschade-meld-nu-bedrijfsongeval
letselschade-meld-nu-verkeersongeval
letselschade-meld-nu-dier-en-letsel
letselschade-meld-nu-direct-contact
review letselschade specialist

Mr. Jeroen Damen is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Wij helpen u bij de berekening van uw schadevergoeding

Is er een aansprakelijke tegenpartij? Dus: is het de schuld van iemand anders dat u een whiplash hebt opgelopen? Onze specialisten helpen u om de meest rechtvaardige schadevergoeding te krijgen.

LetselSchade.nl is keurmerkkantoor

Alle kantoren van LetselSchade.nl voeren het NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade) en zijn aangesloten bij het NLE (de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Zo weet u zeker dat u betrouwbare juridische bijstand krijgt.

Een specialist inhuren van LetselSchade.nl kost u geen geld: wij dienen onze uren in bij de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij. Dit gaat niet af van uw letselschadevergoeding.

Veelgestelde vragen na een letselongeval

Is letselschade vermogensschade?

Op grond van de wet zijn er twee soorten schade, namelijk vermogensschade en ander nadeel. Bij vermogensschade moet u denken aan schade dat concreet berekend kan worden, zoals het verlies aan verdienvermogen en de medische kosten die u maakt na een ongeval. Met ander nadeel wordt de immateriële schade bedoeld. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. De belangenbehartigers van Letselschade.nl kunnen hierover meer vertellen, neem vrijblijvend contact met hen op.

Hoeveel geld krijgt u bij letselschade?

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval door het toedoen van een ander en u hebt daarbij letsel opgelopen, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moet zorgvuldig worden berekend door een jurist.

Op voorhand kunnen er geen bedragen worden vastgesteld. Dat heeft ermee te maken dat een letselschadejurist de zaak eerst nauwkeurig moet bestuderen. De jurist maakt vervolgens een exacte schadeberekening op en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij.

Wij raden aan om te allen tijde een letselschadejurist in te schakelen, omdat een letselschadejurist weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist moet door de wederpartij worden vergoed. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.

Wie betaalt een letselschade advocaat?

Zowel de kosten voor het verlenen van juridische bijstand door een letselschade advocaat of een letselschadejurist wordt betaald door de aansprakelijke wederpartij. Zij zijn op grond van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek gehouden om de kosten voor juridische bijstand te betalen. Het verschil is dat sommige letselschade advocaten vaak een bepaald percentage vragen van de schadevergoeding. Onze letselschadejuristen gaan daarentegen geheel kosteloos voor u aan de slag, vraag hier om gratis advies. Wij sturen u geen factuur en wij houden ook geen percentage in van de uitgekeerde schadevergoeding.

Welke schade kunt u claimen na een letselschade-ongeval?

Als compensatie van uw geleden schade bij een aanrijding als automobilist, voetganger of fietser kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding, zoals schade aan uw vervoersmiddel als gevolg van de aanrijding, ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. Hieronder staan voorbeelden van materiële schade en immateriële schade.

Materiële schadevergoeding

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals:

 • inkomensschade
 • ziekenhuiskosten
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • reiskosten
 • telefoonkosten en portokosten
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Draagt een arbeidsinspectierapport bij aan het opstarten van een letselschadezaak?

Heeft uw werkgever melding gedaan van het bedrijfsongeval, dan stelt de Inspectie SZW een onderzoek in. Ooggetuigen en betrokkenen worden ondervraagd en de plek van het ongeluk wordt beoordeeld en onderzocht. Uit het onderzoek kan komen dat de werkgever de werksituatie ter plaatse van het ongeval moet aanpassen, door veiligheidsmaatregelen te nemen. Als er wettelijke regels zijn overtreden waardoor het ongeval kon plaatsvinden dan wordt er ook een boete uitgedeeld. Dit wordt opgeslagen in een ongevallenboeterapport.

Het onderzoek en daaruit voortkomende rapporten zijn bewijsmaterialen voor het geval u als slachtoffer een letselschadezaak wilt beginnen tegen de werkgever. Mocht er uit het onderzoek blijken dat er sprake is geweest van een schending van een regel uit de Arbeidsomstandighedenwet, dan is er veelal ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW en dient uw werkgever dan wel diens verzekeraar de schade die u dientengevolge lijdt te vergoeden.

Wij kunnen u wellicht kosteloos bijstaan in het letselschadetraject. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

Krijgt u als inzittende een vergoeding voor uw schade?

Als u als inzittende letselschade hebt opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u bijna altijd één van de partijen aansprakelijk stellen voor uw schade. Aangezien u volledig buiten uw schuld om betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, wordt u ook wel schuldloze derde genoemd. Onze letselschadejuristen behartigen de belangen van schuldloze derden en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de regelend verzekeraar.

Schuldloze derde en regelend verzekeraar

Als schuldloze derde kunt u bepalen wie u aansprakelijk gaat stellen voor de schade die u hebt opgelopen. U kunt de wederpartij aansprakelijk stellen, maar u kunt ook de bestuurder aansprakelijk stellen van de auto waar u in zat. De gekozen partij wordt ook wel de regelend verzekeraar genoemd. De regelend verzekeraar dient uw schade te vergoeden, ongeacht de vraag wie nu daadwerkelijk aansprakelijk is geweest voor het verkeersongeval. De regelend verzekeraar zal het bedrag aan schadevergoeding achteraf claimen bij de aansprakelijke partij.

Het voordeel is dat u als schuldloze derde niet de hele procedure hoeft af te wachten. Verzekeraars kunnen namelijk oneindig lang met elkaar discussiëren over de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als schuldloze derde mag u geen slachtoffer worden van de oneindige discussie tussen de verzekeraars en om deze reden moet de aangesproken partij binnen korte tijd uw schade vergoeden.

Ongeval op het werk, wanneer wordt de inspectie SZW ingeschakeld?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Laat onze belangenbehartigers u bijstaan na een ongeval, neem geheel vrijblijvend contact op en ontvang een onafhankelijk advies.

Geldt de hoofdregel van ‘wie eist, bewijst’ ?

Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige gedraging van de verkeersdeelnemer, het ontstaan van het verkeersongeval en de hieruit voortvloeiende schade. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button