Letselschadevergoeding

Loopt u als gevolg van een ongeval letselschade op en is een ander hieraan schuldig? U heeft dan recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. In Nederland geldt dat de aansprakelijke partij u schadeloos moet stellen en terug moet brengen naar de situatie zoals deze was van voor het ongeluk.

De letselschadespecialisten van LetselSchade.nl helpen u kosteloos bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Onze kosten worden namelijk vergoed door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Dat maakt voor u gratis juridische hulp bij het regelen van uw schadevergoeding.

Weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en weet direct of u recht heeft op een financiële vergoeding voor uw schade.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is een letselschadevergoeding?

Letselschadevergoeding is een belangrijke juridische term dat verwijst naar de compensatie die men kan ontvangen na het oplopen van fysiek of psychisch letsel als gevolg van een ongeval of incident waarvoor een ander verantwoordelijk is. Deze vorm van vergoeding is cruciaal voor slachtoffers om de nadelige gevolgen van het letsel op hun leven te minimaliseren. Het kan daarbij gaan om:

 • Een verkeersongeval
 • Een arbeidsongeval
 • Een medische fout
 • Whiplash
 • Elk ander voorval waarbij iemand anders aansprakelijk is voor de schade.

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van diverse factoren, zoals de ernst van het letsel, de impact op de levenskwaliteit van het slachtoffer, en de financiële verliezen die het slachtoffer heeft geleden.

Het kan zowel materiële schade (zoals medische kosten en gemiste inkomsten) als immateriële schade (zoals pijn en lijden) omvatten.

Het proces om letselschadevergoeding te claimen kan complex zijn en vereist vaak juridische bijstand. Slachtoffers moeten hun schade aantonen en onderhandelen met verzekeraars of de verantwoordelijke partij. Het is daarom belangrijk dat zij zich laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, die hen kan helpen bij het verkrijgen van de maximale vergoeding waar zij recht op hebben. 

Letselschadevergoeding is dus niet alleen een compensatie voor het geleden leed, maar ook een erkenning van het onrecht dat het slachtoffer is aangedaan.

Wat kan je claimen aan letselschadevergoeding?

Bij het claimen van een letselschadevergoeding kunt u verschillende soorten schade claimen die u heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Allereerst zijn er materiële schadevergoedingen, die directe financiële verliezen dekken zoals:

 • Medische kosten
 • Kosten voor fysiotherapie
 • Aanpassingen in huis
 • Verlies van inkomsten door tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kunt u aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade. De vergoeding voor de immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Dit is een compensatie voor pijn, leed, en verlies aan levensvreugde die u heeft ervaren door het ongeval. Het bedrag van smartengeld hangt af van de ernst en de impact van het letsel op uw dagelijks leven. 

Ook kosten voor juridische bijstand en andere schadeposten  kunnen onderdeel zijn van de letselschadeclaim. Het is belangrijk om alle schade gedetailleerd te documenteren en te onderbouwen, zodat u een volledige en rechtvaardige compensatie kunt ontvangen voor de geleden schade.

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Wanneer heb ik recht op een letselschadevergoeding?

Als slachtoffer van een ongeval waarbij een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Deze compensatie is essentieel om de gevolgen van het ongeval te verzachten. Om als eisende partij in aanmerking te komen voor schadevergoeding, is het van belang dat u aantoont dat de opgelopen schade direct resulteert uit het ongeval.

Het recht op een letselschadevergoeding hangt af van een aantal juridische vereisten:

 • Er is sprake van een onrechtmatige daad.
 • Bij u er is er sprake van schade.
 • Er is aansprakelijkheid voor uw letselschade.
 • Oorzaak en gevolg (causaal verband) staat vast.
 • Er is sprake van een relativiteitsvereiste.
 • De schade is korter dan drie jaar geleden ontstaan.

Indien uw situatie voldoet aan deze criteria, heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor uw letselschade. Het berekenen van de schadevergoeding is een complexe, maar cruciale stap in het juridische schaderegelingstraject. Deze berekening omvat verschillende aspecten.

Een deskundige juridische begeleiding is aanbevolen om u te helpen bij het vaststellen van de omvang van de schade en het waarborgen van uw rechten gedurende dit proces.

review letselschade specialist

Mr. Jeroen Damen is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Letselschadevergoeding bij een verkeersongeval

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer? U heeft dan in veel gevallen recht op een schadevergoeding na een verkeersongeval. Deze vergoeding is van toepassing wanneer er een aansprakelijke tegenpartij is die verantwoordelijk is voor de veroorzaakte schade. In zo’n situatie kunt u de opgelopen schade verhalen op deze partij.

Is er sprake van een eenzijdig ongeluk en bent u zelf schuldig aan het ontstaan van de schade?  In dergelijke situaties kan een aanvullende schadeverzekering voor het voertuig uitkomst bieden. Deze verzekering, vaak een ongevallen-inzittendenverzekering of schadeverzekering inzittenden genoemd, kan in bepaalde gevallen de letselschade dekken, ongeacht wie de schuldige is bij het ongeval.

Het is dus van essentieel belang om na te gaan welke verzekeringspolissen u heeft afgesloten en welke dekking deze bieden in geval van een verkeersongeval. Dit kan u helpen om toch een vergoeding voor uw letselschade te verkrijgen, zelfs als u zelf de veroorzaker bent van het ongeval. Het is raadzaam om bij twijfel advies in te winnen bij een verzekeringsexpert of juridisch adviseur.

Fietsongeval

Na een aanrijding op de fiets kunt u voor allerlei kosten komen te staan vanwege de schade die u geleden hebt. Gelukkig wordt u als slachtoffer van een aanrijding op de fiets goed bescherm door wettelijke verkeersregels.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of er kansen zijn om een schadevergoeding voor uw fietsongeval te claimen? Onze specialisten helpen u graag verder.

Auto-ongeluk

Verreweg de meeste letselschadezaken die wij behandelen hebben betrekking op een aanrijding met de auto. In Nederland is het goed geregeld als het gaat om letselschade die u heeft opgelopen door schuld van een ander.

Op de pagina schadevergoeding na een auto-ongeval leest u wanneer er sprake is van verhaalbare schade.

Scooterongeval

Als brommer- of scooterrijder bent u kwetsbaar. Bij een aanrijding is het letsel dan ook vaak groot. Om te weten of u recht heeft op een schadevergoeding na een scooterongeval, spelen verschillende factoren een rol.

Onze letselschadespecialisten behartigen uw belangen tijdens het complexe schaderegelingstraject.

Ernstig ongeval

Letselschadevergoeding na een ernstig ongeval is cruciaal voor slachtoffers. Deze vergoeding helpt bij het dekken van medische kosten, inkomensverlies en psychische schade. Het bedrag wordt bepaald door de ernst van het letsel en de impact op het dagelijks leven. Slachtoffers hebben recht op een eerlijke compensatie om hun leven weer op te bouwen.

Whiplash

Letselschadevergoeding bij whiplash is essentieel voor herstel. Deze aandoening, vaak veroorzaakt door een auto-ongeluk, kan leiden tot langdurige nekpijn en beperkingen. De vergoeding ondersteunt medische behandelingen, compensatie voor inkomensverlies en erkent de emotionele impact. Het vaststellen van de hoogte is afhankelijk van de specifieke symptomen en hun invloed op het dagelijks leven.

Zij gingen u voor…

Letselschadevergoeding bij een bedrijfsongeval

Loopt u tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden letsel op? We spreken dan van letselschade door een bedrijfsongeval, ook wel een arbeidsongeval genoemd. Dergelijke ongevallen kunnen variëren van kleine incidenten tot ernstige ongelukken met langdurige gevolgen.

In veel gevallen heeft u als werknemer recht op een letselschadevergoeding na zo’n bedrijfsongeval. Deze vergoeding is bedoeld om de gevolgen van uw letsel, zowel fysiek als financieel, te verzachten. Naast de directe lichamelijke verwondingen, kan uw schade bestaan uit gemiste inkomsten doordat u (tijdelijk) niet in staat bent te werken, maar ook uit medische kosten en eventuele aanpassingen in uw levensstijl of woonomgeving.

In Nederland zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Ze kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van ongevallen die tijdens het werk plaatsvinden. Uw werkgever is daarom vaak goed verzekerd voor letselschade onder zijn of haar werknemers. 

Onze specialisten en letselschadejuristen helpen u juridisch op weg bij het regelen van een vergoeding voor uw letselschade.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Wij helpen u bij de berekening van uw schadevergoeding

Ons ervaren team staat klaar om u te assisteren bij het berekenen van uw letselschadevergoeding, vooral in gevallen waar een aansprakelijke tegenpartij betrokken is.

Heeft u bijvoorbeeld door de schuld van een ander een whiplash of ander letsel opgelopen? Wij begrijpen dat dit een ingrijpende impact heeft op uw leven.

Daarom zetten onze deskundige specialisten zich volledig in om ervoor te zorgen dat u de meest rechtvaardige compensatie ontvangt voor uw geleden schade. Met een grondige aanpak en persoonlijke aandacht voor uw situatie, streven wij ernaar om een vergoeding te realiseren die alle aspecten van uw schade dekt.

Letselschade.nl is keurmerkkantoor

Alle kantoren van Letselschade.nl voeren het NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade) en zijn aangesloten bij het NLE (de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Zo weet u zeker dat u betrouwbare juridische bijstand krijgt.

Een specialist inhuren van Letselschade.nl kost u geen geld: wij dienen onze uren in bij de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij. Dit gaat niet af van uw letselschadevergoeding.

Veelgestelde vragen


 • Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking bij letselschade?

  Wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een hondenbeet komen verschillende kosten voor vergoeding in aanmerking. Onze ervaren letselschadejuristen en NIVRE Register-Experts weten exact waar u recht op hebt en weten dan ook precies welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen noemen wij schadeposten. Bij schadeposten kunt u denken aan medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook misgelopen inkomsten. Hoe groot of klein de schadeposten ook zijn, wij nemen alles mee in onze schadeberekening en dienen het in bij de aansprakelijke wederpartij. We houden daarbij niet alleen rekening met de gemaakte kosten, maar ook met de te verwachten kosten. Bel met ons intaketeam of vul het contactformulier in en krijg vrijblijvend advies over een letselschadevergoeding van uw schadeposten.


 • Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

  De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag. Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.


 • Wat kunt u declareren bij letselschade?

  De financiële gevolgen zijn vaak groot wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ongeval. De aansprakelijke tegenpartij moet de kosten vergoeden die u maakt. Deze kosten noemen wij schadeposten, hier leest u er meer over. U kunt daarbij denken aan medische kosten, reiskosten, verlies aan verdienvermogen, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook aanpassingen aan de woning. Hoe groot of klein de schadeposten ook zijn, alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeval kunt u declareren bij de wederpartij, mits hij aansprakelijk is.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button