Als voetganger aangereden?

Regel kosteloos de schadevergoeding.

Wordt u als voetganger aangereden en loopt u hierdoor letselschade op door toedoen van een ander? Schakel dan onze juristen in die u helpen bij het verhalen van de schade en het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding. Met een specialist aan uw zijde weet u waar u aan toe bent en waar u recht op heeft. Wij helpen u kosteloos en zorgen dat alle schade als gevolg van dit ongeval vergoed wordt door de aansprakelijke partij.

Letselschade op straat

U loopt op straat, neemt deel aan het verkeer en u wordt aangereden. Wat zijn de gevolgen? We noemen er een aantal:

 • Medische kosten voor het gips om uw pols / arm door uw val, een operatie of een onderzoek;
 • Gemiste inkomsten tijdens uw herstelperiode. Denk ook aan bonussen of promoties die u heeft gemist in een belangrijke periode in uw carrière;
 • Reiskosten die u anders niet had gemaakt;
 • Kosten voor extra oppas of kinderdagopvang;
 • Een financiële compensatie voor huishoudelijke klussen of tuinklussen die u niet meer zelf kunt uitvoeren;
 • Psychisch of emotioneel leed in de vorm van verminderde levensvreugde. Hiervoor kunt u smartengeld claimen.

Ga niet zelf in discussie met de verzekeringsmaatschappij als u een schadevergoeding wilt claimen. Een jurist doet dit kosteloos voor u.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Na het ongeval

Na het letselongeval zijn er verschillende situaties mogelijk. De kans is groot dat de veroorzaker bij u bekend is.

U noteert de gegevens van de wederpartij, denk aan de NAW-gegevens en de gegevens van de wederpartij. Daarnaast kunt u een verklaring opstellen en deze ondertekenen met de schuldige, ook een schadeformulier kunt u invullen met de persoon die verantwoordelijk is voor de letselschade. U heeft zo alle informatie op een rijtje, waardoor u uw letselschade uiteindelijk makkelijk kunt claimen. Het kan daarentegen ook zo zijn dat het voertuig is doorgereden.

Hoewel dit tot een misdrijf behoort horen we nog maar al te vaak dat de wederpartij de plaats van het ongeval verlaat zonder daarbij zijn of haar gegevens achter te laten. Onze juristen kunnen u mogelijk dan toch helpen bij het regelen van een schadevergoeding.

Voetganger
letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen je binnen 1 minuut vertellen of je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven je gratis advies en helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor op het opgelopen letsel.

De hoogte van mijn schadevergoeding

Daar is geen vast antwoord op te geven. De hoogte van de vergoeding van de letselschade na het fietsongeluk loopt sterk uiteen. Dit is afhankelijk van onder andere:

 • De ernst van het letsel;
 • De duur van het herstel- of revalidatieproces;
 • Uw leeftijd ten tijde van het fietsongeluk;
 • Aanwezigheid en ernst van blijvende klachten.

Bij het bepalen van een rechtvaardige schadevergoeding kijken onze ervaren letselschade juristen onder andere naar eerdere gerechtelijke uitspraken. U kunt er zeker van zijn dat de schadevergoeding die U via ons krijgt hoger is dan die van uw WA-verzekeraar! Bel ons en we kunnen u direct een inschatting geven.

Gratis hulp en advies

Direct weten hoe hoog jouw schadevergoeding na het letsel? Neem dan contact  met ons op en wij helpen je bij het claimen van de maximale schadevergoeding. Voor jou als slachtoffer is onze hulp helemaal gratis. De kosten die wij maken om je te helpen moeten door de aansprakelijke tegenpartij betaald worden.

Claim uw schadevergoeding

Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval met de fiets? Dan heeft u als slachtoffer recht op schadevergoeding. Heeft u als voetganger een ongeluk gehad op de openbare weg, waarbij de tegenpartij een motorrijtuig is (een sterke verkeersdeelnemer)? Dan wordt u beschermd door de Nederlandse Wegenverkeerswet. Dit betekent in de praktijk dat de schuld van de automobilist of motorrijder niet hoeft te worden aangetoond. De zwakkere verkeersdeelnemer heeft per definitie recht op een schadevergoeding. Als u bijvoorbeeld wordt aangereden door een auto, is de sterke verkeersdeelnemer (motorrijtuig) 100% aansprakelijk voor de schade. Er zijn een aantal situaties waarin hiervan kan worden afgeweken:

 • Als bij de eigenaar van het motorvoertuig sprake was van overmacht;
 • Als het ongeluk eigen schuld is.

Vindt de tegenpartij dat er sprake is van een van deze uitzonderingen? Dan moet dit stevig worden aangetoond.

Heeft de eigenaar van het motorvoertuig geen overmacht kunnen aantonen, dan heeft u geen schuld. Het ongeluk? Dan moet de eigenaar van het motorvoertuig 100% van de geleden schade aan de voetganger vergoeden.

Smartengeld

Is de tegenpartij 100% aansprakelijk voor het ongeval met letselschade? Dan kunt u ook smartengeld claimen. Hierbij is het wel belangrijk dat u aan kunt tonen dat het letsel is ontstaan als gevolg van het ongeval. De hoogte van het smartengeld na een aanrijding is onder andere afhankelijk van:

• Het type letsel;
• Tijdsduur van het herstel;
• Hoeveelheid geleden pijn (houd hiervoor een dagboek bij!);
• Blijvend letsel of littekens;
• Mate van arbeidsongeschiktheid en het leed dat hierbij komt kijken;
• Uw leeftijd (i.v.m. duur van blijvende klachten).

Onze juristen helpen om smartengeld voor uw ongeval te claimen. Neem telefonisch contact op en één van onze letselschade specialisten. We koppelen de best passende belangenbehartiger aan uw zaak en claimen zo voor u de maximale schadevergoeding én smartengeld. Bel ons of claim uw letselschade online.

Eigen schuld? Recht op 50% schadevergoeding

Van eigen schuld bij de voetganger is sprake als het ongeval mede aan het gedrag te wijten is. Denk aan bewust oversteken als het stoplicht op rood staat. Voorwaarde is wel dat de fietser 14 jaar of ouder is. Onder de 14 jaar geldt dat 100% van de schadevergoeding aan het slachtoffer wordt uitgekeerd.

Heeft het slachtoffer schuld aan het ongeval, dan krijgt hij nog steeds minimaal 50% van de schade vergoed. De eigenaar van de auto zal dan minimaal 50% van de geleden schade moeten vergoeden aan het slachtoffer.

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen die wij krijgen over letselongevallen en de juridische mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over letselschade bij een voetgangersongeval

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij dus in de praktijk bijna nooit aansprakelijk zijn voor het door hem of haar opgelopen letselschade. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Kunt u gratis rechtsbijstand bij letselschade krijgen?

Als u letsel oploopt door schuld van een ander kunt u uw schade zelf op de tegenpartij of zijn verzekeraar verhalen. Voor iemand die daar niet dagelijks mee te maken heeft, kan dit zeer complex zijn. Bovendien is niet altijd bekend welke schade en welke bedragen er te verhalen zijn.

Rechtsbijstandsverzekeraars bieden daar polissen voor aan tegen een jaarlijkse premie. Bij schade kunt u dan op basis van de polis gebruikmaken van de diensten van die verzekeraar om uw schade te verhalen.

Gratis hulp bij letselschade van Letselschade.nl

Letselschade.nl daarentegen biedt u deze dienst geheel GRATIS aan, zonder dat u hiervoor een Rechtsbijstandverzekering hoeft af te sluiten. Bovendien bent u bij Letselschade.nl verzekerd van een letselschadespecialist die alleen letselschadezaken behandelt en daarin jarenlange ervaring heeft.

Ook al heeft u een Rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan nog kunt u gratis gebruikmaken van de diensten van Letselschade.nl, zodat u verzekerd bent van de meest deskundige hulp bij letselschade die er op dit gebied te krijgen is! Én dit zonder dat u uw rechten bij uw Rechtsbijstandsverzekeraar verspeelt. Letselschade.nl regelt dit allemaal voor u geheel kosteloos!

Meld nu uw letselschade en krijg gratis rechtshulp

Neem contact op met Letselschade.nl via telefoon of vul direct het formulier in om de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button