Letselschade door fietsongeval?

Regel kosteloos uw letselclaim!

Bent u op de fiets aangereden en heeft u hierbij verwondingen opgelopen? Als een ander schuldig is aan het ongeluk dan heeft u als slachtoffer recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. Fietsers zijn namelijk erg kwetsbaar in het verkeer. Door de snelheid en kracht die bij een verkeersongeval samen gaan, is de kans op ernstig letsel behoorlijk groot.

Na een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig heeft u als fietser in veel gevallen recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Een letselschadespecialist kan u kosteloos adviseren en juridisch bijstaan om uw schade te regelen met de schaderegelaar van de aansprakelijke partij.

Wij helpen u om uw letselschade na een verkeersongeval in kaart te brengen en deze te verhalen op de schuldige partij. Op deze pagina vindt u meer informatie over letselschade na een aanrijding op de fiets.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Verkeersongeluk fietser en gevolgen

Bent u slachtoffer van een ongeval op de fiets, dan kunnen de gevolgen dusdanig zijn dat uw letsel een grote impact heeft op het dagelijks functioneren. Voor u en naasten kunnen de gevolgen van een aanrijding met de fiets verschillende gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan:

 • U heeft (voor langere tijd) medische hulp nodig;
 • U bent zo ernstig gewond geraakt dat u hulp in de huishouding nodig heeft;
 • U kunt door het ongeluk niet of maar gedeeltelijk werken waardoor u inkomen verliest;
 • U heeft schade aan uw fiets, maar ook kleding, uw smartphone of andere spullen;
 • U kunt niet meer sporten;
 • U loopt studievertraging op door het ongeluk;
 • U bent voor uw vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts of de fysiotherapeut afhankelijk van de taxi;
 • U durft niet meer deel te nemen aan het verkeer doordat het ongeluk mentaal veel impact op u maakt.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waar u mee te maken kan krijgen. Er zijn nog meer soorten schadevergoedingen waar u mogelijk recht op heeft. Het toekomstperspectief is misschien onzeker, gelukkig herstellen de meeste slachtoffers binnen afzienbare tijd van hun letsel.

Toch kan het u overkomen dat het revalidatietraject een langere periode in beslag neemt. U krijgt na verloop van tijd te maken met steeds meer juridische en financiële zaken die geregeld moeten worden.

Onze specialist kan u op weg helpen en direct beoordelen of wij u kosteloos kunnen bijstaan na een verkeersongeval. Meld uw schade bij een van onze specialisten.

Aanrijding fietser automobilist

Bent u onverhoopt aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto of een vrachtwagen? In de meeste gevallen is de wederpartij volledig aansprakelijk voor uw letselschade. Dit is anders als de bestuurder overmacht kan aantonen of als u zelf schuld heeft aan het ongeluk.

Na het formeel erkennen van aansprakelijkheid voor letselschade na aanrijding tussen een fietser en automobilist, vergoedt de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij alle schade die u na de aanrijding met de automobilist heeft opgelopen.

Er gelden wel een paar uitzonderingssituaties: laat u daarover informeren door een van onze letselschadejuristen die gespecialiseerd zijn in het verkeersrecht.

Vraag bij letselschade na een aanrijding in het verkeer vooral naar een van onze ervaren letselschadespecialisten en hoor direct wat voor u de juridische mogelijkheden zijn om de schade te verhalen op een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Fietsongeluk eigen schuld

De eigenaar van het motorrijtuig kan stellen dat het ongeluk uw eigen schuld is. In dat geval is het ongeluk (ook) deels te verwijten aan uw verkeersgedrag. Maar ook al is er sprake van eigen schuld, dan krijgt u vaak nog minstens 50% van uw schade vergoed – tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

N.B. Heel anders is het als de fietser jonger dan 14 jaar is. De wet zegt daarover dat kinderen onberekenbaar zijn in het verkeer. Zij krijgen vaak de schade volledig vergoed.

Bij een percentage eigen schuld zal de letselschadespecialist een afweging maken of het in uw belang is om de zaak onder te brengen bij een van onze belangenbehartigers. Soms moeten wij concluderen dat het in uw belang is om de schade zelfstandig te regelen.

Heeft u vragen rondom een fietsongeluk waarbij u wordt verweten (deels) zelf schuldig te zijn? Stel uw vragen aan onze specialist en ontvang direct een gefundeerd advies.

Aansprakelijkheid fietsongeval

Wie is aansprakelijk voor het ontstaan van het fietsongeval? Dat is een van de eerste vragen die beantwoord moeten worden om naar een schadevergoeding toe te werken. De wet beschouwt fietsers, net als voetgangers, als zwakke verkeersdeelnemers. Na een aanrijding met een automobilist, motorrijder, vrachtwagenchauffeur of buschauffeur, zijn de rechten van de fietser goed beschermd.

De aansprakelijkheid na een aanrijding tussen een fietser en een gemotoriseerd voertuig staat vaak al direct vast. Dankzij de wettelijke bepalingen en de gebruikelijke verkeersregels die er in Nederland gelden, is het in veel situaties snel duidelijk wie er aansprakelijk en verplicht is om de schade te vergoeden aan de benadeelde partij.

Soms is het niet direct duidelijk wie er iets te verwijten valt na een aanrijding op de fiets. Het kan zijn dat u en de wederpartij een verschil van inzicht hebben en dat er een discussie ontstaat over de toedracht en daarmee ook de schuldvraag.

Aanvullende bewijsstukken zoals een door de beide partijen ingevuld ongevallenschadeformulier zal in deze situatie lastig worden. Onafhankelijke getuigenverklaringen, foto’s en een door de politie opgemaakt proces-verbaal, kunnen alsnog duidelijkheid geven wie verantwoordelijk is voor de schade na het verkeersongeval. Een letselschadespecialist kan u hierin kosteloos en juridisch bijstaan.

review letselschade beveling

Jan-Willem Berg is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Aansprakelijkheid fietsongeval kind

Kinderen onder de veertien jaar worden in bijna alle gevallen voor 100% schadeloos gesteld wanneer zij een ongeval veroorzaken. Met name in het verkeer kunnen kinderen onberekenbaar zijn en impulsief reageren op gedragingen van andere verkeersdeelnemers. Daarom zijn kinderen tot 13 jaar zelden aansprakelijk voor de schade na een ongeluk.

Bekijk ook Mijn kind is aangereden

Schadeformulier: wel of niet ondertekenen?

De meeste automobilisten hebben een schadeformulier in de auto. U kunt een schadeformulier het beste alléén ondertekenen als de beschrijving van het fietsongeval volgens u ook helemaal klopt. Klopt de beschrijving niet? Of kunt u zich de aanrijding niet volledig herinneren? Onderteken dan niet! Lees onze tips bij het invullen van een schadeformulier voor meer informatie.

Bel eventueel de politie om een proces-verbaal op te laten maken en vraag onafhankelijke getuigen om een schriftelijke verklaring op te stellen. Vraag altijd een kopie van het schadeformulier aan de automobilist. Een door beide partijen ingevuld én ondertekend schadeformulier is een juridisch bewijsdocument om de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid na een fietsongeval en bent u op zoek naar een letselschadespecialist die u hierin kosteloos kan bijstaan? Bespreek uw casus met een van onze specialisten en hoor direct wat de juridische kansen zijn in uw zaak.

Letselschade fietser: 4 situaties

Bij een aanrijding tussen gemotoriseerd voertuig, zoals een auto en een fietser, zijn er over het algemeen vier verschillende aansprakelijkheidssituaties te bedenken.

 1. Automobilist schuldig aan verkeersongeval met fietser
 2. Fietser schuldig aan verkeersongeval
 3. Beide verkeersdeelnemers schuldig
 4. Schuldige verkeersongeval met fietser is onbekend

Om uw schade af te handelen en aanspraak te maken op een letselschadevergoeding, is het belangrijk om vast te stellen hoe het fietsongeluk is ontstaan en wie daar schuld aan heeft. Oftewel: wat is de toedracht van het fietsongeval en wie is er aansprakelijk voor de schade?

Automobilist schuldig aan verkeersongeval met fietser: 100% verantwoordelijk

Wanneer de automobilist schuldig is aan het verkeersongeval, dan is de eigenaar of houder van de auto 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser zelf en de schade aan de eigen auto. Dit geldt ook als de auto is uitgeleend aan een kennis, ook dan is de eigenaar of houder van het voertuig aansprakelijk voor het verkeersongeval.

Waarom? Omdat de eigenaar of houder van een motorvoertuig verantwoordelijk is voor de gedragingen van degene die zijn of haar motorvoertuig bestuurt. In deze situatie betaalt de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij 100% van de schade.

Is de automobilist aansprakelijk voor de aanrijding met de fietser, dan neemt de verzekeraar van de automobilist contact op met de fietser. Naast een vragenlijst of schadeformulier, kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van het medische dossier van de fietser.

Let op: Geef als fietser nooit een volledige machtiging af, waardoor u de verzekeraar toestemming verleent om al de medische gegevens te bekijken. U kunt beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij uw arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen.

Als u letselschade hebt opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het verstandig een letselschade specialist te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van onze letselschade juristen kost u niets, want de kosten van de juridische hulp worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

review letselschade.nl fietsongeval

Mr. Mustafa Koc is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Fietser schuldig aan verkeersongeval

Bent u zelf schuldig aan het veroorzaken van het fietsongeval, dan bent u nog steeds beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Ook als het ongeluk (deels) uw eigen schuld is, krijgt u als fietser vaak minstens 50% van uw schade vergoed.

Het is de vraag aan het slachtoffer om een dure jurist in te schakelen wanneer er sprake is van eigen schuld aan het fietsongeval. De situatie is anders wanneer er sprake is van een minderjarig slachtoffer.

14-min-regel of 100%-regel

Is de fietser op het moment van het ongeval jonger dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook als de eigenaar van de auto geen enkele schuld heeft en het ongeval volledig te wijten is aan de minderjarige fietser. Tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Waarom is deze regel er?

Omdat de wet stelt dat jonge verkeersdeelnemers tot 14 jaar meer gevaar lopen in het verkeer dan anderen: ze zijn impulsiever en onberekenbaar in het verkeer. En als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid? Dan moet de eigenaar van het motorvoertuig dit bewijzen, in de praktijk is dit zeer lastig aan te tonen.

Een letselschadebehandelaar kan u vrijblijvend adviseren over de juridische mogelijkheden om de schade van uw kind te verhalen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Beide verkeersdeelnemers schuldig: 50%

Wanneer de automobilist én de fietser allebei schuldig zijn aan het verkeersongeluk, dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser, op voorwaarde dat de fietser 14 jaar of ouder is. Dan geldt de 50% regel.

Dat betekent dat u als fietser altijd minstens 50% van de schade vergoed krijgt als er geen sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De schade-expert die namens de automobilist de schaderegeling verder afhandelt, zal proberen zoveel mogelijk uw fouten als fietser te benadrukken. Laat u daarom kosteloos bijstaan door een jurist die bekwaam is in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

Schuldige verkeersongeval fietser is onbekend

Soms gebeurt het dat de veroorzaker van het verkeersongeval onverzekerd is. Of de gegevens van de wederpartij zijn niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na het ongeluk is doorgereden. Daarvoor is er het Waarborgfonds Motorverkeer.

Dit fonds is er voor mensen die door een gemotoriseerd voertuig (auto, vrachtwagen, bus, scooter, motor) letselschade hebben opgelopen, maar deze niet vergoed krijgen omdat de verzekeringsgegevens van de veroorzakende partij ontbreken. Er gelden wel bepaalde voorwaarden om uw letselschade te claimen. De letselschade-expert kan u helpen om een beroep te doen op dit Waarborgfonds Motorverkeer.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Stappenplan letsel na fietsongeluk

1. Voorop staat: raadpleeg de huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis.

2. Is er sprake van letsel, laat de politie komen. Zij maken dan een proces-verbaal: dat is een schriftelijk registratienummer waarin een aantal feiten staan (zie volgende stap).

3. Komt de politie niet? Schrijf dan zelf zo veel mogelijk op. Dit is belangrijk om te noteren:

  • Plaats van de aanrijding (weg/straatnaam + plaatsnaam)
  • Datum en tijdstip
  • Weersomstandigheden
  • Hoe het wegdek eruitzag
  • Uw gegevens en die van de tegenpartij (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Kenteken, merk en kleur van de auto/het motorvoertuig
  • Hoe de aanrijding is veroorzaakt (teken de situatie uit)
  • Persoonlijke gegevens van getuigen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Getuigenverklaringen

4. Verzamel aanvullend bewijs: Verzamel en bewaar alle bewijsstukken die te maken hebben met de schade door het fietsongeval. Denk aan uw kleding, bagage, fietsonderdelen en lichamelijk letsel.

5. Breng uw fiets naar een fietsenmaker en vraag deze om een rapport op te maken over de schade aan de fiets. Reken er niet automatisch op dat alle schade wordt vergoed. Om een schadevergoeding te realiseren, moet eerst de aansprakelijkheid worden vastgesteld.

6. Neem contact op met een letselschadespecialist. Lees hier hoe de letselschade-expert samen met u aan de slag gaat.

Komt u er niet uit met de wederpartij of twijfelt u of alle bewijsstukken in handen zijn om met succes de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade? Een jurist adviseert u vrijblijvend over de juridische mogelijkheden en helpt u kosteloos met het verhalen van uw schade.

Welke schade kunt u vergoed krijgen na een fietsongeval?

We noemden het al eerder op deze pagina: na een ongeluk met de fiets kunt u voor allerlei onverwachte kosten komen te staan. Er zijn twee soorten schadevergoedingen die de omvang van de claim bepalen: de materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding.

Materiële schadevergoeding

De materiële schade na een fietsongeval is de schade die in geld waardeerbaar is. Kenmerkend voor kosten die hieronder vallen, is dat er een ‘factuur’ of reparatienota aan de betreffende schadepost gekoppeld kan worden, denk aan materiële schadeposten zoals:

 • Ziekenhuiskosten;
 • Reparatiekosten van uw fiets;
 • Kosten voor extra medische behandelingen;
 • Kosten van het revalidatietraject;
 • Missen van inkomsten;
 • Reiskosten;
 • Telefoonkosten en portokosten;
 • Juridische kosten voor rechtsbijstand.

Omdat ieder ongeval uniek is en de daaruit voortvloeiende kosten bij letselschade per zaak verschillen, gaat het te ver om alle mogelijke uitgaven te benoemen die in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

Uw letselschadespecialist zorgt dat alles vergoed wordt door de aansprakelijke wederpartij die schuld heeft aan het fietsongeluk. Naast een vergoeding voor de materiële schade heeft u als slachtoffer recht op een financiële compensatie voor de vaak onzichtbare schade.

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet op geld waardeerbaar zijn, zoals:

 • Leed;
 • Verdriet;
 • Sociale isolement;
 • Pijn;
 • Gederfde levensvreugde.

Het smartengeldbedrag compenseert nooit de emotionele schade waar een verkeersslachtoffer mee moet leren leven. Het toekennen van een immateriële vergoeding in vorm van smartengeld geeft het slachtoffer een gevoel van rechtvaardigheid en biedt een financieel steuntje in de rug om, na het letselongeval, er mentaal weer bovenop te komen.

Zij gingen u voor...

Berekenen letselschadevergoeding

Wanneer u letselschade wilt claimen, gaan onze experts voor u aan de slag en zullen zij de hoogte van uw letselschadevergoeding berekenen. Letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig. Onze experts kijken onder andere naar:

 • De aard van uw letselschade;
 • De mate van (geleden) pijn;
 • De ernst van uw letsel;
 • De duur van uw herstel;
 • De aanwezigheid van (blijvende) littekens;
 • De gevolgen van lichamelijke beperkingen op uw leven;
 • Uw leeftijd;
 • De mate van schuld;
 • Jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Laat u kosteloos uw zaak behandelen door een van onze juristen? Samen bekijken we welke schadeposten er in aanmerking komen voor een vergoeding voor uw letselschade, bepalen we de strategie die gevoerd moet worden en brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak.

review letselschade.nl asma

Mr. Kyra Asma is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Gratis rechtsbijstand

Heeft u als gevolg van een ongeval met de fiets letselschade opgelopen door schuld van een ander, dan heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een belangenbehartiger. Uw recht is namelijk om financieel gecompenseerd te worden voor de schade die u lijdt.

De aansprakelijke partij zal ook de juridische kosten moeten vergoeden voor het inschakelen van een letselschadespecialist die u gedurende het schaderegelingstraject bijstaat om voor u de maximale schadevergoeding te realiseren.

Deze juridische kosten zijn onderdeel van de totale schade, het ongeval weggedacht had u de rechtsbijstand van een letselschadespecialist niet ingeschakeld. Wij dienen onze kosten rechtstreeks in bij de aansprakelijke wederpartij. Dit maakt dat de schadevergoeding ook 100% aan u toekomt.

Schadevergoeding claimen: schakel een letselschadejurist in

Wanneer u een schadevergoeding wil claimen voor uw letselschade na een fietsongeval, dan moet u de tegenpartij formeel aansprakelijk stellen. Heeft u al bewijs verzameld of weet u nog niet waar u moet beginnen?

Wij kunnen u waarschijnlijk al snel helpen, onze behandelaren zijn namelijk gespecialiseerd in het realiseren van een letselschadevergoeding na een verkeersongeval. Overigens werken onze juristen uitsluitend voor de benadeelde partij en nooit voor de veroorzakende partij.

Onze letselschade-experts geven u advies over de juridische kansen in uw zaak en daarnaast bespreken we de schadeposten die in aanmerking komen voor een claim.

We beoordelen als eerst uw casus, bij voldoende bewijs versturen wij namens u de formele aansprakelijkstelling richting de aansprakelijke verzekeraar.

Daarnaast onderhandelen we met de schaderegelaar van de tegenpartij over de hoogte van uw claim en vanzelfsprekend mag u van ons verwachten dat wij voor u de maximale schadevergoeding claimen. Wij zijn pas tevreden wanneer u dat ook bent.

Veelgestelde vragen


 • Kan een letselschadespecialist helpen na een fietsongeluk?

  Het is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een letselschadespecialist u kan bijstaan na een fietsongeluk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het letsel is ontstaan door het toedoen van een ander en dat u de toedracht van het ongeval en de schuld van de wederpartij, kunt aantonen. Neem contact op om uw casus te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak heeft en of een letselschadespecialist u kosteloos kan bijstaan.


 • Wordt naast het persoonlijk letsel ook schade aan uw fiets vergoed?

  Als u door het toedoen van een ander betrokken bent geraakt bij een fietsongeval en uw fiets moet gerepareerd worden, dan moet de aansprakelijke wederpartij de reparatiekosten vergoeden. Dit valt namelijk onder de materiële schade. Deze schade valt uit te drukken in geld. Letselschade.nl en haar juristen kunnen helpen bij het claimen van een schadevergoeding op de aansprakelijke partij.


 • Wie is aansprakelijk bij verkeersongeval tussen twee fietsers?

  Als u tijdens het fietsen letsel hebt opgelopen door het toedoen van een andere fietser, dan kunt u een schadevergoeding verhalen via de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar (AVP) van de schuldige partij. De wederpartij moet in dat geval schuldig zijn aan het ongeval en hij of zij moet een AVP hebben afgesloten. De bewijslast ligt bij degene die de schadevergoeding eist. Als eisende partij moet u dus kunnen aantonen dat een ander schuld heeft aan het ongeval. Dit kan middels een getuigenverklaring of een proces-verbaal. Wees er wel van bewust dat het afsluiten van een AVP niet verplicht is. Het is zeker aan te raden om een AVP af te sluiten. Wanneer er schade bij een ander ontstaat door uw toedoen, dan kan de ander, wanneer u geen AVP verzekering hebt afgesloten, u persoonlijk aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. De letselschadejuristen van Letselschade.nl kunnen helpen bij het aansprakelijk stellen van de persoon die verantwoordelijk is voor het fietsongeval.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button