Letselschade door fietsongeval?

Regel kosteloos uw letselclaim!

Bent u op de fiets aangereden en heeft u hierbij verwondingen opgelopen? Wanneer een ander schuldig is aan het ongeluk dan heeft u als slachtoffer recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. Fietsers zijn namelijk erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Door de snelheid en kracht die bij een verkeersongeval samen gaan, is de kans op ernstig letsel behoorlijk groot.

Na een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig heeft u als fietser in veel gevallen recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Een letselschadespecialist kan u kosteloos adviseren en juridisch bijstaan om uw schade te regelen met de schaderegelaar van de aansprakelijke partij.

Wij helpen u om uw letselschade na een verkeersongeval in kaart te brengen en deze te verhalen op de schuldige partij. Op deze pagina vindt u meer informatie over letselschade na een aanrijding op de fiets.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Verkeersongeluk fietser en gevolgen

Bent u slachtoffer van een ongeval op de fiets, dan kunnen de gevolgen dusdanig zijn dat uw letsel een grote impact heeft op het dagelijks functioneren. Voor u en naasten kunnen de gevolgen van een aanrijding met de fiets verschillende consequenties hebben, denk bijvoorbeeld aan:

 • U heeft (voor langere tijd) medische hulp nodig;
 • U bent zo ernstig gewond geraakt dat u hulp in de huishouding nodig heeft;
 • U kunt door het ongeluk niet of maar gedeeltelijk werken waardoor u inkomen verliest;
 • U heeft schade aan uw fiets, maar ook kleding, uw smartphone of andere spullen;
 • U kunt niet meer sporten;
 • U loopt studievertraging op door het ongeluk;
 • U bent voor uw vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts of de fysiotherapeut afhankelijk van de taxi;
 • U durft niet meer deel te nemen aan het verkeer doordat het ongeluk mentaal veel impact op u maakt.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waar u mee te maken kan krijgen. We schreven eerder een artikel over soorten schadevergoedingen waar u mogelijk recht op heeft. Het toekomstperspectief is misschien onzeker, gelukkig herstellen de meeste slachtoffers binnen afzienbare tijd van hun letsel.

Toch kan het u overkomen dat het revalidatietraject een langere periode in beslag neemt. U krijgt na verloop van tijd te maken met steeds meer juridische en financiële zaken die geregeld moeten worden.

Onze specialist kan u op weg helpen en direct beoordelen of wij u kosteloos kunnen bijstaan na een verkeersongeval. Meld uw schade bij een van onze specialisten.

Aansprakelijkheid fietsongeval

Wie is er aansprakelijk is voor het ontstaan van het fietsongeval? Dat is een van de eerste vragen die beantwoord moet worden om naar een schadevergoeding toe te werken. De wet beschouwt fietsers -net als voetgangers- als zwakke verkeersdeelnemers. Na een aanrijding met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer zoals een automobilist, motorrijder, vrachtwagenchauffeur of buschauffeur, zijn de rechten van de fietser goed beschermd.

De aansprakelijkheid na een aanrijding tussen een fietser en een gemotoriseerd voertuig staat vaak al direct vast. Dankzij de wettelijke bepalingen en de gebruikelijke verkeersregels die er in Nederland gelden, is het in veel situaties snel duidelijk wie er aansprakelijk en verplicht is om de schade te vergoeden aan de benadeelde partij.

review letselschade beveling

Jan-Willem Berg is NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Aansprakelijkheid fietsongeval kind

Dat blijkt ook uit de beschermende regel voor de minderjarigen in het verkeer. Kinderen onder de veertien jaar worden in bijna alle gevallen voor 100% schadeloos gesteld wanneer zij een ongeval veroorzaken. Met name in het verkeer kunnen kinderen onberekenbaar zijn en impulsief reageren op gedragingen van andere verkeersdeelnemers. Daarom zijn kinderen tot 13 jaar zelden aansprakelijk voor de schade na een ongeluk.

Bekijk ook Mijn kind is aangereden

Soms is het niet direct duidelijk wie er iets te verwijten valt na een aanrijding op de fiets. Het kan zijn dat u en de wederpartij een verschil van inzicht hebben en dat er een discussie ontstaat over de toedracht en daarmee ook de schuldvraag.

Aanvullende bewijsstukken zoals een door de beide partijen ingevuld ongevallenschadeformulier zal in deze situatie lastig worden. Onafhankelijke getuigenverklaringen, foto’s en een door de politie opgemaakt proces-verbaal, kunnen alsnog duidelijkheid geven wie er verantwoordelijk is voor de schade na het verkeersongeval. Een letselschadespecialist kan u hierin kosteloos en juridisch bijstaan.

Schadeformulier: wel of niet ondertekenen?

De meeste automobilisten hebben een schadeformulier in de auto. U kunt dat schadeformulier het beste alléén ondertekenen als de beschrijving van het fietsongeval volgens u ook helemaal klopt. Klopt de beschrijving niet? Of kunt u zich de aanrijding niet volledig herinneren? Onderteken dan niet!

Bel eventueel de politie om een proces-verbaal op te laten maken en vraag onafhankelijke getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren om een schriftelijke verklaring op stellen.

Houd rekening om altijd de doordruk (dat is de kopie) van het schadeformulier aan de automobilist te vragen. Een door beide partijen ingevuld én ondertekend schadeformulier is een juridisch bewijsdocument om de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Heeft u vragen rondom de aansprakelijkheid na een fietsongeval en bent u op zoek naar een letselschadespecialist die u hierin kosteloos kan bijstaan?

Bespreek uw casus met een van onze specialisten en hoor direct wat de juridische kansen zijn in uw zaak.

Letselschade fietser: 4 situaties

Bij aan aanrijding tussen gemotoriseerd voertuig zoals een auto en een fietser , zijn er over het algemeen 4 verschillende aansprakelijkheidssituaties te bedenken.

 1. Automobilist schuldig aan verkeersongeval met fietser
 2. Fietser schuldig aan verkeersongeval
 3. Beide verkeersdeelnemers schuldig
 4. Schuldige verkeersongeval met fietser is onbekend

Om uw schade af te handelen en aanspraak te maken op een letselschadevergoeding, is het belangrijk om vast te stellen hoe het fietsongeluk is ontstaan en wie daar schuld aan heeft. Oftewel: wat is de toedracht van het fietsongeval en wie is er aansprakelijk voor de schade?

Verderop op deze webpagina lichten we de vier situaties toe. Klik op de links om verder te lezen of lees eerst de informatie hieronder.

Aanrijding fietser automobilist

Bent u onverhoopt aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto of een vrachtwagen? In de meeste gevallen is de wederpartij volledig aansprakelijk voor uw letselschade. Dit is anders als de bestuurder overmacht kan aantonen of als u zelf schuld heeft aan het ongeluk.

Na het formeel erkennen van aansprakelijkheid voor letselschade na aanrijding tussen een fietser en automobilist, vergoedt de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij alle schade die u na de aanrijding met de automobilist heeft opgelopen.

Er gelden wel een paar uitzonderingssituaties, laat u daarover informeren door een van onze letselschadejuristen die gespecialiseerd zijn in het verkeersrecht.

Vraag bij letselschade na een aanrijding in het verkeer vooral naar een van onze ervaren letselschadespecialisten en hoor direct wat voor u de juridische mogelijkheden zijn om de schade te verhalen op een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Fietsongeluk en eigen schuld

De eigenaar van het motorrijtuig kan stellen dat het ongeluk uw eigen schuld is. In dat geval is het ongeluk (ook) deels te verwijten aan uw verkeersgedrag. Maar ook al is er sprake van eigen schuld, dan krijgt u vaak nog minstens 50% van uw schade vergoed – tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Heel anders is het als de fietser jonger dan 14 jaar is. De wet zegt daarover dat kinderen onberekenbaar zijn in het verkeer. Zij krijgen vaak de schade volledig vergoed. Hier vindt u meer informatie over kind aangereden in het verkeer.

Bij een percentage eigen schuld zal de letselschadespecialist een afweging maken of het in uw belang is om de zaak onder te brengen bij een van onze belangenbehartigers. Soms moeten wij concluderen dat het in uw belang is om de schade zelfstandig te regelen.

Heeft u vragen rondom een fietsongeluk waarbij u wordt verweten (deels) zelf schuldig te zijn, stel u vraag aan onze specialist en ontvang direct een gefundeerd advies.

Stappenplan letsel na fietsongeluk

 1. Voorop staat: raadpleeg de huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis.
 2. Is er sprake van letsel, laat de politie komen. Zij maken dan een proces-verbaal: dat is een schriftelijk registratienummer waarin een aantal feiten staan (zie volgende stap).
 3. Komt de politie niet? Schrijft u dan zelf zo veel mogelijk op. Dit is belangrijk om te noteren:- Plaats van de aanrijding (weg/straatnaam + plaatsnaam).
  – Datum en tijdstip.
  – Weersomstandigheden.
  – Hoe het wegdek eruitzag.
  – Uw gegevens en die van de tegenpartij (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  – Kenteken, merk en kleur van de auto/het motorvoertuig.
  – Hoe de aanrijding is veroorzaakt (teken de situatie uit).
  – Persoonlijke gegevens van getuigen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  – Getuigenverklaringen.
 4. Verzamel aanvullend bewijs: Verzamel en bewaar alle bewijsstukken die te maken hebben met de schade door het fietsongeval. Denk aan uw kleding, bagage, fietsonderdelen en lichamelijk letsel.
 5. Breng uw fiets naar een fietsenmaker en vraag deze om een rapport op te maken over de schade aan de fiets. Reken er niet automatisch op dat alle schade wordt vergoed. Om een schadevergoeding te realiseren, moet eerst de aansprakelijkheid worden vastgesteld.
 6. Neem contact op met een letselschade-expert. Lees hier hoe de letselschade-expert samen met u aan de slag gaat.

Komt u er niet uit met de wederpartij of twijfelt u of alle bewijsstukken in handen zijn om met succes de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade?

Een jurist adviseert u vrijblijvend over de juridische mogelijkheden en helpt u desgewenst kosteloos met het verhalen van uw schade.

Letselschade fietser: de 4 situaties uitgelegd

Op deze pagina las u al eerder dat er globaal 4 verschillende aansprakelijkheidssituaties zijn bij aan aanrijding tussen een auto en een fietser. We leggen deze situaties hieronder uit.

Automobilist schuldig aan verkeersongeval met fietser: 100% verantwoordelijk

Wanneer de automobilist schuldig is aan het verkeersongeval, dan is de eigenaar of houder van de auto 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser zelf en de schade aan de eigen auto. Dit geldt ook als de auto is uitgeleend aan een kennis, ook dan is de eigenaar of houder van het voertuig aansprakelijk voor het verkeersongeval.

Waarom? Omdat de eigenaar of houder van een motorvoertuig aansprakelijk is voor de gedragingen van degene die zijn of haar motorvoertuig bestuurt. In deze situatie betaalt de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij 100% van de schade.

Contact met verzekeraar van de aansprakelijke partij

Nadat de veroorzaker het ongeval heeft gemeld bij zijn verzekeraar, kan het voorkomen dat de schaderegelaar van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij met u contact opneemt. Vaak komt de schaderegelaar met een vragenlijst.

Daarnaast kan de verzekeraar vragen of u een machtiging wilt geven om uw medisch dossier in te kijken. Let op: geef nooit een volledige machtiging af!

Beter is het als u – of een van onze letselschadespecialisten– de noodzakelijke medische gegevens bij uw arts of huisarts opvraagt en een zorgvuldige afweging maakt welke medische informatie met de verzekeraar gedeeld moet worden in kader van het ongeval. Er wordt uitgegaan dat een letselschadeslachtoffer niet beschikt over gedegen kennis om zelfstandig te onderhandelen met de vaak ervaren schaderegelaar van de wederpartij.

In dit geval kunt u het beste juridische hulp vragen van een letselschade-expert die ruime ervaring heeft op dit gebied.

Fietser schuldig aan verkeersongeval

Bent u zelf schuldig aan het veroorzaken van het fietsongeval, dan bent u nog steeds beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Ook als het ongeluk (deels) uw eigen schuld is, krijgt u als fietser vaak minstens 50% van uw schade vergoed.

Het is de vraag aan het slachtoffer om een dure jurist in te schakelen wanneer er sprake is van eigen schuld aan het fietsongeval. De situatie is anders wanneer er sprake is van een minderjarig slachtoffer.

14-min-regel of 100%-regel

Is de fietser op het moment van het ongeval jonger dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Oók als de eigenaar van de auto geen enkele schuld heeft en het ongeval volledig te wijten is aan de minderjarige fietser. Tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Waarom is deze regel er? Omdat de wet stelt dat jonge verkeersdeelnemers tot 14 jaar meer gevaar lopen in het verkeer dan anderen: ze zijn impulsiever en onberekenbaar in het verkeer. En als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid? Dan moet de eigenaar van het motorvoertuig dit bewijzen, in de praktijk is dit zeer lastig aan te tonen.

Een letselschadebehandelaar kan u vrijblijvend adviseren over de juridische mogelijkheden om de schade van uw kind te verhalen op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

review letselschade.nl fietsongeval

Mr. Mustafa Koc is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Beide verkeersdeelnemers schuldig: 50%

Wanneer de automobilist (lees: gemotoriseerde verkeersdeelnemer) én de fietser allebei schuldig zijn aan het verkeersongeluk, dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser, op voorwaarde dat de fietser 14 jaar of ouder is. Dan geldt de 50% regel.

Dat betekent dat u als fietser altijd minstens 50% van de schade vergoed krijgt als er geen sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De schade-expert die namens de automobilist de schaderegeling verder afhandelt, zal proberen zoveel mogelijk uw fouten als fietser te benadrukken. Laat u daarom kosteloos bijstaan door een jurist die bekwaam is in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

Schuldige verkeersongeval fietser is onbekend

Soms gebeurt het dat de veroorzaker van het verkeersongeval onverzekerd is. Of de gegevens van de wederpartij zijn niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na het ongeluk is doorgereden. Daarvoor is er het Waarborgfonds Motorverkeer.

Dit fonds is er voor mensen die door een gemotoriseerd voertuig (auto, vrachtwagen, bus, scooter, motor) letselschade hebben opgelopen, maar deze niet vergoed krijgen omdat de verzekeringsgegevens van de veroorzakende partij ontbreken. Er gelden wel bepaalde voorwaarden om uw letselschade te claimen. De letselschade-expert kan u helpen om een beroep te doen op dit Waarborgfonds Motorverkeer.

Schadevergoeding claimen: schakel een letselschadejurist in

Wanneer u een schadevergoeding wil claimen voor uw letselschade na een fietsongeval, dan moet u de tegenpartij formeel aansprakelijk stellen. Heeft u al bewijs verzameld of weet u nog niet waar u moet beginnen?

Wij kunnen u waarschijnlijk al snel helpen, onze behandelaren zijn namelijk gespecialiseerd in het realiseren van een letselschadevergoeding na een verkeersongeval. Overigens werken onze juristen uitsluitend voor de benadeelde partij en nooit voor de veroorzakende partij.

Onze letselschade-experts geven u advies over de juridische kansen in uw zaak en daarnaast bespreken we de schadeposten die in aanmerking komen voor een claim.

We beoordelen als eerst uw casus, bij voldoende bewijs versturen wij namens u de formele aansprakelijkstelling richting de aansprakelijke verzekeraar.

Daarnaast onderhandelen we met de schaderegelaar van de tegenpartij over de hoogte van uw claim en vanzelfsprekend mag u van ons verwachten dat wij voor u de maximale schadevergoeding claimen. Wij zijn pas tevreden wanneer u dat ook bent.

Welke schade kunt u vergoed krijgen na een fietsongeval?

We noemde het al eerder op deze pagina: na een ongeluk met de fiets kunt u voor allerlei onverwachte kosten komen te staan. Er zijn twee soorten schadevergoedingen die de omvang van de claim bepalen: de materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding.

Materiële schadevergoeding

De materiële schade na een fietsongeval is de schade die in geld waardeerbaar is. Kenmerkend voor kosten die hieronder vallen, is dat er een ‘factuur’ of reparatienota aan de betreffende schadepost gekoppeld kan worden, denk aan materiële schadeposten zoals:

 • Ziekenhuiskosten;
 • Reparatiekosten van uw fiets;
 • Kosten voor extra medische behandelingen;
 • Kosten van het revalidatietraject;
 • Missen van inkomsten;
 • Reiskosten;
 • Telefoonkosten en portokosten;
 • Juridische kosten voor rechtsbijstand.

Omdat ieder ongeval uniek is en de daaruit voortvloeiende kosten bij letselschade per zaak verschillen, gaat het te ver om alle mogelijke uitgaven te benoemen die in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

Uw letselschadespecialist zorgt dat u alle vergoed wordt door de aansprakelijke wederpartij die schuld heeft aan het fietsongeluk. Naast een vergoeding voor de materiele schade heeft u als slachtoffer recht op een financiële compensatie voor de vaak onzichtbare schade.

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel het smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet op geld waardeerbaar zijn, zoals:

 • Leed;
 • Verdriet;
 • Sociale isolement;
 • Pijn;
 • Gederfde levensvreugde.

Het smartengeldbedrag compenseert nooit de emotionele schade waar een verkeersslachtoffer mee moet leren leven. Het toekennen van een immateriële vergoeding in vorm van smartengeld geeft het slachtoffer een gevoel van rechtvaardigheid en biedt een financieel steuntje in de rug om na het letselongeval, er mentaal weer bovenop te komen.

Wilt u verder lezen over soorten schadevergoeding? Lees dan dit artikel.

Gratis rechtsbijstand

Heeft u als gevolg van een ongeval met de fiets letselschade opgelopen door schuld van een ander, dan heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een belangenbehartiger. Uw recht is namelijk om financieel gecompenseerd te worden voor de schade die u lijdt.

De aansprakelijke partij zal ook de juridische kosten moeten vergoeden voor het inschakelen van een letselschadespecialist die u gedurende het schaderegelingstraject bijstaat om voor u de maximale schadevergoeding te realiseren.

Deze juridische kosten zijn onderdeel van de totale schade, het ongeval weggedacht had u de rechtsbijstand van een letselschadespecialist niet ingeschakeld. Wij dienen onze kosten rechtstreeks in bij de aansprakelijke wederpartij. Dit maakt dat de schadevergoeding ook 100% aan u toekomt.

Berekenen letselschadevergoeding

Wanneer u letselschade wilt claimen, gaan onze experts voor u aan de slag en zullen zij de hoogte van uw letselschadevergoeding berekenen. Het berekenen van een letselschadevergoeding is niet eenvoudig. Onze experts kijken onder andere naar:

 • De aard van uw letselschade;
 • De mate van (geleden) pijn;
 • De ernst van uw letsel;
 • De duur van uw herstel;
 • De aanwezigheid van (blijvende) littekens;
 • De gevolgen van lichamelijke beperkingen op uw leven;
 • Uw leeftijd;
 • De mate van schuld;
 • Jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Laat u kosteloos uw zaak behandelen door een van onze juristen? Samen bekijken we welke schadeposten er in aanmerking komen voor een vergoeding voor uw letselschade, bepalen we de strategie die gevoerd moet worden en brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak.

review letselschade.nl asma

Mr. Kyra Asma is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Wat moet ik doen om een letselschadevergoeding te claimen?

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeluk met de fiets? Juridisch staat u sterk. Onze letselschade-experts zoeken samen met u uit of u recht hebt op een schadevergoeding. We doen er alles aan om te zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft.

De letselschadejurist kijkt niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar toekomstige schade en de kosten die u als gevolg van het ongeval nog verwacht te gaan maken. Ook al is letselschade claimen complex, onze experts leggen in begrijpelijke taal uit wat u kunt verwachten en wat zij van u nodig hebben.

Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Er is altijd een expert bij u in de buurt. Neem direct contact op met een jurist of laat u terugbellen.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Hoe regelt u de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

Als u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Wij kunnen direct beoordelen of de zaak op juridisch vlak, kansrijk is. Mocht u een kansrijke zaak hebben, dan schakelen wij direct een belangenbehartiger voor u in.

Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Heeft u recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heeft u na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die u hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog uw vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat u hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die u hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of u littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op uw leven en uw leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van uw smartengeld berekend worden.

Heeft u recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, u hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die u maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Reparatiekosten van uw fiets
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Fietsers hebben na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Kan een letselschadespecialist helpen na een fietsongeluk?

Het is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een letselschadespecialist u kan bijstaan na een fietsongeluk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het letsel is ontstaan door het toedoen van een ander en dat u de toedracht van het ongeval en de schuld van de wederpartij kunt aantonen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak heeft en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Kunt u schadevergoeding claimen na verkeersongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Het maakt geen verschil of u in uw eigen auto een verkeersongeval hebt gehad of in de auto van uw werkgever. Er zijn twee gevallen wanneer uw werkgever niet aansprakelijk is voor het verkeersongeval, namelijk:

 • Het verkeersongeval is met opzet of door roekeloos gedrag ontstaan
 • U hebt een strafbaar feit gepleegd, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Let wel op: wanneer u een verkeersongeval krijgt buiten werktijd (woon-werkverkeer) is uw werkgever niet aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Uiteraard is dit niet het geval wanneer woon-werkverkeer betaald wordt door uw werkgever.

Wilt u weten waar u recht op hebt? Wij claimen gratis voor u een letselschadevergoeding. Ontvang direct een indicatie van de hoogte van de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.

Krijgt u als inzittende een vergoeding voor uw schade?

Als u als inzittende letselschade hebt opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u bijna altijd één van de partijen aansprakelijk stellen voor uw schade. Aangezien u volledig buiten uw schuld om betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, wordt u ook wel schuldloze derde genoemd. Onze letselschadejuristen behartigen de belangen van schuldloze derden en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de regelend verzekeraar.

Schuldloze derde en regelend verzekeraar

Als schuldloze derde kunt u bepalen wie u aansprakelijk gaat stellen voor de schade die u hebt opgelopen. U kunt de wederpartij aansprakelijk stellen, maar u kunt ook de bestuurder aansprakelijk stellen van de auto waar u in zat. De gekozen partij wordt ook wel de regelend verzekeraar genoemd. De regelend verzekeraar dient uw schade te vergoeden, ongeacht de vraag wie nu daadwerkelijk aansprakelijk is geweest voor het verkeersongeval. De regelend verzekeraar zal het bedrag aan schadevergoeding achteraf claimen bij de aansprakelijke partij.

Het voordeel is dat u als schuldloze derde niet de hele procedure hoeft af te wachten. Verzekeraars kunnen namelijk oneindig lang met elkaar discussiëren over de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als schuldloze derde mag u geen slachtoffer worden van de oneindige discussie tussen de verzekeraars en om deze reden moet de aangesproken partij binnen korte tijd uw schade vergoeden.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button