Letselschade, wat is het?

De materie haarfijn uitgelegd

Letselschade is de financiële schade die u lijdt als gevolg van letsel, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk of bedrijfsongeval. Letsel betekent dat u hierbij gewond bent geraakt. Voor de lichamelijke, geestelijke en materiële schade die u oploopt als gevolg van een letselongeval kunt u vaak een schadevergoeding krijgen. Dit kan alleen als het letsel door de ander veroorzaakt is, oftewel: als de tegenpartij aansprakelijk is.

Letselschade kan beperkt blijven, maar u kunt er ook levenslang last van houden. Dat hangt ervan af hoe ingrijpend het ongeval is waardoor u het letsel heeft opgelopen.

Wat te doen bij letselschade

Als u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u in veel gevallen recht op een financiële vergoeding van de schade. Dit noemen we de schadevergoeding voor uw letsel.

Letselschade bestaat uit alle schade die u als gevolg van het ongeval oploopt. Als financiële compensatie van de ontstane schade kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een schadevergoeding claimen.

Twijfelt u of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten, wij informeren u graag!

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn letselongeval

Er zijn verschillende situaties waarbij je letselschade kan oplopen. Binnen of buiten. Op het werk, in het verkeer of in het openbaar vervoer.
Letselschade komt veel voor in onderstaande situaties:

 • Ongeval in het verkeer, zoals met de motor, auto, fiets of scooter;
 • Mishandeling of zedendelict;
 • Een hondenbeet;
 • Val van een paard of trap van een paard;
 • Een bedrijfsongeval;
 • Een gebrekkig product;
 • Medische misser;
 • In het openbaar vervoer;
 • Door gebreken aan de openbare weg.

De gevolgen na een ongeval kunnen voor het slachtoffer en zijn naaste omgeving ingrijpend zijn. Uw leven is na een letselongeval niet meer hetzelfde, zowel zakelijk als privé. Als u een letselschade-expert in de armen neemt is er financieel vaak wel meer mogelijk dan u nu misschien denkt.

Zij gingen u voor...

Soorten letselschade

Letselschade kan bestaan uit verschillende soorten schadeposten en onvoorziene uitgaven. Denk daarbij aan:

 • Medische kosten;
 • Eigen risico;
 • Kosten fysiotherapeut;
 • Inkomensschade;
 • Extra kosten voor kinderopvang.

Letselschade bestaat uit twee componenten, namelijk de materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

De materiële schade bij letselschade is de schade dat rechtstreeks in een geldbedrag waardeerbaar is, zoals:

 • Ziekenhuiskosten;
 • Verlies van inkomsten (denk ook aan bonussen, onregelmatigheidstoeslag, etc.);
 • Studievertraging;
 • Kosten revalidatie;
 • Reiskosten zoals vervoerskosten naar het ziekenhuis;
 • Kosten voor huishoudelijke taken en tuinonderhoud;
 • Buitengerechtelijke kosten voor bijstand;
 • Het eigen risico van de zorgverzekering.

Immateriële schade

De vergoeding voor immateriële schade wordt ook smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt schade die niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals:

 • Pijn
 • Verdriet
 • Slaapstoornissen
 • Psychische klachten
 • Verminderde levenslust
 • Eenzaamheid door wegvallen sociale contacten

Voorschotbetaling bij letselschade

Direct na het ongeluk en tijdens uw herstel maakt u steeds meer doorlopende kosten (letselschade dus). U moet bijvoorbeeld periodiek een behandeling ondergaan, medicijnen of hulpmiddelen betalen en uw kinderen moeten vaker naar de opvang. Maar het regelen van een schadevergoeding kost tijd, en uw portemonnee kan hier vaak niet op wachten.

Hier is gelukkig een oplossing voor: u kunt een voorschot krijgen op uw definitieve letselschadevergoeding. Dit is automatisch onderdeel van het claimen van uw letselschade. Schakelt u onze juristen in, dan nemen we u hiervoor al het werk uit handen. We zorgen dat we alle schadeposten meenemen, en dat deze zoveel mogelijk deel worden van een voorschotbedrag. De tegenpartij moet het periodieke voorschot voor uw letselschade dan zo snel mogelijk op uw rekening storten.

Heeft u letselschade opgelopen en maakt u als gevolg van het ongeval waar een ander schuldig aan is extra kosten? Laat u terugbellen door een van onze juristen en hoor direct of uw schade in aanmerking komt voor een financiële vergoeding.

Aansprakelijkheid bij letselschade

De aansprakelijkheid vaststellen is belangrijk als u een financiële vergoeding wilt claimen voor de letselschade die u heeft opgelopen. Daarbij wordt onderzocht wie er aansprakelijk is voor het letselongeval en de schade die daaruit is ontstaan.

Zonder aansprakelijke tegenpartij is er namelijk niemand om een schadeclaim bij in te dienen. U heeft dus voldoende bewijs nodig dat hij of zij aansprakelijk is.

Voor een niet-deskundige is dit een lastig traject. U heeft met zaken te maken waar u geen ervaring mee heeft. Tegelijkertijd komen er veel vragen op u af. Wie moet ik aansprakelijk stellen voor mijn letselschade? Waar heb ik recht op na een ongeval? Hoe zorg ik dat alle schade wordt vergoed?

Onze letselschade-experts staan u graag te woord en helpen bij het verhalen van de schade.

Veelgestelde vragen


 • Wat is letselschade?

  Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval, zoals whiplash of bijvoorbeeld een medische fout. Ter compensatie van de geleden schade, kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen. Letselschade kan er voor zorgen dat er kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten van uw huisarts, ziekenhuis, medicijnen en het inschakelen van huishoudelijke hulp of de materiële schade aan kleren, uw fiets of auto. Letselschade bevat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.


 • Waar heeft u recht op bij letselschade?

  U hebt recht op een schadevergoeding voor alle schade die u hebt geleden als gevolg van een ongeval. De schade kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij materiële schade moet u denken aan schade dat in geld uitgedrukt kan worden, zoals: kosten voor huishoudelijke hulp medische kosten verlies aan verdienvermogen kosten voor het aanpassen van de woning. Bij immateriële schade moet u denken aan schade dat niet uitgedrukt kan worden in geld, daarbij kunt u denken aan: Verminderde levensvreugde Verdriet Pijn Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het smartengeld is een onderdeel van uw totale schadevergoeding bij letselschade. De juristen van Letselschade.nl zorgen ervoor dat alle schadecomponenten worden meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding zodat u krijgt waar u recht op hebt als u letselschade hebt opgelopen.


 • Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

  Mocht u letselschade hebben opgelopen door het toedoen van iemand anders, dan zijn er een tal van schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld van zo’n schadepost is het verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt u in sommige gevallen inkomsten mis omdat u niet kan werken. De aansprakelijke wederpartij dient deze kosten te dragen. Andere veelvoorkomende schadeposten zijn: medische kosten; reiskosten; huishoudelijke hulp; zelfwerkzaamheid; studievertraging. Aanpassingen aan de woning Er bestaan nog meer schadeposten waar de wederpartij aansprakelijk voor gehouden kan worden. De letselschadejuristen van Letselschade.nl brengen alle schadekosten voor u in kaart en dienen deze vervolgens in bij de aansprakelijke wederpartij.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button