Voorschotbetalingen bij letselschade

Gepost 28-09-2022, Redactie Letselschade.nl

In deze blog vertellen wij u alles over wanneer u recht heeft op een voorschotbetaling en hoe dat bedrag wordt vastgesteld.

We krijgen vaak de vraag van slachtoffers; hoe zit dit nu met een voorschot bij letselschade? Als je letselschade slachtoffer wordt, maak je hoogstwaarschijnlijk kosten die je niet zou hebben gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden.

U wilt dan natuurlijk niet in de financiële problemen komen. Hoe zijn voorschotten bij letselschade geregeld en waar moet je allemaal rekening mee houden bij voorschotbetalingen? In dit artikel zetten we het uiteen.

Wat is een voorschot bij letselschade?

Simpel gezegd is een voorschot een betaling van een letselschade die al wel is geleden, maar nog niet is vastgesteld. Dit omdat er nog geen sprake is van een medische eindsituatie. Dit is pas zo wanneer u als slachtoffer volledig (restloos) genezen bent, of wanneer door een arts is vastgesteld dat je medische situatie hoogstwaarschijnlijk niet meer verbetert.

Waaruit bestaat een voorschot?

Een voorschot kan bestaan uit een vastgestelde schadepost die je hebt ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij. Maar vaak is dit ook een afgerond bedrag: het zogenaamde ‘voorschot onder algemene titel’. Dit krijg je vaak als:

 • De schadepost nog niet bekend is
 • Nog niet bekend is of de schadepost uiteindelijk opgenomen zal worden in de definitieve schadevergoeding

Het gaat bij een voorschot ook vaak om een vergoeding van smartengeld. Smartengeld is meestal een van de grootste schadeposten. De verzekeraar van de tegenpartij moet vanaf de dag van het ongeluk wettelijke rente betalen. Daarom kiezen verzekeraars er vaak voor om alvast voorschotten aan het letselschadeslachtoffer uit te betalen, omdat dit voor hen uiteindelijk voordeliger is.

Heb ik altijd recht op een voorschot bij letselschade?

Ja. U hebt altijd recht op een voorschotbetaling als u letselschade hebt geleden als gevolg van een ongeluk en hierdoor kosten moet maken. Het recht op een voorschot bij letselschade is één van de onderwerpen die in de Gedragscode Behandeling Letselschade is vastgelegd. Wat zegt die code precies:

U mag financieel gezien geen nadeel ondervinden van de letselschade die u hebt geleden als gevolg van het ongeval. Uw financiële situatie moet dus gelijk blijven met die van voor het ongeval.
‘Benaschotten’ moet voorkomen worden. U mag als slachtoffer geen kosten zelf vooruitbetalen. Deze moeten dus al betaald zijn door de tegenpartij door middel van een voorschot.

Voor welke soorten letselschade kan ik een voorschot krijgen?

Voordat een eindsituatie bereikt is, heeft u altijd te maken met kosten. Al deze kosten komen in principe in aanmerking voor een voorschot. Denk hierbij aan:

 • Een (gedeelte van het) eigen risico van de zorgverzekeraar;
 • Nota’s van een medische behandeling;
 • Reiskosten, bijvoorbeeld ritjes naar het ziekenhuis;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor kinderopvang;
 • Gemiste inkomsten door arbeidsongeschiktheid;
 • Smartengeld.

Om te voorkomen dat je als slachtoffer financieel klem komt te zitten vanwege de bovenstaande kosten, heb je recht op een of meerdere voorschotbetalingen op de uiteindelijk vast te stellen letselschade.

Let op: voorschot gaat van definitief schadebedrag af

Let er wel op dat de voorschotten altijd van uw definitieve schadebedrag afgaan. Een voorbeeld. Stel: u hebt uiteindelijk recht op een definitieve schadevergoeding van € 50.000. Dat klinkt natuurlijk als een mooi bedrag.

Maar: de vaststelling van het bedrag duurde 2 jaar, en u hebt tijdens dit uitgebreide herstelproces in de tussentijd al € 38.000 euro betaald gekregen in voorschotten. Dan krijgt bij vaststelling van de definitieve schadeclaim nog € 12.000 uitgekeerd.

Reken u dus niet al te rijk en stel je hierop in.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Wanneer krijg ik mijn voorschot uitbetaald?

Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade moet u het voorschot voor uw letselschade binnen 14 dagen na aankondiging van de kosten uitbetaald krijgen. Helaas duurt het daadwerkelijk betalen van een voorschot in de praktijk vaak langer.

Vaak moet u als slachtoffer bepaalde kosten of facturen eerst voorschieten, omdat verzekeraars en hun volmachtskantoren moeilijk doen.

Schakel een belangenbehartiger in!

Het is voor belangenbehartigers daarom een flinke klus om ervoor te zorgen dat u op tijd een voorschot krijgt voor je schade. LetselSchade.nl is op dit gebied dé expert. Onze letselschadejuristen hebben vaak jarenlange ervaring aan de verzekeraarskant en weten daarom hoe de hazen lopen bij de tegenpartij.

We leggen de vinger op de zere plek en zorgen we dat we de druk op een effectieve manier opvoeren. Zodat u het voorschot voor uw letselschade zo snel mogelijk uitbetaald krijgt! Neem dus contact op en laat u bijstaan.

Voorschotbetalingen en aansprakelijkheid

Moet bij een voorschotbetaling de aansprakelijkheid al zijn vastgesteld? Dit hoeft niet per se, en verschilt per situatie. Wanneer de verzekeraar van de tegenpartij een voorschot betaalt, is dit vaak een uiting van welwillendheid.

In dat geval gaat het vaak om een afgerond bedrag, zoals eerder genoemd en ‘voorschot onder algemene titel’.

De aansprakelijkheid van de letselschade is al vastgesteld

Is de aansprakelijkheid van de letselschade al wel vastgesteld? Dan is de situatie iets eenduidiger: de tegenpartij is dan verplicht om de voorschotbetaling uit te keren. Een belangenbehartiger (zoals wij) en de verzekeraar maken altijd duidelijke afspraken over de voorschotverlening. Over de hoogte en ook over de frequentie van de uitbetalingen.

Aansprakelijkheid niet vastgesteld; moet ik het voorschot terugbetalen?

Als de aansprakelijkheid niet rondkomt, hoe vervelend het ook is, moet het slachtoffer het al ontvangen voorschot voor de letselschade terugbetalen. Maar: in de praktijk zien we dit zelden tot nooit gebeuren. U hoeft je hier dus geen zorgen om te maken.

Vragen over voorschotbetalingen?

Heeft u vragen over het betalen van een voorschot? Aarzel niet en neem contact met ons op via het onderstaand contactformulier! Wij adviseren je graag én vrijblijvend.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   winkelwagenhond rennend in de natuur Call Now Button