Letselschade door een bedrijfsongeval?

Wij claimen waar u recht op heeft!

Wij claimen waar u recht op hebt!

Loopt u letselschade op onder werktijd? Dan spreken we van een arbeidsongeval of een bedrijfsongeval. In veel gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding van de onverwachte kosten die u als gevolg van het ongeval maakt.

Het is niet eenvoudig om zelfstandig letselschade te berekenen, zeker als u hier geen ervaring mee hebt. U heeft als slachtoffer ook recht op smartengeld. Onze juristen helpen u kosteloos tijdens het juridisch traject en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Neem hieronder contact op met ons landelijk werkend bureau en krijg direct een goed advies.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Meer informatie over mijn ongeval

Zorgplicht werkgever

Smartengeld

Vergoeding

Uitzendkracht

Letselschade door bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval, als werknemer/slachtoffer zit u met de letselschade. Het gaat hierbij niet alleen om het fysieke letsel, u heeft ook te maken met de financiële gevolgen. Dit kan het eigen risico van de zorgverzekering zijn, maar ook andere kosten die niet worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Zoals ziekenhuiskosten en kosten voor de mogelijke revalidatie na het bedrijfsongeval. En wat dacht u van de gemiste inkomsten omdat u (tijdelijk) niet kan werken? Of de emotionele schade zoals pijn, verdriet en angst? Wat is de schade als door het ongeval carrièrekansen zijn weggenomen?

Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval of bedrijfsongeval? Schakel de hulp in van de gespecialiseerde letselschade juristen van LetselSchade.nl. Wij zorgen ervoor dat uw letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval vergoed wordt met de maximaal haalbare schadevergoeding. Alle experts en belangenbehartigers zijn gecertificeerd met het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Letselschade door bedrijfsongeval melden

Heeft u letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan is het zaak om dit altijd zo snel mogelijk te melden. U moet dit in ieder geval melden bij uw werkgever; een interne melding. Dit gaat vaak aan de hand van een ongevallenformulier. U heeft dit formulier nodig als u uw werkgever aansprakelijk stelt voor de geleden letselschade door het bedrijfsongeval. Vraag uw werkgever dus altijd om een kopie van dit document.

Naast een interne melding is het nodig om een melding te doen bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Welzijn). Dit is de instantie die toezicht houdt op de veiligheid van een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsveiligheid en -omstandigheden. Dit is de werkgever verplicht als er bij u sprake is van blijvende letselschade door het bedrijfsongeval. Doet hij dat niet, dan kan hij een boete krijgen.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade na een bedrijfsongeval, als dit bijvoorbeeld te wijten is aan de arbeidsomstandigheden. Gaat het om een machine waar u onvoldoende in getraind was of waar u in een onveilige situatie mee moest werken? Als u letsel oploopt door een machine kunt u een schadevergoeding claimen voor het letsel en de schade waar u mee achterblijft.

Of maakte u een lelijke val van de trap die gevaarlijk glad was zonder waarschuwingsbord?

In deze gevallen kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de ontstane letselschade door het bedrijfsongeval. De werkgever moet vervolgens bewijzen dat hij niet aansprakelijk is en dat u bewust roekeloos handelde op het moment van het bedrijfsongeluk.

Veel werkgevers zijn gelukkig verzekerd voor letselschade onder werknemers. Onze letselschadejuristen en specialisten kunnen je dan kosteloos helpen bij het regelen van de schade.

Wat zijn mijn kansen?

Gelukkig worden de rechten van werknemers goed beschermd en heeft de werkgever een zorgplicht.

Dat betekent dat werkgevers verplicht zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Bij letselschade na een bedrijfsongeval staan slachtoffers juridisch gezien erg sterk.

Heeft u dus letsel opgelopen door een arbeidsongeval? Neem dan contact op met hem team LetselSchade.nl en hoor direct of u mogelijk een schadevergoeding kunt krijgen. Wij verlenen namelijk kosteloos juridische bijstand aan slachtoffers van een bedrijfsongeval als de werkgever aansprakelijk is. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 telefonisch bereikbaar.

Daarbuiten kunt u ook altijd een bedrijfsongeval melden via het contactformulier. Of stuur een bericht via WhatsApp, in alle gevallen nemen we binnen 1 werkdag contact met u op.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval wordt als een ongeval gerekend als het ongeluk op het werk of onder werktijd gebeurd is. In sommige sectoren en branches is de kans op een bedrijfsongeval met letselschade groter dan gemiddeld. Bijvoorbeeld omdat u werkt met machines, steigers en bewegende objecten. Denk hierbij aan sectoren zoals:

 • De bouwsector;
 • Agrarische sector;
 • Horeca;
 • Vervoer en opslag;
 • Industriële sector.

Een werkgever is verplicht om een bedrijfsongeval met ziekenhuisopname, blijvend letsel óf dodelijke afloop, te melden. Dit doet hij of zij bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Het slachtoffer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade door het bedrijfsongeval. Hiermee kunnen wij u helpen. Onze letselschadejuristen helpen direct?bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval en regelen kosteloos een passende schadevergoeding.

Letselschade door een bedrijfsongeval? Claim je schade!

Smartengeld na bedrijfsongeval

U vraagt zich nu misschien af: wat is de hoogte van het smartengeld wanneer u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Het smartengeld bedrag kan bij bedrijfsongevallen net als bij verkeersongevallen erg uiteenlopen.

We geven u een paar voorbeelden van uitkeringen van uiteenlopende bedragen aan smartengeld bij letselschade door een bedrijfsongeval. Deze voorbeelden zijn afkomstig uit de ANWB Smartengeldgids editie 2018 (23e druk).

Letselschade specialisten gebruiken deze gids om aan de hand van eerdere uitspraken vast te stellen hoe hoog uw smartengeld bedrag wordt om uw letselschade door het bedrijfsongeval te vergoeden.

Voorbeelden smartengeld na bedrijfsongeval

Man, tegelzetter (smartengeld: € 570)

Tijdens werkzaamheden in een huis heeft zijn collega, de loodgieter, bij het afsluiten van de waterleiding het luik achter de voordeur open laten staan. Hij is toen op enig moment door het geopende gat gevallen, waarbij hij zijn enkel heeft gebroken en een paar ribben heeft gekneusd.

Man, internationaal vrachtwagenchauffeur (smartengeld: € 16.921)

Tijdens zijn werk van zijn vrachtwagen gevallen (ong. 4 meter). Hierbij kwam hij op zijn rug terecht, ondanks dat hij zijn val met zijn armen probeerde te breken. Gevolg is ernstig arm- en polsletsel en verder nek- en schouderklachten. Hij kan zijn beroep niet meer uitoefenen (80-100% arbeidsongeschikt).

Man, elektricien/onderhoudsmonteur (smartengeld: € 111.368)

Heeft bijna 6 jaar gewerkt als elektricien/onderhoudsmonteur bij een frisdrankenfabrikant. Is tijdens zijn werk intensief blootgesteld geweest aan neurotoxische stoffen, waaronder methanol, verwerkt in de inkt waarmee houdbaarheidsdata op flessen worden gespoten. Verrichtte o.a. onderhoudswerkzaamheden aan inktjet apparaten.

Gevolg: dubbelzijdig piramidaal syndroom (hersenbeschadiging, die onder meer heeft geleid tot loopproblemen/spastische loop) in combinatie met dysarthrie (spraakgebrek). Blijvend en volledig arbeidsongeschikt.

Letselschade behandeling

Hoogte smartengeld bedrijfsongeval loopt erg uiteen

U ziet dat de hoogte van het smartengeld erg uiteenloopt, afhankelijk van de ernst van het opgelopen letsel bij het bedrijfsongeval. Hier zijn ook richtlijnen voor. Natuurlijk zijn dit slechts voorbeelden. In uw geval kan er misschien wel sprake zijn van een hogere of lagere claim, afhankelijk van de omstandigheden. Dit hangt ook af van uw leeftijd en de mate van (permanente) arbeidsongeschiktheid na het bedrijfsongeval. LetselSchade.nl helpt u in alle gevallen graag om een zo hoog mogelijke claim neer te leggen bij de tegenpartij.

Hoogte smartengeld bedrijfsongeval loopt erg uiteen

Als je nu contact opneemt met onze letselschadejuristen, weet je direct of je met jouw arbeidsongeval een letselschadevergoeding kunt claimen. Wij helpen je gratis bij alle stappen van een letselschadeclaim.

Veelgestelde vragen

Kunt u smartengeld claimen na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u kunt claimen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen bij het bedrijfsongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn;
 • Leed;
 • Gederfde levensvreugde;
 • Psychische schade.

Het is moeilijk te bepalen hoe hoog het smartengeld moet zijn. Het gaat namelijk om schade die niet (direct) zichtbaar is en daarom is het moeilijk in een bedrag vast te stellen. Daarom wordt er bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld gekeken naar gerechtelijke uitspraken van voorgaande zaken die met elkaar te vergelijken zijn.

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u smartengeld bedragen claimen tot:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Ontvang direct een indicatie voor de hoogte van het smartengeld voor uw bedrijfsongeval door het contactformulier in te vullen.

Ongeval op het werk, wanneer wordt de inspectie SZW ingeschakeld?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Laat onze belangenbehartigers u bijstaan na een ongeval, neem geheel vrijblijvend contact op en ontvang een onafhankelijk advies.

Wanneer moet u een letselschade advocaat inschakelen?

Het is verstandig om af te vragen of een letselschadeadvocaat nodig is om een schadevergoeding te claimen, letselschadejuristen en registerexperts letselschade kunnen dit namelijk ook voor u realiseren. Het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschade advocaat, is dat een advocaat alle vrijheid heeft om te procederen. Overigens mag een letselschadejurist dat ook, maar alleen bij schadevergoedingen tot € 25.000 kan een letselschadejurist naar de kantonrechter stappen. De experts van Letselschade.nl adviseren wat voor uw letselschadeschadezaak van belang is.

Een gerechtelijke procedure is echter in veel gevallen niet noodzakelijk om een schade te regelen. In 95% van de letselschadezaken komt de zaak in aanmerking voor een minnelijke regeling. Dat houdt in dat de schade door de letselschadejurist namens het slachtoffer, en verzekeraar onderling wordt geregeld.

Letselschade advocaat bij gerechtelijke procedure

Mocht een letselschade advocaat gedurende het letselschadetraject toch nodig blijken te zijn, omdat het niet lukt om er met de verzekeraar uit te komen en we de zaak daarom willen laten beoordelen door een rechter, dan kunnen wij de zaak overdragen aan de bij ons aangesloten letselschade advocaten. Het is raadzaam om u goed in te lezen voordat u een letselschade advocaat of letselschadejurist inschakelt. Het inschakelen van een letselschade advocaat kan u namelijk duur komen te staan, omdat deze kosten voor rekening van het slachtoffer kunnen komen. Onze letselschade juristen gaan daarentegen wel geheel kosteloos voor u aan de slag, omdat deze kosten naast de schadevergoeding, ook worden verhaald op de aansprakelijke wederpartij.

Vraag hier naar de mogelijkheden voor uw zaak.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

De hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval wordt bepaald aan de hand van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan. De letselschade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Voor immateriële schade wordt de vergoeding ook wel smartengeld genoemd.

Factoren die meegenomen worden bij het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • Letselschade bedragen van andere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken
 • Ziekenhuiskosten
 • Reiskosten (parkeergeld, taxi’s etc.)
 • Inkomen wat u mist door het bedrijfsongeval
 • Pijn en verdriet

Aan de hand van de ernst van het letsel kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding van:

 • Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,-
 • Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,-
 • Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-
 • Ernstig letsel vanaf €9.000,- tot €21.000,-
 • Zwaar letsel vanaf €21.000,- tot €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel vanaf €43.000,- tot €76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf €76.000,-

Let op: deze bedragen dienen alleen als leidraad en zijn niet bepalend.

Wilt u direct een indicatie ontvangen van de hoogte van uw letselschadevergoeding? Vertel ons uw verhaal, dan laten wij binnen 1 werkdag weten waar u recht op hebt.

Wat moet u als werknemer doen na een bedrijfsongeval?

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt voor juridische hulp. Wij gaan dan voor u aan de slag om een passende letselschadevergoeding te claimen. Wij regelen de aansprakelijkstelling, bepalen wat de hoogst mogelijke schadevergoeding is, dienen de schadeclaim in bij de verzekeraar van uw werkgever en zorgen voor alle administratieve taken. Wij ontzorgen u volledig, zodat u zich kunt richten op het herstel.

Vertel uw verhaal aan ons, dan gaan wij voor u aan de slag om de hoogst mogelijk schadevergoeding te claimen.

Welke schade kunt u claimen na een letselschade-ongeval?

Als compensatie van uw geleden schade bij een aanrijding als automobilist, voetganger of fietser kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding, zoals schade aan uw vervoersmiddel als gevolg van de aanrijding, ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. Hieronder staan voorbeelden van materiële schade en immateriële schade.

Materiële schadevergoeding

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals:

 • inkomensschade
 • ziekenhuiskosten
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • reiskosten
 • telefoonkosten en portokosten
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
Welke schade wordt vergoed na een verkeersongeval?

Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op schadevergoeding wanneer u als gevolg van een verkeersongeval letsel hebt opgelopen. Als gevolg van het letsel dat u hebt opgelopen maakt u vaak veel kosten. Een belangenbehartiger kan helpen om de totale schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Waar bestaat deze schade uit?

Bij schade wordt onderscheid gemaakt in materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan uitgedrukt worden in geld. Zo moet u wellicht na het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis. Deze kosten vallen in sommige gevallen onder uw verplichte eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u door het letsel niet meer kunt werken, waardoor u inkomsten misloopt. Ook dit zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Daarnaast kunt u als gevolg van een verkeersongeval ook immateriële schade oplopen. Immateriële schade kan niet uitgedrukt worden in geld. Immateriële schade is de schade die u lijdt als gevolg van verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde na een verkeersongeval. Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op smartengeld voor de geleden immateriële schade. De aansprakelijke wederpartij dient zowel de materiële schade als de immateriële schade te vergoeden.

Welke verzekeringen spelen een rol bij letselschade?

Bij verkeersongevallen is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van kracht. Deze wet bepaalt dat alle motorvoertuigen een verplichte verzekering moeten afsluiten als zij deelnemen aan het verkeer. Mocht u betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en hebt u door het ongeval letselschade opgelopen, dan is het dus de WA-verzekeraar van de tegenpartij die uw schade dient te vergoeden.

Mocht u letselschade hebben opgelopen als gevolg van een eenzijdig verkeersongeval, dan wordt de schade niet vergoed door de WA-verzekeraar. In dat geval zult u een schadeverzekering inzittenden (SVI) moeten hebben afgesloten om uw eigen schade vergoed te krijgen. Zowel bij het claimen van een schadevergoeding via de WA-verzekering of via de SVI-verzekering kunnen wij in de meeste gevallen u kosteloos bijstaan. Neem contact met een van onze letselschadejuristen op en wij beoordelen direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button