Lees hieronder waaraan jouw claim moet voldoen!

Letsel en schade
bij medische misser

Medische fouten zijn niet altijd makkelijk te bewijzen. Wanneer het gewenste resultaat van een behandeling niet hetgeen is wat de patiënt verwacht of de medische toestand van de patiënt is zelfs verslechterd, dan betekent dit niet direct dat er een medische fout is gemaakt.

Er kunnen namelijk medische complicaties optreden. Dit kunnen onverwachte problemen zijn tijdens deze behandeling. Deze complicaties kunnen ontstaan zonder het toedoen van een arts. Een medische behandeling is niet risicoloos.

Toch vallen er jaarlijks meer doden te betreuren ten gevolge van medische fouten dan doden in het verkeer! Het is dan ook aan te bevelen om, in geval u het vermoeden heeft dat de behandelend arts of het ziekenhuis een fout heeft gemaakt, een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling. Pas als deze klacht gegrond verklaard is, kunt u wellicht aanspraak maken op een letselschade vergoeding. 

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Kosten voor verrichten
haalbaarheidsonderzoek

Dit traject kost helaas geld, omdat de kosten van ons en de ingeschakelde medisch adviseur vooralsnog niet verhaalbaar zijn op een aansprakelijke arts of diens verzekeraar. U dient dit derhalve in eerste instantie dus zelf te betalen. Indien wij in beginsel ook een verwijtbaar handelen aan de zijde van de arts inschatten, is het mogelijk om uw letselschadezaak in behandeling te nemen en een medische haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten tegen een bedrag van € 1.250,00.

Afhankelijk van de omvang van het medisch dossier, kan dit meer bedragen.
U wordt hier vooraf over geïnformeerd.

aanrijding met fietser letselschade

Inspanningsverplichting arts

Naar Nederlands recht zal een arts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor ontstane schade als de arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat wil zeggen dat hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder de zelfde omstandigheden verwacht mag worden. De arts is dus verplicht om zich zoveel mogelijk in te spannen om tot een goede medische behandeling te komen. De arts heeft zodoende geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting.

Om het aansprakelijkheidsvraagstuk juist te beoordelen, zal moeten worden geoordeeld op basis van de informatie die op het moment van de behandeling voor handen was, zonder dat daarbij latere kennis over het beloop wordt betrokken. Indien bij een behandeling een onbedoelde bijwerking optreedt, is de arts daarvoor alleen aansprakelijk als deze te wijten is aan zijn onzorgvuldig handelen. Een onbedoelde bijwerking die niet te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de arts, wordt ook wel een complicatie genoemd.

Beoordeling medische fout door specialist

De aansprakelijkheid dient te worden aangenomen indien een arts allereerst verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en voorts wanneer daardoor (letsel)schade is ontstaan. In beginsel zal eventueel een medisch foutief handelen beoordeeld dienen te worden door een medisch specialist. Aangezien wij letselschadejuristen zijn en geen medisch specialisten, zullen wij een onafhankelijk medisch advies bureau moeten inschakelen. Wij werken samen met MediForensis Medisch Adviseurs.

aanrijding met fietser letselschade

Klachtencommissie

Om kosten te besparen adviseren wij om altijd eerst een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris/commissie van de desbetreffende zorginstelling. Deze dienen de klacht kosteloos in behandeling te nemen en zij zullen de klacht uitgebreid onderzoeken. Tevens zullen zij een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht. Mocht hier uitkomen dat uw klacht gegrond is, dan kunt zich tot ons wenden waarna wij kunnen beoordelen of en onder welke voorwaarden wij de zaak in behandeling kunnen nemen.

letselschade specialist Tores

Meld je schade binnen 1 minuut

We kunnen je binnen 1 minuut vertellen of je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven je gratis advies en helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor op het opgelopen letsel.

aanrijding met fietser letselschade

Wanneer kunt u letselschade.nl inschakelen in geval van een medische fout

 • Je klacht is reeds ingediend bij de  klachtencommissie van de betreffende zorginstelling

 • Je klacht is door deze commissie gegrond verklaard

 • De medische fout is minder dan 5 jaar geleden gemaakt

 • Je bent bereid om de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek te betalen. Deze bedragen € 1250

Als je aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet kan je contact opnemen met een van onze letselschade specialisten.

Indien jouw zaak niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden dan kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Meld je schade in 1 minuut!

0880 112 130

Je kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen. Tijdens kantooruren kun je binnen een uur een reactie verwachten en weet je direct waar je recht op hebt, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

 • Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding
 • Gratis hulp en advies
 • Altijd bij je in de buurt
 • Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button