Smartengeld berekenen

Als u letselschade heeft opgelopen als gevolg van de acties of nalatigheid van een ander, is het belangrijk te weten dat u vaak recht heeft op een vergoeding voor deze schade. Letselschadevergoeding is een breed begrip dat verschillende vormen van compensatie omvat, waaronder smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, leed en emotionele schade die u door het ongeval heeft ervaren. De exacte manier waarop smartengeld wordt berekend, kan complex zijn en hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de impact op uw dagelijks leven en de duur van uw herstel.

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde beschrijving van het berekenen van smartengeld, bijvoorbeeld over hoe deze vergoeding wordt vastgesteld en waar u mogelijk recht op heeft. Of het nu gaat om vergoeding voor medische kosten, inkomensverlies, of hulp in het huishouden, het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over uw rechten en de mogelijkheden voor compensatie.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vorm van financiële compensatie die wordt toegekend aan personen die immateriële schade hebben geleden als gevolg van een ongeval of andere gebeurtenis waarbij zij letsel hebben opgelopen. Deze immateriële schade omvat niet-economische verliezen zoals pijn, leed, emotionele stress, en verlies van levensvreugde. Smartengeld is niet bedoeld om materiële schade of financieel verlies te vergoeden, maar om erkenning en compensatie te bieden voor het niet-stoffelijke leed dat iemand heeft ervaren.

Dit wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstelproces, en de invloed van het letsel op de levenskwaliteit van het slachtoffer. Het concept van smartengeld is gebaseerd op het principe van rechtvaardigheid en erkenning.

In de Nederlandse rechtspraak wordt smartengeld beschouwd als een essentieel onderdeel van de totale schadevergoeding die aan slachtoffers van letselschade wordt toegekend. Smartengeld berekenen is een complex proces en wordt vaak gedaan door experts of via juridische procedures. De toekenning en hoogte van smartengeld zijn altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke individuele zaak.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

U heeft op smartengeld wanneer u letsel heeft opgelopen na een ongeval, mishandeling of andere situatie door toedoen van een ander. Dit omvat fysieke of emotionele schade die uw levenskwaliteit beïnvloedt. Voorbeelden van fysieke of emotionele schade zijn pijn, angst, en verlies van levensvreugde. De toekenning hangt af van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Wij lichten hieronder een aantal situaties toe waarbij u recht heeft op smartengeld.

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval (of arbeidsongeval) is een incident dat plaatsvindt tijdens het werk of tijdens werkgerelateerde activiteiten, wat resulteert in lichamelijk of psychisch letsel. Bedrijfsongevallen komen vaker voor dan men vaak denkt en kunnen diverse vormen aannemen. De variëteit van deze ongevallen is breed, afhankelijk van de aard van het werk en de werkomgeving. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij u recht heeft op smartengeld na een arbeidsongeval:

 • Vallen van hoogte, zoals van een bouwsteiger, wat vaak voorkomt in de bouwsector.
 • Ongevallen in fabrieken, bijvoorbeeld door onveilige interacties met machines.
 • In magazijnen kan men gewond raken door aanrijdingen met voertuigen zoals heftrucks.
 • In de horeca kunnen werknemers zichzelf verwonden met botte messen of ander keukengerei.
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Verkeersongevallen tijdens zakelijk gebruik van een voertuig, zoals een lease-auto.

Verkeersongeval

Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeluk, kan dit leiden tot fysieke verwondingen, schade aan uw eigendommen en psychische trauma’s. In dergelijke situaties heeft u mogelijk recht op smartengeld. Smartengeld na een verkeersongeval is bedoeld om de niet-financiële schade te compenseren die u heeft geleden door het ongeval.

Er zijn verschillende soorten verkeersongevallen waarbij u mogelijk aanspraak kunt maken op smartengeld:

 • Smartengeld na een auto-ongeluk: Als u letsel oploopt als gevolg van een botsing of een ander type auto-ongeluk, kunt u in aanmerking komen voor smartengeld.
 • Smartengeld na een fietsongeluk: Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer en letselschade na een fietsongeluk kan recht geven op een smartengeldvergoeding.
 • Smartengeld na aanrijding als voetganger: Als voetganger aangereden worden kan ernstige gevolgen hebben, waarvoor smartengeld een vorm van compensatie biedt.

Smartengeld na een motorongeluk: Motorrijders lopen bij ongevallen vaak ernstige letselschade op, waardoor smartengeld een belangrijke rol speelt in de compensatie.

Whiplash

Whiplash is een nekletsel dat vaak voorkomt bij verkeersongevallen, met name bij aanrijdingen van achteren. Dit letsel ontstaat door een plotselinge, hevige beweging van het hoofd. De impact van een whiplash kan variëren van milde nekpijn tot ernstige, langdurige klachten, waaronder hoofdpijn, duizeligheid, en beperkingen in de nekbeweging. 

Smartengeld bij whiplash is een vorm van compensatie voor degenen die lijden onder de gevolgen van dit soort letsel. Het proces van het claimen van smartengeld voor whiplash kan complex zijn, omdat de symptomen soms niet direct zichtbaar zijn. Enkele voorbeelden van situaties waarin u recht heeft op smartengeld bij whiplash zijn:

 • Als u van achteren wordt aangereden in uw auto (kop-staartbotsing) en daarbij een whiplash oploopt.
 • Wanneer u als fietser of voetganger door een voertuig wordt aangereden en een whiplash letsel oploopt.
 • Bij sportongevallen, zoals bij contactsporten, waarbij een hevige impact op het hoofd of de nek een whiplash veroorzaakt.
 • In het geval van arbeidsongevallen waarbij u bijvoorbeeld door een vallend voorwerp op het hoofd wordt geraakt en daardoor een whiplash oploopt.
review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Hoe wordt smartengeld berekend?

Smartengeld berekenen en de hoogte hiervan bepalen is niet eenvoudig. In tegenstelling tot materiële schade, zoals de kosten voor het repareren van een fiets of het vervangen van een telefoon, is immateriële schade moeilijk in geld uit te drukken. De waarde van een nieuwe telefoon of de reparatiekosten van een fiets zijn immers concreet en eenvoudig vast te stellen. Bij smartengeld ligt dit anders. 

Bij het berekenen van smartengeld spelen diverse factoren een rol. Deze factoren bepalen mede de hoogte van de schadevergoeding. Voorbeelden van factoren die meewegen bij het berekenen van smartengeld zijn:

 • De aard en ernst van het letsel: Hierbij wordt gekeken naar het soort letsel dat u heeft opgelopen en hoe ernstig dit letsel is.
 • Het herstelproces: Hoe lang het herstel duurt en of er sprake is van volledig herstel, beïnvloedt de hoogte van het smartengeld.
 • De geleden pijn en het ongemak: Dit omvat zowel de fysieke pijn als het psychische ongemak dat het slachtoffer heeft ervaren.
 • Eventuele blijvende littekens of lichamelijke beperkingen: Langdurige of permanente gevolgen van het ongeluk hebben een significant effect op de hoogte van het smartengeld.
 • De mate van schuld van de veroorzaker: De omstandigheden van het ongeval en de mate van schuld van de tegenpartij spelen een rol bij het bepalen van de vergoeding.

 

Smartengeld berekenen vereist een grondige evaluatie van al deze aspecten. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van jurisprudentie en richtlijnen die zijn opgesteld door de rechtspraak en letselschade-experts. Elke situatie is uniek en vereist een individuele benadering om tot een rechtvaardige compensatie te komen. Het inschakelen van een letselschadespecialist kan cruciaal zijn om een adequate schadevergoeding te berekenen en te claimen.

Kan ik zelf smartengeld berekenen?

Zelf smartengeld berekenen, kan dat? Online vindt u diverse tools, zoals een smartengeldcalculator, waarmee u de hoogte van smartengeld zou kunnen berekenen. Of dat bedrag klopt, hangt helemaal af van wat u zelf invult. 

De experts van Letselschade.nl zijn gespecialiseerd in het berekenen van alle vormen van letselschadevergoeding – óók smartengeld. Zij maken daarbij onder andere gebruik van het Smartengeldboek van de ANWB. Dit boek bevat een verzameling uitspraken van rechters, per letselsoort. 

Kunt u dit boek zelf inzien? Jazeker! Maar, zo adviseert de ANWB: “Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.” (Bron). Wij helpen u graag om uw smartengeld te berekenen.

Smartengeld berekenen bij een medische eindsituatie

Smartengeld berekenen kan een langdurig proces zijn, omdat het essentieel is om een medische eindsituatie af te wachten. Een medische eindsituatie treedt op wanneer uw letsel volledig is genezen of wanneer er vastgesteld is dat er geen verdere verbetering in uw situatie te verwachten is. Dit is belangrijk omdat de omvang van de immateriële schade, zoals pijn, leed, en psychische impact, pas volledig kan worden beoordeeld als de langetermijneffecten van het letsel duidelijk zijn.

Het wachten op deze medische eindsituatie zorgt ervoor dat alle aspecten van uw letsel in overweging worden genomen bij het berekenen van het smartengeld. Dit omvat niet alleen de directe gevolgen van het letsel, maar ook de langdurige effecten op uw dagelijks leven, werk, en persoonlijke welzijn.

Het is daarom van groot belang dat alle relevante medische informatie en documentatie zorgvuldig wordt verzameld en beoordeeld. Het inschakelen van een deskundige letselschadeadvocaat kan hierbij helpen, om ervoor te zorgen dat uw recht op een passende schadevergoeding volledig wordt erkend en uitgeoefend.

Zij gingen u voor…

Hoeveel smartengeld kan ik verwachten?

De hoogte van smartengeld hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard en ernst van uw letsel en eerdere rechtelijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Het proces van het vaststellen van de hoogte van smartengeld verschilt significant van dat in andere landen, zoals de Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten zijn er gevallen bekend waarbij slachtoffers miljoenen dollars aan smartengeld ontvangen. Dit komt mede door het Amerikaanse rechtsstelsel, waarin rechters de mogelijkheid hebben om naast compensatie voor daadwerkelijk geleden schade ook civielrechtelijke boetes toe te kennen. Deze schadevergoedingen zijn bedoeld als straf voor de veroorzaker van de schade en als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen.

In Nederland ligt de situatie anders. Het Nederlandse rechtssysteem kent geen punitieve schadevergoedingen. Hier focust men zich vooral op het compenseren van daadwerkelijk geleden schade. Op dit moment is in Nederland het hoogst uitgekeerde bedrag aan smartengeld € 350.000. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht moest dit betalen wegens een medische misser. Dit soort bedragen vormen echter een uitzondering.

De hoogte van smartengeld in Nederlandse zaken wordt voornamelijk bepaald door de aard van het letsel, de duur en intensiteit van het lijden, de invloed op het dagelijks leven van het slachtoffer, en de mate van blijvende beperkingen of littekens. Deze beoordeling vereist een zorgvuldige overweging van alle relevante factoren en omstandigheden, vaak met hulp van juridische en medische experts.

Voorbeelden waarbij u smartengeld ontvangt

Hieronder vindt u 3 recente voorbeelden waarbij smartengeld is betaald aan het slachtoffer en waarbij Letselschade.nl het slachtoffer bijstond. Het ging in deze gevallen om verkeersongevallen.

Voorbeeld 1: Kop-staart botsing

Voorbeeld 1: Kop-staart botsing

 • Man 23 jaar | Leerling technisch monteur | Whiplash
 • Smartengeldbedrag € 4.091,-

Meneer raakte met zijn auto betrokken bij een kop-staartbotsing. Hij werd van achteren aangereden door een andere personenauto. Als gevolg daarvan heeft hij een postwhiplashsyndroom met een lichte beperking bij extensie van zijn nek. F.i. wordt gesteld op 2%.

Voorbeeld 2: Aanrijding als voetganger

 • Vrouw 81 jaar | Oogletsel
 • Smartengeldbedrag € 34.222,-

Mevrouw werd op het zebrapad aangereden door een automobilist. Het gevolg was een gebroken linkerkuitbeen en linkerelleboog. Het kuitbeen is volledig genezen, mevrouw hield in geval van haar elleboog 18% functieverlies. Sinds het ongeval heeft ze pijn in haar knieën. Een paar dagen na het ongeluk werd oogletsel geconstateerd waardoor ze minder goed kon zien dan voor het ongeluk.

Voorbeeld 3: Eenzijdig verkeersongeval met Schadeverzekering voor Inzittenden

 • Man 50 jaar | Leidinggevende | Schouder-, borstkas- en wervelkolomletsel
 • Smartengeldbedrag € 12.100,-

Meneer kreeg met zijn leaseauto een eenzijdig verkeersongeval. Tijdens het autorijden verloor hij kort het bewustzijn waardoor hij met hoge snelheid van de snelweg raakte en met zijn auto (uiteindelijk) over de kop sloeg. Hij liep daarbij rugletsel op en hield rugklachten na het ongeluk. De verzekeraar voor de schadeverzekering inzittenden/werkgeversaansprakelijkheid bestuurders van motorrijtuigenverzekering moet uiteindelijk € 12.100 smartengeld betalen.

Bent u benieuwd naar nog meer voorbeelden? Bekijk dan de pagina van praktijkvoorbeelden van smartengeld bedragen.

Wij helpen u bij de berekening van uw schadevergoeding

Onze letselschadespecialisten hebben veel ervaring met het berekenen van smartengeld. Voor het berekenen van smartengeld maken zij bijvoorbeeld gebruik van het smartengeldboek en actuele uitspraken van rechters in vergelijkbare letselschadezaken. 

Daarnaast zijn de verregaande kennis, jarenlange ervaring en de persoonlijke onderhandelingsvaardigheden van uw persoonlijke belangenbehartiger, medebepalend voor het berekenen van smartengeld. Onze experts weten wat er mogelijk en haalbaar is – en wat niet. Dit bespreken zij met u. 

Hoe lang een zaak duurt, hangt af van het type zaak. Hoe complexer, hoe langer het kan duren. Bij een letselschadezaak heeft u niet alleen te maken met uw belangenbehartiger, maar ook met de (verzekeraar van de) wederpartij. Dit heeft allemaal invloed op de duur van uw letselschadezaak. Eén ding is zeker: de experts van Letselschade.nl zetten zich ervoor in om voor u de meest rechtvaardige schadevergoeding te regelen.

Veelgestelde vragen


 • Wat is de hoogte van het smartengeldbedrag na een verkeersongeval?

  Het berekenen en vaststellen van de hoogte van het smartengeldbedrag hangt samen met het soort letsel dat u heeft opgelopen, de persoonlijke omstandigheden en eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. Zonder inhoudelijke kennis van de zaak is het voor een letselschadespecialist onmogelijk om op voorhand exact aan te geven wat de hoogte is van het smartengeldbedrag waar u mogelijk recht op heeft. Het berekenen van de hoogte en de uiteindelijke realisatie van smartengeld vraagt om juridische kennis en bekwame onderhandelingsvaardigheden van een letselschadespecialist.


 • Hoe wordt letselschade berekend?

  Het berekenen van de hoogte van uw letselschadevergoeding is lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Zo wordt de immateriële schade en materiële schade meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding. Bij het berekenen van uw letselschadevergoeding wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van een letselschadeslachtoffer.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Wanneer wordt een letselschadevergoeding uitgekeerd?

  Een letselschadevergoeding wordt pas uitbetaald als de zaak is afgewikkeld. Het afwikkelen van de zaak kan enige tijd duren. Gedurende het letselschadetraject kan een verzekeraar om deze reden wel alvast een voorschot uitkeren om u financieel te ondersteunen voor de kosten die u hebt gemaakt na een ongeval. De letselschadejuristen verlenen kosteloos juridische bijstand bij het regelen van een letselschadevergoeding.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button