Benieuwd naar hoogte smartengeld?

Gebruik de calculator.

Het berekenen van smartengeld bedragen is niet eenvoudig. Smartengeld is een vergoeding van uw immateriële, niet (direct) zichtbare schade of niet concreet op geld waardeerbare schade als gevolg van bijvoorbeeld een fietsongeval, aanrijding met een auto waarbij u whiplash letsel oploopt of een mishandeling. Doordat leed, pijn en psychische schade moeilijk in geld zijn te waarderen, is het vaak moeilijk om de juiste hoogte van smartengeld te berekenen.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Onderstaande factoren kunnen van belang bij het berekenen van smartengeld en het vaststellen van smartengeld bedragen:

  • aard van uw letselschade
  • ernst van uw letsel
  • (geleden) pijn
  • aanwezigheid van (blijvende) littekens
  • lichamelijke beperkingen
  • mate van schuld bij de veroorzaker van uw letselschade

Berekenen hoogte van smartengeld

Smartengeld berekenen kan een langdurig proces zijn aangezien bij een medische eindsituatie de hoogte van het smartengeld bedrag pas wordt berekend. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer uw letsel is genezen of wanneer er geen verbetering van uw letsel mogelijk is. Bij het berekenen van smartengeld wordt door letselschade advocaat vaak gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken.

Voorbeelden van smartengeld bedragen

Op de pagina letselschade bedragen voorbeelden staan diverse voorbeelden van smartengeld bedragen die worden toegekend in letselschadezaken op basis van de ernst van letsels. Het berekenen van smartengeld wordt op basis van de ernst van het letsel gedaan.

Neem voor advies over het berekenen van smartengeld contact op met onze letselschade specialisten. Zij nemen u de zorg uit handen en regelen voor u de aansprakelijkstelling en letselschadeclaim.

Call Now Button