Letselschade door motorongeluk?

Wij claimen waar u recht op hebt!

Aangereden op de motor

Een aanrijding met een motor komt met regelmaat voor. Als motorrijder wordt u vaker over het hoofd gezien door automobilisten.

Ook bent u extra kwetsbaar door geringe bescherming. De kans op letsel door een motorongeluk is dan ook erg groot. Voorbeelden van situaties zijn:

 • Aanrijding met een tegenligger in een bocht bij het inhalen;
 • Botsing met een auto in de file.

Is het motorongeluk duidelijk niet uw schuld en heeft de veroorzaker van het ongeluk een verkeersovertreding begaan? Dan kunt u uw letselschade bij de tegenpartij claimen. Doe dit kosteloos met behulp van een letselschadespecialist, dan krijgt u waar u recht op heeft!

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade na een motorongeluk

Wij gaan claimen waar u recht op heeft zonder dat het u iets kost. Daar kunt u zeker van zijn als een ander aansprakelijk is voor de letselschade na een motorongeluk. Ga dit niet zelf regelen, u weet niet of u de juiste schadevergoeding krijgt voorgehouden.

Een letselschade door een motorongeval heeft vaak heftige gevolgen: zowel lichamelijk als emotioneel en financieel. Om te zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt voor zowel uw lichamelijke als uw psychische letsel, kunt u onze hulp inschakelen.

Dit team van letselschadejuristen en experts heeft veel ervaring met verkeersongelukken. Neem je contact op met onze letselschadespecialisten, dan kunnen we vrijwel direct een inschatting maken van uw kansen en de hoogte van uw smartengeld.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Motorongeluk en aansprakelijkheid

Als motorrijder wordt u niet gezien als een zwakke verkeersdeelnemer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fietsers. U heeft dus bij een motorongeluk dezelfde bewijslast als een automobilist: u moet actief bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk was voor het ongeluk. Daarbij moet u ook kunnen aantonen dat u niet verantwoordelijk was het ongeval. Het is daarom belangrijk om direct de aansprakelijkheid van het ongeval vast te stellen.

Enkele voorbeelden van bewijsmateriaal:

 • Schadeformulier: dit is verplicht;
 • Een brief waarin u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw letsel;
 • Verklaringen van betrokkenen en getuigen;
 • Politierapporten (als dit van toepassing is);
 • Foto’s of video’s van getuigen, camerabeelden etc.

Heeft u niet al deze bewijsmiddelen beschikbaar? Schakel de hulp in van onze professionele letselschade-experts. Wij helpen u om aan de juiste bewijsstukken te komen en daarmee de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Neem contact op en we laten u direct weten wat we voor u kunnen betekenen!

Onze specialisten zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Claim uw letselschade na een motorongeluk

Is de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade die is ontstaan na het motorongeluk? Naast een schadevergoeding kunt u ook smartengeld claimen. De hoogte van het smartengeldbedrag is bij ieder ongeval anders. De hoogte van het smartengeld na motorongeval is onder afhankelijk van:

 • Het type letsel;
 • Tijdsduur van het herstel;
 • Hoeveelheid geleden pijn (houd hiervoor een logboek bij!);
 • Blijvend letsel of littekens;
 • Mate van arbeidsongeschiktheid en het leed dat hierbij komt kijken;
 • Uw leeftijd (i.v.m. duur van blijvende klachten).

Onze juristen helpen om de schadevergoeding, inclusief het smartengeld, te claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Neem telefonisch contact op met één van onze letselschade specialisten. We koppelen de best passende belangenbehartiger aan uw zaak en claimen zo voor u de maximale schadevergoeding én smartengeld. Bel ons of claim uw letselschadevergoeding online.

Eenzijdig ongeluk met de motor

Een eenzijdig ongeluk met de motor komt regelmatig voor. U heeft net een nieuwe achterband en u slipt uit de bocht. U raakt de macht over het stuur kwijt en u botst tegen de vangrail, of u komt in een greppel of sloot terecht.

Allemaal mogelijke situaties bij een eenzijdig ongeluk met de motor. Reed u ook nog eens met hoge snelheid, dan is het letsel dat u oploopt vaak zeer ernstig.

Eenzijdig ongeluk, waar heeft u recht op?

De letselschade van een eenzijdig motorongeluk kunt u gelukkig claimen bij uw verzekeraar. U moet dan wel een aanvullende verzekering op uw motor hebben afgesloten. Zorg voor een goede ongevallenverzekering én schadeverzekering voor opzittenden (SVO), zodat u niet in de financiële problemen komt in zo’n geval. De opzittendenverzekering is extra belangrijk als de bijrijder op uw motor letselschade heeft.

Was er sprake van een slecht wegdek, dat in uw ogen het ongeval heeft veroorzaakt?

Dan kunt u in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor uw eenzijdige motorongeval.

Onze juristen geven direct advies en kunnen mogelijk helpen bij het regelen van de maximale schadevergoeding na een eenzijdig motorongeval.

Veelgestelde vragen over letselschade bij een motorongeval

Tegenpartij is weggereden, hoe de aansprakelijkstelling regelen?

Als u bent aangereden door een motorvoertuig en de bestuurder rijdt door voordat de gegevens zijn genoteerd, dan is dat erg vervelend. Toch hoeft dat niet te betekenen dat u met lege handen blijft staan. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt namelijk schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander voertuig dat is doorgereden en waarvan de identiteit niet te achterhalen is of als de tegenpartij onverzekerd was ten tijde van het ongeval.

Advies bij letselschade zonder dader

U zult als slachtoffer eerst zelf moet proberen om de identiteit te achterhalen voordat u een beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan door beeldmateriaal en foto’s te verzamelen van de situatie. Ook kunt u een advertentie plaatsen waarbij u getuigen oproept. Daarnaast moet u binnen 14 dagen aangifte doen bij de politie waarbij u tenminste twee personen nodig hebt die het voorval hebben zien gebeuren en op papier willen verklaren wat zij exact hebben gezien. Als het niet lukt om de identiteit van de dader te achterhalen dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen risico Waarborgfonds Motorverkeer

Let er wel op dat een wettelijk eigen risico geldt van € 250,-. U kunt dus geen beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als de schade lager is dan € 250,-.

Neem contact op met een van onze letselschadejuristen en wij beoordelen direct of we een aanspraak kunnen maken op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wanneer wordt een letselschadevergoeding uitgekeerd?

Een letselschadevergoeding wordt pas uitbetaald als de zaak is afgewikkeld. Het afwikkelen van de zaak kan enige tijd duren. Gedurende het letselschadetraject kan een verzekeraar om deze reden wel alvast een voorschot uitkeren om u financieel te ondersteunen voor de kosten die u hebt gemaakt na een ongeval. Onze letselschadejuristen verlenen u kosteloos juridische bijstand bij het regelen van uw letselschadevergoeding.

Wat kunt u zelf doen bij een verkeersongeval?

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en u hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding.  Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt.

Schadeaangifteformulier

Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat u daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag.

Informeer de (huis)arts

Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te tonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag.

Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport.

Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.

Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

Mocht u letselschade hebben opgelopen door het toedoen van iemand anders, dan zijn er een tal van schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld van zo’n schadepost is het verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt u in sommige gevallen inkomsten mis omdat u niet kan werken. De aansprakelijke wederpartij dient deze kosten te dragen.

Andere veelvoorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Zelfwerkzaamheid
 • Studievertraging
 • Aanpassingen aan de woning

Er bestaan nog meer schadeposten waar de wederpartij aansprakelijk voor gehouden kan worden. De letselschadejuristen van Letselschade.nl brengen alle schadekosten voor u in kaart en dienen deze vervolgens in bij de aansprakelijke wederpartij.

Wie betaalt de hulp van een belangenbehartiger?

De aansprakelijke wederpartij is op grond van de wet verplicht om de kosten voor het verlenen van juridische bijstand te betalen. De letselschadejurist van Letselschade.nl dient de nota in bij de aansprakelijke wederpartij, waardoor wij kosteloos voor u aan de slag kunnen.

Let op dat sommige letselschade advocaten vragen om een bepaald percentage van uw schadevergoeding af te dragen. Dit honorarium kan nadelig zijn voor een letselschadeslachtoffer, omdat het percentage achteraf wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding. Bij ons is het inschakelen van een belangenbehartiger geheel kosteloos voor het slachtoffer.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button