Letselschade door motorongeluk?

Wij claimen waar u recht op hebt!

Aangereden op de motor

Een aanrijding in het verkeer met een motor komt met regelmaat voor. Als motorrijder wordt u vaker over het hoofd gezien door automobilisten.

Ook bent u extra kwetsbaar door geringe bescherming. De kans op letsel door een motorongeluk is dan ook erg groot. Voorbeelden van situaties zijn:

Is het motorongeluk duidelijk niet uw schuld en heeft de veroorzaker van het ongeluk een verkeersovertreding begaan? Dan kunt u uw letselschade bij de tegenpartij claimen. Doe dit kosteloos met behulp van een letselschadespecialist, dan krijgt u waar u recht op heeft!

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Zij gingen u voor...

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade na een motorongeluk

Wij gaan claimen waar u recht op heeft zonder dat het u iets kost. Daar kunt u zeker van zijn als een ander aansprakelijk is voor de letselschade na een motorongeluk. Ga dit niet zelf regelen, u weet niet of u de juiste schadevergoeding krijgt voorgehouden.

Een letselschade door een motorongeval heeft vaak heftige gevolgen: zowel lichamelijk als emotioneel en financieel. Om te zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt voor zowel uw lichamelijke als uw psychische letsel, kunt u onze hulp inschakelen.

Dit team van letselschadejuristen en experts heeft veel ervaring met verkeersongelukken. Neem je contact op met onze letselschadespecialisten, dan kunnen we vrijwel direct een inschatting maken van uw kansen en de hoogte van uw smartengeld.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Motorongeluk en aansprakelijkheid

Als motorrijder wordt u niet gezien als een zwakke verkeersdeelnemer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fietsers. U heeft dus bij een motorongeluk dezelfde bewijslast als een automobilist: u moet actief bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk was voor het ongeluk. Daarbij moet u ook kunnen aantonen dat u niet verantwoordelijk was het ongeval. Het is daarom belangrijk om direct de aansprakelijkheid van het ongeval vast te stellen.

Enkele voorbeelden van bewijsmateriaal:

 • Schadeformulier: dit is verplicht;
 • Een brief waarin u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw letsel;
 • Verklaringen van betrokkenen en getuigen;
 • Politierapporten (als dit van toepassing is);
 • Foto’s of video’s van getuigen, camerabeelden etc.

Heeft u niet al deze bewijsmiddelen beschikbaar? Schakel de hulp in van onze professionele letselschade-experts. Wij helpen u om aan de juiste bewijsstukken te komen en daarmee de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Neem contact op en we laten u direct weten wat we voor u kunnen betekenen!

Onze specialisten zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Claim uw letselschade na een motorongeluk

Is de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade die is ontstaan na het motorongeluk? Naast een schadevergoeding kunt u ook smartengeld claimen. De hoogte van het smartengeldbedrag is bij ieder ongeval anders. De hoogte van het smartengeld na motorongeval is onder afhankelijk van:

 • Het type letsel;
 • Tijdsduur van het herstel;
 • Hoeveelheid geleden pijn (houd hiervoor een logboek bij!);
 • Blijvend letsel of littekens;
 • Mate van arbeidsongeschiktheid en het leed dat hierbij komt kijken;
 • Uw leeftijd (i.v.m. duur van blijvende klachten).

Onze juristen helpen om de schadevergoeding, inclusief het smartengeld, te claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Neem telefonisch contact op met één van onze letselschade specialisten. We koppelen de best passende belangenbehartiger aan uw zaak en claimen zo voor u de maximale schadevergoeding én smartengeld. Bel ons of claim uw letselschadevergoeding online.

Eenzijdig ongeluk met de motor

Een eenzijdig ongeluk met de motor komt regelmatig voor. U heeft net een nieuwe achterband en u slipt uit de bocht. U raakt de macht over het stuur kwijt en u botst tegen de vangrail, of u komt in een greppel of sloot terecht.

Allemaal mogelijke situaties bij een eenzijdig ongeluk met de motor. Reed u ook nog eens met hoge snelheid, dan is het letsel dat u oploopt vaak zeer ernstig.

Eenzijdig ongeluk, waar heeft u recht op?

De letselschade van een eenzijdig motorongeluk kunt u gelukkig claimen bij uw verzekeraar. U moet dan wel een aanvullende verzekering op uw motor hebben afgesloten. Zorg voor een goede ongevallenverzekering én schadeverzekering voor opzittenden (SVO), zodat u niet in de financiële problemen komt in zo’n geval. De opzittendenverzekering is extra belangrijk als de bijrijder op uw motor letselschade heeft.

Was er sprake van een slecht wegdek, dat in uw ogen het ongeval heeft veroorzaakt?

Dan kunt u in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor uw eenzijdige motorongeval.

Onze juristen geven direct advies en kunnen mogelijk helpen bij het regelen van de maximale schadevergoeding na een eenzijdig motorongeval.

Veelgestelde vragen


 • Heb ik recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

  U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u als gevolg van het verkeersongeval letsel heeft opgelopen dat is veroorzaakt door schuld van een ander. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker moet in dat geval alle redelijke kosten vergoeden die in relatie staan met het verkeersongeval. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dat bedrag wordt uitgekeerd omdat een ongeval zorgt voor schade die niet zichtbaar is. Denk hierbij aan emotioneel leed, zoals pijn, verdriet en eenzaamheid. Onze juristen helpen u kosteloos bij het verhalen van de maximale schadevergoeding na een verkeersongeval.


 • Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

  De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan jaren. Hoe lang een letselschadezaak duurt verschilt dus per situatie, iedere zaak is anders. Over het algemeen zijn er een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Denk hierbij aan: de ernst van het letsel; erkenning van de aansprakelijkheid; impact van letsel op dagelijks leven slachtoffer; de tijdsduur van het herstel. Wanneer er een medische eindsituatie is vastgesteld kan de zaak worden afgewikkeld. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij betaalt de schadevergoeding letselschade aan het slachtoffer van het verkeersongeval.


 • Wat kunt u zelf doen bij een verkeersongeval?

  Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en u hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding. Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt. Schadeaangifteformulier Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat u daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Informeer de (huis)arts Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te tonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button