Wanneer kun je een wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Gepost 05-02-2022

Je kunt op straat of op een weg schade oplopen. Bijvoorbeeld doordat je door een diepe kuil of over een losliggend putdeksel rijdt. Of doordat je struikelt door een onverwacht hoogteverschil. In sommige gevallen kun je de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk stellen. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat de schade door een gebrek in of verwaarlozing van het wegdek is veroorzaakt.

In dit blog leggen we uit wat wegbeheerdersaansprakelijkheid (zoals dit staat beschreven in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek) is precies is. Ook lichten we een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over verantwoordelijkheidsverschuiving toe.

Wie is de wegbeheerder?

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen. Denk hierbij aan snelwegen en landweggetjes, maar ook aan vluchtheuvels en verkeersdrempels. Wegbeheerders zijn meestal het Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen of ProRail.

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg (Art. 6:174 BW)

Art. 6:174 BW is de wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid bij een gebrekkig opstal. Dit artikel stelt vast dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

Als de weggebruiker bij normaal weggebruik, toch gevaar kan lopen of zelfs schade kan oplopen door gebreken aan de weg, kan de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Uitzonderingen voor aansprakelijkheid

De wegbeheerder is niet aansprakelijk als het gevaar of de schade niet voorkomen had kunnen worden. Denk hierbij aan gevaar door buitengewoon weer of plotselinge situaties waarbij de wegbeheerder nog geen tijd heeft gehad om de schade te repareren

Verantwoordelijkheidsverschuiving volgens de Rechtbank Noord-Holland

Het begrip ‘verantwoordelijkheidsverschuiving’ heeft betrekking op de eigen verantwoordelijkheid. Ondanks dat een wegbeheerder verantwoordelijk is voor een veilige weg, wordt er ook beroep gedaan op je eigen oplettendheid. Je moet dus zelf ook rekening houden met oneffenheden in een openbare weg.

In maart 2020 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat als er op een trottoir verschillende scheve tegels liggen, dit onvoldoende grond is voor een verantwoordelijkheidsverschuiving. Eerst moet duidelijk zijn over welke tegels iemand is gevallen en hoe scheef deze tegels lagen. Ook is het belangrijk dat het ongeval goed vastgelegd wordt, bij voorkeur met getuigenverklaringen en fotomateriaal.

Wil je weten of je de wegbeheerder aansprakelijk kunt stellen voor jouw ongeval op de weg? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag advies.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   letselschadeongeval-met-motor-LetselSchade.nlSkiër maakt afdaling Call Now Button