Verkeersongevallen tijdens werktijd en werkgeversaansprakelijkheid

Gepost 23-01-2022

Jaarlijks raken er nog te veel mensen gewond door een ongeval. Een werknemer kan onder werktijd te maken krijgen met een ongeval op het werk, maar bijvoorbeeld ook onderweg naar een klant bijvoorbeeld. In dit blog vertellen wij u meer over de aansprakelijkheid van de werkgever bij een verkeersongeval onder werktijd.

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 7:611 dat zowel een werkgever als werknemer verplicht is zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Uit deze vrij open norm kunnen tal van concrete verplichtingen voor de werkgever en (in mindere mate) de werknemer worden afgeleid.

Verplichtingen van de werkgever

Eén van de verplichtingen van de werkgever is dat hij ervoor moet zorgen dat zijn werknemers goed zijn verzekerd tegen de risico’s van ongevallen in het verkeer. De Hoge Raad wees er in uitspraken op dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers van wie de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. De omvang van deze verzekeringsplicht hangt af van de concrete situatie.

Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen

Komt de werkgever de verzekeringsplicht niet na, dan vormt dat een tekortkoming van de werkgever in de nakoming van zijn verplichtingen. De werkgever is dan aansprakelijk voor zover de werknemer door die tekortkoming schade heeft geleden. De schade die de werknemer in dat geval op de werkgever kan verhalen is dus gelijk aan de uitkering die een behoorlijke verzekering hem zou hebben verschaft.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Woon-werkverkeer valt buiten aansprakelijkheid

Bij de verzekeringsplicht van de werkgever voor ongevallen in het verkeer, moet rekening worden gehouden dat woon-werkverkeer over het algemeen buiten aansprakelijkheid van de werkgever valt. Dit verkeer wordt namelijk gezien als iets wat binnen de privésfeer van de werknemer valt.

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Meer informatie over de verplichtingen van werkgevers wanneer er een verkeersongeval tijdens werktijd plaats heeft gevonden? Neem dan contact met ons op!

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   fietsen bij bezorgservice organisatieMr. Maarten Schikhof Call Now Button