Letselschade claimen na ongeval

Kosteloos juridische hulp.

Zorgt uw letselschade voor onaangename kosten en onvoorziene uitgaven? In veel gevallen kunt u de schade en kosten claimen bij de tegenpartij.

Onze specialisten helpen slachtoffers kosteloos bij het aansprakelijk stellen en het claimen van een letselschadevergoeding. Wanneer u recht hebt op een schadevergoeding of wat u moet doen bij het regelen van letselschade? Welke bedragen komen in aanmerking voor een financiële compensatie? Hieronder beantwoorden wij kort deze vragen over wat je kunt claimen bij letselschade in Nederland.

Wanneer kan ik letselschade claimen?

Letselschade kun je claimen als je door toedoen van een ander financiële schade hebt geleden door jouw letsel. Het kan hierbij gaan om allerlei ongelukken, waardoor de letselschade is ontstaan. Je hebt dus extra kosten door het letsel. Bijvoorbeeld voor:

 • Reiskosten omdat je zelf niet meer kunt rijden;
 • Medische behandelingen in het ziekenhuis;
 • Huishouden, omdat je zelf klussen minder goed of niet kunt uitvoeren;
 • Verloren inkomsten (bv. werkgever betaalt bij ziekte vaak maar een deel van je laatst verdiende loon);
 • Studiekosten.
 • Extra kosten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en oppas

Bent u betrokken bij een ongeval waar een ander schuld aan heeft en lijdt u schade? Van belang om letselschade te claimen is het aansprakelijk stellen van de persoon of organisatie in kwestie.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Hoe weet ik of een ander aansprakelijk is?

Makkelijk gezegd: dat zoeken wij voor u uit. U levert zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan van de situatie van het ongeluk, zoals:

 • een schadeformulier;
 • arbeidsinspectierapport;
 • getuigenverklaringen;
 • foto’s en video’s;
 • een artsenverklaring.

Samen verzamelen we de juridische stukken en beoordelen we de mogelijkheden om de wederpartij met succes aansprakelijk te stellen.

Moet ik de letselschadejurist zelf betalen?

Nee, dat hoeft niet. Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of diens verzekeraar alle kosten van de juridische bijstand moet betalen.

Ongeacht of wij u kunnen bijstaan, onze rechtshulpservice kost u helemaal niets. Schroom daarom niet om uw letselongeval met een van onze specialisten te bespreken. Indien wij u kunnen bijstaan, dan zullen wij de buitengerechtelijke kosten -losstaand van uw schadevergoeding- indienen bij de aansprakelijk verzekeringsmaatschappij.

letselschade claim

Letselschade claimen in 4 stappen

Hieronder leggen we in 4 stappen uit hoe letselschade claimen in zijn werk gaat. Eerst neem je contact met ons op, en je krijgt voor je letselschadezaak jouw eigen belangenbehartiger. Hij of zij begeleidt jou door het proces en vertelt wat de volgende stappen zijn. Behandelt hij jouw zaak, dan komen we bij stap 1 uit.

Stap 1: Aansprakelijk stellen tegenpartij

De eerste stap bij het claimen van letselschade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar hij of zij kan ook in discussie gaan. Dit vertraagt vaak het letselschadeproces.

Gelukkig beschermt de Nederlandse wet letselschadeslachtoffers over het algemeen goed. In de wet staat bijvoorbeeld aangegeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties. Zo geldt bij een ongeluk tussen een sterke (motorvoertuig) en een zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) dat de ‘sterke’ partij vrijwel altijd aansprakelijk is. Voor bedrijfsongevallen geldt ook dat je als werknemer juridisch sterk staat ten opzichte van je werkgever. De aansprakelijkheid voor de letselschade ligt dan vaak bij de werkgever.

Stap 2: Voorschot eisen/ claimen

Een voorschot is een vooruitbetaling voor kosten die je nog gaat maken vanwege je letsel. Volgens de wet mag je nooit in de financiële problemen raken door een ongeluk. Je hebt dus recht op een voorschot, om ervoor te zorgen dat je de gemaakte kosten kunt betalen. Wij eisen (claimen) dit voorschot op je letselschade voor jou.

Stap 3: Hoogte letselschadeclaim bepalen

De belangenbehartiger inventariseert de letselschade die hij voor je gaat claimen. Voor de hoogte van je letselschadevergoeding kijkt de letselschade jurist of letselschade advocaat naar een aantal zaken:

 • Gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken;
 • De ernst van het letsel;
 • De gevolgen van het letsel op jouw leven en financiën.

Het letselschade bedrag bestaat uit materiële schade (zoals ziekenhuiskosten, huishouden et cetera) én immateriële schade: het smartengeld. Dat laatste is een vergoeding voor geleden leed, pijn en verloren levensvreugde.

Stap 4: letselschadevergoeding claimen

Als we de hoogte van de letselschadeclaim hebben bepaald, eisen we deze bij de aansprakelijke partij. Ook onderbouwen we de claim en hier gaan de bewijstukken bij. Denk hierbij aan:

 • Medische verslagen;
 • Getuigenverslagen;
 • Foto’s of videomateriaal van de situatie van het ongeluk.

Als de claim is ingediend, kan de tegenpartij kan die volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Onze letselschadespecialisten doen er alles aan om de letselschade te laten erkennen door de tegenpartij. Want je moet wel krijgen waar je recht op hebt! Lukt dit toch niet, dan schakelen we in overleg met jou een letselschade advocaat in.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen je binnen 1 minuut vertellen of je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven je gratis advies en helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor op het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen over letselschade

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Geldt de hoofdregel van ‘wie eist, bewijst’ ?

Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige gedraging van de verkeersdeelnemer, het ontstaan van het verkeersongeval en de hieruit voortvloeiende schade. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Moet u rechtshulp inschakelen bij letsel?

Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Een letselschadezaak is vaak zeer ingewikkeld en gaat meestal via een lang traject. U, als slachtoffer, bent ongevraagd en niet voorbereid verwikkeld geraakt in een letselschadezaak en u heeft daardoor te maken met onbekende regels en instanties. De wederpartij, meestal een verzekeraar, beschikt over gespecialiseerde juristen op dat gebied en kunnen u van alles voorhouden.

Letselschade.nl adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij letselschade altijd rechtshulp van een letselschade specialist in te schakelen die alleen voor uw belangen opkomt. Voor de kosten van de rechtshulp bij letselschade hoeft u niet te vrezen. Staat de aansprakelijkheid in uw zaak vast of is het te verwachten dat die aansprakelijkheid op korte termijn rond komt? Dan kunnen alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp verhaald worden op de wederpartij. In feite is dan de rechtshulp bij letselschade die u gekregen hebt gratis.

Rechtshulp bij letselschade

Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. Letselschade.nl verleent uitsluitend rechtshulp op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden.

Het bijhouden van alle jurisprudentie voor alleen deze vakgebieden is zo groot en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht u ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied!

Wilt u gebruikmaken van rechtshulp van Letselschade.nl?

Neem contact op met Letselschade.nl per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Wanneer is uw verkeersongeval verjaard?

Elke vordering heeft een verjaringstermijn. Zo ook een letselschadevordering. Op grond van artikel 10 lid 3 WAM heb je drie jaar de tijd om een schadevergoeding te claimen via de WAM-verzekering. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van het verkeersongeval.

Welke schade kunt u claimen na een letselschade-ongeval?

Als compensatie van uw geleden schade bij een aanrijding als automobilist, voetganger of fietser kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding, zoals schade aan uw vervoersmiddel als gevolg van de aanrijding, ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. Hieronder staan voorbeelden van materiële schade en immateriële schade.

Materiële schadevergoeding

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals:

 • inkomensschade
 • ziekenhuiskosten
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • reiskosten
 • telefoonkosten en portokosten
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak

Immateriële schadevergoeding

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
Wie betaalt uw letselschadevergoeding?

De meest ideale situatie is wanneer de aansprakelijke partij de letselschadevergoeding betaalt. Hij of zij heeft u immers schade toegebracht. Hierbij kunt u denken aan de partij die u heeft aangereden of uw werkgever die zijn zorgplicht niet is nagekomen, waardoor u letselschade hebt opgelopen. Beide partijen zijn in principe voor dergelijke ongevallen verzekerd en het geld wordt dan ook door diens verzekeraar uitgekeerd.

Vooral bij verkeersongevallen kan het ook zo zijn dat er geen aansprakelijke partij is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een eenzijdig ongeval of de wederpartij onbekend is gebleven. In dergelijke gevallen kunnen wij soms ook een letselschadevergoeding claimen bij uw eigen verzekeraar, indien u daarvoor verzekerd bent. Hierbij kunt u denken aan een schadeverzekering inzittenden (SVI) of een schadeverzekering opzittenden (SVO). Ga dus altijd goed na, waar u precies voor verzekerd bent. Schakel gratis onze juristen in voor direct advies over letselschadevergoedingen.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button