Bedrijfsongeval en werkgever aansprakelijk?

Onze letselschadespecialisten staan u kosteloos bij.

Als je letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval, of een beroepsziekte door slechte arbeidsomstandigheden, dan kun je hiervoor je werkgever aansprakelijk stellen. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd voor bedrijfsongevallen. Bij goed werkgeverschap hoef je je geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag.

Letsel opgelopen? Werkgever aansprakelijk stellen!

Toch vinden veel werknemers het lastig om de werkgever aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen. Als letselschadeslachtoffer kun je bij het claimen van een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval een belangenbehartiger inschakelen, zoals een letselschadekantoor of letselschade advocaat. Zij geven je advies, verhalen je opgelopen schade bij je werkgever en helpen je gedurende je letselschadezaak. Neem contact op met Letselschade.nl voor kosteloze rechtsbijstand. Voor gratis hulp en advies bel je naar onze helpdesk. Wij beantwoorden graag je vragen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade na bedrijfsongeval

Dagelijks lopen werknemers letselschade op gedurende werktijd waarvoor zij hun werkgever aansprakelijk (kunnen) stellen. In elke sector lopen werknemers het risico letsel op te lopen na een bedrijfsongeval. Uiteraard zijn er sectoren waar de kans op letsel groter is, zoals de horeca, agrarische sector en bouw.

Ongeacht in welke sector je werkt, bij letsel na een bedrijfsongeval kun je je werkgever altijd aansprakelijk stellen. Alle materiële en immateriële schade kun je verhalen op je werkgever. Door het bedrijfsongeval krijg je bijvoorbeeld te maken met:

 • ziektekosten
 • extra reiskosten
 • schade aan bezittingen
 • loonderving (gemiste inkomsten)

Je hebt recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die je maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade kun je een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Arbowetgeving: werkgeversaansprakelijkheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden. Werkgevers moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen, volgens de zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor onder andere:

 • een zorgvuldig ingerichte werkplek, die voldoet aan de arbowetgeving
 • duidelijke instructies
 • deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen.

Uitzonderingen: wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

Als je toch letselschade oploopt of een beroepsziekte ontwikkelt doordat je werkgever niet aan zijn wettelijke zorgplicht voldoet, dan kun je je werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade.

Ten slotte genieten stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Je kunt je werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade als:

 • de werkgever kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.
 • de werkgever kan aantonen  dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval.
 • de werknemer roekeloos gedrag heeft vertoond, of veiligheidsinstructies bewust heeft genegeerd.

De bewijslast ligt hiervoor altijd bij de werkgever. Als je je als werknemer vervolgens verweert tegen je eigen aansprakelijkheid, dan moet je bewijs aanleveren om dit te ontkrachten. Je moet kunnen aantonen dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

Stappen letselschade claimen na bedrijfsongevallen

Om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige (aansprakelijke partij) zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en het letsel, en daarmee de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 1. bepalen aansprakelijkheid
 2. aansprakelijk stellen tegenpartij
 3. voorschot op claim bepalen
 4. definitie claim vervaardigen
 5. zaak afwikkelen
 6. nazorg

Voor meer informatie over letselschade claimen of het inschakelen van een belangenbehartiger, kun je contact opnemen met onze helpdesk.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Gratis rechtsbijstand

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven je advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en nemen alles uit handen tijdens je letselschade zaak.

Als je letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van de juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van je letselschade jurist of advocaat kost je dan niets.

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever hoge prioriteit. Je hoeft je niet bezwaard te voelen om je werkgever aansprakelijk te houden voor je schade. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Letselschade.nl: Al ruim 14 jaar dé partij voor benadeelden en letselschadeslachtoffers

Letselschade.nl is al ruim 14 jaar hét loket waar slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeval, medische misser of een ander ongeval terecht kunnen met vragen over het persoonlijk opgelopen letsel. Dat kan zijn voor uzelf, maar bijvoorbeeld ook voor een vriend, vriendin, kennis of familielid.

Wij beantwoorden niet alleen de brandende vragen die er zijn vlak na een ongeval, wij adviseren ook over de juridische stappen die genomen kunnen worden om de schade vergoed te krijgen van de verantwoordelijke.

Veelgestelde vragen


 • Is mijn werkgever aansprakelijk voor letselschade?

  De zekerheden die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever rekening moet houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letselschade kan ontstaan. De werkgever moet de nodige instructies geven toezicht houden of die instructies worden nageleefd en tegelijkertijd zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade? Dan is uw werkgever juridisch gezien aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt. In de praktijk is de werkgever eigenlijk vrijwel altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval.


 • Bedrijfsongeval gehad, hoe behoud ik de goede verstandhouding met mijn werkgever?

  Uw werkgever is in de meeste gevallen goed verzekerd wanneer er sprake is van letselschade op de werkvloer. Uw hoeft om deze reden dan ook niet bang te zijn dat door het aansprakelijk stellen van de werkgeversverzekering en het claimen van uw schade, de onderlinge verstandhouding tussen u en de werkgever wordt verstoord. We begrijpen maar al te goed dat u het als werknemer lastig kan vinden om bij de werkgever een letselschadevergoeding te claimen. Onze ervaren letselschadejuristen begeleiden u in dit proces en zij stellen een goede verstandhouding met de werkgever altijd voorop.


 • Wie betaalt de kosten van een bedrijfsongeval?

  Bij een bedrijfsongeval kunt u als werknemer flinke letselschade oplopen. Wanneer uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, is het aan de werkgever om de onkosten die u door het bedrijfsongeval hebt opgelopen te betalen. Een werkgever is hier vrijwel altijd voor verzekerd. Het uitbetalen van de schadevergoeding brengt in dit geval geen extra kosten voor uw werkgever met zich mee. Voorbeelden van kosten zijn: Inkomen wat u misloopt Vergoeding van huishoudelijke hulp Reiskosten naar ziekenhuis (parkeergeld, taxi etc.) Kosten voor juridische hulp die u inschakelt Aanpassingen in uw huis of auto Wij claimen voor u graag alle onkosten die u heeft door uw bedrijfsongeval. Vertel uw verhaal en wij laten u direct weten waar u recht op heeft.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button