Het Nationaal Keurmerk Letselschade 2024

STICHTING KEURMERK LETSELSCHADE WAARBORGT SAMEN MET DE LETSELSCHADE RAAD DE KWALITEIT VAN LETSELSCHADE ADVOCATEN EN JURISTEN. LEES ER ALLES OVER.

Stichting Keurmerk Letselschade en Jurilex Letselschade

Jurilex Letselschade, waaronder onder andere Letselschade.nl valt, is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Jurilex Letselschade heeft op 7 april 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade verkregen van De Letselschade Raad.

Alle 14 vestigingen van Jurilex Letselschade mogen het keurmerk voeren. Met dit keurmerk heeft Jurilex Letselschade bewezen een professionele en betrouwbare belangenbehartiger te zijn en te voldoen aan de hoge eisen die De Letselschade Raad stelt.

In Nederland heeft Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) een keurmerk ontwikkeld voor het correct en kwalitatief behandelen van letselschadezaken. Stichting Keurmerk Letselschade is per 1 januari 2017 gefuseerd met De Letselschade Raad, tot Stichting De Letselschade Raad.

De stichting handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken. Het gaat hierbij om onder andere letselschadeadvocaten en -experts, maar ook bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen en medische adviseurs. Het Keurmerk Letselschade bevat waarborgen, zoals:

 • Onafhankelijkheid
 • Deskundigheid
 • Transparantie
 • Communicatie
 • Duidelijkheid

Uiteraard voldoet Jurilex Letselschade ruimschoots aan de reglementen van het Nationaal Keurmerk Letselschade die het nieuwe keurmerk voorschrijft. Jurilex is al sinds de oprichting, ruim 15 jaar geleden, aangesloten bij het NIVRE met een groot aantal experts.

Onze experts/belangenbehartigers moeten aan strikte (opleidings)eisen voldoen. Daarnaast werkt Jurilex nauw samen met een aantal LSA-advocaten waardoor wij ook die richtlijnen volgen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is het Nationaal Keurmerk Letselschade?

Het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) is door De Letselschade Raad in het leven geroepen. Dit keurmerk faciliteert slachtoffers van letselschade in het identificeren van erkende en betrouwbare organisaties die hun belangen behartigen.

Enkel organisaties die voldoen aan strikte kwaliteits- en gedragsnormen binnen de letselschade sector mogen dit keurmerk voeren. Het NKL waarborgt dat een organisatie zich conformeert aan deze vastgestelde normen. Er worden tevens controles uitgevoerd om de naleving hiervan te garanderen.

In de complexe wereld van letselschade, is het voor slachtoffers van cruciaal belang om te kunnen vertrouwen op de deskundigheid en integriteit van de organisaties die hen bijstaan. Veelal zijn deze slachtoffers in een kwetsbare positie en zoeken ze naar houvast en duidelijkheid. Het Nationaal Keurmerk Letselschade speelt hierop in door een duidelijke standaard te zetten voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Organisaties die het keurmerk dragen, tonen aan dat ze het welzijn van de slachtoffers voorop stellen en zich inzetten voor een zorgvuldige en rechtvaardige afhandeling van hun zaken. Dit versterkt het vertrouwen in de gehele branche en zorgt ervoor dat slachtoffers met een gerust hart de hulp en ondersteuning kunnen zoeken die zij nodig hebben.

Waarom een Nationaal Keurmerk Letselschade?

Het initiatief van de Letselschade Raad komt als een welkome aanvulling in de branche. Slachtoffers van letselschade bevinden zich vaak in een kwetsbare positie en hebben behoefte aan duidelijkheid over de betrouwbaarheid van hun belangenbehartiging.

Als een letselschadejurist het Nationaal Keurmerk Letselschade heeft, kun je ervan uitgaan dat deze zijn of haar werk doet zoals het hoort. Of, zoals De Letselschade Raad het op haar website verwoordt:

“Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.”

Dat er nu een keurmerk is, vinden we bij Letselschade.nl een goede zaak. Immers, letselschadeslachtoffers hebben vaak veel meegemaakt. Denk aan bedrijfsongevallen, verkeersongevallen of een ander ongeval. Het is belangrijk dat zij worden bijgestaan door een deugdelijke letselschade-expert.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade biedt hen die zekerheid en stelt hoge eisen aan de partijen, wat de algehele kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Hierdoor kunnen slachtoffers met meer vertrouwen het proces van schadevergoeding ingaan.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Wat doet De Letselschade Raad?

Stichting De Letselschade Raad streeft ernaar om het schaderegelingsproces bij letselschade te verbeteren. De Raad is onafhankelijk en bestaat uit alle partijen die bij de behandeling van letselschadezaken betrokken zijn. In het Platformoverleg van De Raad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • Slachtofferhulp Nederland
 • ANWB
 • Verbond van Verzekeraars
 • NIVRE, NIS en NLE (letselschade-experts)
 • GAV (geneeskundig adviseurs)
 • NVvA (arbeidsdeskundigen)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • LSA

De veelzijdigheid van partijen binnen De Letselschade Raad benadrukt het belang van een brede samenwerking bij het behandelen van letselschadezaken. Door de diverse expertises en achtergronden samen te brengen, wordt er gewerkt aan een holistische en evenwichtige benadering van letselschadezaken.

Het is essentieel dat zowel de belangen van de slachtoffers als de betrokken organisaties goed vertegenwoordigd zijn. Deze gecoördineerde aanpak zorgt voor transparantie, duidelijkheid en uiteindelijk een rechtvaardiger proces voor alle betrokkenen.

Door samen te werken kunnen knelpunten snel geïdentificeerd en opgelost worden, wat bijdraagt aan het vertrouwen in het schaderegelingsproces en de tevredenheid van de slachtoffers.

De samenwerking binnen De Letselschade Raad is dus niet alleen essentieel voor de partijen zelf, maar vooral voor de slachtoffers die afhankelijk zijn van een rechtvaardige en efficiënte behandeling van hun zaken.

Voor wie is het Nederlands Keurmerk Letselschade?

Het keurmerk gaat niet alleen voor belangenbehartigers gelden. Alle dienstverleners die vanuit hun expertisegebied betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschade komen in aanmerking voor het keurmerk. Zij kunnen ermee aantonen aan particulieren of organisaties dat ze kwaliteit leveren, aldus De Letselschade Raad. “Het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk.”

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is per 1 januari 2021 ingegaan.

Bron: De LetselschadeRaad

Doelstelling Nationaal Keurmerk Letselschade

Het doel van een Nationaal Keurmerk Letselschade is het voorkomen dat letselschadeslachtoffers in handen te laten vallen van malafide of ondeskundige belangenbehartigers. Letselschadekantoren die ingeschreven staan bij dit keurmerk moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Zo wil De Letselschade Raad kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor slachtoffers. Door te kiezen voor een dienstverlener met het keurmerk, ben je verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening, zoals het recht op een schadevergoeding bij letselschade

Welke organisaties zijn opgenomen in het Register Letselschade?

Letselschade advocaten en letselschade experts zoals Letselschade.nl bieden rechtsbijstand aan slachtoffers van letselschade als gevolg van bijvoorbeeld een auto-ongeval of bedrijfsongeval met letselschade. Als je letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kun je de veroorzaker aansprakelijk stellen voor jouw letselschade en de schade verhalen op de tegenpartij.

Organisaties die juridische hulp verlenen aan slachtoffers van een ongeval die hun letselschade willen verhalen, kwamen voorheen in aanmerking voor het Keurmerk Letselschade (nu dus: een registratie in het Register Letselschade). De aangesloten kantoren worden regelmatig getoetst op de naleving van bovengenoemde waarborgen.

Welke hulp bieden letselschade advocaten en experts?

Letselschade advocaten en letselschade experts zoals Letselschade.nl bieden rechtsbijstand aan slachtoffers van letselschade als gevolg van bijvoorbeeld een auto-ongeval of bedrijfsongeval met letselschade. Als je letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kun je de veroorzaker aansprakelijk stellen voor jouw letselschade en de schade verhalen op de tegenpartij.

Organisaties die juridische hulp verlenen aan slachtoffers van een ongeval die hun letselschade willen verhalen, kwamen voorheen in aanmerking voor het Keurmerk Letselschade (nu dus: een registratie in het Register Letselschade). De aangesloten kantoren worden regelmatig getoetst op de naleving van bovengenoemde waarborgen.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen


 • Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

  De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag. Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.


 • Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

  Mocht u letselschade hebben opgelopen door het toedoen van iemand anders, dan zijn er een tal van schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld van zo’n schadepost is het verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt u in sommige gevallen inkomsten mis omdat u niet kan werken. De aansprakelijke wederpartij dient deze kosten te dragen. Andere veelvoorkomende schadeposten zijn: medische kosten; reiskosten; huishoudelijke hulp; zelfwerkzaamheid; studievertraging. Aanpassingen aan de woning Er bestaan nog meer schadeposten waar de wederpartij aansprakelijk voor gehouden kan worden. De letselschadejuristen van Letselschade.nl brengen alle schadekosten voor u in kaart en dienen deze vervolgens in bij de aansprakelijke wederpartij.


 • In welk stadium kan ik het beste een belangenbehartiger inschakelen?

  Na een ongeval kunt u het beste zo snel mogelijk een belangenbehartiger inschakelen. Kort na een ongeval is het belangrijk om bewijs te verzamelen. Een specialist schat direct in of er juridische mogelijkheden zijn om de zaak kosteloos in behandeling te nemen.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button