10 waardevolle tips bij invullen van het schadeformulier

Gepost 27-05-2021

Na een aanrijding is het belangrijk om het schadeformulier in te vullen. Wanneer er sprake is van letselschade, is dit formulier een belangrijk document voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Wij geven 10 waardevolle tips bij het invullen van het schadeformulier.

Tip 1: Geef het letsel aan

Is er na de aanrijding sprake van letselschade? Geef bij vraag 3 aan dat er gewonden zijn gevallen. Het letsel hoeft niet ernstig te zijn. Hoofdpijn of een stijve nek zijn vormen van letsel en die kunnen duiden op een whiplash. Vaak ontstaan de echte klachten pas na een paar dagen.

Tip 2: Vul altijd het schadeformulier in

Vul het schadeformulier altijd in! Ook al lijkt op het eerste gezicht geen schade of letsel te zijn. Eenmaal thuis kan het zijn dat er toch sprake is van persoonlijk letsel, bijvoorbeeld lichamelijke klachten. Het is belangrijk om altijd over de juiste gegevens van de tegenpartij te beschikken en dat de toedracht van de aanrijding is vastgelegd.

Tip 3: Vul het schadeformulier direct in

Wij adviseren om het schadeformulier zo snel mogelijk in te vullen. Zo voorkomt u dat er achteraf onenigheid ontstaat over de schade en de toedracht ervan. Probeer het schadeformulier daarom ter plekke in te vullen. Bovendien is de schadevergoeding vaak sneller geregeld met een juist ingevuld schadeformulier.

Tip 4: Noteer de gegevens van de tegenpartij

Noteer de naam en het adres van de tegenpartij, net als de verzekeringsgegevens en het kenteken. Als de tegenpartij schuldig is aan de aanrijding, dan is het bij wet geregeld dat het slachtoffer recht heeft op gratis juridische bijstand.

Tip 5: Noteer ook de getuigen

Noteer de namen en adressen van de getuigen. Ook als dit medepassagiers of familieleden zijn. Na een verkeersongeval heeft u als inzittende recht op een schadevergoeding. Getuigenverklaringen helpen bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Tip 6: Laat beide partijen het schadeformulier ondertekenen

Onderaan het schadeaangifteformulier is er ruimte om de situatie toe te lichten. Dat kan door het tekenen van de situatie. Onthoud dat het belangrijk is dat iemand die niet betrokken is bij het ongeval, bijvoorbeeld de schadebehandelaar of de letselschadespecialist die uw zaak behandelt, kan aflezen hoe de schade is ontstaan.

• Teken op wat voor soort verkeersweg het ongeval heeft plaatsgevonden.
• Teken vervolgens hoe en waar de betrokken voertuigen elkaar voor het eerst geraakt hebben.
• Geef aan waar de schade zit.
• Geef middels een pijl aan welke kant de auto’s op reden.
• Tot slot is het belangrijk om duidelijk aan te geven welk voertuig A en welke B is.

Tip 7: Vergeet de toedracht van de schade niet te vermelden

In het midden van het formulier staat vraag 12. Deze vraag gaat over de toedracht van het ongeval en de schade die daaruit is ontstaan. Door middel van vinkjes wordt aangegeven wat de toedracht van het ongeval is geweest. Het is belangrijk dat de vinkjes op de juiste plek worden gezet, want dat kan nét het verschil maken tussen aansprakelijk zijn voor de schade of juist niet. Wees er ook op bedacht dat het vinkje aan de juiste zijde wordt gezet. Als u de bestuurder van voertuig A bent, dan wordt het vinkje links gezet. Als u de bestuurder van voertuig B bent, dan komt het vinkje rechts te staan.

Heeft u hulp nodig bij het omschrijven van de toedracht van het verkeersongeval? Neem gratis contact op met onze letselschadespecialisten. Wij helpen u hierbij.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Tip 8: Geef een toelichting als dat nodig is

Onderin het schadeformulier is het mogelijk om een opmerking te plaatsen. De opmerking is bedoeld voor verzekeraars die de schademelding in behandeling nemen. Mocht men het niet eens zijn met de situatieschets of is men van mening dat de wederpartij de toedracht van het ongeval niet juist heeft aangegeven, dan kan dat onderin het schadeformulier worden aangegeven. Het is belangrijk dat dit wordt aangegeven voordat het schadeformulier wordt ondertekend. Zonder een aantekening gaat u namelijk akkoord met datgene wat er is ingevuld op het schadeformulier.

Tip 9: Laat beide partijen het schadeformulier ondertekenen

Let erop dat beide partijen de voorkant van het formulier ondertekenen. Geef nooit een ingevulde versie mee aan de wederpartij zonder zelf een ondertekend exemplaar te houden. Als je zelf geen exemplaar van het formulier hebt, maak dan een foto met de smartphone.

Tip 10: Neem contact op met de juristen van letselschade

Wij beantwoorden snel en discreet vragen over de aansprakelijkheid na een ongeval. Neem eenvoudig contact op met onze letselschadejuristen. Wij zijn  telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30.

Buiten, maar ook tijdens, deze openingstijden kan letsel en schade worden gemeld via het contactformulier hieronder of via WhatsApp. Wij nemen binnen 24 uur contact op en geven een transparant en gefundeerd advies over de juridische mogelijkheden.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   zorg voor medewerker bij bedrijfsongevalsport-buurt-versiering Call Now Button