Wat moet u doen als uw letselschadezaak is vastgelopen?

Mediation is in veel gevallen een goede methode om een conflict te beslechten. Het voordeel van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure is een snellere doorlooptijd. Daarnaast kunnen beiden partijen uitgebreid hun verhaal kwijt en hebben daardoor het gevoel dat ze zijn gehoord. Ook in letselschadezaken is mediation een veel gebruikte manier om vastgelopen onderhandelingen weer vlot te trekken.

Waarom zou u een belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Wanneer u door een ongeval letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, en iemand anders is daarvoor verantwoordelijk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Onder de verhaalbare schade vallen alle kosten die u maakt in verband met uw letsel. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Is het verstandig om bij het verhalen van de schade een belangenbehartiger in te schakelen? Daarover gaat dit artikel van Jurilex Letselschade.