Wat moet u doen als uw letselschadezaak is vastgelopen?

Gepost 22-12-2023, Redactie letselschade.nl

Mediation is in veel gevallen een goede methode om een conflict te beslechten. Het voordeel van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure is een snellere doorlooptijd. Daarnaast kunnen beiden partijen uitgebreid hun verhaal kwijt en hebben daardoor het gevoel dat ze zijn gehoord. Ook in letselschadezaken is mediation een veel gebruikte manier om vastgelopen onderhandelingen weer vlot te trekken.

Wat doet een onafhankelijke mediator?

Een onafhankelijke mediator, bij voorkeur een juridisch specialist op het gebied van letselschade, begeleidt het slachtoffer en de wederpartij om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

In de mediationsessie is veel ruimte voor het slachtoffer om emoties te tonen, waar in letselschadezaken vaak behoefte aan is. Dat maakt mediation een geschikt instrument voor zaken waarin er niet alleen een inhoudelijk geschil is, maar bovendien de onderlinge verhoudingen zijn verslechterd.

Lees ook: ‘Waarom zou u een belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

De inzet van mediation bij letselschade

Denkt u dat mediation toegevoegde waarde zou kunnen hebben in uw letselschadezaak? Het is goed om dat met uw belangenbehartiger te bespreken. Mediation is pas aan de orde als de onderhandelingen in uw letselschadezaak dreigen vast te lopen vanwege een verschil van mening tussen partijen. Het kan daarbij gaan om de aansprakelijkheid, de causaliteit of de hoogte van uw schade.

Er is wel een belangrijke succesbepalende factor. Mediation is alleen kansrijk als beide partijen vooraf akkoord gaan met het traject en bereid zijn er op een constructieve manier aan bij te dragen. Daarom wordt mediation uitsluitend in onderling overleg tussen partijen gestart. Daarnaast wordt de mediator gezamenlijk gekozen, waarbij het gaat om een persoon waar beide partijen vertrouwen in hebben.

Heeft u nog geen belangenbehartiger?

Bent u verwikkeld in een moeizaam verlopende letselschadezaak? Dan kan mediation mogelijk ook voor u een uitkomst zijn. Bespreek het met uw belangenbehartiger.

Heeft u nog geen belangenbehartiger? Bij Jurilex Letselschade werken gecertificeerde experts die u alle juridische rompslomp uit handen nemen. Neem gerust contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Misschien vindt u deze artikelen ook interessant:

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Moet je bij licht letsel ook een letselschade-expert inschakelen? Call Now Button