Wat moet u doen als uw letselschadezaak is vastgelopen?

Mediation is in veel gevallen een goede methode om een conflict te beslechten. Het voordeel van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure is een snellere doorlooptijd. Daarnaast kunnen beiden partijen uitgebreid hun verhaal kwijt en hebben daardoor het gevoel dat ze zijn gehoord. Ook in letselschadezaken is mediation een veel gebruikte manier om vastgelopen onderhandelingen weer vlot te trekken.

Moet je bij licht letsel ook een letselschade-expert inschakelen?

Jaarlijks dienen tienduizenden mensen in Nederland vanwege lichte verwondingen na een ongeval een letselschadeclaim in. Het kan bijvoorbeeld gaan om de tijdelijke gevolgen van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Misschien denkt u dat een claim bij licht letsel wel zonder deskundige rechtshulp kan worden afgewikkeld. U vreest wellicht ‘juridisch gedoe’ en wilt snel tot een oplossing komen, rechtstreeks met de aansprakelijke verzekeraar. Maar daarmee doet u zichzelf tekort. Recent onderzoek bevestigt dat uw schadevergoeding dan hoogstwaarschijnlijk behoorlijk lager zal zijn. Daarom adviseert Jurilex Letselschade u om toch vooral juridisch advies in te winnen bij letselschade, ook ingeval van licht letsel.

Waarom zou u een belangenbehartiger inschakelen bij letselschade?

Wanneer u door een ongeval letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, en iemand anders is daarvoor verantwoordelijk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Onder de verhaalbare schade vallen alle kosten die u maakt in verband met uw letsel. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Is het verstandig om bij het verhalen van de schade een belangenbehartiger in te schakelen? Daarover gaat dit artikel van Jurilex Letselschade.

Sociale zekerheid na een ongeval met letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan krijgt u naast de afwikkeling van uw schadeclaim ook te maken met rechten en plichten op het terrein van de sociale zekerheid. Het gaat dan om onderwerpen als vervoer, wonen, zorg en arbeidsongeschiktheid. Gelukkig staat u er niet alleen voor! Uw belangenbehartiger van Jurilex loodst u door het complexe woud van de sociale zekerheid.

Verzekeraar vergoedt mijn letselschade niet, wat nu?

Deze hulpvraag komen we bij Jurilex Letselschade uiteraard vaak tegen. Als u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval, veroorzaakt door iemand anders, dan gaat u er wellicht vanuit dat de aansprakelijke verzekeraar onmiddellijk al uw schade vergoedt. Dat is helaas lang niet altijd het geval. Lees er hier meer over.

Letselschade door ongeval met een landbouwvoertuig

De oogsttijd is in volle gang en dat betekent extra opletten in het verkeer voor boeren én burgers. Het zorgt in het buitengebied voor drukte op de akkers en een hoger risico op verkeersongevallen op de weg. Wanneer landbouwvoertuigen de weg op gaan, samen met ander wegverkeer, is dat een gevaarlijke combinatie. Het leidt tot ernstige ongevallen en het blijkt lastig het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen met landbouwvoertuigen terug te dringen.

page 1 of 2