Letselschade door ongeval met een landbouwvoertuig

Gepost 18-10-2023, Redactie letselschade.nl

De oogsttijd is in volle gang en dat betekent extra opletten in het verkeer voor boeren én burgers. Het zorgt in het buitengebied voor drukte op de akkers en een hoger risico op verkeersongevallen op de weg.

Wanneer landbouwvoertuigen de weg op gaan, samen met ander wegverkeer, is dat een gevaarlijke combinatie. Het leidt tot ernstige ongevallen en het blijkt lastig het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen met landbouwvoertuigen terug te dringen.

Cijfers ongevallen landbouwvoertuigen

Er rijden in ons land ruim 750.000 land- en bosbouwvoertuigen rond. Onder landbouwvoertuigen vallen zowel land- en bosbouwtrekkers (tractoren) machines voor gebruik in de landbouw, de bouw, de grond-, weg- en waterbouw en het groenonderhoud.

Jaarlijks vallen in Nederland gemiddeld 16 doden en 250 gewonden bij ongevallen met landbouwvoertuigen. De slachtoffers van ongeval met letselschade zijn bijna altijd medeweggebruikers. Terwijl het totaal aantal verkeersdoden de laatste decennia daalt, blijft de hoeveelheid doden en gewonden door een botsing met een landbouwvoertuig al jaren constant. 

Ten opzichte van begin jaren 90 is het gemiddeld aantal verkeersdoden door een ongeval met een landbouwvoertuig gestegen van 1 naar 2 procent van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland. Ruim de helft van de slachtoffers valt in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Overijssel.

Ondanks allerlei maatregelen, zoals de invoering van een tractorrijbewijs, verplichte keuring van voertuigen en de nodige voorlichting over het veilig omgaan met landbouwverkeer op de openbare weg.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Tips voor weggebruikers bij landbouwvoertuigen

De belangrijkste tip die voor elke weggebruiker van belang is? Geef landbouwverkeer de ruimte! Blijf uit de dode hoek van de chauffeur. Stap van de fiets. Blijf uit de buurt. En zoek een veilige plek als ze passeren.

Een andere tip is om oogcontact te zoeken met de chauffeur en te zorgen dat u opvalt. Belangrijk is dat u een voertuig ziet en hoort naderen, dus doe de telefoon of oortjes uit.

Letselschade opgelopen door een landbouwvoertuig?

Heeft u letselschade opgelopen door een aanrijding met een landbouwvoertuig? In veel gevallen kunt u uw schade op de veroorzaker verhalen. Het is belangrijk te kiezen voor een kantoor dat beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade

Jurilex Letselschade is een specialist in het verhalen van letselschade op de aansprakelijke partij. Onze experts werken door heel Nederland.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Op zoek naar goede hulp bij letselschade? Kies voor een specialist met keurmerk!Het causaal verband is bij het claimen van letselschade vaak een bron van discussie Call Now Button