Welke verzekering betaalt mijn letselschadevergoeding?

Gepost 13-07-2021

Een verzekering sluit u af om het risico op schade onder te brengen bij een regelend verzekeraar. Denk aan schade zoals letsel na een aanrijding in het verkeer, als gevolg van een ongeval onder werktijd óf schade die uw kind die per ongeluk toebrengt aan een ander. In Nederland is het mogelijk om voor veel risico’s een schadeverzekering af te sluiten. Voor een slachtoffer is de kans op een schadevergoeding aannemelijk wanneer er een verzekering is afgesloten die de schade dekt.

Is er geen verzekering afgesloten en moet de veroorzaker persoonlijk worden aangesproken voor de schade die hij of zij heeft veroorzaakt? Dan bestaat er een reële kans dat de veroorzakende partij niet- of over te weinig financiële middelen beschikt om uw letselschade te vergoeden en u volledig schadeloos te stellen.

We bespreken een aantal verzekeringen die veel voorkomen in de letselschadepraktijk. De tekst wordt ondersteund met een schematische weergave van verschillende verzekeringen naar type letselongeval. Hierdoor ziet u eenvoudig op welke verzekering u als letselschadeslachtoffer mogelijk een beroep kan doen.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Om met een gemotoriseerd voertuig deel te nemen aan het verkeer is het afsluiten van een Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (kortweg de WAM) verplicht. Op het moment dat u slachtoffer bent van een verkeerongeval is het mogelijk uw letselschade op de WAM-verzekeraar van de schuldige wederpartij te verhalen.

De belangenbehartiger die u inschakelt om uw letsel en materiële schade te verhalen, mag zich namens u op grond van artikel 6 van de WAM direct wenden tot de verzekeraar van de veroorzakende partij en hen aansprakelijk stellen voor het ongeval en de schade die hieruit is ontstaan. Overigens geldt dat niet alleen voor de ontstane schade, ook voor de eventuele toekomstige schade en de daaraan gekoppelde uitgaven wordt de veroorzakende partij aansprakelijk gesteld.

Maar wat nou als er met de aansprakelijke verzekeraar een eindeloze discussie ontstaat omtrent de toedracht van het ongeval of wanneer u zelf een fout heeft begaan en (deels) zelf schuldig bent? Een Schadeverzekering voor Inzittenden (afgekort: SVI) kan dan uitkomst bieden.

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)

Een Schadeverzekering voor Inzittenden is in Nederland niet verplicht, toch doet u er verstandig aan om voor zo’n € 5 extra per maand de inzittendenverzekering als extra dekking af te sluiten op uw voertuig.

Bent u als bestuurder zelf schuldig aan het ontstaan van het ongeval of is er geen schuldige aan te wijzen? De inzittendenverzekering dekt, in tegenstelling tot de allrisk verzekering die enkel de materiële schade aan de auto vergoedt, in geval van letselschade, invaliditeit en overleiden maar ook schade aan bagage en accessoires.

Vaak biedt deze verzekering ook dekking na een verkeersongeval in het buitenland. De dekking van de Schadeverzekering voor Inzittenden geldt voor alle landen die zijn genoemd op het Internationaal verzekeringsbewijs, ook bekend als de ‘groene kaart’.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Op de werkgever rust er een zorgplicht om de werkplek veilig in te richten en de materialen waarmee gewerkt wordt, deugdelijk te onderhouden. Ondanks deze wettelijke zorgplicht, ontstaan er jaarlijks duizenden arbeidsongevallen. Als slachtoffer heeft u wettelijk recht op juridische bijstand. Heeft u een arbeidsongeval gehad en daardoor letsel opgelopen

Waarschijnlijk valt uw schade te verhalen op een verzekering die uw werkgever heeft afgesloten, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (afgekort: AVB). Deze verzekering biedt dekking voor arbeidsongevallen en schade door beroepsziekten.

In tegenstelling tot een Ongevallenverzekering, die slechts een percentage van uw opgelopen schade vergoedt en waarop slechts aanspraak kan worden gemaakt in het geval van overlijden of blijvend letsel, zal de schade via de AVB volledig door de verzekeraar dienen te worden vergoed.

U als slachtoffer dient namelijk zoveel als mogelijk in de situatie te worden teruggebracht waarin u geweest zou zijn als de het bedrijfsongeval niet had plaatsgevonden.

Bedrijfsongeval: Aangereden onder werktijd

Het kan natuurlijk zijn dat u voor werk de weg op moet en onder werktijd wordt aangereden in het verkeer. In dat geval is het niet alleen mogelijk om uw schade te verhalen op de wederpartij via de WAM-verzekering, ook is het mogelijk om uw schade via de werkgever te verhalen.

Op de werkgever rust namelijk een verplichting om op grond van goed werkgeverschap een behoorlijke verzekering af te sluiten. Daarbij kan u bijvoorbeeld denken aan een SVI (Schadeverzekering voor Inzittenden)-dekking op de WAM-verzekering.

Wanneer uw werkgever geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten, dan is hij hiervoor aansprakelijk. Uw schade is in dat geval alsnog te verhalen op de AVB, die dekking biedt bij het ontbreken van een behoorlijke verzekering. Mocht u zelf schuld hebben aan het verkeersongeval, dan is het mogelijk om uw schade op de SVI te verhalen.

Kortom, in geval van een verkeersongeval onder werktijd heeft u de mogelijkheid om als slachtoffer twee partijen aansprakelijk te stellen voor uw letselschade; de schuldige wederpartij of de werkgever.

Dieren, kinderen en letselschade door onrechtmatig handelen

Heeft u letsel opgelopen door bijvoorbeeld een hondenbeet of door het handelen van een kind of een derde partij? Dan is het mogelijk uw schade te verhalen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort: AVP).

Deze verzekering is in tegenstelling tot de WAM niet verplicht en het is dus afhankelijk van de aanwezigheid van deze verzekering of uw letselschade via deze verzekering kan worden verhaald. Daarnaast sluiten verzekeraars bepaalde vormen van opzettelijk handelen uit

Overzicht schadeverzekeringen naar type ongeval

*Indien het enkel mogelijk is om uw schade op de Ongevallenverzekering te verhalen, dan kunnen wij u helaas niet juridisch bijstaan aangezien onze buitengerechtelijke kosten niet worden vergoed.

Inschakeling juridische hulp bij letselschade

Herkent u zich in een van de bovenstaande situaties? Heeft u een arbeidsongeval of een verkeersongeval gehad of bent u aangevallen door een dier dat toebehoort tot een ander, dan kunnen onze letselschadespecialisten u mogelijk kosteloos helpen bij het regelen van uw schadevergoeding.

Neem vrijblijvend contact met ons op en bespreek uw zaak met een van de specialisten. U ontvangt direct een gefundeerd advies.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Koffers auto vakantie letselschade Call Now Button