Letselschade opgelopen door een val tijdens het werk. Is de werkgever aansprakelijk?

Gepost 27-07-2021

Als u werkt als bouwvakker in de bouw is de kans op een ongeval op uw werk groter dan wanneer u dagelijks achter een bureau uw werkzaamheden verricht. Aan elk werk zitten risico’s verbonden. Het kan dan ook onverhoopt gebeuren dat u ten valt raakt tijdens het verrichten van uw werkzaamheden. Hier kunt u vervelend letsel van oplopen. Werknemers die letselschade oplopen als gevolg van een val op het werk kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. Maar let op: de aard en omstandigheden van de val zijn hierin wel bepalend. Aan de hand van een aantal voorbeelden leggen wij de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval uit.

Voorbeeld 1: Uitgegleden op de werkvloer

Een medewerkers die vanuit het bedrijfsrestaurants met een tray beker jus d’orange de hoofdtrap op loopt, struikelt. Hij kan zichzelf staande houden, maar de tray met bekers valt op de grond. Hij raapt de tray en kartonnen bekers op, brengt deze terug naar het bedrijfsrestaurant en loopt direct door naar het toilet om de gele vlekken in zijn overhemd uit te spoelen. De plas met jus d’orange onderaan de trap blijft liggen. De besmeurde vloer wordt door de andere medewerkers niet opgemerkt, waardoor er ook door hen geen melding van gemaakt wordt. Indien er wel een melding werd gemaakt, dan werd de plas met jus d’orange onmiddellijk opgeruimd. In de tussentijd glijdt een collega uit over de jus d’orange en breekt daarbij zijn pols en kampt met letsel aan zijn schouder.

Wie is er aansprakelijk voor de letselschade van het slachtoffer?

De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen tijdens de val. De werkgever is aansprakelijk voor een schone vloer zodat werknemers veilig hun weg kunnen volgen, dit is de werkgever zijn zorgplicht. In dit geval was de vloer niet schoon, waardoor een werknemer ten val kwam en letselschade opliep. Alhoewel in deze situatie de veroorzaker van de gladheid de andere werknemer is, is de werkgever hier nog steeds verantwoordelijk voor. Het ongeval is gebeurd tijdens het werk, in het gebouw waar het werk van het slachtoffer zich bevindt.

Voorbeeld 2: Bedrijfsongeval als uitzendkracht

Een uitzendkracht wordt ingehuurd door een bedrijf om tijdelijk het bedrijf te ondersteunen. Bij het lopen over de bouwval komt de uitzendkracht ten val door een stalen buis die uitsteekt over het looppad. De uitzendkracht komt vervelend ten val en loopt een arm kneuzing en een hersenschudding op. Volgens doktersadvies moet de uitzendkracht twee weken in bed liggen en kan daarna zijn werkzaamheden rustig aan op pakken. Hij zal de eerste weken niet in staat zijn om volle dagen aan het werk te gaan.

Wie is er aansprakelijk voor de letselschade van de uitzendkracht?

In bovenstaande situatie zijn er twee partijen die fungeren als werkgever. De vraag is dan ook: is het uitzendbureau of het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt aansprakelijk voor de letselschade van de uitzendkracht? In principe is degene aansprakelijk die invloed uitoefent op de werkvloer. In dit geval dus het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt. Het slachtoffer mag ervanuit gaan dat het uitzendbureau op de hoogte is van het ongeval en de ‘onveilige’ werkomgeving. De aansprakelijkheid kan verschillen per situatie, maar in de meest voorkomende gevallen is het bedrijf die de uitzendkracht inhuurt aansprakelijk. Het kan wel zo zijn dat het uitzendbureau uiteindelijk ook een deel van de schade zal moeten vergoeden. Dit kan onderling afgesproken zijn bij het werven van de uitzendkracht.

Voorbeeld 3: Letselschade opgelopen tijdens verkeersongeval van het werk naar huis

Een medewerker rijdt om 17.15 over de autoweg na een werkdag van het werk naar huis. Het stoplicht springt op rood waardoor de medewerker zijn auto tot stilstand brengt. De auto die zich achter de medewerker bevindt heeft niet goed opgelet en rijdt door zonder snelheid af te nemen. De auto botst achterop de auto van de medewerker. De medewerker heeft letselschade opgelopen; hij heeft last van zijn nek en schouders, oftewel een whiplash.

Wie is er aansprakelijk voor de opgelopen whiplash?

Bij een achterop aanrijding, ook wel een kop-staartbotsing genoemd, is de achterop aanrijder in de meeste gevallen aansprakelijk voor het opgelopen letsel. In de wet wordt ervanuit gegaan dat een automobilist voldoende ruimte vrij laat tussen de auto voor zich en op zijn hoede is van de verkeerssituatie rondom zich. In deze situatie heeft de automobilist niet goed opgelet en zijn snelheid niet aangepast aan de verkeerssituatie. Het slachtoffer was onderweg van zijn werk naar huis, is de werkgever ook verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens het woon-werk verkeer? Een werkgever is niet verantwoordelijk voor schade die opgelopen is op weg of vanaf het werk, dit wordt gezien als privétijd. In deze situatie is de achterop rijder verantwoordelijk voor de letselschade van het slachtoffer.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Letselschade opgelopen door val op het werk?

Tijdens het verrichten van uw werkzaamheden verwacht u op een veilige werkomgeving te staan. Een werkgever heeft dan ook een zorgplicht waaraan voldaan moet worden. Uw werkgever moet goed voor zijn werknemers zorgen en ze op een veilige en gezonde werkvloer aan het werk laten. Het kan voorkomen dat ondanks alle maatregelen en voorzorgen u toch betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. De werkgever blijft hier in de meeste gevallen verantwoordelijk voor. U doet er verstandig aan een letselschadejurist in te schakelen die u helpt bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. De meeste werkgevers zijn verzekerd voor ongevallen die ontstaan op de werkvloer, bij het verhalen van uw letselschade doet u aanspraak op de verzekering.

Jurilex Letselschade verhaalt voor u de meest rechtvaardige schadevergoeding

Na een bedrijfsongeval komt er veel op u af. U zult moeten herstellen, de medische kosten moeten betaald worden en mogelijk kunt u tijdelijk niet werken. Een hoop zorgen als gevolg van het bedrijfsongeval. De letselschadejuristen van LetselSchade.nl helpen u bij het verhalen van een schadevergoeding om alle kosten naar aanleiding van het ongeval. Daarnaast claimen wij altijd een vergoeding voor de emotionele schade en verdriet als gevolg van het ongeval, dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

Al onze 14 vestigingen zijn verspreid over het land en allemaal drager van het Nationaal Keurmerk Letselschade, zo is er altijd een letselschadejurist bij u in de buurt. Wilt u weten waar u recht op heeft? Onze letselschadejuristen vertellen u direct of uw schade verhaalbaar is. U kunt telefonisch contact opnemen of het online formulier invullen.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   op safari met olifantenVR-bril en letselschade Call Now Button