Letselschade door ongeval tijdens Virtual Reality-game

Gepost 08-09-2022

Virtual reality (VR) wordt steeds populairder. Professionele domeinen zoals de gezondheidszorg of defensie, maar ook consumenten zien in toenemende mate de mogelijkheden die deze technologieën bieden. Zo zijn er bedrijven die virtuele spellen in een gesloten ruimte aanbieden, om hun bezoekers mee te nemen naar een heel andere wereld.

In dit artikel leest u meer over de verhaalbaarheid van letselschade, dat tijdens een VR-game is opgelopen.

Gewapend met rugzak, een VR-bril en geweer, stapte een cliënt met zijn vrienden in een 200m2 virtuele wereld, om elkaar te redden van aanvallende zombies.
Bij de uitvoering van het spel struikelde cliënt over een houten stoel, viel daardoor tegen een stellage en liep letselschade op. Beide objecten bevonden zich niet in het speelveld, maar wel in de speelruimte.
Cliënt nam contact op met Jurilex Letselschade om de casus te laten beoordelen, teneinde te bezien of wij cliënt zouden kunnen bijstaan bij het verhalen van de letselschade. Wij zagen er een kansrijke zaak in en hebben aansluitend de verzekeraar aansprakelijk gesteld.

Discussie omtrent aansprakelijkheid

De verzekeraar gaf aanvankelijk een ontkennende reactie op de aansprakelijkstelling. Hierbij stelde zij, dat cliënt de in de bril geprojecteerde waarschuwingsborden heeft genegeerd, en daardoor tegen de kast is opgelopen. In dit standpunt konden wij ons niet vinden.

Om te voorkomen dat bezoekers tijdens het spel in aanraking komen met de muren, werd er inderdaad een zichtbare waarschuwing in de VR-bril gegeven. Echter, de losstaande objecten waren niet opgenomen in de digitale afbakening van het spel. Tevens bestaat er een grote kans, dat wanneer er een virtuele zombie op je af komt rennen, je van schrik uit het speelveld raakt.

Daarbij is een stoel makkelijk te verplaatsen, hetgeen het onverantwoord maakt om deze in een ruimte te plaatsen waar bezoekers, zonder zicht op dergelijke objecten, zich door de ruimte bewegen. Opmerkelijk was dat de kast en stoel niet waren afgeplakt met zacht materiaal, terwijl dat bij de steunpilaren wel is gebeurd.

Eindresultaat

Voor de aanbieder van het spel was het gevaar voorzienbaar, daar er voor andere objecten in de ruimte wel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Er hadden adequate maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming of beperking van het gevaar, door de objecten af te plakken of deze buiten de speelruimte te plaatsen.

Het eindresultaat? Na enige discussie heeft de verzekeraar uiteindelijk de aansprakelijkheid erkend. Cliënt heeft een passende vergoeding voor zijn opgelopen letselschade ontvangen.

Letsel en schade opgelopen door het spelen van een VR-game? Meld hier de schade aan een van onze juristen hier en hoor direct of het letselongeval in aanmerking komt voor een rechtvaardige schadevergoeding.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   winkelwagen Call Now Button