Ernst van het letsel

Bepalend voor de hoogte van uw schadevergoeding.

Bij het berekenen en vaststellen van letselschade bedragen wordt er onder andere gekeken naar het ernst van het letsel en de gevolgen in het dagelijks leven. Zo kan het zijn dat bij een op het oog identiek ongeval, totaal andere schadevergoedingsbedragen worden uitgekeerd door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Voordat we voorbeelden geven van de verschillende soorten letsels en bedragen, is het belangrijk om te weten dat een letselschadeschadevergoeding nooit het verdriet en leed compenseert waar het slachtoffer mee moet leven.

Verkeerde bedragen bij letsel

In de praktijk komt het te vaak voor dat het letselschadeslachtoffer verkeerde voorbeelden van letselschade bedragen wordt voorgehouden. Met name als u zelfstandig op zoek gaat naar informatie over smartengeld of mogelijke schadevergoedingen, komt u meer dan eens duizelingwekkende bedragen tegen.

Het berekenen van de letselschade bedragen en het vaststellen van de letselclaim is een lastige klus. Een ervaren jurist houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer en verzorgt de correspondentie met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Vraag een jurist naar de mogelijkheden om uw letselschade te claimen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Ernst van letsel en bedragen

Om toch een inschatting te maken van letselschade bedragen waar jij mogelijk recht op hebt, delen we de letselsoorten op in verschillende categorieën. Onderstaande criteria en voorbeelden op basis van het ernst van het letsel, dienen alleen als leidraad en zijn niet uitputtend.
Door op onderstaande links te drukken vind je verschillende voorbeelden en bedragen bij een letselongeval:

 1. Gering letsel
 2. Licht letsel
 3. Matig letsel
 4. Ernstig letsel
 5. Zwaar letsel
 6. Zeer zwaar letsel
 7. Uitzonderlijk zwaar letsel

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Gering letsel

  € 100 – € 2.000

  De mildste vorm van letsel is gering letsel. Er is sprake van gering letsel wanneer het letsel bijvoorbeeld betreft:

  • kneuzingen
  • kleine botbreuken
  • lichte hersenschudding
  • kleine vleeswonden of schaafwonden
  • algeheel herstel

  Voorbeeld letselschade bedrag bij gering letsel 
  Bij gering letsel zijn de gevolgen beperkt tot het niet kunnen uitvoeren van een normale dagtaak gedurende 1 tot maximaal 13 weken. In gevallen van gering letsel kan men aanspraak maken op een letselschade vergoeding tot een maximum van € 2000.

  Om aanspraak te maken op een schadevergoeding is het belangrijk dat de toedracht van het ongeval wordt aangetoond. Een ingevuld schadeformulier, onafhankelijke getuigenverklaringen, videobeelden of een politierapport zijn voorbeelden van ondersteunende bewijsdocumenten.

  Licht letsel

  € 2.000 – € 3.500

  De tweede categorie die wij onderscheiden is licht letsel. Er is sprake van licht letsel wanneer het letsel bijvoorbeeld betreft:

  • een korte ziekenhuisopname
  • een operatieve ingreep
  • gebitsbeschadigingen
  • arbeidsongeschiktheid gedurende enkele maanden
  • lopen met verband en/of krukken
  • afhankelijkheid van verpleging gedurende een korte periode
  • beperking in het uitvoeren van beroep of sport
  • littekenvorming

  Letselschade bedrag bij licht letsel
  Bij licht letsel kan het slachtoffer aanspraak maken op een letselschade vergoeding tot een maximum van € 3.500. Dit is een richtlijn. Het daadwerkelijke letselschade bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde geldbedrag. Indien een ander schuld heeft aan het ongeval, dan kan een letselschade jurist helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van een schadevergoeding die recht doet aan de persoonlijk situatie.

  Matig letsel

  € 3.500 – € 9.000

  De derde vorm van letsel is het matig letsel. Er is sprake van matig letsel in onder andere de onderstaande situaties:

  • gescheurde kniebanden
  • amputatie van een gedeelte van vingers
  • licht whiplash letsel, nekletsel
  • gedeeltelijk verlies van gebit
  • psychische schade
  • lelijke littekens door vleeswonden
  • gecompliceerde botbreuken

  Bij matig letsel kan het oorspronkelijke beroep uiteindelijk weer worden uitgeoefend, is er sprake geweest van een korte periode van ziekenhuisopname en/of bedrust, is het slachtoffer er geruime tijd afhankelijk van hulp en/of vergt herstel medische behandeling van maximaal 1 jaar.

  Letselschade bedrag bij matig letsel
  Is er sprake van matig letsel? Dan ligt de hoogte van letselschade bedragen tussen € 3500 en € 9.000 euro. Het letselschade bedrag wat u ontvangt kan afwijken van de hierboven genoemde bedragen. Bij het berekenen en vaststellen van de letselschadevergoeding wordt er ook rekening gehouden met de woon- en gezinssituatie. Onze letselschadespecialisten helpen kosteloos bij het berekenen waar u recht op hebt.

  Ernstig letsel

  € 9.000 – € 21.000

  De vierde categorie letselsoorten zijn ongevallen met ernstig letsel tot gevolg. Er is sprake van ernstig letsel indien het letsel betreft:

  • ernstige verbrijzelingsfractuur
  • blijvende visusvermindering
  • eenzijdige doofheid
  • coma
  • tijdelijke bewusteloosheid
  • beenverkorting
  • schedelbasisfractuur
  • ernstig whiplash letsel
  • ernstig inwendig letsel

  Bij onderstaande gevolgen is er sprake van ernstig letsel: 

  • langere periode van ziekenhuisopname
  • langere tijd afhankelijk van hulp
  • langere periode van bedrust
  • eventueel operatieve ingrepen
  • medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
  • matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
  • geen algeheel herstel
  • functieverlies van een lichaamsdeel

  Letselschade bedrag bij ernstig letsel
  Is er sprake van ernstig letsel? Dan kunt in veel gevallen denken aan letselschade bedragen van maximaal € 21.000 euro. Omdat het berekenen en vaststellen van de juiste bedragen geen makkelijke opgave is, adviseren wij om altijd een expert in te schakelen die helpt om de schadevergoeding te claimen.

  letselschadespecialist van letselschade.nl

  Meld eenvoudig uw letselschade

  We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

  Zwaar letsel

  € 21.000 – € 43.000

  Er is sprake van zwaar letsel in situaties als:

  • verlies van reuk
  • verlies van smaak
  • langdurige geestelijke instabiliteit
  • langdurige coma
  • langdurige bewusteloosheid

  De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

  • langere periode van ziekenhuisopname
  • ernstige verwondingen
  • levensgevaar
  • langere periode van genezing
  • levenslange zware handicap
  • onmogelijk of niet volledig mogelijk op beroepsuitoefening te hervatten
  • meerdere jaren van medische behandeling, begeleiding en revalidatie
  • grote, lelijke littekens
  • huidtransplantatie
  • inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
  • geen uitzicht op volledig herstel
  • functieverlies van lichaamsdeel of lichaamsdelen

  Letselschade bedrag bij zwaar letsel
  Is er sprake van zwaar letsel? Dan hebt u mogelijk recht op een letselschade vergoeding van maximaal € 43.000 euro. Een specialist kan ook bij zwaar letsel uw belangen behartigen en de communicatie met de aansprakelijke verzekeraar verzorgen. Ondanks dat het niets afdoet aan de ernst van het letsel, gaat het om aanzienlijke geldbedragen die het best door een letselschade expert kan laten berekenen.

  Zeer zwaar letsel

  € 43.000 – € 76.000

  De op-één-na zwaarste categorie letsel betreft het zeer zwaar letsel. Er is sprake van zeer zwaar letsel in situaties als:

  • ernstige geestelijke instabiliteit
  • ernstige brandwonden
  • verlies of functieverlies van ledemaat (arm, been, hand of voet)
  • een hoge dwarslaesie
  • blindheid aan beide ogen
  • verlies van spraak

  De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

  • beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
  • algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
  • ernstige ontsieringen/ littekens met gevolgen voor privéleven en/of werk
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • levenslange medische begeleiding

  Letselschade bedrag bij zwaar letsel
  Is er sprake van zeer zwaar letsel? Dan hebt u bijvoorbeeld recht op een letselschade vergoeding van € 43.000 tot maximaal € 76.000.

  Uitzonderlijk zwaar letsel
  minimaal € 76.000

  De zwaarste letsels vallen in de categorie uitzonderlijk zwaar letsel. Letsel in deze categorie betreffen bijvoorbeeld:

  • zeer ernstige brandwonden
  • volledige dwarslaesie
  • ernstig beperkte tot geen communicatie mogelijkheden

  Letselschade bedrag bij uitzonderlijk zwaar letsel

  Is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel? Dan hebt u recht op een letselschade vergoeding van minimaal € 76.000. Bent u letselschadeslachtoffer en heeft u zeer zwaar letsel opgelopen door schuld van een ander?

  U doet er goed aan om contact op te nemen met een gerenommeerd letselschadekantoor. Onze juristen geven niet alleen advies, maar behartigen ook jouw belangen en verhalen de schadevergoeding die recht doet aan de persoonlijke situatie.

  Totstandkoming letselschade bedragen

  Hoeveel schadevergoeding u precies ontvangt voor het letsel, is afhankelijk van verschillende factoren. De ernst van het letsel en de verdere impact op het dagelijks leven zijn mede bepalend voor het berekenen van de exacte hoogte van het schadebedrag.

  Daarnaast heeft u recht op een bedrag aan smartengeld, ofwel de financiële vergoeding voor de psychische en emotionele schade na het letselongeval. Een richtlijn en hulpmiddel bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld is de ANWB smartengeldgids.

  Letsel opgelopen en schadevergoeding claimen?

  Heeft u letsel en schade opgelopen en wilt u door middel van een schadevergoeding financieel gecompenseerd worden? Laat de juiste letselschade bedragen berekenen door een ervaren jurist van LetselSchade.nl. Onze specialist doet dit kosteloos voor u. De verzekeraar van de aansprakelijke partij betaalt de redelijke kosten voor de juridische bijstand.

  Veelgestelde vragen


  • Wat valt onder letselschade?

   Onder letselschade vallen alle kosten die ontstaan door een ongeval waar u letsel aan hebt overgehouden. Het kan gaan om lichamelijk letsel en psychisch letsel. Bij lichamelijk letsel kunt u denken aan kneuzingen, littekens, botbreuken, open wonden, blauwe plekken, hersenletsel en amputatie. Bij psychisch letsel kunt u denken aan een angststoornis, depressie, een posttraumatische stressstoornis of een burn-out.


  • Krijg ik mijn volledige schade vergoed?

   Als slachtoffer krijgt u alle schade vergoedt wanneer de wederpartij volledig aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Mocht u een gedeelte aan eigen schuld hebben, omdat u bijvoorbeeld zelf fout hebt gemaakt, dan wordt er aan de hand van bewijsstukken bepaald hoeveel percentage van de totale schade wordt uitgekeerd door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Maar u hebt ook recht op een vergoeding van 50% van uw schade als u als voetganger/fietser volledig aansprakelijk bent voor het ongeval. Dat wordt ook wel de 50%-regel genoemd. De wetgever beschermt met deze regel fietsers/voetgangers tegen de gevaren van het gemotoriseerd verkeerd.


  • Moet ik rechtshulp inschakelen bij letsel?

   Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Letselschade claimen is voor een niet-deskundige complex en vaak tijdrovend. Als slachtoffer bent u verwikkelt in een lang, juridisch traject en u krijgt te maken met rechten en instanties. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij beschikt over dure experts en kunnen u van alles voorhouden. Letselschade.nl adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij letselschade altijd rechtshulp van een letselschade specialist in te schakelen die alleen voor uw belangen opkomt. Voor de kosten van de rechtshulp bij letselschade hoeft u niet te vrezen. Staat de aansprakelijkheid in uw zaak vast of is het te verwachten dat die aansprakelijkheid op korte termijn rond komt? Dan kunnen alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp verhaald worden op de wederpartij. In feite is dan de rechtshulp bij letselschade die u gekregen hebt gratis. Rechtshulp bij letselschade Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. Letselschade.nl verleent uitsluitend rechtshulp op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden. Het bijhouden van alle jurisprudentie voor alleen deze vakgebieden is zo groot en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht u ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied! Wilt u gebruikmaken van rechtshulp van Letselschade.nl? Neem contact op met Letselschade.nl per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.


  • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

   Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


  • Ik heb letselschade, wat nu?

   Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


  • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

   Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


  • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

   Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


  • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

   Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


  • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

   Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


  • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

   Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

  Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

  Bel mij terug!

    

   Mijn letsel is ontstaan door *
    

   Degene die schuld heeft is *
    

   Contact

   U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

   Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

    Persoonlijke gegevens

    Wat is er gebeurd?

    Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

    1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

    2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

    3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

    4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

    Alle vragen met JA beantwoord

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

    Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

    Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

    1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

    2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

    3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

    Alle vragen met JA beantwoord

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

    Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

    Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

    1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

    Jouw antwoord is JA

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    Jouw antwoord is NEE

    Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

    Call Now Button