Ernst van het letsel

Bepalend voor de hoogte van uw schadevergoeding.

Bij het berekenen en vaststellen van letselschade bedragen wordt er onder andere gekeken naar het ernst van het letsel en de gevolgen in het dagelijks leven. Zo kan het zijn dat bij een op het oog identiek ongeval, totaal andere schadevergoedingsbedragen worden uitgekeerd door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Voordat we voorbeelden geven van de verschillende soorten letsels en bedragen, is het belangrijk om te weten dat een letselschadeschadevergoeding nooit het verdriet en leed compenseert waar het slachtoffer mee moet leven.

Verkeerde bedragen bij letsel

In de praktijk komt het te vaak voor dat het letselschadeslachtoffer verkeerde voorbeelden van letselschade bedragen wordt voorgehouden. Met name als u zelfstandig op zoek gaat naar informatie over smartengeld of mogelijke schadevergoedingen, komt u meer dan eens duizelingwekkende bedragen tegen.

Het berekenen van de letselschade bedragen en het vaststellen van de letselclaim is een lastige klus. Een ervaren jurist houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer en verzorgt de correspondentie met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Vraag een jurist naar de mogelijkheden om uw letselschade te claimen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Ernst van letsel en bedragen

Om toch een inschatting te maken van letselschade bedragen waar jij mogelijk recht op hebt, delen we de letselsoorten op in verschillende categorieën. Onderstaande criteria en voorbeelden op basis van het ernst van het letsel, dienen alleen als leidraad en zijn niet uitputtend.
Door op onderstaande links te drukken vind je verschillende voorbeelden en bedragen bij een letselongeval:

 1. Gering letsel
 2. Licht letsel
 3. Matig letsel
 4. Ernstig letsel
 5. Zwaar letsel
 6. Zeer zwaar letsel
 7. Uitzonderlijk zwaar letsel

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Gering letsel

  € 100 – € 2.000

  De mildste vorm van letsel is gering letsel. Er is sprake van gering letsel wanneer het letsel bijvoorbeeld betreft:

  • kneuzingen
  • kleine botbreuken
  • lichte hersenschudding
  • kleine vleeswonden of schaafwonden
  • algeheel herstel

  Voorbeeld letselschade bedrag bij gering letsel 
  Bij gering letsel zijn de gevolgen beperkt tot het niet kunnen uitvoeren van een normale dagtaak gedurende 1 tot maximaal 13 weken. In gevallen van gering letsel kan men aanspraak maken op een letselschade vergoeding tot een maximum van € 2000.

  Om aanspraak te maken op een schadevergoeding is het belangrijk dat de toedracht van het ongeval wordt aangetoond. Een ingevuld schadeformulier, onafhankelijke getuigenverklaringen, videobeelden of een politierapport zijn voorbeelden van ondersteunende bewijsdocumenten.

  Licht letsel

  € 2.000 – € 3.500

  De tweede categorie die wij onderscheiden is licht letsel. Er is sprake van licht letsel wanneer het letsel bijvoorbeeld betreft:

  • een korte ziekenhuisopname
  • een operatieve ingreep
  • gebitsbeschadigingen
  • arbeidsongeschiktheid gedurende enkele maanden
  • lopen met verband en/of krukken
  • afhankelijkheid van verpleging gedurende een korte periode
  • beperking in het uitvoeren van beroep of sport
  • littekenvorming

  Letselschade bedrag bij licht letsel
  Bij licht letsel kan het slachtoffer aanspraak maken op een letselschade vergoeding tot een maximum van € 3.500. Dit is een richtlijn. Het daadwerkelijke letselschade bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde geldbedrag. Indien een ander schuld heeft aan het ongeval, dan kan een letselschade jurist helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van een schadevergoeding die recht doet aan de persoonlijk situatie.

  Matig letsel

  € 3.500 – € 9.000

  De derde vorm van letsel is het matig letsel. Er is sprake van matig letsel in onder andere de onderstaande situaties:

  • gescheurde kniebanden
  • amputatie van een gedeelte van vingers
  • licht whiplash letsel, nekletsel
  • gedeeltelijk verlies van gebit
  • psychische schade
  • lelijke littekens door vleeswonden
  • gecompliceerde botbreuken

  Bij matig letsel kan het oorspronkelijke beroep uiteindelijk weer worden uitgeoefend, is er sprake geweest van een korte periode van ziekenhuisopname en/of bedrust, is het slachtoffer er geruime tijd afhankelijk van hulp en/of vergt herstel medische behandeling van maximaal 1 jaar.

  Letselschade bedrag bij matig letsel
  Is er sprake van matig letsel? Dan ligt de hoogte van letselschade bedragen tussen € 3500 en € 9.000 euro. Het letselschade bedrag wat u ontvangt kan afwijken van de hierboven genoemde bedragen. Bij het berekenen en vaststellen van de letselschadevergoeding wordt er ook rekening gehouden met de woon- en gezinssituatie. Onze letselschadespecialisten helpen kosteloos bij het berekenen waar u recht op hebt.

  Ernstig letsel

  € 9.000 – € 21.000

  De vierde categorie letselsoorten zijn ongevallen met ernstig letsel tot gevolg. Er is sprake van ernstig letsel indien het letsel betreft:

  • ernstige verbrijzelingsfractuur
  • blijvende visusvermindering
  • eenzijdige doofheid
  • coma
  • tijdelijke bewusteloosheid
  • beenverkorting
  • schedelbasisfractuur
  • ernstig whiplash letsel
  • ernstig inwendig letsel

  Bij onderstaande gevolgen is er sprake van ernstig letsel: 

  • langere periode van ziekenhuisopname
  • langere tijd afhankelijk van hulp
  • langere periode van bedrust
  • eventueel operatieve ingrepen
  • medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
  • matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
  • geen algeheel herstel
  • functieverlies van een lichaamsdeel

  Letselschade bedrag bij ernstig letsel
  Is er sprake van ernstig letsel? Dan kunt in veel gevallen denken aan letselschade bedragen van maximaal € 21.000 euro. Omdat het berekenen en vaststellen van de juiste bedragen geen makkelijke opgave is, adviseren wij om altijd een expert in te schakelen die helpt om de schadevergoeding te claimen.

  letselschade specialist Tores

  Meld eenvoudig uw letselschade

  We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

  Zwaar letsel

  € 21.000 – € 43.000

  Er is sprake van zwaar letsel in situaties als:

  • verlies van reuk
  • verlies van smaak
  • langdurige geestelijke instabiliteit
  • langdurige coma
  • langdurige bewusteloosheid

  De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

  • langere periode van ziekenhuisopname
  • ernstige verwondingen
  • levensgevaar
  • langere periode van genezing
  • levenslange zware handicap
  • onmogelijk of niet volledig mogelijk op beroepsuitoefening te hervatten
  • meerdere jaren van medische behandeling, begeleiding en revalidatie
  • grote, lelijke littekens
  • huidtransplantatie
  • inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
  • geen uitzicht op volledig herstel
  • functieverlies van lichaamsdeel of lichaamsdelen

  Letselschade bedrag bij zwaar letsel
  Is er sprake van zwaar letsel? Dan hebt u mogelijk recht op een letselschade vergoeding van maximaal € 43.000 euro. Een specialist kan ook bij zwaar letsel uw belangen behartigen en de communicatie met de aansprakelijke verzekeraar verzorgen. Ondanks dat het niets afdoet aan de ernst van het letsel, gaat het om aanzienlijke geldbedragen die het best door een letselschade expert kan laten berekenen.

  Zeer zwaar letsel

  € 43.000 – € 76.000

  De op-één-na zwaarste categorie letsel betreft het zeer zwaar letsel. Er is sprake van zeer zwaar letsel in situaties als:

  • ernstige geestelijke instabiliteit
  • ernstige brandwonden
  • verlies of functieverlies van ledemaat (arm, been, hand of voet)
  • een hoge dwarslaesie
  • blindheid aan beide ogen
  • verlies van spraak

  De gevolgen van zwaar letsel zijn onder andere:

  • beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
  • algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
  • ernstige ontsieringen/ littekens met gevolgen voor privéleven en/of werk
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • levenslange medische begeleiding

  Letselschade bedrag bij zwaar letsel
  Is er sprake van zeer zwaar letsel? Dan hebt u bijvoorbeeld recht op een letselschade vergoeding van € 43.000 tot maximaal € 76.000.

  Uitzonderlijk zwaar letsel
  minimaal € 76.000

  De zwaarste letsels vallen in de categorie uitzonderlijk zwaar letsel. Letsel in deze categorie betreffen bijvoorbeeld:

  • zeer ernstige brandwonden
  • volledige dwarslaesie
  • ernstig beperkte tot geen communicatie mogelijkheden

  Letselschade bedrag bij uitzonderlijk zwaar letsel

  Is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel? Dan hebt u recht op een letselschade vergoeding van minimaal € 76.000. Bent u letselschadeslachtoffer en heeft u zeer zwaar letsel opgelopen door schuld van een ander?

  U doet er goed aan om contact op te nemen met een gerenommeerd letselschadekantoor. Onze juristen geven niet alleen advies, maar behartigen ook jouw belangen en verhalen de schadevergoeding die recht doet aan de persoonlijke situatie.

  Totstandkoming letselschade bedragen

  Hoeveel schadevergoeding u precies ontvangt voor het letsel, is afhankelijk van verschillende factoren. De ernst van het letsel en de verdere impact op het dagelijks leven zijn mede bepalend voor het berekenen van de exacte hoogte van het schadebedrag.

  Daarnaast heeft u recht op een bedrag aan smartengeld, ofwel de financiële vergoeding voor de psychische en emotionele schade na het letselongeval. Een richtlijn en hulpmiddel bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld is de ANWB smartengeldgids.

  Letsel opgelopen en schadevergoeding claimen?

  Heeft u letsel en schade opgelopen en wilt u door middel van een schadevergoeding financieel gecompenseerd worden? Laat de juiste letselschade bedragen berekenen door een ervaren jurist van LetselSchade.nl. Onze specialist doet dit kosteloos voor u. De verzekeraar van de aansprakelijke partij betaalt de redelijke kosten voor de juridische bijstand.

  Veelgestelde vragen

  Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

  Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

  Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

  Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

  Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

  Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

  Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

  Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

  Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

  Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

  • de ernst van het letsel;
  • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
  • de tijdsduur van het herstel.

  Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

  Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

  Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

  Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

  Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

  Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

  Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

  Bel mij terug!

    

   Mijn letsel is ontstaan door *
    

   Degene die schuld heeft is *
    

   Contact

   U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

   Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

    Persoonlijke gegevens

    Wat is er gebeurd?

    Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

    1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
    2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
    3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
    4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
    Alle vragen met JA beantwoord

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

    Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

    Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

    1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
    2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
    3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
    Alle vragen met JA beantwoord

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

    Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

    Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

    1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
    Jouw antwoord is JA

    Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

    Jouw antwoord is NEE

    Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

    Call Now Button