✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt
contact letselschade juristen

Contante waarde berekenen 

Om de contante waarde te kunnen berekenen is het handig om te weten wat de contante waarde nu eigenlijk is. De contante waarde is het bedrag dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= “Kapitalisatiedatum”) aan het slachtoffer moet betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de “Verschenen Schade” (= de schade vóór de “Kapitalisatiedatum”) als de “Toekomstige Schade” (= de schade na de “Kapitalisatiedatum”) kan betalen.

Wat is belastingschade?

Uit een bedrag gelijk aan de contante waarde kan een slachtoffer toch niet alle “Verschenen Schade” en “Toekomstige Schade” betalen. Dit komt door de zogenaamde “Belastingschade” die het slachtoffer lijdt als gevolg van het feit dat het slachtoffer belasting (box 3) moet betalen over het bedrag dat de aansprakelijke partij aan het slachtoffer betaalt.

Hoe moet ik de schadevergoeding van mijn letselschade berekenen?

Om ervoor te zorgen dat een slachtoffer daadwerkelijk zowel de “Verschenen schade” als de “Toekomstige Schade” kan voldoen, moet de aansprakelijke partij een bedrag aan “Schadevergoeding” betalen  wat gelijk is aan de som van de “Contante waarde” en de “Belastingschade”.

Voorbeeldberekening voor schadevergoeding (= “Contante waarde” + “Belastingschade”)

Om de “Schadevergoeding” (= “Contante waarde” + “Belastingschade”) te berekenen, moeten de onderstaande gegevens in de daartoe bestemde kolommen ingevuld te worden:

Onder “1. Netto schadebedrag”:

 • 1e kolom: voer in het “Bedrag” van de jaarlijks terugkomende Schadepost
 • 2e kolom: voer in onder “Van” de datum (dd-mm-yyyy) waarop de Schadepost is aangevangen
 • 3e kolom: voer in onder “Tot” de datum (dd-mm-yyyyy) waarop de Schadepost eindigt
 • 4e kolom: (optioneel) voer in onder “Omschrijving” het soort Schadepost

Herhaal het hiervoor vermelde (onder 1e kolom t/m 4e kolom) voor elke (jaarlijks terugkomende) Schadepost.

Onder “2. Persoonsgegevens”:

 • 1e kolom: voer achter “Geslacht” d.m.v. een “klik” het juiste alternatief in
 • 2e kolom: voer achter “Geboortedatum” in de geboortedatum van het slachtoffer (dd-mm-yyyy)
 • 3e kolom: voer achter “Jaarlijkse sterftekanscorrectie” d.m.v. een “klik” het juiste alternatief in
  (NB: in geval van alternatief “Ja” vindt per jaar een sterftekanscorrectie plaats; in geval van alternatief “Nee” vindt in de berekening geen jaarlijkse sterftekanscorrectie plaats, maar wordt uitgegaan van een statisch bepaalde overlijdensdatum).

Onder “3. Kapitalisatiegegevens”:

Toelichting: in de rechtspraak wordt over het algemeen uitgegaan van een verondersteld “Rendement” van 6 % per jaar en een veronderstelde “Inflatie” van 3 % per jaar.

 • In de kolommen achter “Rendement” achter de letters A, B en C kan evenwel elk gewenst percentage per jaar gekozen worden als “Rendement”.
 • In de kolommen achter “Inflatie” achter de letters A, B en C kan evenwel elk gewenst percentage per jaar gekozen worden als “Inflatie”.
 • Achter de letters A, B en C kan de periode worden gekozen (yyyy-yyyy).

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Bij “Belastingschade”:

Belastingschade “Ja” / “Nee”

Bij “Heffingsvrij Vermogen”:

Toelichting: voor iedere belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen.

Bij de aangifte van beide partners kan ervoor gekozen worden om het heffingsvrije vermogen van de ene partner te verdubbelen.

Voer achter “Heffingsvrij Vermogen” d.m.v. een “klik” de gewenste optie in

 • i. “Geen” kan gekozen worden:
  • 1. ofwel indien het slachtoffer ook zonder Schadevergoeding een vermogen heeft groter dan het bedrag van het “Heffingsvrij vermogen”
  • 2. ofwel indien slachtoffer en partner gekozen hebben voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van de partner
 • ii. “Eenmaal” kan verkozen worden, indien het slachtoffer (zonder “Schadevergoeding”) een vermogen heeft lager dan het “Heffingsvrij Vermogen”
 • iii. “Tweemaal” kan verkozen worden, indien (cumulatief):
  • 1. èn het slachtoffer en partner gekozen hebben voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van het slachtoffer
  • 2. èn het slachtoffer (zonder “Schadevergoeding”) een vermogen heeft lager dan “Tweemaal” het “Heffingsvrij Vermogen”

Uitkomst van de contante waarde berekening:

 • nadat de verplichte invoervelden ingevuld zijn, “klikken” op “Contante Waarde Berekening”, waarna het bedrag van de “Totale Schade” wordt vermeld, gesplitst in de navolgende bedragen:
  • i. “Verschenen Schade”
  • ii. “Toekomstige Schade”
  • iii. “Fiscale Component Box 3”
 • indien gewenst kan nog een print gemaakt worden door te “klikken” op “PDF Print Versie”.

Bereken zelf nu uw contante waarde uit met het Berekeningsprogramma contante waarde.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.