Meer fatale ongelukken onder twintigers en dertigers

Gepost 28-04-2021

In april werden de verkeerscijfers van het afgelopen jaar bekendgemaakt door het CBS. Wat opviel is dat met name een jongere groep verkeersdeelnemers vaker betrokken is bij een ongeval met dodelijke afloop.

Bij het team van Letselschade.nl zagen wij eind vorig jaar al een significante toename van het aantal schademeldingen onder twintigers. We zetten de cijfers op een rij en vergeleken dit met onze eigen bevindingen.

Begin deze maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers dat er het afgelopen jaar meer twintigers en dertigers zijn omgekomen in het verkeer dan een jaar eerder. Intern merkten wij eind vorig al op dat het aantal schademeldingen onder een jongere groep verkeersdeelnemers toenam. Wij zetten de belangrijkste bevindingen op een rij.

Fatale ongelukken gemotoriseerd verkeer

Het aantal inzittenden van personenauto’s dat vorig jaar is omgekomen na een verkeersongeval, nam toe van 80 in 2018 naar 93 in 2019. Met name onder de millennials, een demografische groep die geboren is tussen 1981 en 1996, is deze ontwikkeling goed waar te nemen. Het CBS vult aan dat de kans op een motor- en brommerongeval met dodelijke afloop het grootst is in de leeftijdscategorie twintig en veertig jaar. Een simpele verklaring is er niet te geven, desgevraagd ook niet door verkeerspsychologen. Het kan te maken hebben met de toenemende verkeersdrukte, maar ook door afleiding en het gebruik van de telefoon in het verkeer.

Leestip: App maakt tieners bewust van gevaren smartphonegebruik in verkeer

De praktijk leert dat er bij slachtoffers van een achterop aanrijding of kop-staartbotsing, nog eens het vermoeden bestaat dat de wederpartij zich schuldig maakte aan telefoongebruik in het verkeer. Ook roekeloosheid en het niet weten of negeren van voorrangsregels lezen wij vaak terug. Zonder dashcam of getuigenverklaringen blijft dit enkel tot een vermoeden.

Tieners een risicogroep in het verkeer

Met name de 10 tot 15 jarigen zijn een risicogroep. Tijdens het fietsen laten zij zich makkelijk afleiden door hun smartphone, zo blijkt uit cijfers. De sociale invloed van vrienden is in deze leeftijdscategorie groot, waardoor het risicogedrag en de kans op fietsongevallen toeneemt. Recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toont aan dat ruim driekwart van de pubers weleens de telefoon gebruikt tijdens het fietsen.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Entertainment, educatie en bewustwording

De game Wheelie Pop, ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland, vergroot spelenderwijs het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets om zo een bijdrage te leveren aan een daadwerkelijke gedragsverandering bij jonge verkeersdeelnemers. Al fietsend racen gebruikers door verschillende levels, moeten zij obstakels ontwijken en proberen zij ondertussen appjes en telefoontjes te negeren. De in 2017 gelanceerde game kon al rekenen op meer dan 20.000 downloads.

Resultaat in de praktijk

Onderzoeksbureau Ruigrok kreeg de opdracht om het effect van Wheelie Pop in de praktijk te onderzoeken. Een van de uitkomsten was dat spelers van de game vaker nadenken over hun veiligheid tijdens het fietsen dan niet-spelers. Verder wordt verwacht dat het effect wordt vergroot wanneer het spel vaker wordt gespeeld. Onze tip aan (thuiswerkende) ouders om de app van Veilig Verkeer Nederland vandaag nog te introduceren.

Bent u onverhoopt letselschadeslachtoffer van een fietsongeval door bijvoorbeeld smartphonegebruik? Is een ander hiervoor aansprakelijk?

Wij beantwoorden graag uw vragen over de juridische aansprakelijkheid en kunnen u verder helpen bij het regelen van een schadevergoeding. Geheel kosteloos. Neemt contact op met mevrouw Chakhachiro of één van onze andere letselschadejuristen via het contactformulier hieronder of bel ons gratis.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   bewustwording met appFietser aangereden door auto Call Now Button