Letselschadevergoeding en smartengeld berekenen

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Huishoudelijke Hulp Richtlijn kent een aantal afbakeningen/beperkingen:

 • de activiteiten betreffen mantelzorg. Ofwel zorg door familie (echtgenoot, partner, thuiswonende kinderen), vrienden of kennissen, etc.
 • de werkzaamheden betreffen activiteiten voor hulp in de huishouding die vóór het ongeval door het slachtoffer werden verricht.
 • de normbedragen gelden voor een periode van 3 maanden. Bij continuering van de mantelzorg geldt voor de daaropvolgende 3 maanden een uurtarief van €9,50.
 • het staat partijen vrij om in onderling overleg te beslissen de normbedragen onderstaande tabel ook gedurende de periode van 3 tot 6 maanden toe te passen.
 • vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding.
 • de richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
 • onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals die zijn beschreven in de definitie huishoudelijke hulp.
 • de kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.
 • de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp laat de schadebeperkingsplicht van de benadeelde, het slachtoffer, onverlet.
Smartengeld | Letselschade.nl

Normbedragen voor huishoudelijke hulp bij letselschade in 2020

Onderstaand hebben we een overzicht opgenomen van de normbedragen voor huishoudelijke hulp uit de Letselschade Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij een licht tot matige beperking en bij zware beperkingen. De beperking betreft het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Normbedragen bij een lichte tot matige beperking 2020

 • Alleenstaande: €69,00
 • Tweepersoonshuishouden: €91,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €171,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €148,00

Normbedragen bij een zware beperking 2020

 • Alleenstaande: €137,00
 • Tweepersoonshuishouden: €181,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €342,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €295,00

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp bij letselschade 2020

Hieronder vind je een overzicht van hoe de schadevergoeding volgens de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wordt vastgesteld en berekend.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 1 t/m 3

De hoogte van de schadevergoeding gedurende de eerste 3 maanden, wordt vastgesteld volgens de onderstaande formule:

normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval)

Ter verduidelijking:

 • Het normbedrag wordt aangepast aan de mate van beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Deze mate van beperking is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn. De mate van beperking kan (tijdelijk) veranderen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld door een operatie. De betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (verzekeraar) stellen in overleg de mate van een beperking vast. Indien nodig wordt een medisch adviseur geraadpleegd.
 • Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin de benadeelde vóór het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25%, 50%, 75% of 100%. Dit percentage is mede maatgevend voor de schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn voor huishoudelijke hulp bij letselschade. Wanneer voor het ongeval de bijdrage in het huishouden nihil was, is er geen sprake van schade. In dat geval is de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp niet van toepassing.
 • De normbedragen gaan uit van twee kinderen per gezin. Indien er kinderen van diverse leeftijden zijn, dan wordt de leeftijd van het jongste kind op het moment van het ongeval leidend.
 • Een eenoudergezin valt ook onder de categorie “gezin”.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, de gezinssamenstelling of de persoon van het slachtoffer in relatie tot het huishouden, die zich niet lenen voor bovenstaande genormeerde vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld tussen betrokken partijen.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 4 t/m 6

 • Na 3 maanden volgt een beoordelingsmoment. Beoordeeld wordt of de mantelzorg nog voldoet of dat professionele hulp voorhanden dan wel gewenst is.
 • Indien na het beoordelingsmoment gebruik wordt gemaakt van mantelzorg, dan worden de kosten van huishoudelijke hulp gedurende de volgende 3 maanden (maand 4 t/m 6 na het ongeval) vergoed tegen een uurtarief van €9,50.
 • Het staat partijen vrij in onderling overleg te beslissen de normbedragen uit bovenstaande tabel gedurende deze periode gebruiken.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp na 6 maanden

Vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding ter compensatie van de kosten voor huishoudelijke hulp.

smartengeld ligt op de smartengeldgids en burgerlijk wetboek

Huishoudelijke hulp nodig na letselongeval?

Als een ander verantwoordelijk is voor jouw letselschade en je hebt als gevolg van het ongeval hulp nodig in de huishouding, dan heb je recht op een vergoeding van de additionele kosten. Schakel onze juristen hiervoor in en voorkom onnodige discussies met de aansprakelijke verzekeraar.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Onze aanpak

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

"Dhr. Koc heeft ons zeer goed geholpen bij onze letselschade zaak. Het was zeer fijn om ons niet druk te hoeven maken over de afwikkeling, zodat we ons volledig op herstel konden richten. Afspraken waren vanaf het begin duidelijk en werden allemaal nagekomen. Drh. Koc werkt professioneel en kundig! Onze dank is groot!!"
"Jurlilex heeft mijn zaak uitstekend afgehandeld. De communicatie verliep vlot en heel netjes."
"Wij hebben tot tweemaal gebruik gemaakt van de diensten van dhr. Koc van Jurilex en zijn uiterst tevreden over zijn kennis en kunde en de vasthoudende inzet. De ervaring is dermate goed dat ik iedereen die hulp nodig heeft het advies wil geven contact op te nemen met dhr Koc van Jurilex. In 1 woord TOP! en uiteraard onze dank."
"Dit was de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik een ongeval veroorzaakt door een ander meemaakte. Het was tevens de eerste keer dat iemand mij op mijn rechten attendeerde, en mij Jurilex heeft aanbevolen. En zo kwam ik uit bij Praktijk Berg in Leidschendam. Normaal gesproken doe ik niet zo moeilijk wanneer mij iets door eigen schuld is overkomen, maar nu ik het slachtoffer was van iemand anders' onoplettendheid had ik toch de behoefte aan een gevoel van genoegdoening gezien het feit dat dit heel anders had kunnen aflopen, en voor het feit dat ik bijvoorbeeld mijn hele vakantieplannen heb moeten omgooien.Ik heb nu het gevoel dat er recht is gedaan aan de geleden schade, en had niet verwacht dat het allemaal zo eenvoudig kon gaan ! Meneer Berg, mijn hartelijke dank hiervoor !"
"Ik ben zeer tevreden over Jurilex. Communicatie alsmede afhandeling zijn goed verlopen. Heel duidelijk en transparant. Ik raad het iedereen aan."
"Nadat ik ben aangereden ben ik meteen goed geholpen door Jurilex. De communicatie verliep soepel, snel en duidelijk. Nadat alles onderzocht was heb ik mijn geld snel ontvangen en kon de zaak afgesloten worden."
"Na een bedrijfsongeval Maarten Schikhof van Jurilex ingeschakeld. Goede duidelijke gesprekken gehad, eerlijk, accuraat en de zaak is naar zeer tevredenheid afgehandeld.Mijn dank voor de correcte en goede afhandeling en zeker een 5 sterren verdiend.De heer Schikhof zal ik zeker aan anderen aanraden."
"Voor ons de eerste keer dat we met zoiets te maken hadden gehad.Na contact direct duidelijke uitleg gehad.Ook is de zaak goed opgepakt en regelmatige terugkoppeling over de stand van zaken.Dat de uitslag uiteindelijk voor ons goed uitpakt is te danken aan de uitstekende service."
Meer reviews

Veelgestelde vragen

 

Is de achteroprijder bij een kop/staartbotsing altijd aansprakelijk?
Is een letselschade uitkering belastingvrij?
Welke schadeposten zijn er bij letselschade?
Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?
Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?
Is letselschade vermogensschade?
Wie betaalt de hulp van een belangenbehartiger?
Krijg ik als inzittende een vergoeding voor mijn schade?

Meer veelgestelde vragen

Meer informatie over jouw situatie? 

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.