Letselschadevergoeding en smartengeld berekenen

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Huishoudelijke Hulp Richtlijn kent een aantal afbakeningen/beperkingen:

 • de activiteiten betreffen mantelzorg. Ofwel zorg door familie (echtgenoot, partner, thuiswonende kinderen), vrienden of kennissen, etc.
 • de werkzaamheden betreffen activiteiten voor hulp in de huishouding die vóór het ongeval door het slachtoffer werden verricht.
 • de normbedragen gelden voor een periode van 3 maanden. Bij continuering van de mantelzorg geldt voor de daaropvolgende 3 maanden een uurtarief van €9,50.
 • het staat partijen vrij om in onderling overleg te beslissen de normbedragen onderstaande tabel ook gedurende de periode van 3 tot 6 maanden toe te passen.
 • vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding.
 • de richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
 • onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals die zijn beschreven in de definitie huishoudelijke hulp.
 • de kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.
 • de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp laat de schadebeperkingsplicht van de benadeelde, het slachtoffer, onverlet.
Smartengeld | Letselschade.nl

Normbedragen voor huishoudelijke hulp bij letselschade in 2020

Onderstaand hebben we een overzicht opgenomen van de normbedragen voor huishoudelijke hulp uit de Letselschade Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij een licht tot matige beperking en bij zware beperkingen. De beperking betreft het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Normbedragen bij een lichte tot matige beperking 2020

 • Alleenstaande: €69,00
 • Tweepersoonshuishouden: €91,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €171,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €148,00

Normbedragen bij een zware beperking 2020

 • Alleenstaande: €137,00
 • Tweepersoonshuishouden: €181,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €342,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €295,00

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp bij letselschade 2020

Hieronder vind je een overzicht van hoe de schadevergoeding volgens de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wordt vastgesteld en berekend.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 1 t/m 3

De hoogte van de schadevergoeding gedurende de eerste 3 maanden, wordt vastgesteld volgens de onderstaande formule:

normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval)

Ter verduidelijking:

 • Het normbedrag wordt aangepast aan de mate van beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Deze mate van beperking is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn. De mate van beperking kan (tijdelijk) veranderen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld door een operatie. De betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (verzekeraar) stellen in overleg de mate van een beperking vast. Indien nodig wordt een medisch adviseur geraadpleegd.
 • Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin de benadeelde vóór het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25%, 50%, 75% of 100%. Dit percentage is mede maatgevend voor de schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn voor huishoudelijke hulp bij letselschade. Wanneer voor het ongeval de bijdrage in het huishouden nihil was, is er geen sprake van schade. In dat geval is de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp niet van toepassing.
 • De normbedragen gaan uit van twee kinderen per gezin. Indien er kinderen van diverse leeftijden zijn, dan wordt de leeftijd van het jongste kind op het moment van het ongeval leidend.
 • Een eenoudergezin valt ook onder de categorie “gezin”.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, de gezinssamenstelling of de persoon van het slachtoffer in relatie tot het huishouden, die zich niet lenen voor bovenstaande genormeerde vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld tussen betrokken partijen.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 4 t/m 6

 • Na 3 maanden volgt een beoordelingsmoment. Beoordeeld wordt of de mantelzorg nog voldoet of dat professionele hulp voorhanden dan wel gewenst is.
 • Indien na het beoordelingsmoment gebruik wordt gemaakt van mantelzorg, dan worden de kosten van huishoudelijke hulp gedurende de volgende 3 maanden (maand 4 t/m 6 na het ongeval) vergoed tegen een uurtarief van €9,50.
 • Het staat partijen vrij in onderling overleg te beslissen de normbedragen uit bovenstaande tabel gedurende deze periode gebruiken.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp na 6 maanden

Vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding ter compensatie van de kosten voor huishoudelijke hulp.

smartengeld ligt op de smartengeldgids en burgerlijk wetboek

Huishoudelijke hulp nodig na letselongeval?

Als een ander verantwoordelijk is voor jouw letselschade en je hebt als gevolg van het ongeval hulp nodig in de huishouding, dan heb je recht op een vergoeding van de additionele kosten. Schakel onze juristen hiervoor in en voorkom onnodige discussies met de aansprakelijke verzekeraar.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Onze aanpak

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

heer S
"Bijgestaan door Maarten Schikhof super teverden over de service zeker een aanrader!"
mevrouw V.
"Tijdens mijn letselschadezaak, goed begeleid, denken goed mee aan de oplossing en een goede uitkomst voor de client zelf."
Cristian Tiron
"I am very pleased to collaborate with Letsel Schade They did everything they promised. The team has very good specialists."
Johannes Schipper
"Ik ben uitgegleden in een schoenenwinkel waar werd verbouwd en men vergeten was een bordje te plaatsen dat de vloer spekglad was .ik heb moj lelijk bezeerd en omdat ik op mijn hoofd viel had ik daarna ook psychische klachten . Wij zijn zeer goed bijgestaan door Mr. Damen van Jurilex .hij heeft alles voor ons geregeld en vooral op een begrijpelijke wijze gecommuniceerd. We zijn hem dan ook zeer dankbaar."
Hoevenaars
"Maarten Schikhof heeft mijn zaak behandeld en ben zeer tevreden over zijn tactvolle strategie om mij schadeloos te stellen ivm de aanrijding die ik heb gehad, een auto die mij van mijn fiets reed.MVG kees Hoevenaars"
heer Dijkstra
"Tot op heden ben ik tevreden over de hulp die ik van dhr van Santen ontvang"
KlantTC de Boer
"Na zware val in bus door onoplettende chauffeur Jurilex ingeschakeld. Prettige en deskundige hulp gehad van dhr RP Smith. In drie maanden tijd een mooi resultaat behaald qua schadevergoeding/smartengeld. Wat een snel succes. Jurilex een absolute aanrader en zeer ter zake deskundig."
Prive
"Ik heb voor Jurilex letselschade gekozen , omdat er geen kosten aan verbonden zijn ook al duurt het een aantal jaren voordat de verzekerings maatschappij uitbetaald."
Meer reviews

Veelgestelde vragen

 

Is de achteroprijder bij een kop/staartbotsing altijd aansprakelijk?
Is een letselschade uitkering belastingvrij?
Welke schadeposten zijn er bij letselschade?
Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?
Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?
Is letselschade vermogensschade?
Wie betaalt de hulp van een belangenbehartiger?
Krijg ik als inzittende een vergoeding voor mijn schade?

Meer veelgestelde vragen

Meer informatie over jouw situatie? 

lassen ongeval

ARBEIDSONGEVAL

Fietser te zien in zijspiegel van auto op LetselSchade.nl

VERKEERSONGEVAL

Liesbreuk | Letselschade.nl

MEDISCHE MISSER

hond aan de lijn voorkomen letselschade

DIER EN LETSEL

Telefonisch contact na achterop aanrijding met auto

SCHADE MELDEN

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.