Terug naar overzicht
± min

Bereken zelf de Wettelijke Rente over uw (letsel)schade

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.

BEREKENING

Om de wettelijke rente te berekenen, dienen de navolgende gegevens in de daartoe bestemde kolommen ingevuld te worden:

Onder "Schadebedragen":

  • 1e kolom: voer in de "Datum" (dd-mm-yyyy) waarop deze schade(post) is geleden
  • 2e kolom: voer in het "Bedrag" van deze schade(post)
  • 3e kolom: (optioneel) voer in de "Omschrijving" van deze schade(post)

Onder "Voorschotten":

Toelichting: wanneer de aansprakelijke partij een voorschot betaalt ten behoeve van het slachtoffer dient op basis van rechtspraak het betaalde voorschot eerst te worden verminderd met de wettelijke rente, waarna het restant van het voorschot in mindering kan worden gebracht op het totale schadebedrag.

  • 1e kolom: voer in de "Datum" (dd-mm-yyyy) waarop het voorschot is betaald
  • 2e kolom: voer in het "Bedrag" van het voorschot
  • 3e kolom: (optioneel) voer in "Omschrijving" van het voorschot

Achter "Einddatum":

Voer in de "Einddatum" (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te eindigen

"Samengestelde Rente" of "Enkelvoudige Rente":

Hier dient door het "aanklikken" van het gewenste alternatief een keuze gemaakt te worden tussen berekening van de rente op basis van:

  • Samengestelde Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente WEL rente gerekend
  • Enkelvoudige Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente GEEN rente gerekend

Uitkomst:

  • nadat de verplichte invoervelden ingevuld zijn, "klikken" op "Wettelijke Rente Berekening", waarna het totaal aan wettelijke rente wordt vermeld in een overzicht met alle relevante informatie
  • indien gewenst kan ook nog een print gemaakt worden van het overzicht door te "klikken" op "PDF Print Versie".

Klik hier: Berkeningsprogramma Wettelijke Rente