Terug naar overzicht
± min

Fietshelm verkleint kans op letsel in gezicht

Het ligt niet voor de hand, maar de fietshelm beschermt niet alleen de schedel bij een fietsongeval, ook de kans op letsel aan het gezicht neemt met een fietshelm af. Een fietshelm blijkt de kans op bijvoorbeeld een gebroken neus enigszins te verminderen.

Dat een fietshelm letselschade aan het gezicht voorkomt lijkt onwaarschijnlijk, een helm beschermt immers vooral de schedel. Toch wijst recent onderzoek van de Hannover Medical School (in het tijdschrift Trauma Research) erop dat het al dan niet dragen van een fietshelm daar inderdaad van invloed op is.

Minder letsel aan neusbeun, oogkas en jukbeenderen
In tien procent van de 5.350 fietsongevallen droeg het slachtoffer een fietshelm. De Duitse onderzoekers vergeleken de verwondingen in het aangezicht bij de twee groepen. Bij helmdragers blijken letsel aan het neusbeen, de oogkas en de jukbeenderen iets minder voor te komen. Wel komen er iets meer kaakfracturen voor. Mogelijke verklaring is dat de helm de krachten bij een botsing voor een deel spreidt, terwijl de kaak het juist te verduren krijgt door het voorover knikken van het hoofd.

Kleine verschillen
Enige relativering van de uitkomsten is volgens de wetenschappers op z’n plaats. Het aantal onderzochte ongevallen met letselschade is namelijk betrekkelijk gering en de verschillen zijn klein. Ook zijn in eerdere onderzoeken soms grotere afnamen gemeten van aangezichtsverwondingen bij helmdragers, maar daarbij is dan weer geen onderscheid gemaakt in type letsel.

Nieuwe Belgische fietshelm
Wellicht kan de veiligere fietshelm uit Leuven wel het verschil gaan maken. Met deze nieuwe helm zou het aantal slachtoffers bij fietsongevallen met hersenletsels drastisch dalen. De fietshelm werd onlangs gepresenteerd door onderzoekers van de departementen Materiaalkunde en Geneeskunde van de KU Leuven.

De noodzaak om te innoveren is in België nog groter dan elders aangezien ongeveer tien procent van de jaarlijkse verkeersdoden daar zijn fietsers zijn. In 2014 waren er 76 fietsongevallen met dodelijk afloop. Datzelfde jaar liepen ook nog eens 1.048 fietsers zwaar letsel op bij een ongeval. Bij de overgrote meerderheid van die slachtoffers ging het om hersenletsels. Onrustwekkende cijfers, waar de onderzoekers van de KU Leuven verandering in wilden brengen.


Heeft u letselschade door een fietsongeval?

Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade en het claimen van een letselschadevergoeding. Bel gratis onze helpdesk op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar.